Libor Halik shares this
718
Niektorí duchovní sa obávajú exkomunikácie (ale exkomunikácie od antipápeža je neplatná), iní si myslia, že po rezignácii alebo smrti kardinála Bergoglia nové konkláve môže dať tieto veci do poriadku. Ak však má kolégium kardinálov 80 nových kardinálov menovaných Bergogliom, nie sú skutočnými kardinálmi, a preto nemajú žiaden mandát k voľbe nového pápeža. Takže nástupnícka línia po Františkovi …More
Niektorí duchovní sa obávajú exkomunikácie (ale exkomunikácie od antipápeža je neplatná), iní si myslia, že po rezignácii alebo smrti kardinála Bergoglia nové konkláve môže dať tieto veci do poriadku. Ak však má kolégium kardinálov 80 nových kardinálov menovaných Bergogliom, nie sú skutočnými kardinálmi, a preto nemajú žiaden mandát k voľbe nového pápeža. Takže nástupnícka línia po Františkovi by sa celá skladala z antipapežov. História ukazuje toto: v prvej polovici 12. storočia vládol antipápež Anacletus II. a po jeho smrti bol nahradený Viktorom IV., ďalším protipápežom, kým svätý Bernard z Clairveaux posledného nevyhostil a neobnovil tak legitímnu pápežskú nástupnícku líniu.