grafix
1752

Ponad 1000 artykułów naukowych o zgonach lub negatywnych skutkach szczepień

Szczepionka Covid Dowód naukowy Śmiertelny

Post published:5 stycznia 2022 r.


Szczepionki przeciwko COVID-19: naukowy dowód śmiertelności

Opublikowano post: 5 stycznia 2022 r. w Covid Vaccine Scientific Proof Lethal – SUN

Ponad tysiąc badań naukowych dowodzi, że szczepionki przeciwko COVID-19 są niebezpieczne, a wszyscy ci, którzy forsują ten program, popełniają przestępstwo rażącego niewłaściwego postępowania w urzędach publicznych

Nieco ponad 12 miesięcy od wdrożenia eksperymentalnych szczepionek covidowych COVID 19, badań naukowych w tysiącach i doniesień o skargach kryminalnych dotyczących napaści i morderstw z nielegalnego, bezprawnego użycia trucizn biochemicznych dokonanych dla sił policyjnych w całym kraju, weryfikują atak na niczego nie podejrzewającą populację Wielkiej Brytanii. Niepodważalna nauka pokazuje, że szczepionka covid 19 nie jest bezpieczna i nieskuteczna w ograniczaniu transmisji lub infekcji patogenami koronawirusa SARS-CoV-2.

"Bezpieczna i skuteczna" fałszywa propaganda, rozpowszechniana przez urzędników publicznych, którzy teraz nadal naciskają na tę szczepionkę, jest wyraźnym naruszeniem obowiązków. Osoba pełniąca funkcję publiczną podlega obowiązkowi zapobieżenia śmierci lub poważnemu uszkodzeniu, które powstaje wyłącznie z tytułu funkcji urzędu publicznego i jest tego świadomy.

Wiele z nich naruszyło ten obowiązek, a czyniąc to, lekkomyślnie powoduje ryzyko śmierci lub poważnych obrażeń, kontynuując niezależnie od obecnie potwierdzonych zagrożeń związanych z zastrzykami COVID 19. Niektóre z tych zagrożeń to krzepnięcie krwi, zapalenie mięśnia sercowego, zapalenie osierdzia, zakrzepica, małopłytkowość, anafilaksja, porażenie Bella, Guillain-Barre, rak, w tym zgony itp.

Wszystko to zostało potwierdzone w następujących danych naukowych i rządowych zebranych przez brytyjską agencję zdrowia i bezpieczeństwa na temat COVID 19 dotyczących uszkodzeń poszczepiennych.

Termin "szczepionka" został niedawno zmieniony, aby włączyć ten nielegalny, nielegalny eksperyment medyczny w celu ułatwienia korzystania z technologii mRNA, która wyraźnie nie jest szczepionką i która zawiera biologicznie toksyczne nanometamateriały związane z możliwością gromadzenia danych miejskich 5G.

Nanocząsteczki metali są znane w nauce jako genotoksyczne - trucizna, która może również powodować sterylizację. Zagrożenia stwarzane ofiarom w najbliższym czasie przez tę baterię medyczną są już znane. Jednak długoterminowa śmiertelność tej broni nie jest jeszcze zrealizowana ze względu na wyniszczający wpływ, jaki ma na układ odpornościowy, powodując zespół nabytego niedoboru odporności (AIDS).

Możemy teraz potwierdzić dokumenty wywiadu obronnego z 2017 r., Pokazujące planowane morderstwo ponad 55 milionów w Wielkiej Brytanii do 2025 r. przy użyciu tej broni biochemicznej.

Agencja Regulacyjna ds. Leków i Opieki Zdrowotnej (produkty) (MHRA) wcześniej ostrzegała o spodziewanej dużej liczbie działań niepożądanych przed wdrożeniem - potwierdzając umyślny charakter przestępstwa i przestępstw związanych z postępowaniem publicznym wtedy i teraz.

Zakrzepica żylna mózgu po szczepieniu przeciwko COVID-19 w Wielkiej Brytanii: wieloośrodkowe badanie kohortowe: elsevierhealth.com/action/cookieAbsent
Wywołana szczepionką immunologiczna małopłytkowość zakrzepowa z rozsianym krzepnięciem wewnątrznaczyniowym i zgonem po szczepieniu ChAdOx1 nCoV-19: Vaccine-Induced Immune Thrombotic Thrombocytopenia with Disseminated Intravascular Coagulation and Death following the ChAdOx1 nCoV-19 Vaccine
Śmiertelny krwotok mózgowy po szczepionce przeciwko COVID-19: Fatal cerebral haemorrhage after COVID-19 vaccine - PubMed
Zapalenie mięśnia sercowego po szczepieniu mRNA przeciwko SARS-CoV-2, seria przypadków: Myocarditis following mRNA vaccination against SARS-CoV-2, a case series
Trzy przypadki ostrej żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej u kobiet po szczepieniu przeciwko COVID-19: Three cases of acute venous thromboembolism in females after vaccination for coronavirus disease 2019
Ostra zakrzepica drzewa wieńcowego po szczepieniu przeciwko COVID-19: Acute Coronary Tree Thrombosis After Vaccination for COVID-19
Amerykańskie przypadki zakrzepicy zatok żylnych mózgu z małopłytkowością po szczepieniu Ad26.COV2.S (przeciwko covid-19), od 2 marca do 21 kwietnia 2020 US Case Reports of Cerebral Venous Sinus Thrombosis With Thrombocytopenia After Ad26.COV2.S Vaccination, March 2 to April 21, 2021 - PubMed
Zakrzepica żył wrotnych związana ze szczepionką ChAdOx1 nCov-19: elsevierhealth.com/action/cookieAbsent
Postępowanie w przypadku zakrzepicy żył mózgowych i splanchnicznych związanej z małopłytkowością u osób wcześniej zaszczepionych szczepionką Vaxzevria (AstraZeneca): stanowisko Włoskiego Towarzystwa Badań nad Hemostazą i Zakrzepicą (SISET): Management of cerebral and splanchnic vein thrombosis associated with thrombocytopenia in subjects previously vaccinated with Vaxzevria (AstraZeneca): a position statement from the Italian Society for the Study of Haemostasis and Thrombosis (SISET) - PubMed
Wywołana szczepionką immunologiczna małopłytkowość immunologiczna małopłytkowość i zakrzepica zatok żylnych mózgu po szczepieniu COVID-19; przegląd systematyczny: Vaccine-induced immune thrombotic thrombocytopenia and cerebral venous sinus thrombosis post COVID-19 vaccination; a systematic review
Zakrzepica z zespołem małopłytkowości związanym ze szczepionkami przeciwko COVID-19: Thrombosis with thrombocytopenia syndrome associated with COVID-19 vaccines
Zakrzepica wywołana szczepionką Covid-19 i małopłytkowość: komentarz do ważnego i praktycznego dylematu klinicznego: Covid-19 vaccine- induced thrombosis and thrombocytopenia-a commentary on an important and practical clinical dilemma
Zakrzepica z zespołem małopłytkowości związanym ze szczepionkami wektorowymi COVID-19: Thrombosis with Thrombocytopenia Syndrome associated with viral vector COVID-19 vaccines
Wywołana szczepionką COVID-19 immunologiczno-immunologiczna małopłytkowość małopłytkowa: pojawiająca się przyczyna zakrzepicy żyły splanchnicznej: COVID-19 vaccine-induced immune thrombotic thrombocytopenia: An emerging cause of splanchnic vein thrombosis
Rola płytek krwi w koagulopatii związanej z COVID-19 i wywołanej szczepionką immunologicznej małopłytkowości immunologicznej (covid): The roles of platelets in COVID-19-associated coagulopathy and vaccine-induced immune thrombotic thrombocytopenia
Korzenie autoimmunizacji zdarzeń zakrzepowych po szczepieniu przeciwko COVID-19: Autoimmunity roots of the thrombotic events after COVID-19 vaccination
Zakrzepica zatok żylnych mózgu po szczepieniu: doświadczenie w Wielkiej Brytanii: elsevierhealth.com/action/cookieAbsent
Małopłytkowość immunologiczna wywołana przez szczepionkę SARS-CoV-2: nejm.org/action/cookieAbsent
Zapalenie mięśnia sercowego po szczepieniu szczepionkami mRNA COVID-19 u członków armii amerykańskiej. W tym artykule poinformowano, że u "23 pacjentów płci męskiej, w tym 22 wcześniej zdrowych członków wojska, zapalenie mięśnia sercowego zidentyfikowano w ciągu 4 dni po otrzymaniu szczepionki": Myocarditis Following Immunization With mRNA COVID-19 Vaccines in Members of the US Military
Zakrzepica i małopłytkowość po szczepieniu ChAdOx1 nCoV-19: nejm.org/action/cookieAbsent
Związek zapalenia mięśnia sercowego ze szczepionką BNT162b2 informacyjną RNA COVID-19 w przypadku serii dzieci: Association of Myocarditis With BNT162b2 Messenger RNA COVID-19 Vaccine in a Case Series of Children - PubMed
Małopłytkowość małopłytkowa po szczepieniu ChAdOx1 nCov-19: nejm.org/action/cookieAbsent
Wyniki sekcji zwłok w małopłytkowości zakrzepowej wywołanej szczepionką (covid-19): Post-mortem findings in vaccine-induced thrombotic thombocytopenia | Haematologica
Małopłytkowość, w tym małopłytkowość immunologiczna po otrzymaniu szczepionek mRNA przeciwko COVID-19 zgłoszonych do Systemu Zgłaszania Niepożądanych Zdarzeń Szczepionkowych (VAERS): Thrombocytopenia including immune thrombocytopenia after receipt of mRNA COVID-19 vaccines reported to the Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS)
Ostre objawowe zapalenie mięśnia sercowego u siedmiu nastolatków po szczepieniu Pfizer-BioNTech COVID-19: Symptomatic Acute Myocarditis in 7 Adolescents After Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccination
Afazja siedem dni po drugiej dawce szczepionki sarS-CoV-2 opartej na mRNA. MRI mózgu ujawnił krwotok śródmózgowy (ICBH) w lewym płacie skroniowym u 52-letniego mężczyzny. Aphasia seven days after second dose of an mRNA-based SARS-CoV-2 vaccine
Porównanie epizodów zakrzepowych wywołanych szczepionką między szczepionkami ChAdOx1 nCoV-19 i Ad26.COV.2.S: Comparison of vaccine-induced thrombotic events between ChAdOx1 nCoV-19 and Ad26.COV.2.S vaccines
Hipoteza stojąca za bardzo rzadkimi przypadkami zakrzepicy z zespołem małopłytkowości po szczepieniu SARS-CoV-2: Hypotheses behind the very rare cases of thrombosis with thrombocytopenia syndrome after SARS-CoV-2 vaccination
Zakrzepy krwi i epizody krwawienia po szczepieniu BNT162b2 i ChAdOx1 nCoV-19: analiza danych europejskich: Blood clots and bleeding events following BNT162b2 and ChAdOx1 nCoV-19 vaccine: An analysis of European data
Zakrzepica żylna mózgu po szczepionce BNT162b2 mRNA SARS-CoV-2: Cerebral Venous Thrombosis after BNT162b2 mRNA SARS-CoV-2 vaccine
Pierwotna niewydolność nadnerczy związana z małopłytkową małopłytkowością immunologiczną indukowaną przez szczepionkę Oxford-AstraZeneca ChAdOx1 nCoV-19 (VITT): Primary adrenal insufficiency associated with Oxford-AstraZeneca ChAdOx1 nCoV-19 vaccine-induced immune thrombotic thrombocytopenia (VITT)
Zapalenie mięśnia sercowego i zapalenie osierdzia po szczepieniu mRNA COVID-19: praktyczne rozważania dla opiekunów: Myocarditis and Pericarditis After COVID-19 mRNA Vaccination: Practical Considerations for Care Providers
"Zakrzepica żył wrotnych występująca po podaniu pierwszej dawki szczepionki mRNA SARS-CoV-2 u pacjenta z zespołem antyfosfolipidowym": “Portal vein thrombosis occurring after the first dose of mRNA SARS-CoV-2 vaccine in a patient with antiphospholipid syndrome”
Wczesne wyniki leczenia biwalirudyną w trombocytopenii zakrzepowej i zakrzepicy zatok żylnych mózgu po szczepieniu Ad26.COV2.S: Early Outcomes of Bivalirudin Therapy for Thrombotic Thrombocytopenia and Cerebral Venous Sinus Thrombosis After Ad26.COV2.S Vaccination
Zapalenie mięśnia sercowego, zapalenie osierdzia i kardiomiopatia po szczepieniu przeciwko COVID-19: Myocarditis, Pericarditis and Cardiomyopathy After COVID-19 Vaccination
Mechanizmy immunozakrzepicy w małopłytkowej małopłytkowości indukowanej szczepionką (VITT) w porównaniu z naturalnym zakażeniem SARS-CoV-2: Mechanisms of Immunothrombosis in Vaccine-Induced Thrombotic Thrombocytopenia (VITT) Compared to Natural SARS-CoV-2 Infection
Prozakrzepowa małopłytkowość immunologiczna po szczepieniu przeciwko COVID-19: Prothrombotic immune thrombocytopenia after COVID-19 vaccination
Małopłytkowość zakrzepowa wywołana szczepionką: mroczny rozdział historii sukcesu: Vaccine induced thrombotic thrombocytopenia: The shady chapter of a success story
Zakrzepica zatok żylnych mózgowych ujemna dla przeciwciał anty-PF4 bez trombocytopenii po szczepieniu szczepionką COVID-19 u niekomorcyjnego starszego indyjskiego mężczyzny leczonego konwencjonalnym antykoagulacją na bazie heparyny i warfaryny: Anti-PF4 antibody negative cerebral venous sinus thrombosis without thrombocytopenia following immunization with COVID-19 vaccine in an elderly non-comorbid Indian male, managed with conventional heparin-warfarin based anticoagulation
Zakrzepica po szczepieniu przeciwko COVID-19: możliwy związek ze szlakami ACE: Thrombosis post COVID-19 vaccinations: Potential link to ACE pathways
Zakrzepica zatok żylnych mózgowych w populacji USA po szczepieniu adenowirusem SARS-CoV-2 i po COVID-19: Cerebral Venous Sinus Thrombosis in the U.S. Population, After Adenovirus-Based SARS-CoV-2 Vaccination, and After COVID-19
Rzadki przypadek azjatyckiego mężczyzny w średnim wieku z zakrzepicą żylną mózgu po szczepieniu AstraZeneca COVID-19: Middle-age Asian male with cerebral venous thrombosis after COVID-19 AstraZeneca vaccination
Zakrzepica zatok żylnych mózgu i małopłytkowość po szczepieniu przeciwko COVID-19: raport o dwóch przypadkach w Wielkiej Brytanii: Cerebral venous sinus thrombosis and thrombocytopenia after COVID-19 vaccination – A report of two UK cases
Immunologiczna plamica małopłytkowa po szczepieniu szczepionką COVID-19 (ChAdOx1 nCov-19): Immune thrombocytopenic purpura after vaccination with COVID-19 vaccine (ChAdOx1 nCov-19).
Przeciwciała antyfosfolipidowe i ryzyko trombofilii po szczepieniu przeciwko COVID-19: słoma, która łamie grzbiet wielbłąda?: google.com/document/d/1XzajasO8VMMnC3CdxSBKks1o7kiOLXFQ
Małopłytkowość zakrzepowa wywołana szczepionką, rzadki, ale ciężki przypadek przyjacielskiego ognia w walce z pandemią COVID-19: Jaka patogeneza?: Vaccine-induced thrombotic thrombocytopenia, a rare but severe case of friendly fire in the battle against COVID-19 pandemic: What pathogenesis?
Zalecenia diagnostyczno-terapeutyczne doraźnej eksperckiej grupy roboczej FACME ds. leczenia zakrzepicy żylnej mózgu związanej ze szczepieniem przeciwko COVID-19: Recomendaciones diagnóstico-terapéuticas del grupo de trabajo de expertos de FACME ad-hoc sobre el manejo de la trombosis venosa cerebral relacionada con la vacunación frente a COVID-19
Małopłytkowość i zakrzepica zatok żylnych wewnątrzczaszkowych po ekspozycji na "szczepionkę AstraZeneca COVID-19": Thrombocytopenia and Intracranial Venous Sinus Thrombosis after "COVID-19 Vaccine AstraZeneca" Exposure - PubMed
Małopłytkowość po szczepieniu Pfizerem i Moderną SARS-CoV-2: Thrombocytopenia following Pfizer and Moderna SARS-CoV-2 vaccination - PubMed
Ciężka i oporna na leczenie małopłytkowość immunologiczna występująca po szczepieniu SARS-CoV-2: Severe, Refractory Immune Thrombocytopenia Occurring After SARS-CoV-2 Vaccine - PubMed
Ropna wysypka i małopłytkowość po szczepionce mRNA-1273 (nowoczesna) COVID-19: nih.gov/pmc/articles/PMC7996471/
Szczepienie przeciwko COVID-19: informacje o występowaniu zakrzepicy tętniczej i żylnej z wykorzystaniem danych z VigiBase: Vaccination against COVID-19: insight from arterial and venous thrombosis occurrence using data from VigiBase - PubMed
Zakrzepica żylna mózgu związana ze szczepionką przeciwko Covid-19 w Niemczech: Error - Cookies Turned Off
Zakrzepica żylna mózgu po szczepieniu BNT162b2 mRNA BNT162b2 przeciwko SARS-CoV-2: zdarzenie czarnego łabędzia: Cerebral venous thrombosis post BNT162b2 mRNA SARS-CoV-2 vaccination: A black swan event - PubMed
Znaczenie rozpoznania zakrzepicy żylnej mózgu po szczepieniu przeciwko COVID-19: The importance of recognizing cerebral venous thrombosis following anti-COVID-19 vaccination - PubMed
Zakrzepica z małopłytkowością po posłannicy szczepionki RNA -1273: Thrombosis With Thrombocytopenia After the Messenger RNA-1273 Vaccine - PubMed
Zakrzepy krwi i krwawienie po szczepieniu BNT162b2 i ChAdOx1 nCoV-19: analiza danych europejskich: Blood clots and bleeding events following BNT162b2 and ChAdOx1 nCoV-19 vaccine: An analysis of European data - PubMed
Pierwsza dawka szczepionek ChAdOx1 i BNT162b2 przeciwko COVID-19 oraz zdarzeń małopłytkowych, zakrzepowo-zatorowych i krwotocznych w Szkocji: First-dose ChAdOx1 and BNT162b2 COVID-19 vaccines and thrombocytopenic, thromboembolic and hemorrhagic events in Scotland - Nature Medicine
Zaostrzenie małopłytkowości immunologicznej po szczepieniu przeciwko COVID-19: Exacerbation of immune thrombocytopenia following COVID-19 vaccination - PubMed
Pierwsze zgłoszenie epizodu iTTP de novo związanego ze szczepionką przeciw COVID-19 opartą na mRNA: First report of a de novo iTTP episode associated with an mRNA-based anti-COVID-19 vaccination - PubMed
Testy immunologiczne PF4 w małopłytkowości zakrzepowej wywołanej szczepionką: nejm.org/action/cookieAbsent
Epitopy przeciwciał w indukowanej szczepionką immunologicznej małopłytkowości immunologicznej: Antibody epitopes in vaccine-induced immune thrombotic thrombocytopaenia - Nature
Zapalenie mięśnia sercowego ze szczepionkami mRNA COVID-19: ahajournals.org/action/cookieAbsent
Zapalenie mięśnia sercowego i zapalenie osierdzia po szczepieniu przeciwko COVID-19: Myocarditis and Pericarditis After Vaccination for COVID-19
Zapalenie mięśnia sercowego czasowo związane ze szczepieniem przeciwko COVID-19: ahajournals.org/action/cookieAbsent.
Szczepienie przeciwko COVID-19 Związane z zapaleniem mięśnia sercowego u młodzieży: aappublications.org/…iatrics/early/2021/08/12/peds.2021-053427.full.pdf
Ostre zapalenie mięśnia sercowego po podaniu szczepionki BNT162b2 przeciwko COVID-19: Acute myocarditis after administration of the BNT162b2 vaccine against COVID-19 - PubMed
Czasowy związek między szczepionką przeciw COVID-19 Ad26.COV2.S a ostrym zapaleniem mięśnia sercowego: opis przypadku i przegląd literatury: Temporal association between the COVID-19 Ad26.COV2.S vaccine and acute myocarditis: A case report and literature review
Zapalenie mięśnia sercowego wywołane szczepionką COVID-19: opis przypadku z przeglądem literatury: COVID-19 vaccine-induced myocarditis: Case report with literature review
Potencjalny związek między szczepionką COVID-19 a zapaleniem mięśnia sercowego: wyniki kliniczne i CMR: Possible Association Between COVID-19 Vaccine and Myocarditis: Clinical and CMR Findings
Nawrót ostrego zapalenia mięśnia sercowego czasowo związany z otrzymaniem szczepionki przeciwko chorobie mRNA koronawirusa 2019 (COVID-19) u nastolatka płci męskiej: Recurrence of Acute Myocarditis Temporally Associated with Receipt of the mRNA Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Vaccine in a Male Adolescent
Piorunujące zapalenie mięśnia sercowego i ogólnoustrojowe nadzapalenie czasowo związane ze szczepieniem mRNA BNT162b2 COVID-19 u dwóch pacjentów: Fulminant myocarditis and systemic hyperinflammation temporally associated with BNT162b2 mRNA COVID-19 vaccination in two patients.
Ostre zapalenie mięśnia sercowego po podaniu szczepionki BNT162b2: Acute myocarditis following administration of BNT162b2 vaccine
Limfohistocytowe zapalenie mięśnia sercowego po szczepieniu wektorem wirusowym COVID-19 Ad26.COV2.S: Lymphohistocytic myocarditis after Ad26.COV2.S viral vector COVID-19 vaccination
Zapalenie mięśnia sercowego po szczepieniu BNT162b2 u zdrowego mężczyzny: Myocarditis after BNT162b2 vaccination in a healthy male
Ostre zapalenie mięśnia sercowego po szczepieniu Comirnaty (Pfizer) u zdrowego mężczyzny z wcześniejszym zakażeniem SARS-CoV-2: Acute myocarditis following Comirnaty vaccination in a healthy man with previous SARS-CoV-2 infection
Zapalenie mięśnia sercowego po szczepieniu Pfizer mRNA COVID-19 u młodzieży: Myopericarditis After the Pfizer Messenger Ribonucleic Acid Coronavirus Disease Vaccine in Adolescents
Zapalenie osierdzia po podaniu szczepionki MRNA COVID-19 BNT162b2: Pericarditis after administration of the BNT162b2 mRNA COVID-19 vaccine
Ostre zapalenie mięśnia sercowego po szczepieniu mRNA-1273 SARS-CoV-2: Acute Myocarditis Following mRNA-1273 SARS-CoV-2 Vaccination
Czasowa zależność między drugą dawką szczepionki BNT162b2 mRNA Covid-19 a zajęciem serca u pacjenta z wcześniejszym zakażeniem SARS-COV-2: Temporal relation between second dose BNT162b2 mRNA Covid-19 vaccine and cardiac involvement in a patient with previous SARS-COV-2 infection
Zapalenie mięśnia sercowego po szczepieniu mRNA COVID-19 u młodzieży w wieku od 12 do 18 lat: Myopericarditis after messenger RNA Coronavirus Disease 2019 Vaccination in Adolescents 12 to 18 Years of Age
Ostre zapalenie mięśnia sercowego po szczepieniu SARS-CoV-2 u 24-letniego mężczyzny: Acute myocarditis after SARS-CoV-2 vaccination in a 24-year-old man
Ważne informacje dotyczące zapalenia mięśnia sercowego po szczepieniu mRNA COVID-19 firmy Pfizer u młodzieży: Important Insights into Myopericarditis after the Pfizer mRNA COVID-19 Vaccination in Adolescents
Seria pacjentów z zapaleniem mięśnia sercowego po szczepieniu przeciwko SARS-CoV-2 mRNA-1279 i BNT162b2: A Series of Patients With Myocarditis Following SARS-CoV-2 Vaccination With mRNA-1279 and BNT162b2
Kardiomiopatia Takotsubo po szczepieniu mRNA COVID-19: Takotsubo Cardiomyopathy After mRNA COVID-19 Vaccination
Szczepienie przeciwko mRNA COVID-19 i zapalenie mięśnia sercowego: COVID-19 mRNA Vaccine and Myocarditis - PubMed
Szczepionka przeciw COVID-19 i zapalenie mięśnia sercowego: COVID-19 Vaccine and Myocarditis - PubMed
Epidemiologia i kliniczne cechy zapalenia mięśnia sercowego / zapalenia osierdzia przed wprowadzeniem szczepionki mRNA COVID-19 u koreańskich dzieci: wieloośrodkowe badanie bvsalud.org/…oronavirus-2019-ncov/resourc e/en/covidwho-1360706.
Szczepionki przeciwko COVID-19 i zapalenie mięśnia sercowego: COVID-19 vaccines and myocarditis - PubMed
Zapalenie mięśnia sercowego i inne powikłania sercowo-naczyniowe szczepionek COVID-19 opartych na mRNA COVID-19 Myocarditis and Other Cardiovascular Complications of the mRNA-Based COVID-19 Vaccines
Zapalenie mięśnia sercowego, zapalenie osierdzia i kardiomiopatia po szczepieniu przeciwko COVID-19: Myocarditis, Pericarditis and Cardiomyopathy After COVID-19 Vaccination - PubMed
Zapalenie mięśnia sercowego ze szczepionkami mRNA covid-19: ahajournals.org/action/cookieAbsent
Związek zapalenia mięśnia sercowego ze szczepionką mRNA COVID-19 u dzieci: jamanetwork.com/…ocarditis-with-mrna-co vid-19-vaccine-in-children/
Związek zapalenia mięśnia sercowego z informacyjną szczepionką RNA COVID-19 BNT162b2 w przypadku serii dzieci: Association of Myocarditis With BNT162b2 Vaccination in Children
Zapalenie mięśnia sercowego po szczepieniu szczepionkami mRNA COVID-19 u członków armii USA: Myocarditis Following Immunization With mRNA COVID-19 Vaccines in Members of the US Military
Zapalenie mięśnia sercowego występujące po szczepieniu szczepionkami COVID-19 opartymi na mRNA COVID-19: Myocarditis Occurring After Immunization With mRNA-Based COVID-19 Vaccines
Zapalenie mięśnia sercowego po szczepieniu mRNA Covid-19: nejm.org/action/cookieAbsent
Pacjenci z ostrym zapaleniem mięśnia sercowego po szczepieniu mRNA COVID-19: Patients With Acute Myocarditis Following mRNA COVID-19 Vaccination
Zapalenie mięśnia sercowego związane ze szczepieniem mRNA COVID-19: rsna.org/action/cookieAbsent
Objawowe ostre zapalenie mięśnia sercowego u 7 nastolatków po szczepieniu Pfizer-BioNTech COVID-19: Symptomatic Acute Myocarditis in 7 Adolescents After Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccination
Wyniki obrazowania rezonansu magnetycznego układu sercowo-naczyniowego u młodych dorosłych pacjentów z ostrym zapaleniem mięśnia sercowego po szczepieniu mRNA COVID-19: seria przypadków: Cardiovascular magnetic resonance findings in young adult patients with acute myocarditis following mRNA COVID-19 vaccination: a case series - Journal of Cardiovascular Magnetic Resonance
Wytyczne kliniczne dla młodych ludzi z zapaleniem mięśnia sercowego i zapaleniem osierdzia po szczepieniu mRNA COVID-19: Clinical guidance for youth with myocarditis and pericarditis following mRNA COVID-19 Vaccination | Canadian Paediatric Society
Obrazowanie serca ostrego zapalenia mięśnia sercowego po szczepieniu mRNA COVID-19: Cardiac Imaging of Acute Myocarditis Following COVID-19 mRNA Vaccination - PubMed
Opis przypadku: ostre zapalenie mięśnia sercowego po drugiej dawce szczepionki mRNA-1273 SARS-CoV-2 mRNA: Case report: acute myocarditis following the second dose of mRNA-1273 SARS-CoV-2 vaccine
Zapalenie mięśnia sercowego / zapalenie osierdzia związane ze szczepionką COVID-19: COVID-19 vaccine-associated myocarditis/pericarditis - Science.gc.ca
Przemijające uszkodzenie serca u młodzieży otrzymującej szczepionkę BNT162b2 mRNA COVID-19: Wolters Kluwer Health
Zapalenie osierdzia u młodzieży po szczepionce Pfizer-BioNTech COVID-19: Perimyocarditis in Adolescents After Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine
Nowa platforma szczepień przeciwko mRNA COVID-19 i zapalenie mięśnia sercowego: wskazówki dotyczące możliwego mechanizmu podstawowego: The Novel Platform of mRNA COVID-19 Vaccines and Myocarditis: Clues into the Potential Underlying Mechanism - PubMed
Ostre uszkodzenie mięśnia sercowego po szczepieniu przeciwko COVID-19: opis przypadku i przegląd aktualnych dowodów z bazy danych Vaccine Adverse Event Reporting System: Acute Myocardial Injury Following COVID-19 Vaccination: A Case Report and Review of Current Evidence from Vaccine Adverse Events Reporting System Database - PubMed
Bądź czujny na ryzyko wystąpienia niepożądanych zdarzeń sercowo-naczyniowych po szczepieniu przeciwko COVID-19: Be Alert to the Risk of Adverse Cardiovascular Events after COVID-19 Vaccination
Zapalenie mięśnia sercowego związane ze szczepieniem przeciwko COVID-19: echokardiograficzne, tomografia serca i rezonans magnetyczny: ahajournals.org/action/cookieAbsent
Dogłębna ocena przypadku domniemanego zapalenia mięśnia sercowego po drugiej dawce szczepionki mRNA COVID-19: ahajournals.org/action/cookieAbsent
Występowanie ostrego zawałowego zapalenia mięśnia sercowego po szczepieniu COVID-19: tylko przypadkowy zbieg okoliczności, a raczej autoimmunologiczne zapalenie mięśnia sercowego związane ze szczepieniem?: Occurrence of acute infarct-like myocarditis following COVID-19 vaccination: just an accidental co-incidence or rather vaccination-associated autoimmune myocarditis? - PubMed
Nawrót ostrego zapalenia mięśnia sercowego czasowo związany z otrzymaniem szczepionki przeciwko chorobie mRNA koronawirusa 2019 (COVID-19) u nastolatka płci męskiej: nih.gov/pmc/articles/PMC8216855/
Zapalenie mięśnia sercowego po szczepieniu SARS-CoV-2: reakcja wywołana szczepionką?: Myocarditis After SARS-CoV-2 Vaccination: A Vaccine-Induced Reaction? - PubMed
Samoograniczające się zapalenie mięśnia sercowego objawiające się bólem w klatce piersiowej i zwiększeniem stężenia odcinka ST u młodzieży po szczepieniu szczepionką mRNA BNT162b2: Self-limited myocarditis presenting with chest pain and ST segment elevation in adolescents after vaccination with the BNT162b2 mRNA vaccine - PubMed
Zapalenie mięśnia sercowego u wcześniej zdrowego nastolatka po szczepieniu przeciwko COVID-19: Opis przypadku: Myopericarditis in a previously healthy adolescent male following COVID-19 vaccination: A case report - PubMed
Potwierdzone biopsją limfocytowe zapalenie mięśnia sercowego po pierwszym szczepieniu mRNA COVID-19 u 40-letniego mężczyzny: opis przypadku: Biopsy-proven lymphocytic myocarditis following first mRNA COVID-19 vaccination in a 40-year-old male: case report - PubMed
Spostrzeżenia z mysiego modelu zapalenia mięśnia sercowego wywołanego szczepionką COVID-19 mRNA: czy przypadkowe dożylne wstrzyknięcie szczepionki może wywołać zapalenie mięśnia sercowego Insights From a Murine Model of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) mRNA Vaccination-Induced Myopericarditis: Could Accidental Intravenous Vaccine Injection Induce Myopericarditis?
Niezwykła prezentacja ostrego zapalenia osierdzia po nowoczesnym szczepieniu SARS-COV-2 mRNA-1237: Unusual Presentation of Acute Perimyocarditis Following SARS-COV-2 mRNA-1237 Moderna Vaccination - PubMed
Zapalenie osierdzia po pierwszej dawce szczepionki mRNA-1273 SARS-CoV-2 (Nowoczesna) mRNA-1273 u młodego zdrowego mężczyzny: opis przypadku: biomedcentral.com/articles/10.1186/s12872-021-02183
Ostre zapalenie mięśnia sercowego po drugiej dawce szczepionki SARS-CoV-2: przypadek lub związek przyczynowy: Acute myocarditis after the second dose of SARS-CoV-2 vaccine: Serendipity or atypical causal relationship? - PubMed
Rabdomioliza i zapalenie powięzi wywołane przez szczepionkę mRNA COVID-19: COVID-19 mRNA vaccine induced rhabdomyolysis and fasciitis - PubMed
Rabdomioliza wywołana szczepionką COVID-19: opis przypadku z przeglądem literatury: COVID-19 vaccine induced rhabdomyolysis: Case report with literature review - PubMed.
GM1 ganglioside antibody and COVID-19-related Guillain Barre syndrome: case report, systemic review, and implications for vaccine development: GM1 ganglioside antibody and COVID-19 related Guillain Barre Syndrome – A case report, systemic review and implication for vaccine development
Guillain-Barré syndrome after AstraZeneca COVID-19 vaccination: causal or casual association: Guillain-Barré syndrome after AstraZeneca COVID-19-vaccination: A causal or casual association?
Sensory Guillain-Barré syndrome after ChAdOx1 nCov-19 vaccine: report of two cases and review of the literature: Sensory Guillain-Barre syndrome following the ChAdOx1 nCov-19 vaccine: Report of two cases and review of literature
Guillain-Barré syndrome after the first dose of SARS-CoV-2 vaccine: a temporary occurrence, not a causal association: Guillain-Barré syndrome following the first dose of SARS-CoV-2 vaccine: A temporal occurrence, not a causal association.
Guillain-Barré syndrome presenting as facial diplegia after vaccination with COVID-19: a case report: Guillain-Barré Syndrome Presenting as Facial Diplegia after COVID-19 Vaccination: A Case Report
Guillain-Barré syndrome after the first injection of ChAdOx1 nCoV-19 vaccine: first report: Guillain-Barré syndrome following first injection of ChAdOx1 nCoV-19 vaccine: First report.
SARS-CoV-2 vaccines are not safe for those with Guillain-Barre syndrome following vaccination: SARS-CoV-2 vaccinations are unsafe for those experiencing post-vaccination Guillain-Barre syndrome
Acute hyperactive encephalopathy following COVID-19 vaccination with dramatic response to methylprednisolone: a case report: Post-COVID-19 vaccine acute hyperactive encephalopathy with dramatic response to methylprednisolone: A case report
Facial nerve palsy following administration of COVID-19 mRNA vaccines: analysis of self-report database: Facial nerve palsy following the administration of COVID-19 mRNA vaccines: analysis of a self-reporting database
Neurological symptoms and neuroimaging alterations related to COVID-19 vaccine: cause or coincidence: Neurological symptoms and neuroimaging alterations related with COVID-19 vaccine: Cause or coincidence?.
New-onset refractory status epilepticus after ChAdOx1 nCoV-19 vaccination: New-onset refractory status epilepticus following the ChAdOx1 nCoV-19 vaccine
Acute myelitis and ChAdOx1 nCoV-19 vaccine: coincidental or causal association: Acute myelitis and ChAdOx1 nCoV-19 vaccine: Casual or causal association?
Bell’s palsy and SARS-CoV-2 vaccines: an unfolding story: Bell's palsy and SARS-CoV-2 vaccines—an unfolding story
Bell’s palsy after the second dose of the Pfizer COVID-19 vaccine in a patient with a history of recurrent Bell’s palsy: Bell’s Palsy after second dose of Pfizer COVID-19 vaccination in a patient with history of recurrent Bell’s palsy
Ostra retinopatia surowicza po szczepieniu szczepionką mRNA COVID-19: Acute-onset central serous retinopathy after immunization with COVID-19 mRNA vaccine.
Porażenie Bella po szczepieniu przeciwko COVID-19: opis przypadku: Bell’s palsy following COVID-19 vaccination: a case report.
Doświadczenie szpitala akademickiego oceniające ryzyko szczepionki mRNA COVID-19 z wykorzystaniem historii alergii pacjenta: An academic hospital experience screening mRNA COVID-19 vaccine risk using patient allergy history
Indukowana szczepionką COVID-19 limfadenopatia pachowa i piersiowa w PET: COVID-19 vaccine induced Axillary and Pectoral Lymphadenopathy on PET scan
Zapalenie naczyń związane z ANCA po szczepionce Pfizer-BioNTech COVID-19: ANCA-Associated Vasculitis Following Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine
Późne reakcje skórne po podaniu szczepionek mRNA COVID-19: Delayed cutaneous reactions after the administration of mRNA vaccines against COVID-19
Rabdomioliza wywołana szczepionką COVID-19: opis przypadku z przeglądem literatury: COVID-19 vaccine induced rhabdomyolysis: Case report with literature review
Kliniczne i patologiczne korelacje reakcji skórnych na szczepionkę COVID-19, w tym V-REPP: badanie oparte na rejestrze: Clinical and pathologic correlation of cutaneous COVID-19 vaccine reactions including V-REPP: A registry-based study
Zakrzepica z zespołem małopłytkowości związanym ze szczepionkami przeciwko COVID-19: Thrombosis with thrombocytopenia syndrome associated with COVID-19 vaccines.
Anafilaksja związana ze szczepionką COVID-19: oświadczenie Komitetu Anafilaksji Światowej Organizacji Alergii: COVID-19 vaccine-associated anaphylaxis: A statement of the World Allergy Organization Anaphylaxis Committee.
Zakrzepica zatok żylnych mózgowych ujemna dla przeciwciał anty-PF4 bez trombocytopenii po szczepieniu szczepionką COVID-19 u starszego, nieporęcznego indyjskiego mężczyzny leczonego konwencjonalnym antykoagulacją na bazie heparyny i warfaryny: Anti-PF4 antibody negative cerebral venous sinus thrombosis without thrombocytopenia following immunization with COVID-19 vaccine in an elderly non-comorbid Indian male, managed with conventional heparin-warfarin based anticoagulation.
Ostre zapalenie mięśnia sercowego po podaniu szczepionki BNT162b2 przeciwko COVID-19: Acute myocarditis after administration of the BNT162b2 vaccine against COVID-19
Zakrzepy krwi i krwawienie po szczepionce BNT162b2 i ChAdOx1 nCoV-19: analiza danych europejskich: Blood clots and bleeding events following BNT162b2 and ChAdOx1 nCoV-19 vaccine: An analysis of European data.
małopłytkowość immunologiczna związana ze szczepionką mRNA COVID-19 BNT162b2 firmy Pfizer-BioNTech: Immune thrombocytopenia associated with Pfizer-BioNTech’s BNT162b2 mRNA COVID-19 vaccine.
Erupcja leku pęcherzowego po drugiej dawce szczepionki covid-19 mRNA-1273 (Moderna): Opis przypadku: Bullous drug eruption after second dose of mRNA-1273 (Moderna) COVID-19 vaccine: Case report.
Szczepionki na bazie RNA COVID-19 i ryzyko choroby prionowej: scivisionpub.com/…ovid19rna-based-vaccines-and-the-risk-of-prion-dis łatwości-1503.pdf
W badaniu tym zauważono, że 115 kobiet w ciąży straciło swoje dzieci, z 827, które uczestniczyły w badaniu dotyczącym bezpieczeństwa szczepionek przeciwko Covid-19: nejm.org/action/cookieAbsent.
Zanieczyszczenia związane z procesem w szczepionce ChAdOx1 nCov-19: Process-related impurities in the ChAdOx1 nCov-19 vaccine
Szczepionka mRNA COVID-19 powodująca zapalenie OUN: seria przypadków: COVID-19 mRNA vaccination leading to CNS inflammation: a case series - Journal of Neurology
Reakcje alergiczne, w tym anafilaksja, po otrzymaniu pierwszej dawki szczepionki Pfizer-BioNTech COVID-19: Allergic Reactions Including Anaphylaxis After Receipt of the First Dose of Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine - PubMed
Reakcje alergiczne na pierwszą szczepionkę COVID-19: potencjalna rola glikolu polietylenowego: Allergic reactions to the first COVID-19 vaccine: A potential role of polyethylene glycol? - PubMed
Szczepionka Pfizer budzi obawy związane z alergią: Pfizer's vaccine raises allergy concerns - PubMed
Reakcje alergiczne, w tym anafilaksja, po otrzymaniu pierwszej dawki szczepionki Pfizer-BioNTech COVID-19 – Stany Zjednoczone, 14-23 grudnia 2020 Allergic Reactions Including Anaphylaxis After Receipt of the First Dose of Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine - United States, December 14-23, 2020 - PubMed
Reakcje alergiczne, w tym anafilaksja, po otrzymaniu pierwszej dawki szczepionki Modern COVID-19 – Stany Zjednoczone, 21 grudnia 2020 r. – 10 stycznia 2021 Allergic Reactions Including Anaphylaxis After Receipt of the First Dose of Moderna COVID-19 Vaccine - United States, December 21, 2020-January 10, 2021 - PubMed
Doniesienia o anafilaksji po szczepieniu przeciwko chorobie koronawirusowej 2019, Korea Południowa, 26 lutego - 30 kwietnia 2021 Reports of anaphylaxis after coronavirus disease 2019 vaccination, South Korea, 26 February to 30 April 2021 - PubMed
Doniesienia o anafilaksji po otrzymaniu szczepionek mRNA COVID-19 w USA - 14 grudnia 2020 r. - 18 stycznia 2021 r.: Reports of Anaphylaxis After Receipt of mRNA COVID-19 Vaccines in the US-December 14, 2020-January 18, 2021 - PubMed
Immunization practices and risk of anaphylaxis: a current, comprehensive update of COVID-19 vaccination data: Immunization practices and risk of anaphylaxis: a current update, comprehensive of COVID-19 vaccination data - PubMed
Relationship between pre-existing allergies and anaphylactic reactions following administration of COVID-19 mRNA vaccine: Relationship between pre-existing allergies and anaphylactic reactions post mRNA COVID-19 vaccine administration - PubMed
Anaphylaxis Associated with COVID-19 mRNA Vaccines: Approach to Allergy Research: Anaphylaxis associated with the mRNA COVID-19 vaccines: Approach to allergy investigation - PubMed
Severe Allergic Reactions after COVID-19 Vaccination with the Pfizer / BioNTech Vaccine in Great Britain and the USA: Position Statement of the German Allergy Societies: German Medical Association of Allergologists (AeDA), German Society for Allergology and Clinical Immunology (DGAKI) and Society for Pediatric Allergology and Environmental Medicine (GPA): Severe allergic reactions after COVID-19 vaccination with the Pfizer/BioNTech vaccine in Great Britain and USA: Position statement of the German Allergy Societies: Medical Association of German Allergologists (AeDA), German Society for Allergology and Clinical Immunology (DGAKI) and Society for Pediatric Allergology and Environmental Medicine (GPA) - PubMed
Allergic reactions and anaphylaxis to LNP-based COVID-19 vaccines: Allergic Reactions and Anaphylaxis to LNP-Based COVID-19 Vaccines - PubMed
Reported orofacial adverse effects from COVID-19 vaccines: the known and the unknown: Reported orofacial adverse effects of COVID-19 vaccines: The knowns and the unknowns - PubMed
Cutaneous adverse effects of available COVID-19 vaccines: Cutaneous adverse effects of the available COVID-19 vaccines - PubMed
Cumulative adverse event report of anaphylaxis following injections of COVID-19 mRNA vaccine (Pfizer-BioNTech) in Japan: the first month report: Cumulative Adverse Event Reporting of Anaphylaxis After mRNA COVID-19 Vaccine (Pfizer-BioNTech) Injections in Japan: The First-Month Report - PubMed
COVID-19 vaccines increase the risk of anaphylaxis: [COVID-19 vaccines increase the risk of anaphylaxis] - PubMed
Biphasic anaphylaxis after exposure to the first dose of the Pfizer-BioNTech COVID-19 mRNA vaccine COVID-19: Biphasic anaphylaxis after exposure to the first dose of Pfizer-BioNTech COVID-19 mRNA vaccine - PubMed
Allergenic components of the mRNA-1273 vaccine for COVID-19: possible involvement of polyethylene glycol and IgG-mediated complement activation: Allergenic components of the mRNA-1273 vaccine for COVID-19: Possible involvement of polyethylene glycol and IgG-mediated complement activation - PubMed
Polyethylene glycol (PEG) is a cause of anaphylaxis to Pfizer / BioNTech mRNA COVID-19 vaccine: Polyethylene glycol (PEG) is a cause of anaphylaxis to the Pfizer/BioNTech mRNA COVID-19 vaccine - PubMed
Acute allergic reactions to COVID-19 mRNA vaccines: Acute Allergic Reactions to mRNA COVID-19 Vaccines - PubMed
Polyethylene glycole allergy of the SARS CoV2 vaccine recipient: case report of a young adult recipient and management of future exposure to SARS-CoV2: Allergy to Polyethilenglicole of Anti-SARS CoV2 Vaccine Recipient: A Case Report of Young Adult Recipient and the Management of Future Exposure to SARS-CoV2 - PubMed
Elevated rates of anaphylaxis after vaccination with Pfizer BNT162b2 mRNA vaccine against COVID-19 in Japanese healthcare workers; a secondary analysis of initial post-approval safety data: High anaphylaxis rates following vaccination with the Pfizer BNT162b2 mRNA vaccine against COVID-19 in Japanese healthcare workers: a secondary analysis of initial post-approval safety data - PubMed
Allergic reactions and adverse events associated with administration of mRNA-based vaccines. A health system experience: Allergic reactions and adverse events associated with administration of mRNA-based vaccines. A health-care system experience - PubMed
Allergic reactions to COVID-19 vaccines: statement of the Belgian Society of Allergy and Clinical Immunology (BelSACI): tandfonline.com/action/cookieAbsent
.IgE-mediated allergy to polyethylene glycol (PEG) as a cause of anaphylaxis to COVID-19 mRNA vaccines: IgE-mediated allergy to polyethylene glycol (PEG) as a cause of anaphylaxis to mRNA COVID-19 vaccines - PubMed
Allergic reactions after COVID-19 vaccination: putting the risk in perspective: Allergic Reactions After COVID-19 Vaccination-Putting Risk Into Perspective - PubMed
Anaphylactic reactions to COVID-19 mRNA vaccines: a call for further studies: Anaphylactic reactions to mRNA COVID-19 vaccines: A call for further study - PubMed 188.
Risk of severe allergic reactions to COVID-19 vaccines among patients with allergic skin disease: practical recommendations. An ETFAD position statement with external experts: Risk of severe allergic reactions to COVID-19 vaccines among patients with allergic skin diseases - practical recommendations. A position statement of ETFAD with external experts - PubMed
COVID-19 vaccine and death: causality algorithm according to the WHO eligibility diagnosis: COVID-19 Vaccine and Death: Causality Algorithm According to the WHO Eligibility Diagnosis - PubMed
Fatal brain hemorrhage after COVID-19 vaccine: Fatal cerebral haemorrhage after COVID-19 vaccine - PubMed
A case series of skin reactions to COVID-19 vaccine in the Department of Dermatology at Loma Linda University: A case series of cutaneous COVID-19 vaccine reactions at Loma Linda University Department of Dermatology - PubMed
Skin reactions reported after Moderna and Pfizer’s COVID-19 vaccination: a study based on a registry of 414 cases: Cutaneous reactions reported after Moderna and Pfizer COVID-19 vaccination: A registry-based study of 414 cases - PubMed
Clinical and pathologic correlates of skin reactions to COVID-19 vaccine, including V-REPP: a registry-based study: Clinical and pathologic correlation of cutaneous COVID-19 vaccine reactions including V-REPP: A registry-based study - PubMed
Skin reactions after vaccination against SARS-COV-2: a nationwide Spanish cross-sectional study of 405 cases: Cutaneous reactions after SARS-CoV-2 vaccination: a cross-sectional Spanish nationwide study of 405 cases - PubMed
Varicella zoster virus and herpes simplex virus reactivation after vaccination with COVID-19: review of 40 cases in an international dermatologic registry: Varicella-zoster and herpes simplex virus reactivation post-COVID-19 vaccination: a review of 40 cases in an International Dermatology Registry - PubMed
Immune thrombosis and thrombocytopenia (VITT) associated with the COVID-19 vaccine: diagnostic and therapeutic recommendations for a new syndrome: COVID-19 vaccine-associated immune thrombosis and thrombocytopenia (VITT): Diagnostic and therapeutic recommendations for a new syndrome - PubMed
Laboratory testing for suspicion of COVID-19 vaccine-induced thrombotic (immune) thrombocytopenia: Laboratory testing for suspected COVID-19 vaccine-induced (immune) thrombotic thrombocytopenia - PubMed
Intracerebral hemorrhage due to thrombosis with thrombocytopenia syndrome after COVID-19 vaccination: the first fatal case in Korea: Intracerebral Hemorrhage due to Thrombosis with Thrombocytopenia Syndrome after Vaccination against COVID-19: the First Fatal Case in Korea - PubMed
Risk of thrombocytopenia and thromboembolism after covid-19 vaccination and positive SARS-CoV-2 tests: self-controlled case series study: Risk of thrombocytopenia and thromboembolism after covid-19 vaccination and SARS-CoV-2 positive testing: self-controlled case series study - PubMed
Vaccine-induced immune thrombotic thrombocytopenia and cerebral venous sinus thrombosis after covid-19 vaccination; a systematic review: Vaccine-induced immune thrombotic thrombocytopenia and cerebral venous sinus thrombosis post COVID-19 vaccination; a systematic review - PubMed.
Nerve and muscle adverse events after vaccination with COVID-19: a systematic review and meta-analysis of clinical trials: Nervous and Muscular Adverse Events after COVID-19 Vaccination: A Systematic Review and Meta-Analysis of Clinical Trials - PubMed.
A rare case of cerebral venous thrombosis and disseminated intravascular coagulation temporally associated with administration of COVID-19 vaccine: A Rare Case of Cerebral Venous Thrombosis and Disseminated Intravascular Coagulation Temporally Associated to the COVID-19 Vaccine Administration - PubMed
Primary adrenal insufficiency associated with thrombotic immune thrombocytopenia induced by Oxford-AstraZeneca ChAdOx1 nCoV-19 vaccine (VITT): Primary adrenal insufficiency associated with Oxford-AstraZeneca ChAdOx1 nCoV-19 vaccine-induced immune thrombotic thrombocytopenia (VITT) - PubMed
Acute cerebral venous thrombosis and pulmonary artery embolism associated with the COVID-19 vaccine: COVID-19 vaccine-associated acute cerebral venous thrombosis and pulmonary artery embolism - PubMed.
Thromboaspiration infusion and fibrinolysis for portomesenteric thrombosis after administration of AstraZeneca COVID-19 vaccine: Thromboaspiration and fibrinolysis infusion for portomesenteric thrombosis after AstraZeneca COVID-19 vaccine administration - PubMed
59-year-old woman with extensive deep venous thrombosis and pulmonary thromboembolism 7 days after a first dose of Pfizer-BioNTech BNT162b2 mRNA vaccine COVID-19: A 59-Year-Old Woman with Extensive Deep Vein Thrombosis and Pulmonary Thromboembolism 7 Days Following a First Dose of the Pfizer-BioNTech BNT162b2 mRNA COVID-19 Vaccine - PubMed
Cerebral venous thrombosis and vaccine-induced thrombocytopenia.a. Oxford-AstraZeneca COVID-19: a missed opportunity for a rapid return on experience: Oxford-AstraZeneca COVID-19 vaccine-induced cerebral venous thrombosis and thrombocytopaenia: A missed opportunity for a rapid return of experience - PubMed
Myocarditis and other cardiovascular complications of mRNA-based COVID-19 vaccines: Myocarditis and Other Cardiovascular Complications of the mRNA-Based COVID-19 Vaccines - PubMed
Pericarditis after administration of COVID-19 mRNA BNT162b2 vaccine: Pericarditis after administration of the BNT162b2 mRNA COVID-19 vaccine - PubMed
Unusual presentation of acute pericarditis after vaccination against SARS-COV-2 mRNA-1237 Modern: Unusual Presentation of Acute Perimyocarditis Following SARS-COV-2 mRNA-1237 Moderna Vaccination - PubMed
Case report: acute myocarditis after second dose of SARS-CoV-2 mRNA-1273 vaccine mRNA-1273: Case report: acute myocarditis following the second dose of mRNA-1273 SARS-CoV-2 vaccine - PubMed
Immune-mediated disease outbreaks or recent-onset disease in 27 subjects after mRNA/DNA vaccination against SARS-CoV-2: Immune-Mediated Disease Flares or New-Onset Disease in 27 Subjects Following mRNA/DNA SARS-CoV-2 Vaccination - PubMed
Insights from a murine model of myopericarditis induced by COVID-19 mRNA vaccine: could accidental intravenous injection of a vaccine induce myopericarditis: Insights from a murine model of COVID-19 mRNA vaccination-induced myopericarditis: Could accidental intravenous vaccine injection induce myopericarditis? - PubMed
Immune thrombocytopenia in a 22-year-old post Covid-19 vaccine: Immune thrombocytopenia in a 22-year-old post Covid-19 vaccine - PubMed
propylthiouracil-induced neutrophil anti-cytoplasmic antibody-associated vasculitis after COVID-19 vaccination: Propylthiouracil-Induced Antineutrophil Cytoplasmic Antibody-Associated Vasculitis after COVID-19 Vaccination - PubMed
Secondary immune thrombocytopenia (ITP) associated with ChAdOx1 Covid-19 vaccine: case report: Secondary Immune Thrombocytopenia (ITP) Associated with ChAdOx1 Covid-19 Vaccination - A Case Report - PubMed
Thrombosis with thrombocytopenia syndrome (TTS) following AstraZeneca ChAdOx1 nCoV-19 (AZD1222) COVID-19 vaccination: risk-benefit analysis for persons <60 years in Australia: Thrombosis with Thrombocytopenia Syndrome (TTS) following AstraZeneca ChAdOx1 nCoV-19 (AZD1222) COVID-19 vaccination - A risk-benefit analysis for people - PubMed
COVID-19 vaccination association and facial nerve palsy: A case-control study: Association of COVID-19 Vaccination and Facial Nerve Palsy: A Case-Control Study - PubMed
The association between COVID-19 vaccination and Bell’s palsy: The association between COVID-19 vaccination and Bell's palsy - PubMed
Bell’s palsy after COVID-19 vaccination: Bell's palsy following COVID-19 vaccination - PubMed
Acute transverse myelitis (ATM): clinical review of 43 patients with COVID-19-associated ATM and 3 serious adverse events of post-vaccination ATM with ChAdOx1 nCoV-19 vaccine (AZD1222): Acute Transverse Myelitis (ATM):Clinical Review of 43 Patients With COVID-19-Associated ATM and 3 Post-Vaccination ATM Serious Adverse Events With the ChAdOx1 nCoV-19 Vaccine (AZD1222) - PubMed
Bell’s palsy after 24 hours of mRNA-1273 SARS-CoV-2 mRNA-1273 vaccine: Bell's Palsy After 24 Hours of mRNA-1273 SARS-CoV-2 Vaccine - PubMed
Sequential contralateral facial nerve palsy after first and second doses of COVID-19 vaccine: Sequential contralateral facial nerve palsies following COVID-19 vaccination first and second doses - PubMed.
Transverse myelitis induced by SARS-CoV-2 vaccination: SARS-CoV-2 Vaccination-Induced Transverse Myelitis - PubMed
Peripheral facial nerve palsy after vaccination with BNT162b2 (COVID-19): Peripheral Facial Nerve Palsy Following BNT162b2 (COVID-19) Vaccination - PubMed
Acute abducens nerve palsy after COVID-19 vaccination: Acute abducens nerve palsy following COVID-19 vaccination - PubMed.
Facial nerve palsy after administration of COVID-19 mRNA vaccines: analysis of self-report database: Facial nerve palsy following the administration of COVID-19 mRNA vaccines: analysis of a self-reporting database - PubMed
Transient oculomotor paralysis after administration of RNA-1273 messenger vaccine for SARS-CoV-2 diplopia after COVID-19 vaccine: Transient Oculomotor Palsy Following the Administration of the Messenger RNA-1273 Vaccine for SARS-CoV-2 Diplopia Following the COVID-19 Vaccine - PubMed
Bell’s palsy after Ad26.COV2.S COVID-19 vaccination: Bell's palsy following the Ad26.COV2.S COVID-19 vaccination - PubMed
Bell’s palsy after COVID-19 vaccination: case report: Bell's palsy following COVID-19 vaccination: a case report - PubMed
A case of acute demyelinating polyradiculoneuropathy with bilateral facial palsy following ChAdOx1 nCoV-19 vaccination: A case of acute demyelinating polyradiculoneuropathy with bilateral facial palsy after ChAdOx1 nCoV-19 vaccine - PubMed
Guillian Barré syndrome after vaccination with mRNA-1273 against COVID-19: [Guillian Barré syndromeafter mRNA-1273 vaccination against COVID-19] - PubMed
Acute facial paralysis as a possible complication of SARS-CoV-2 vaccination: [Acute facial paresis as a possible complication of vaccination against SARS-CoV-2] - PubMed.
Bell’s palsy after COVID-19 vaccination with high antibody response in CSF: Bell's palsy following COVID-19 vaccination with high CSF antibody response - PubMed.
Parsonage-Turner syndrome associated with SARS-CoV-2 or SARS-CoV-2 vaccination. Comment on: “Neuralgic amyotrophy and COVID-19 infection: 2 cases of accessory spinal nerve palsy” by Coll et al. Articular Spine 2021; 88: 10519: SARS-CoV-2 or SARS-CoV-2 vaccination associated Parsonage-Turner syndrome. Comment on: "Neuralgic amyotrophy and COVID-19 infection: 2 cases of spinal accessory nerve palsy" by Coll et al. Joint Bone Spine 2021;88:105196 - PubMed.
Bell’s palsy after a single dose of vaccine mRNA. SARS-CoV-2: case report: Bell's palsy following a single dose of mRNA SARS-CoV-2 vaccine: a case report - PubMed.
Autoimmune hepatitis developing after coronavirus disease vaccine 2019 (COVID-19): causality or victim?: Autoimmune hepatitis developing after coronavirus disease 2019 (COVID-19) vaccine: Causality or casualty? - PubMed
Autoimmune hepatitis triggered by vaccination against SARS-CoV-2: Autoimmune hepatitis triggered by SARS-CoV-2 vaccination - PubMed
Acute autoimmune-like hepatitis with atypical antimitochondrial antibody after vaccination with COVID-19 mRNA: a new clinical entity: Acute autoimmune-like hepatitis with atypical anti-mitochondrial antibody after mRNA COVID-19 vaccination: A novel clinical entity? - PubMed.
Autoimmune hepatitis after COVID vaccine: Auto-immune hepatitis following COVID vaccination - PubMed
A novel case of bifacial diplegia variant of Guillain-Barré syndrome after vaccination with Janssen COVID-19: A Novel Case of Bifacial Diplegia Variant of Guillain-Barré Syndrome Following Janssen COVID-19 Vaccination - PubMed
Comparison of vaccine-induced thrombotic events between ChAdOx1 nCoV-19 and Ad26.COV.2.S vaccines: Comparison of vaccine-induced thrombotic events between ChAdOx1 nCoV-19 and Ad26.COV.2.S vaccines - PubMed.
Bilateral superior ophthalmic vein thrombosis, ischemic stroke and immune thrombocytopenia after vaccination with ChAdOx1 nCoV-19: Bilateral superior ophthalmic vein thrombosis, ischaemic stroke, and immune thrombocytopenia after ChAdOx1 nCoV-19 vaccination - PubMed
Diagnosis and treatment of cerebral venous sinus thrombosis with vaccine-induced immune-immune thrombotic thrombocytopenia: Diagnosis and Management of Cerebral Venous Sinus Thrombosis With Vaccine-Induced Immune Thrombotic Thrombocytopenia - PubMed
Venous sinus thrombosis after vaccination with ChAdOx1 nCov-19: Venous sinus thrombosis following vaccination with ChAdOx1 nCov-19 - PubMed
Cerebral venous sinus thrombosis following vaccination against SARS-CoV-2: an analysis of cases reported to the European Medicines Agency: Post-SARS-CoV-2-vaccination cerebral venous sinus thrombosis: an analysis of cases notified to the European Medicines Agency - PubMed
Risk of thrombocytopenia and thromboembolism after covid-19 vaccination and positive SARS-CoV-2 tests: self-controlled case series study: Risk of thrombocytopenia and thromboembolism after covid-19 vaccination and SARS-CoV-2 positive testing: self-controlled case series study - PubMed
Blood clots and bleeding after BNT162b2 and ChAdOx1 nCoV-19 vaccination: an analysis of European data: Blood clots and bleeding events following BNT162b2 and ChAdOx1 nCoV-19 vaccine: An analysis of European data - PubMed
Arterial events, venous thromboembolism, thrombocytopenia and bleeding after vaccination with Oxford-AstraZeneca ChAdOx1-S in Denmark and Norway: population-based cohort study: Arterial events, venous thromboembolism, thrombocytopenia, and bleeding after vaccination with Oxford-AstraZeneca ChAdOx1-S in Denmark and Norway: population based cohort study - PubMed
First dose of ChAdOx1 and BNT162b2 COVID-19 vaccines and thrombocytopenic, thromboembolic and hemorrhagic events in Scotland: First-dose ChAdOx1 and BNT162b2 COVID-19 vaccines and thrombocytopenic, thromboembolic and hemorrhagic events in Scotland - PubMed
Cerebral venous thrombosis associated with COVID-19 vaccine in Germany: COVID-19 Vaccine-Associated Cerebral Venous Thrombosis in Germany - PubMed
Malignant cerebral infarction after vaccination with ChAdOx1 nCov-19: a catastrophic variant of vaccine-induced immune-mediated thrombotic thrombocytopenia: Malignant cerebral infarction after ChAdOx1 nCov-19 vaccination: a catastrophic variant of vaccine-induced immune thrombotic thrombocytopenia - PubMed
celiac artery and splenic artery thrombosis complicated by splenic infarction 7 days after the first dose of Oxford vaccine, causal relationship or coincidence: Coeliac artery and splenic artery thrombosis complicated with splenic infarction 7 days following the first dose of Oxford vaccination, causal relationship or coincidence? - PubMed.
Primary adrenal insufficiency associated with Oxford-AstraZeneca ChAdOx1 nCoV-19 (VITT) vaccine-induced immune thrombotic thrombocytopenia: Primary adrenal insufficiency associated with Oxford-AstraZeneca ChAdOx1 nCoV-19 vaccine-induced immune thrombotic thrombocytopenia (VITT) - PubMed
Thrombocytopenia after COVID-19 vaccination: Thrombocytopenia after COVID-19 vaccination - PubMed.
Cerebral venous sinus thrombosis associated with thrombocytopenia after COVID-19 vaccination: Cerebral venous sinus thrombosis associated with thrombocytopenia post-vaccination for COVID-19 - PubMed.
Thrombosis with thrombocytopenia syndrome after COVID-19 immunization: Thrombosis with thrombocytopenia syndrome after COVID-19 vaccination - PubMed
Acute myocardial infarction within 24 hours after COVID-19 vaccination: Acute Myocardial Infarction Within 24 Hours After COVID-19 Vaccination - PubMed.
Bilateral acute macular neuroretinopathy after SARS-CoV-2 vaccination: Bilateral Acute Macular Neuroretinopathy After Vaccination Against SARS-CoV-2 - PubMed
central venous sinus thrombosis with subarachnoid hemorrhage after COVID-19 mRNA vaccination: are these reports merely coincidental: Central Venous Sinus Thrombosis with Subarachnoid Hemorrhage Following an mRNA COVID-19 Vaccination: Are These Reports Merely Co-Incidental? - PubMed
Intracerebral hemorrhage due to thrombosis with thrombocytopenia syndrome after COVID-19 vaccination: the first fatal case in Korea: Intracerebral Hemorrhage due to Thrombosis with Thrombocytopenia Syndrome after Vaccination against COVID-19: the First Fatal Case in Korea - PubMed
Cerebral venous sinus thrombosis negative for anti-PF4 antibody without thrombocytopenia after immunization with COVID-19 vaccine in a non-comorbid elderly Indian male treated with conventional heparin-warfarin-based anticoagulation: Anti-PF4 antibody negative cerebral venous sinus thrombosis without thrombocytopenia following immunization with COVID-19 vaccine in an elderly non-comorbid Indian male, managed with conventional heparin-warfarin based anticoagulation - PubMed
Cerebral venous sinus thrombosis 2 weeks after first dose of SARS-CoV-2 mRNA vaccine: Cerebral venous sinus thrombosis 2 weeks after the first dose of mRNA SARS-CoV-2 vaccine - PubMed
A case of multiple thrombocytopenia and thrombosis following vaccination with ChAdOx1 nCoV-19 against SARS-CoV-2: A case of thrombocytopenia and multiple thromboses after vaccination with ChAdOx1 nCoV-19 against SARS-CoV-2 - PubMed
Vaccine-induced thrombotic thrombocytopenia: the elusive link between thrombosis and adenovirus-based SARS-CoV-2 vaccines: Vaccine-induced thrombotic thrombocytopenia: the elusive link between thrombosis and adenovirus-based SARS-CoV-2 vaccines - PubMed
Acute ischemic stroke revealing immune thrombotic thrombocytopenia induced by ChAdOx1 nCov-19 vaccine: impact on recanalization strategy: Acute Ischemic Stroke Revealing ChAdOx1 nCov-19 Vaccine-Induced Immune Thrombotic Thrombocytopenia: Impact on Recanalization Strategy - PubMed
New-onset refractory status epilepticus after ChAdOx1 nCoV-19 vaccine: New-onset refractory status epilepticus following the ChAdOx1 nCoV-19 vaccine - PubMed
Thrombosis with thrombocytopenia syndrome associated with COVID-19 viral vector vaccines: Thrombosis with Thrombocytopenia Syndrome associated with viral vector COVID-19 vaccines - PubMed
Pulmonary embolism, transient ischemic attack, and thrombocytopenia after Johnson & Johnson COVID-19 vaccine: Pulmonary embolism, transient ischaemic attack and thrombocytopenia after the Johnson & Johnson COVID-19 vaccine - PubMed
Thromboaspiration infusion and fibrinolysis for portomesenteric thrombosis after administration of the AstraZeneca COVID-19 vaccine: Thromboaspiration and fibrinolysis infusion for portomesenteric thrombosis after AstraZeneca COVID-19 vaccine administration - PubMed.
Spontaneous HIT syndrome: knee replacement, infection, and parallels with vaccine-induced immune thrombotic thrombocytopenia: Spontaneous HIT syndrome: Knee replacement, infection, and parallels with vaccine-induced immune thrombotic thrombocytopenia - PubMed
Deep venous thrombosis (DVT) occurring shortly after second dose of SARS-CoV-2 mRNA vaccine: Deep vein thrombosis (DVT) occurring shortly after the second dose of mRNA SARS-CoV-2 vaccine - PubMed
Procoagulant antibody-mediated procoagulant platelets in immune thrombotic thrombocytopenia associated with SARS-CoV-2 vaccination: Antibody-mediated procoagulant platelets in SARS-CoV-2-vaccination associated immune thrombotic thrombocytopenia - PubMed.
Vaccine-induced immune thrombotic thrombocytopenia causing a severe form of cerebral venous thrombosis with high mortality rate: a case series: Vaccine Induced Immune Thrombotic Thrombocytopenia Causing a Severe Form of Cerebral Venous Thrombosis With High Fatality Rate: A Case Series - PubMed.
Procoagulant microparticles: a possible link between vaccine-induced immune thrombocytopenia (VITT) and cerebral sinus venous thrombosis: Procoagulant microparticles: a possible link between vaccine-induced immune thrombocytopenia (VITT) and cerebral sinus venous thrombosis - PubMed.
Atypical thrombosis associated with the vaccine VaxZevria® (AstraZeneca): data from the French network of regional pharmacovigilance centers: Atypical thrombosis associated with VaxZevria® (AstraZeneca) vaccine: Data from the French Network of Regional Pharmacovigilance Centres - PubMed.
Acute cerebral venous thrombosis and pulmonary artery embolism associated with the COVID-19 vaccine: COVID-19 vaccine-associated acute cerebral venous thrombosis and pulmonary artery embolism - PubMed.
Vaccine-induced thrombosis and thrombocytopenia with bilateral adrenal haemorrhage: Vaccine-induced thrombosis and thrombocytopenia with bilateral adrenal haemorrhage - PubMed.
Palmar digital vein thrombosis after Oxford-AstraZeneca COVID-19 vaccination: Thrombosis of the palmar digital vein after Oxford-AstraZeneca COVID-19 vaccination - PubMed.
Cutaneous thrombosis associated with cutaneous necrosis following Oxford-AstraZeneca COVID-19 vaccination: Cutaneous thrombosis associated with skin necrosis following Oxford-AstraZeneca COVID-19 vaccination - PubMed
Cerebral venous thrombosis following COVID-19 vaccination: Cerebral Venous Thrombosis following COVID-19 Vaccination - PubMed.
Lipschütz ulcers after AstraZeneca COVID-19 vaccination: [Lipschütz Ulcers After the AstraZeneca COVID-19 Vaccine] - PubMed.
Amyotrophic Neuralgia secondary to Vaxzevri vaccine (AstraZeneca) COVID-19: Amyotrophic neuralgia secondary to Vaxzevri (AstraZeneca) COVID-19 vaccine - PubMed
Thrombosis with thrombocytopenia after Messenger vaccine RNA-1273: Thrombosis With Thrombocytopenia After the Messenger RNA-1273 Vaccine - PubMed
Intracerebral hemorrhage twelve days after vaccination with ChAdOx1 nCoV-19: [Intracerebral haemorrhage twelve days after vaccination with ChAdOx1 nCoV-19] - PubMed
Thrombotic thrombocytopenia after vaccination with COVID-19: in search of the underlying mechanism: Thrombotic Thrombocytopenia after COVID-19 Vaccination: In Search of the Underlying Mechanism - PubMed
Coronavirus (COVID-19) Vaccine-induced immune thrombotic thrombocytopenia (VITT): Coronavirus (COVID-19) Vaccine-Induced Immune Thrombotic Thrombocytopenia (VITT) - PubMed
Comparison of adverse drug reactions among four COVID-19 vaccines in Europe using the EudraVigilance database: Thrombosis in unusual sites: Comparison of adverse drug reactions among four COVID-19 vaccines in Europe using the EudraVigilance database: Thrombosis at unusual sites - PubMed
Immunoglobulin adjuvant for vaccine-induced immune thrombotic thrombocytopenia: Adjunct Immune Globulin for Vaccine-Induced Immune Thrombotic Thrombocytopenia - PubMed
Severe vaccine-induced thrombotic thrombocytopenia following vaccination with COVID-19: an autopsy case report and review of the literature: Vaccine-induced severe thrombotic thrombocytopenia following COVID-19 vaccination: a report of an autoptic case and review of the literature - PubMed.
A case of acute pulmonary embolism after immunization with SARS-CoV-2 mRNA: A Case of Acute Pulmonary Embolus after mRNA SARS-CoV-2 Immunization - PubMed
Neurosurgical considerations regarding decompressive craniectomy for intracerebral hemorrhage after SARS-CoV-2 vaccination in vaccine-induced thrombotic thrombocytopenia-VITT: Neurosurgical Considerations Regarding Decompressive Craniectomy for Intracerebral Hemorrhage after SARS-CoV-2-Vaccination in Vaccine Induced Thrombotic Thrombocytopenia-VITT - PubMed
Thrombosis and SARS-CoV-2 vaccines: vaccine-induced immune thrombotic thrombocytopenia: Thrombosis and severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 vaccines: vaccine-induced immune thrombotic thrombocytopenia - PubMed.
Acquired thrombotic thrombocytopenic thrombocytopenic purpura: a rare disease associated with the BNT162b2 vaccine: Acquired thrombotic thrombocytopenic purpura: A rare disease associated with BNT162b2 vaccine - PubMed.
Immune complexes, innate immunity and NETosis in ChAdOx1 vaccine-induced thrombocytopenia: Immune complexes, innate immunity, and NETosis in ChAdOx1 vaccine-induced thrombocytopenia - PubMed.
Sensory Guillain-Barré syndrome following ChAdOx1 nCov-19 vaccine: report of two cases and review of the literature: Sensory Guillain-Barre syndrome following the ChAdOx1 nCov-19 vaccine: Report of two cases and review of literature - PubMed.
Vogt-Koyanagi-Harada syndrome after COVID-19 and ChAdOx1 nCoV-19 (AZD1222) vaccination: Vogt-Koyanagi-Harada Syndrome following COVID-19 and ChAdOx1 nCoV-19 (AZD1222) vaccine - PubMed.
Reactivation of Vogt-Koyanagi-Harada disease under control for more than 6 years, after anti-SARS-CoV-2 vaccination: Reactivation of Vogt-Koyanagi-Harada disease under control for more than 6 years, following anti-SARS-CoV-2 vaccination - PubMed.
Post-vaccinal encephalitis after ChAdOx1 nCov-19: Postvaccinal Encephalitis after ChAdOx1 nCov-19 - PubMed
Neurological symptoms and neuroimaging alterations related to COVID-19 vaccine: cause or coincidence?: Neurological symptoms and neuroimaging alterations related with COVID-19 vaccine: Cause or coincidence? - PubMed
Fatal systemic capillary leak syndrome after SARS-COV-2 vaccination in a patient with multiple myeloma: Fatal Systemic Capillary Leak Syndrome after SARS-CoV-2Vaccination in Patient with Multiple Myeloma - PubMed
Polyarthralgia and myalgia syndrome after vaccination with ChAdOx1 nCOV-19: Polyarthralgia and Myalgia Syndrome after ChAdOx1 nCOV-19 Vaccination - PubMed
Three cases of subacute thyroiditis after SARS-CoV-2 vaccination: post-vaccination ASIA syndrome: Three Cases of Subacute Thyroiditis Following SARS-CoV-2 Vaccine: Postvaccination ASIA Syndrome - PubMed.
Facial diplegia: a rare and atypical variant of Guillain-Barré syndrome and the Ad26.COV2.S vaccine: Facial Diplegia: A Rare, Atypical Variant of Guillain-Barré Syndrome and Ad26.COV2.S Vaccine - PubMed
Association between ChAdOx1 nCoV-19 vaccination and bleeding episodes: large population-based cohort study: Association between ChAdOx1 nCoV-19 vaccination and bleeding episodes: Large population-based cohort study - PubMed.
fulminant myocarditis and systemic hyperinflammation temporally associated with BNT162b2 COVID-19 mRNA vaccination in two patients: Fulminant myocarditis and systemic hyperinflammation temporally associated with BNT162b2 mRNA COVID-19 vaccination in two patients - PubMed.
Adverse effects reported after COVID-19 vaccination in a tertiary care hospital, centered on cerebral venous sinus thrombosis (CVST): Reported adverse effects following COVID-19 vaccination at a tertiary care hospital, focus on cerebral venous sinus thrombosis (CVST) - PubMed
Induction and exacerbation of subacute cutaneous lupus erythematosus erythematosus after mRNA- or adenoviral vector-based SARS-CoV-2 vaccination: Induction and exacerbation of subacute cutaneous lupus erythematosus following mRNA-based or adenoviral vector-based SARS-CoV-2 vaccination - PubMed
Petechiae and peeling of fingers after immunization with BTN162b2 messenger RNA (mRNA)-based COVID-19 vaccine: Petechiae and Desquamation of Fingers Following Immunization With BTN162b2 Messenger RNA (mRNA) COVID-19 Vaccine - PubMed
Hepatitis C virus reactivation after COVID-19 vaccination: a case report: Hepatitis C Virus Reactivation Following COVID-19 Vaccination - A Case Report - PubMed
Bilateral immune-mediated keratolysis after immunization with SARS-CoV-2 recombinant viral vector vaccine: Bilateral Immune-Mediated Keratolysis After Immunization With SARS-CoV-2 Recombinant Viral Vector Vaccine - PubMed.
Immune-mediated thrombocytopenic purpura after Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine in an elderly woman: Immune Thrombocytopenic Purpura Following Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine in an Elderly Female - PubMed
Platelet activation and modulation in thrombosis with thrombocytopenia syndrome associated with the ChAdO × 1 nCov-19 vaccine: Platelet activation and modulation in thrombosis with thrombocytopenia syndrome associated with ChAdO×1 nCov-19 vaccine - PubMed
Reactive arthritis after COVID-19 vaccination: Reactive arthritis after COVID-19 vaccination - PubMed.
Two cases of Graves’ disease after SARS-CoV-2 vaccination: an autoimmune / inflammatory syndrome induced by adjuvants: Two Cases of Graves' Disease Following SARS-CoV-2 Vaccination: An Autoimmune/Inflammatory Syndrome Induced by Adjuvants - PubMed
Acute relapse and impaired immunization after COVID-19 vaccination in a patient with multiple sclerosis treated with rituximab: Acute relapse and poor immunization following COVID-19 vaccination in a rituximab-treated multiple sclerosis patient - PubMed
Widespread fixed bullous drug eruption after vaccination with ChAdOx1 nCoV-19: Generalized bullous fixed drug eruption after Oxford-AstraZeneca (ChAdOx1 nCoV-19) vaccination - PubMed
COVID-19 mRNA vaccine causing CNS inflammation: a case series: COVID-19 mRNA vaccination leading to CNS inflammation: a case series - PubMed
Thymic hyperplasia after Covid-19 mRNA-based vaccination with Covid-19: Thymic hyperplasia after mRNA based Covid-19 vaccination - PubMed
Acute disseminated encephalomyelitis following vaccination against SARS-CoV-2: Acute disseminated encephalomyelitis after SARS-CoV-2 vaccination - PubMed
Tolosa-Hunt syndrome occurring after COVID-19 vaccination: Tolosa-Hunt Syndrome Presenting After COVID-19 Vaccination - PubMed
Systemic capillary extravasation syndrome following vaccination with ChAdOx1 nCOV-19 (Oxford-AstraZeneca): Systemic capillary leak syndrome after ChAdOx1 nCOV-19 (Oxford-AstraZeneca) vaccination - PubMed
Immune-mediated thrombocytopenia associated with Ad26.COV2.S vaccine (Janssen; Johnson & Johnson): Immune-Mediated Thrombocytopenia Associated With Ad26.COV2.S (Janssen; Johnson & Johnson) Vaccine - PubMed.
Transient thrombocytopenia with glycoprotein-specific platelet autoantibodies after vaccination with Ad26.COV2.S: case report: Transient Thrombocytopenia With Glycoprotein-Specific Platelet Autoantibodies After Ad26.COV2.S Vaccination: A Case Report - PubMed.
Acute hyperactive encephalopathy following COVID-19 vaccination with dramatic response to methylprednisolone: case report: Post-COVID-19 vaccine acute hyperactive encephalopathy with dramatic response to methylprednisolone: A case report - PubMed
Transient cardiac injury in adolescents receiving the BNT162b2 mRNA COVID-19 vaccine: Transient Cardiac Injury in Adolescents Receiving the BNT162b2 mRNA COVID-19 Vaccine - PubMed
Autoimmune hepatitis developing after ChAdOx1 nCoV-19 vaccine (Oxford-AstraZeneca): Autoimmune hepatitis developing after the ChAdOx1 nCoV-19 (Oxford-AstraZeneca) vaccine - PubMed
Severe relapse of multiple sclerosis after COVID-19 vaccination: a case report: Severe Multiple Sclerosis Relapse After COVID-19 Vaccination: A Case Report - PubMed
Lymphohistocytic myocarditis after vaccination with the COVID-19 viral vector Ad26.COV2.S: Lymphohistocytic myocarditis after Ad26.COV2.S viral vector COVID-19 vaccination - PubMed
Hemophagocytic lymphohistiocytosis after vaccination with ChAdOx1 nCov-19: Hemophagocytic lymphohistiocytosis following ChAdOx1 nCov-19 vaccination - PubMed.
IgA vasculitis in adult patient after vaccination with ChadOx1 nCoV-19: IgA vasculitis in adult patient following vaccination by ChadOx1 nCoV-19 - PubMed
A case of leukocytoclastic vasculitis after vaccination with a SARS-CoV2 vaccine: case report: Leukocytoclastic Vasculitis After Vaccination With a SARS-CoV-2 Vaccine - PubMed.
Onset / outbreak of psoriasis after Corona virus ChAdOx1 nCoV-19 vaccine (Oxford-AstraZeneca / Covishield): report of two cases: Onset/flare of psoriasis following the ChAdOx1 nCoV-19 Corona virus vaccine (Oxford-AstraZeneca/Covishield): Report of two cases - PubMed
Hailey-Hailey disease exacerbation after SARS-CoV-2 vaccination: Exacerbation of Hailey-Hailey Disease Following SARS-CoV-2 Vaccination - PubMed
Supraclavicular lymphadenopathy after COVID-19 vaccination in Korea: serial follow-up by ultrasonography: Supraclavicular lymphadenopathy after COVID-19 vaccination in Korea: serial follow-up using ultrasonography - PubMed.
COVID-19 vaccine, immune thrombotic thrombocytopenia, jaundice, hyperviscosity: concern in cases with underlying hepatic problems: COVID-19 vaccine, immune thrombotic thrombocytopenia, jaundice, hyperviscosity: concern on cases with underlying liver problem - PubMed.
Report of the International Cerebral Venous Thrombosis Consortium on cerebral venous thrombosis after SARS-CoV-2 vaccination: The International Cerebral Venous Thrombosis Consortium report on cerebral venous thrombosis following vaccination against SARS-CoV-2 - PubMed
Immune thrombocytopenia after vaccination during the COVID-19 pandemic: Immune thrombocytopenia following vaccination during the COVID-19 pandemic - PubMed
COVID-19: lessons from the Norwegian tragedy should be taken into account in planning for vaccine launch in less developed/developing countries: COVID-19: Lessons from Norway tragedy must be considered in vaccine rollout planning in least developed/developing countries - PubMed
Rituximab-induced acute lympholysis and pancytopenia following vaccination with COVID-19: Rituximab-induced acute lympholysis and pancytopenia after COVID-19 vaccination - PubMed
Exacerbation of plaque psoriasis after COVID-19 inactivated mRNA and BNT162b2 vaccines: report of two cases: Exacerbation of plaque psoriasis after inactivated and BNT162b2 mRNA COVID-19 vaccines: A report of two cases - PubMed
Vaccine-induced interstitial lung disease: a rare reaction to COVID-19 vaccine: Vaccine-induced interstitial lung disease: a rare reaction to COVID-19 vaccination - PubMed.
Vesiculobullous cutaneous reactions induced by COVID-19 mRNA vaccine: report of four cases and review of the literature: Vesiculobullous skin reactions induced by COVID-19 mRNA vaccine: report of four cases and review of the literature - PubMed
Vaccine-induced thrombocytopenia with severe headache: Vaccine-Induced Thrombocytopenia with Severe Headache - PubMed
Acute perimyocarditis after the first dose of COVID-19 mRNA vaccine: Acute Perimyocarditis Following First Dose of mRNA Vaccine Against COVID-19 - PubMed
Rhabdomyolysis and fasciitis induced by COVID-19 mRNA vaccine: COVID-19 mRNA vaccine induced rhabdomyolysis and fasciitis - PubMed.
Rare cutaneous adverse effects of COVID-19 vaccines: a case series and review of the literature: Rare cutaneous adverse effects of COVID-19 vaccines: a case series and review of the literature - PubMed
Immune thrombocytopenia associated with the Pfizer-BioNTech COVID-19 mRNA vaccine BNT162b2: Immune thrombocytopenia associated with Pfizer-BioNTech’s BNT162b2 mRNA COVID-19 vaccine
Secondary immune thrombocytopenia putatively attributable to COVID-19 vaccination: Secondary immune thrombocytopenia supposedly attributable to COVID-19 vaccination.
Immune thrombocytopenia following Pfizer-BioNTech BNT162b2 mRNA COVID-19 vaccine: Immune Thrombocytopenia Following the Pfizer-BioNTech BNT162b2 mRNA COVID-19 Vaccine - PubMed
Newly diagnosed idiopathic thrombocytopenia after COVID-19 vaccine administration: nih.gov/pmc/articles/PMC8176657/.
Idiopathic thrombocytopenic purpura and the Modern Covid-19 vaccine: elsevierhealth.com/action/cookieAbsent.
Thrombocytopenia after Pfizer and Moderna SARS vaccination – CoV -2: nih.gov/pmc/articles/PMC8014568/.
Immune thrombocytopenic purpura and acute liver injury after COVID-19 vaccination: Immune thrombocytopenic purpura and acute liver injury after COVID-19 vaccine.
Collection of complement-mediated and autoimmune-mediated hematologic conditions after SARS-CoV-2 vaccination: Autoimmune- and complement-mediated hematologic condition recrudescence following SARS-CoV-2 vaccination | Blood Advances | American Society of Hematology
Petechial rash associated with CoronaVac vaccination: first report of cutaneous side effects before phase 3 results: Petechial skin rash associated with CoronaVac vaccination: first cutaneous side effect report before phase 3 results
COVID-19 vaccines induce severe hemolysis in paroxysmal nocturnal hemoglobinuria: COVID-19 vaccines induce severe hemolysis in paroxysmal nocturnal hemoglobinuria | Blood | American Society of Hematology
Cerebral venous thrombosis associated with COVID-19 vaccine in Germany: COVID-19 Vaccine-Associated Cerebral Venous Thrombosis in Germany - PubMed.
Cerebral venous sinus thrombosis after COVID-19 vaccination : Neurological and radiological management: [Cerebral venous sinus thrombosis after COVID-19 vaccination : Neurological and radiological management] - PubMed.
Cerebral venous thrombosis and thrombocytopenia after COVID-19 vaccination: Cerebral venous thrombosis and thrombocytopenia post-COVID-19 vaccination - PubMed.
Cerebral venous sinus thrombosis and thrombocytopenia after COVID-19 vaccination: report of two cases in the United Kingdom: Cerebral venous sinus thrombosis and thrombocytopenia after COVID-19 vaccination - A report of two UK cases - PubMed.
Cerebral venous thrombosis induced by SARS-CoV-2 vaccine: SARS-CoV-2 vaccine-induced cerebral venous thrombosis - PubMed.
Carotid artery immune thrombosis induced by adenovirus-vectored COVID-19 vaccine: case report: Adenovirus-Vectored COVID-19 Vaccine-Induced Immune Thrombosis of Carotid Artery: A Case Report - PubMed.
Cerebral venous sinus thrombosis associated with vaccine-induced thrombotic thrombocytopenia: Cerebral venous sinus thrombosis associated with vaccine-induced thrombotic thrombocytopenia - PubMed
The roles of platelets in COVID-19-associated coagulopathy and vaccine-induced immune-immune thrombotic thrombocytopenia: The roles of platelets in COVID-19-associated coagulopathy and vaccine-induced immune thrombotic thrombocytopenia - PubMed
Cerebral venous thrombosis after the BNT162b2 mRNA SARS-CoV-2 vaccine: Cerebral Venous Thrombosis after BNT162b2 mRNA SARS-CoV-2 vaccine - PubMed.
Cerebral venous thrombosis after COVID-19 vaccination: Cerebral Venous Thrombosis following COVID-19 Vaccination - PubMed
Lethal cerebral venous sinus thrombosis after COVID-19 vaccination: Fatal cerebral venous sinus thrombosis after COVID-19 vaccination - PubMed
Cerebral venous sinus thrombosis in the U.S. population, After SARS-CoV-2 vaccination with adenovirus and after COVID-19: Cerebral Venous Sinus Thrombosis in the U.S. Population, After Adenovirus-Based SARS-CoV-2 Vaccination, and After COVID-19 - PubMed
Cerebral venous thrombosis after COVID-19 vaccination: is the risk of thrombosis increased by intravascular administration of the vaccine: Cerebral venous thrombosis after COVID-19 vaccination: is the risk of thrombosis increased by intravascular application of the vaccine? - PubMed.
Central venous sinus thrombosis with subarachnoid hemorrhage after COVID-19 mRNA vaccination: are these reports merely coincidental: Central Venous Sinus Thrombosis with Subarachnoid Hemorrhage Following an mRNA COVID-19 Vaccination: Are These Reports Merely Co-Incidental? - PubMed
Cerebral venous sinus thrombosis after ChAdOx1 nCov-19 vaccination with a misleading first brain MRI: Cerebral venous sinus thrombosis after ChAdOx1 nCov-19 vaccination with a misleading first cerebral MRI scan - PubMed
Early results of bivalirudin treatment for thrombotic thrombocytopenia and cerebral venous sinus thrombosis after vaccination with Ad26.COV2.S: Early Outcomes of Bivalirudin Therapy for Thrombotic Thrombocytopenia and Cerebral Venous Sinus Thrombosis After Ad26.COV2.S Vaccination - PubMed
Cerebral venous sinus thrombosis associated with post-vaccination thrombocytopenia by COVID-19: Cerebral venous sinus thrombosis associated with thrombocytopenia post-vaccination for COVID-19 - PubMed.
Cerebral venous sinus thrombosis 2 weeks after the first dose of SARS-CoV-2 mRNA vaccine: Cerebral venous sinus thrombosis 2 weeks after the first dose of mRNA SARS-CoV-2 vaccine - PubMed.
Vaccine-induced immune thrombotic thrombocytopenia causing a severe form of cerebral venous thrombosis with a high mortality rate: a case series: Vaccine Induced Immune Thrombotic Thrombocytopenia Causing a Severe Form of Cerebral Venous Thrombosis With High Fatality Rate: A Case Series - PubMed.
Adenovirus interactions with platelets and coagulation and vaccine-associated autoimmune thrombocytopenia thrombosis syndrome: Interactions of adenoviruses with platelets and coagulation and the vaccine-induced immune thrombotic thrombocytopenia syndrome - PubMed.
Headache attributed to COVID-19 (SARS-CoV-2 coronavirus) vaccination with the ChAdOx1 nCoV-19 (AZD1222) vaccine: a multicenter observational cohort study: Headache Attributed to Vaccination Against COVID-19 (Coronavirus SARS-CoV-2) with the ChAdOx1 nCoV-19 (AZD1222) Vaccine: A Multicenter Observational Cohort Study - PubMed
Adverse effects reported after COVID-19 vaccination in a tertiary care hospital, focus on cerebral venous sinus thrombosis (CVST): Reported adverse effects following COVID-19 vaccination at a tertiary care hospital, focus on cerebral venous sinus thrombosis (CVST) - PubMed
Cerebral venous sinus thrombosis following vaccination against SARS-CoV-2: an analysis of cases reported to the European Medicines Agency: Post-SARS-CoV-2-vaccination cerebral venous sinus thrombosis: an analysis of cases notified to the European Medicines Agency - PubMed
A rare case of a middle-age Asian male with cerebral venous thrombosis after COVID-19 AstraZeneca vaccination: Middle-age Asian male with cerebral venous thrombosis after COVID-19 AstraZeneca vaccination - PubMed
Cerebral venous sinus thrombosis negative for anti-PF4 antibody without thrombocytopenia after immunization with COVID-19 vaccine in a non-comorbid elderly Indian male treated with conventional heparin-warfarin-based anticoagulation: Anti-PF4 antibody negative cerebral venous sinus thrombosis without thrombocytopenia following immunization with COVID-19 vaccine in an elderly non-comorbid Indian male, managed with conventional heparin-warfarin based anticoagulation - PubMed
Arterial events, venous thromboembolism, thrombocytopenia and bleeding after vaccination with Oxford-AstraZeneca ChAdOx1-S in Denmark and Norway: population-based cohort study: Arterial events, venous thromboembolism, thrombocytopenia, and bleeding after vaccination with Oxford-AstraZeneca ChAdOx1-S in Denmark and Norway: population based cohort study - PubMed
Procoagulant microparticles: a possible link between vaccine-induced immune thrombocytopenia (VITT) and cerebral sinus venous thrombosis: Procoagulant microparticles: a possible link between vaccine-induced immune thrombocytopenia (VITT) and cerebral sinus venous thrombosis - PubMed
S. case reports of cerebral venous sinus thrombosis with thrombocytopenia after vaccination with Ad26.COV2.S, March 2-April 21, 2021: US Case Reports of Cerebral Venous Sinus Thrombosis With Thrombocytopenia After Ad26.COV2.S Vaccination, March 2 to April 21, 2021 - PubMed.
Malignant cerebral infarction after vaccination with ChAdOx1 nCov-19: a catastrophic variant of vaccine-induced immune-mediated thrombotic thrombocytopenia: Malignant cerebral infarction after ChAdOx1 nCov-19 vaccination: a catastrophic variant of vaccine-induced immune thrombotic thrombocytopenia - PubMed
Acute ischemic stroke revealing immune thrombotic thrombocytopenia induced by ChAdOx1 nCov-19 vaccine: impact on recanalization strategy: Acute Ischemic Stroke Revealing ChAdOx1 nCov-19 Vaccine-Induced Immune Thrombotic Thrombocytopenia: Impact on Recanalization Strategy - PubMed
Vaccine-induced immune thrombotic immune thrombocytopenia (VITT): a new clinicopathologic entity with heterogeneous clinical presentations: Vaccine-induced immune thrombotic thrombocytopenia (VITT) - a novel clinico-pathological entity with heterogeneous clinical presentations - PubMed.
Imaging and hematologic findings in thrombosis and thrombocytopenia after vaccination with ChAdOx1 nCoV-19 (AstraZeneca): Imaging and Hematologic Findings in Thrombosis and Thrombocytopenia after ChAdOx1 nCoV-19 (AstraZeneca) Vaccination - PubMed
Autoimmunity roots of thrombotic events after vaccination with COVID-19: Autoimmunity roots of the thrombotic events after COVID-19 vaccination - PubMed
Cerebral venous sinus thrombosis after vaccination: the UK experience: Cerebral venous sinus thrombosis after vaccination: the UK experience - PubMed
Massive cerebral venous thrombosis and venous basin infarction as late complications of COVID-19: a case report: Massive cerebral venous thrombosis and venous watershed infarction as late complications of COVID-19: a case report - PubMed
Australian and New Zealand approach to the diagnosis and treatment of vaccine-induced immune thrombosis and immune thrombocytopenia: Australian and New Zealand approach to diagnosis and management of vaccine-induced immune thrombosis and thrombocytopenia - PubMed
An observational study to identify the prevalence of thrombocytopenia and anti-PF4 / polyanion antibodies in Norwegian health care workers after COVID-19 vaccination: An observational study to identify the prevalence of thrombocytopenia and anti-PF4/polyanion antibodies in Norwegian health care workers after COVID-19 vaccination - PubMed
Acute transverse myelitis (ATM): clinical review of 43 patients with COVID-19-associated ATM and 3 serious adverse events of post-vaccination ATM with ChAdOx1 nCoV-19 (AZD1222) vaccine: Acute Transverse Myelitis (ATM):Clinical Review of 43 Patients With COVID-19-Associated ATM and 3 Post-Vaccination ATM Serious Adverse Events With the ChAdOx1 nCoV-19 Vaccine (AZD1222) - PubMed.
A case of acute demyelinating polyradiculoneuropathy with bilateral facial palsy after ChAdOx1 nCoV-19 vaccine:. A case of acute demyelinating polyradiculoneuropathy with bilateral facial palsy after ChAdOx1 nCoV-19 vaccine - PubMed
Thrombocytopenia with acute ischemic stroke and hemorrhage in a patient recently vaccinated with an adenoviral vector-based COVID-19 vaccine:. Thrombocytopenia with acute ischemic stroke and bleeding in a patient newly vaccinated with an adenoviral vector-based COVID-19 vaccine - PubMed
Predicted and observed incidence of thromboembolic events among Koreans vaccinated with the ChAdOx1 nCoV-19 vaccine: Predicted and Observed Incidence of Thromboembolic Events among Koreans Vaccinated with ChAdOx1 nCoV-19 Vaccine - PubMed
First dose of ChAdOx1 and BNT162b2 COVID-19 vaccines and thrombocytopenic, thromboembolic, and hemorrhagic events in Scotland: First-dose ChAdOx1 and BNT162b2 COVID-19 vaccines and thrombocytopenic, thromboembolic and hemorrhagic events in Scotland - PubMed
ChAdOx1 nCoV-19 vaccine-associated thrombocytopenia: three cases of immune thrombocytopenia after 107,720 doses of ChAdOx1 vaccination in Thailand: ChAdOx1 nCoV-19 vaccine-associated thrombocytopenia: three cases of immune thrombocytopenia after 107 720 doses of ChAdOx1 vaccination in Thailand - PubMed.
Pulmonary embolism, transient ischemic attack, and thrombocytopenia after Johnson & Johnson COVID-19 vaccine: Pulmonary embolism, transient ischaemic attack and thrombocytopenia after the Johnson & Johnson COVID-19 vaccine - PubMed
Neurosurgical considerations with respect to decompressive craniectomy for intracerebral hemorrhage after SARS-CoV-2 vaccination in vaccine-induced thrombotic thrombocytopenia-VITT: Neurosurgical Considerations Regarding Decompressive Craniectomy for Intracerebral Hemorrhage after SARS-CoV-2-Vaccination in Vaccine Induced Thrombotic Thrombocytopenia-VITT - PubMed
Large hemorrhagic stroke after vaccination against ChAdOx1 nCoV-19: a case report: Large hemorrhagic stroke after ChAdOx1 nCoV-19 vaccination: A case report - PubMed
Polyarthralgia and myalgia syndrome after vaccination with ChAdOx1 nCOV-19: Polyarthralgia and Myalgia Syndrome after ChAdOx1 nCOV-19 Vaccination - PubMed
A rare case of thrombosis and thrombocytopenia of the superior ophthalmic vein after ChAdOx1 nCoV-19 vaccination against SARS-CoV-2: A Rare Case of Superior Ophthalmic Vein Thrombosis and Thrombocytopenia Following ChAdOx1 nCoV-19 Vaccine Against SARS-CoV-2 - PubMed
Thrombosis and severe acute respiratory syndrome Coronavirus 2 vaccines: vaccine-induced immune thrombotic thrombocytopenia: Thrombosis and severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 vaccines: vaccine-induced immune thrombotic thrombocytopenia - PubMed.
Renal vein thrombosis and pulmonary embolism secondary to vaccine-induced thrombotic immune thrombocytopenia (VITT): Renal Vein Thrombosis and Pulmonary Embolism Secondary to Vaccine-induced Thrombotic Thrombocytopenia (VITT) - PubMed.
Limb ischemia and pulmonary artery thrombosis after ChAdOx1 nCoV-19 vaccine (Oxford-AstraZeneca): a case of vaccine-induced immune thrombotic thrombocytopenia: Limb ischemia and pulmonary artery thrombosis after the ChAdOx1 nCoV-19 (Oxford-AstraZeneca) vaccine: a case of vaccine-induced immune thrombotic thrombocytopenia - PubMed.
Association between ChAdOx1 nCoV-19 vaccination and bleeding episodes: large population-based cohort study: Association between ChAdOx1 nCoV-19 vaccination and bleeding episodes: Large population-based cohort study - PubMed.
Secondary thrombocytopenia after SARS-CoV-2 vaccination: case report of haemorrhage and hematoma after minor oral surgery: Secondary thrombocytopenia after SARS-CoV-2 vaccine: Report of a case of hemorrhage and hematoma after minor oral surgery - PubMed.
Venous thromboembolism and mild thrombocytopenia after vaccination with ChAdOx1 nCoV-19: Venous Thromboembolism and Mild Thrombocytopenia after ChAdOx1 nCoV-19 Vaccination - PubMed
Fatal exacerbation of ChadOx1-nCoV-19-induced thrombotic thrombocytopenia syndrome after successful initial therapy with intravenous immunoglobulins: a rationale for monitoring immunoglobulin G levels: Fatal exacerbation of ChadOx1-nCoV-19-induced thrombotic thrombocytopenia syndrome after initial successful therapy with intravenous immunoglobulins - a rational for monitoring immunoglobulin G levels - PubMed
A case of ANCA-associated vasculitis after AZD1222 (Oxford-AstraZeneca) SARS-CoV-2 vaccination: victim or causality?: A case of ANCA-associated vasculitis after AZD1222 (Oxford-AstraZeneca) SARS-CoV-2 vaccination: casualty or causality? - PubMed.
Intracerebral hemorrhage associated with vaccine-induced thrombotic thrombocytopenia after ChAdOx1 nCOVID-19 vaccination in a pregnant woman: Intracerebral hemorrhage associated with vaccine-induced thrombotic thrombocytopenia following ChAdOx1 nCOVID-19 vaccine in a pregnant woman - PubMed
Massive cerebral venous thrombosis due to vaccine-induced immune thrombotic thrombocytopenia: Massive cerebral venous thrombosis due to vaccine-induced immune thrombotic thrombocytopenia - PubMed
Nephrotic syndrome after ChAdOx1 nCoV-19 vaccine against SARScoV-2: Nephrotic Syndrome Following ChAdOx1 nCoV-19 Vaccine Against SARScoV-2 - PubMed.
A case of vaccine-induced immune-immune thrombotic thrombocytopenia with massive arteriovenous thrombosis: A case of vaccine-induced immune thrombotic thrombocytopenia with massive artero-venous thrombosis - PubMed
Cutaneous thrombosis associated with cutaneous necrosis following Oxford-AstraZeneca COVID-19 vaccination: Cutaneous thrombosis associated with skin necrosis following Oxford-AstraZeneca COVID-19 vaccination - PubMed
Thrombocytopenia in an adolescent with sickle cell anemia after COVID-19 vaccination: Thrombocytopenia in a teen with sickle cell disease following COVID-19 vaccination - PubMed
Vaccine-induced thrombocytopenia with severe headache: Vaccine-Induced Thrombocytopenia with Severe Headache - PubMed
Myocarditis associated with SARS-CoV-2 mRNA vaccination in children aged 12 to 17 years: stratified analysis of a national database: medrxiv.org/content/10.1101/2021.08.30.21262866v1
COVID-19 mRNA vaccination and development of CMR-confirmed myopericarditis: medrxiv.org/content/10.1101/2021.09.13.21262182v1.
Severe autoimmune hemolytic anemia after receipt of SARS-CoV-2 mRNA vaccine: Error - Cookies Turned Off
Intravenous injection of coronavirus disease 2019 (COVID-19) mRNA vaccine can induce acute myopericarditis in a mouse model: Intravenous Injection of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) mRNA Vaccine Can Induce Acute Myopericarditis in Mouse Model
A report of myocarditis adverse events in the U.S. Vaccine Adverse Event Reporting System. (VAERS) in association with COVID-19 injectable biologics: WITHDRAWN: A Report on Myocarditis Adverse Events in the U.S. Vaccine Adverse Events Reporting System (VAERS) in Association with COVID-19 Injectable Biological Products - PubMed
This study concludes that: “The vaccine was associated with an excess risk of myocarditis (1 to 5 events per 100,000 persons). The risk of this potentially serious adverse event and of many other serious adverse events increased substantially after SARS-CoV-2 infection”: nejm.org/action/cookieAbsent
Bilateral uveitis after inoculation with COVID-19 vaccine: a case report: Bilateral uveitis after inoculation with COVID-19 vaccine: A case report
Myocarditis associated with SARS-CoV-2 mRNA vaccination in children aged 12 to 17 years: stratified analysis of a national database: medrxiv.org/content/10.1101/2021.08.30.21262866v1.
Immune-mediated hepatitis with the Moderna vaccine is no longer a coincidence but confirmed: Immune-mediated hepatitis with the Moderna vaccine, no longer a coincidence but confirmed
Extensive investigations revealed consistent pathophysiologic alterations after vaccination with COVID-19 vaccines: Comprehensive investigations revealed consistent pathophysiological alterations after vaccination with COVID-19 vaccines - Cell Discovery
Lobar hemorrhage with ventricular rupture shortly after the first dose of an mRNA-based SARS-CoV-2 vaccine: Lobar bleeding with ventricular rupture shortly after first dosage of an mRNA-based SARS-CoV-2 vaccine
Mrna COVID vaccines dramatically increase endothelial inflammatory markers and risk of Acute Coronary Syndrome as measured by PULS cardiac testing: a caution: ahajournals.org/action/cookieAbsent
ChAdOx1 interacts with CAR and PF4 with implications for thrombosis with thrombocytopenia syndrome:science.org/action/cookieAbsent
Lethal vaccine-induced immune thrombotic immune thrombocytopenia (VITT) following announcement 26.COV2.S: first documented case outside the U.S.: Fatal vaccine-induced immune thrombotic thrombocytopenia (VITT) post Ad26.COV2.S: first documented case outside US - PubMed
A prothrombotic thrombocytopenic disorder resembling heparin-induced thrombocytopenia after coronavirus-19 vaccination: - Abstract - Europe PMC.
VITT (vaccine-induced immune thrombotic thrombocytopenia) after vaccination with ChAdOx1 nCoV-19: VITT after ChAdOx1 nCoV-19 Vaccination - PubMed
Vaccine-induced immune thrombotic thrombocytopenia (VITT): a new clinicopathologic entity with heterogeneous clinical presentations: Vaccine-induced immune thrombotic thrombocytopenia (VITT) - a novel clinico-pathological entity with heterogeneous clinical presentations - PubMed
Treatment of acute ischemic stroke associated with ChAdOx1 nCoV-19 vaccine-induced immune thrombotic thrombocytopenia: Treatment of ChAdOx1 nCoV-19 Vaccine-Induced Immune Thrombotic Thrombocytopenia Related Acute Ischemic Stroke - PubMed
Spectrum of neurological complications after COVID-19 vaccination: Spectrum of neurological complications following COVID-19 vaccination - PubMed.
Cerebral venous sinus thrombosis after vaccination: the UK experience: Cerebral venous sinus thrombosis after vaccination: the UK experience - PubMed
Cerebral venous vein/venous sinus thrombosis with thrombocytopenia syndrome after COVID-19 vaccination: [Cerebral vein/venous sinus thrombosis with thrombocytopenia syndrome after COVID-19 vaccination] - PubMed
Portal vein thrombosis due to vaccine-induced immune thrombotic immune thrombocytopenia (VITT) after Covid vaccination with ChAdOx1 nCoV-19: Portal Vein Thrombosis due to Vaccine-Induced Immune Thrombotic Thrombocytopenia (VITT) after Covid Vaccination with ChAdOx1 nCoV-19 - PubMed
Hematuria, a generalized petechial rash and headaches after Oxford AstraZeneca ChAdOx1 nCoV-19 vaccination: Haematuria, a widespread petechial rash, and headaches following the Oxford AstraZeneca ChAdOx1 nCoV-19 Vaccination - PubMed
Myocardial infarction and azygos vein thrombosis after vaccination with ChAdOx1 nCoV-19 in a hemodialysis patient: Myocardial Infarction and Azygos Vein Thrombosis After ChAdOx1 nCoV-19 Vaccination in a Hemodialysis Patient - PubMed
Takotsubo (stress) cardiomyopathy after vaccination with ChAdOx1 nCoV-19: Takotsubo (stress) cardiomyopathy after ChAdOx1 nCoV-19 vaccination - PubMed
Humoral response induced by Prime-Boost vaccination with ChAdOx1 nCoV-19 and BNT162b2 mRNA vaccines in a patient with multiple sclerosis treated with teriflunomide: Humoral Response Induced by Prime-Boost Vaccination with the ChAdOx1 nCoV-19 and mRNA BNT162b2 Vaccines in a Teriflunomide-Treated Multiple Sclerosis Patient - PubMed
Guillain-Barré syndrome after ChAdOx1 nCoV-19 COVID-19 vaccination: a case series: Guillain-Barré syndrome following ChAdOx1 nCoV-19 COVID-19 vaccination: A case series - PubMed
Refractory vaccine-induced immune thrombotic thrombocytopenia (VITT) treated with delayed therapeutic plasma exchange (TPE): Refractory vaccine-induced immune thrombotic thrombocytopenia (VITT) managed with delayed therapeutic plasma exchange (TPE) - PubMed.
Rare case of COVID-19 vaccine-associated intracranial hemorrhage with venous sinus thrombosis: Rare case of COVID-19 vaccine-associated intracranial haemorrhage with venous sinus thrombosis - PubMed.
Delayed headache after COVID-19 vaccination: a warning sign for vaccine-induced cerebral venous thrombosis: Delayed headache after COVID-19 vaccination: a red flag for vaccine induced cerebral venous thrombosis - PubMed.
Clinical features of vaccine-induced thrombocytopenia and immune thrombosis: Clinical Features of Vaccine-Induced Immune Thrombocytopenia and Thrombosis - PubMed.
Predictors of mortality in thrombotic thrombocytopenia after adenoviral COVID-19 vaccination: the FAPIC score: Predictors of mortality in thrombotic thrombocytopenia after adenoviral COVID-19 vaccination: the FAPIC score - PubMed
Ischemic stroke as a presenting feature of immune thrombotic thrombocytopenia induced by ChAdOx1-nCoV-19 vaccination: Ischaemic stroke as a presenting feature of ChAdOx1 nCoV-19 vaccine-induced immune thrombotic thrombocytopenia - PubMed
In-hospital observational study of neurological disorders in patients recently vaccinated with COVID-19 mRNA vaccines: Hospital-based observational study of neurological disorders in patients recently vaccinated with COVID-19 mRNA vaccines - PubMed
Endovascular treatment for vaccine-induced cerebral venous sinus thrombosis and thrombocytopenia after vaccination with ChAdOx1 nCoV-19: report of three cases: Endovascular treatment for vaccine-induced cerebral venous sinus thrombosis and thrombocytopenia following ChAdOx1 nCoV-19 vaccination: a report of three cases - PubMed
Cardiovascular, neurological, and pulmonary events after vaccination with BNT162b2, ChAdOx1 nCoV-19, and Ad26.COV2.S vaccines: an analysis of European data: Cardiovascular, neurological, and pulmonary events following vaccination with the BNT162b2, ChAdOx1 nCoV-19, and Ad26.COV2.S vaccines: An analysis of European data - PubMed
Cerebral venous thrombosis developing after vaccination. COVID-19: VITT, VATT, TTS and more: Cerebral Venous Thrombosis Developing after COVID-19 Vaccination: VITT, VATT, TTS, and More - PubMed
Cerebral venous thrombosis and myeloproliferative neoplasms: a three-center study of 74 consecutive cases: Cerebral venous thrombosis and myeloproliferative neoplasms: A three-center study of 74 consecutive cases - PubMed.
Possible triggers of thrombocytopenia and/or hemorrhage by BNT162b2 vaccine, Pfizer-BioNTech: Potential Triggers for Thrombocytopenia and/or Hemorrhage by the BNT162b2 Vaccine, Pfizer-BioNTech - PubMed.
Multiple sites of arterial thrombosis in a 35-year-old patient after vaccination with ChAdOx1 (AstraZeneca), which required emergency femoral and carotid surgical thrombectomy: Multiple Sites of Arterial Thrombosis in A 35-Year Old Patient after ChAdOx1 (AstraZeneca) Vaccination, Requiring Emergent Femoral and Carotid Surgical Thrombectomy - PubMed
Case series of vaccine-induced thrombotic thrombocytopenia in a London teaching hospital: A case series of vaccine-induced thrombotic thrombocytopenia in a London teaching hospital - PubMed
Neuro-ophthalmic complications with thrombocytopenia and thrombosis induced by ChAdOx1 nCoV-19 vaccine: Neuro-ophthalmic complications with ChAdOx1 nCoV-19 vaccine-induced thrombocytopenia and thrombosis - PubMed
Thrombotic events after COVID-19 vaccination in over 50 years of age: results of a population-based study in Italy: Thrombotic Events after COVID-19 Vaccination in the Over-50s: Results from a Population-Based Study in Italy - PubMed
Intracerebral hemorrhage associated with vaccine-induced thrombotic thrombocytopenia after ChAdOx1 nCOVID-19 vaccination in a pregnant woman: Intracerebral hemorrhage associated with vaccine-induced thrombotic thrombocytopenia following ChAdOx1 nCOVID-19 vaccine in a pregnant woman - PubMed
Age- and sex-specific incidence of cerebral venous sinus thrombosis associated with Ad26.COV2.S COVID-19 vaccination: Age- and Sex-Specific Incidence of Cerebral Venous Sinus Thrombosis Associated With Ad26.COV2.S COVID-19 Vaccination - PubMed.
Genital necrosis with cutaneous thrombosis following vaccination with COVID-19 mRNA: Genital necrosis with cutaneous thrombosis after COVID-19 mRNA vaccination - PubMed
Cerebral venous sinus thrombosis after mRNA-based COVID-19 vaccination: Cerebral venous sinus thrombosis after mRNA-based COVID-19 vaccination - PubMed.
COVID-19 vaccine-induced immune thrombosis with thrombocytopenia thrombosis (VITT) and shades of gray in thrombus formation: COVID-19 Vaccine-Induced Immune Thrombosis with Thrombocytopenia (VITT) and the Shades of Grey in Thrombus Formation - PubMed
Inflammatory myositis after vaccination with ChAdOx1: Inflammatory myositis after ChAdOx1 vaccination - PubMed
Acute ST-segment elevation myocardial infarction secondary to vaccine-induced immune thrombosis with thrombocytopenia (VITT): Acute ST-segment elevation myocardial infarction secondary to vaccine-induced immune thrombosis with thrombocytopaenia (VITT) - PubMed.
A rare case of COVID-19 vaccine-induced thrombotic thrombocytopenia (VITT) affecting the venosplanchnic and pulmonary arterial circulation from a UK district general hospital: A rare case of COVID-19 vaccine-induced thrombotic thrombocytopaenia (VITT) involving the veno-splanchnic and pulmonary arterial circulation, from a UK district general hospital - PubMed
COVID-19 vaccine-induced thrombotic thrombocytopenia: a case series: COVID-19 Vaccine-Induced Thrombotic Thrombocytopenia: A Case Series - PubMed
Thrombosis with thrombocytopenia syndrome (TTS) after vaccination with AstraZeneca ChAdOx1 nCoV-19 (AZD1222) COVID-19: a risk-benefit analysis for persons <60% risk-benefit analysis for people <60 years in Australia: Thrombosis with Thrombocytopenia Syndrome (TTS) following AstraZeneca ChAdOx1 nCoV-19 (AZD1222) COVID-19 vaccination - A risk-benefit analysis for people - PubMed
Immune thrombocytopenia after immunization with Vaxzevria ChadOx1-S vaccine (AstraZeneca), Victoria, Australia: Immune thrombocytopenia following immunisation with Vaxzevria ChadOx1-S (AstraZeneca) vaccine, Victoria, Australia - PubMed
Characteristics and outcomes of patients with cerebral venous sinus thrombosis in thrombotic immune thrombocytopenia induced by SARS-CoV-2 vaccine: Cerebral Venous Sinus Thrombosis in SARS-CoV-2 Vaccine–Induced Immune Thrombotic Thrombocytopenia
Case study of thrombosis and thrombocytopenia syndrome after administration of the AstraZeneca COVID-19 vaccine: Case study of thrombosis and thrombocytopenia syndrome following administration of the AstraZeneca COVID-19 vaccine - PubMed
Thrombosis with Thrombocytopenia Syndrome Associated with COVID-19 Vaccines: Thrombosis with thrombocytopenia syndrome associated with COVID-19 vaccines - PubMed
Cerebral venous sinus thrombosis following vaccination with ChAdOx1: the first case of definite thrombosis with thrombocytopenia syndrome in India: Cerebral venous sinus thrombosis after ChAdOx1 vaccination: the first case of definite thrombosis with thrombocytopenia syndrome from India - PubMed
COVID-19 vaccine-associated thrombosis with thrombocytopenia syndrome (TTS): systematic review and post hoc analysis: COVID-19 Vaccine-Associated Thrombosis With Thrombocytopenia Syndrome (TTS): A Systematic Review and Post Hoc Analysis - PubMed.
Case report of immune thrombocytopenia after vaccination with ChAdOx1 nCoV-19: A Case Report of Immune Thrombocytopenia after ChAdOx1 nCoV-19 Vaccination - PubMed.
Acute transverse myelitis after COVID-19 vaccination: Acute Transverse Myelitis after COVID-19 Vaccination - PubMed.
Concerns for adverse effects of thrombocytopenia and thrombosis after adenovirus-vectored COVID-19 vaccination: Concern About the Adverse Effects of Thrombocytopenia and Thrombosis After Adenovirus-Vectored COVID-19 Vaccination - PubMed
Major hemorrhagic stroke after ChAdOx1 nCoV-19 vaccination: a case report: Large hemorrhagic stroke after ChAdOx1 nCoV-19 vaccination: A case report - PubMed
Cerebral venous sinus thrombosis after COVID-19 vaccination: neurologic and radiologic management: [Cerebral venous sinus thrombosis after COVID-19 vaccination : Neurological and radiological management] - PubMed.
Thrombocytopenia with acute ischemic stroke and hemorrhage in a patient recently vaccinated with an adenoviral vector-based COVID-19 vaccine: Thrombocytopenia with acute ischemic stroke and bleeding in a patient newly vaccinated with an adenoviral vector-based COVID-19 vaccine - PubMed
Intracerebral hemorrhage and thrombocytopenia after AstraZeneca COVID-19 vaccine: clinical and diagnostic challenges of vaccine-induced thrombotic thrombocytopenia: Intracerebral Hemorrhage and Thrombocytopenia After AstraZeneca COVID-19 Vaccine: Clinical and Diagnostic Challenges of Vaccine-Induced Thrombotic Thrombocytopenia - PubMed
Minimal change disease with severe acute kidney injury after Oxford-AstraZeneca COVID-19 vaccine: case report: Minimal Change Disease With Severe Acute Kidney Injury Following the Oxford-AstraZeneca COVID-19 Vaccine: A Case Report - PubMed.
Case report: cerebral sinus vein thrombosis in two patients with AstraZeneca SARS-CoV-2 vaccine: Case report: cerebral sinus vein thrombosis in two patients with AstraZeneca SARS-CoV-2 vaccination - PubMed
Case report: Pityriasis rosea-like rash after vaccination with COVID-19: Case Report: Pityriasis Rosea-Like Eruption Following COVID-19 Vaccination - PubMed
Extensive longitudinal transverse myelitis after ChAdOx1 nCOV-19 vaccine: case report: Longitudinal extensive transverse myelitis following ChAdOx1 nCOV-19 vaccine: a case report - PubMed.
Acute eosinophilic pneumonia associated with anti-COVID-19 vaccine AZD1222: Acute Eosinophilic Pneumonia Associated With the Anti-COVID-19 Vaccine AZD1222 - PubMed.
Thrombocytopenia, including immune thrombocytopenia after receiving COVID-19 mRNA vaccines reported to the Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS): Thrombocytopenia including immune thrombocytopenia after receipt of mRNA COVID-19 vaccines reported to the Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) - PubMed
A case of ANCA-associated vasculitis after AZD1222 (Oxford-AstraZeneca) SARS-CoV-2 vaccination: victim or causality?: A case of ANCA-associated vasculitis after AZD1222 (Oxford-AstraZeneca) SARS-CoV-2 vaccination: casualty or causality? - PubMed
Vaccine-induced immune thrombosis and thrombocytopenia syndrome after adenovirus-vectored severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 vaccination: a new hypothesis on mechanisms and implications for future vaccine development: Vaccine-induced immune thrombosis and thrombocytopenia syndrome following adenovirus-vectored severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 vaccination: a novel hypothesis regarding mechanisms and implications for future vaccine development - PubMed.
Thrombosis in peripheral artery disease and thrombotic thrombocytopenia following adenoviral COVID-19 vaccination: Thrombosis in peripheral artery disease and thrombotic thrombocytopenia after adenoviral COVID-19 vaccination - PubMed.
Newly diagnosed immune thrombocytopenia in a pregnant patient after coronavirus disease 2019 vaccination: Newly diagnosed immune thrombocytopenia in a pregnant patient after coronavirus disease 2019 vaccination - PubMed
Cerebral venous sinus thrombosis and thrombotic events after vector-based COVID-19 vaccines: systematic review and meta-analysis: Cerebral Venous Sinus Thrombosis and Thrombotic Events After Vector-Based COVID-19 Vaccines: A Systematic Review and Meta-analysis - PubMed.
Sweet’s syndrome after Oxford-AstraZeneca COVID-19 vaccine (AZD1222) in an elderly woman: Sweet syndrome after Oxford-AstraZeneca COVID-19 vaccine (AZD1222) in an elderly female - PubMed
Sudden sensorineural hearing loss after COVID-19 vaccination: Sudden sensorineural hearing loss after COVID-19 vaccination - PubMed.
Prevalence of serious adverse events among health care professionals after receiving the first dose of ChAdOx1 nCoV-19 coronavirus vaccine (Covishield) in Togo, March 2021: Prevalence of severe adverse events among health professionals after receiving the first dose of the ChAdOx1 nCoV-19 coronavirus vaccine (Covishield) in Togo, March 2021 - PubMed.
Acute hemichorea-hemibalismus after COVID-19 (AZD1222) vaccination: Acute Hemichorea-Hemiballismus Following COVID-19 (AZD1222) Vaccination - PubMed
Recurrence of alopecia areata after covid-19 vaccination: a report of three cases in Italy: Recurrence of alopecia areata after covid-19 vaccination: A report of three cases in Italy - PubMed
Shingles-like skin lesion after vaccination with AstraZeneca for COVID-19: a case report: Herpes-like skin lesion after AstraZeneca vaccination for COVID-19: A case report - PubMed
Thrombosis after COVID-19 vaccination: possible link to ACE pathways: Thrombosis post COVID-19 vaccinations: Potential link to ACE pathways - PubMed
Thrombocytopenia in an adolescent with sickle cell anemia after COVID-19 vaccination: Thrombocytopenia in a teen with sickle cell disease following COVID-19 vaccination - PubMed
Leukocytoclastic vasculitis as a cutaneous manifestation of ChAdOx1 corona virus vaccine nCoV-19 (recombinant): Leukocytoclastic vasculitis as a cutaneous manifestation of ChAdOx1 nCoV-19 corona virus vaccine (recombinant) - PubMed
Abdominal pain and bilateral adrenal hemorrhage from immune thrombotic thrombocytopenia induced by COVID-19 vaccine: Response to bilateral adrenal haemorrhage in the differential diagnosis of abdominal pain in vaccine-induced thrombosis with thrombocytopenia - PubMed
Longitudinally extensive cervical myelitis after vaccination with inactivated virus based COVID-19 vaccine: Cervical longitudinally extensive myelitis after vaccination with inactivated virus-based COVID-19 vaccine - PubMed
Induction of cutaneous leukocytoclastic vasculitis after ChAdOx1 nCoV-19 vaccine: Cutaneous Leukocytoclastic Vasculitis Induction Following ChAdOx1 nCoV-19 Vaccine - PubMed.
A case of toxic epidermal necrolysis after vaccination with ChAdOx1 nCoV-19 (AZD1222): A case of toxic epidermal necrolysis after ChAdOx1 nCov-19 (AZD1222) vaccination - PubMed.
Ocular adverse events following COVID-19 vaccination: Ocular Adverse Events After COVID-19 Vaccination - PubMed
Depression after ChAdOx1-S / nCoV-19 vaccination: Depression following ChAdOx1-S/nCoV-19 vaccine - PubMed.
Venous thromboembolism and mild thrombocytopenia after ChAdOx1 nCoV-19 vaccination: Venous Thromboembolism and Mild Thrombocytopenia after ChAdOx1 nCoV-19 Vaccination - PubMed.
Recurrent ANCA-associated vasculitis after Oxford AstraZeneca ChAdOx1-S COVID-19 vaccination: a case series of two patients: Relapsed ANCA associated vasculitis following Oxford AstraZeneca ChAdOx1-S COVID-19 vaccination: A case series of two patients - PubMed
Major artery thrombosis and vaccination against ChAdOx1 nCov-19: Thromboses of major arteries and ChAdOx1 nCov-19 vaccination - PubMed
Rare case of contralateral supraclavicular lymphadenopathy after vaccination with COVID-19: computed tomography and ultrasound findings: Rare case of contralateral supraclavicular lymphadenopathy after COVID-19 vaccination: Computed tomography and ultrasonography findings - PubMed
Cutaneous lymphocytic vasculitis after administration of the second dose of AZD1222 (Oxford-AstraZeneca) Severe acute respiratory syndrome Coronavirus 2 vaccine: chance or causality: Cutaneous Lymphocytic Vasculitis After Administration of the Second Dose of AZD1222 (Oxford-AstraZeneca) Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 Vaccination: Casuality or Causality? - PubMed.
Pancreas allograft rejection after ChAdOx1 nCoV-19 vaccine: Pancreas allograft rejection occurring after ChAdOx1 nCoV-19 vaccine - PubMed
Understanding the risk of thrombosis with thrombocytopenia syndrome following Ad26.COV2.S vaccination: Understanding risk of thrombosis with thrombocytopenia syndrome after Ad26.COV2.S vaccination - PubMed
Cutaneous adverse reactions of 35,229 doses of COVID-19 Sinovac and AstraZeneca vaccine COVID-19: a prospective cohort study in health care workers: Cutaneous adverse reactions from 35,229 doses of Sinovac and AstraZeneca COVID-19 vaccination: a prospective cohort study in healthcare workers - PubMed
Comments on thrombosis after vaccination: spike protein leader sequence could be responsible for thrombosis and antibody-mediated thrombocytopenia: Comments on Thrombosis After Vaccination: The Leader Sequence of the Spike Protein Might Be Responsible for Thrombosis and Antibody-Mediated Thrombocytopenia - PubMed
Eosinophilic dermatosis after AstraZeneca COVID-19 vaccination: Eosinophilic dermatosis after AstraZeneca COVID-19 vaccination - PubMed.
Severe immune thrombocytopenia following COVID-19 vaccination: report of four cases and review of the literature: Severe immune thrombocytopenia after COVID-19 vaccination: Report of four cases and review of the literature - PubMed.
Relapse of immune thrombocytopenia after COVID-19 vaccination: Relapse of immune thrombocytopenia after COVID-19 vaccination - PubMed
Thrombosis in pre- and post-vaccination phase of COVID-19; Thrombosis in pre- and post-vaccination phase of COVID-19 - PubMed
A look at the role of postmortem immunohistochemistry in understanding the inflammatory pathophysiology of COVID-19 disease and vaccine-related thrombotic adverse events: a narrative review: An Insight into the Role of Postmortem Immunohistochemistry in the Comprehension of the Inflammatory Pathophysiology of COVID-19 Disease and Vaccine-Related Thrombotic Adverse Events: A Narrative Review - PubMed
COVID-19 vaccine in patients with hypercoagulability disorders: a clinical perspective: COVID 19 vaccine in patients of hypercoagulable disorders: a clinical perspective - PubMed
Vaccine-associated thrombocytopenia and thrombosis: venous endotheliopathy leading to combined venous micro-macrothrombosis: Vaccine-Associated Thrombocytopenia and Thrombosis: Venous Endotheliopathy Leading to Venous Combined Micro-Macrothrombosis - PubMed
Thrombosis and thrombocytopenia syndrome causing isolated symptomatic carotid occlusion after COVID-19 Ad26.COV2.S vaccine (Janssen): Thrombosis and Thrombocytopenia Syndrome Causing Isolated Symptomatic Carotid Occlusion after Covid-19 Vaccine - PubMed
An unusual presentation of acute deep vein thrombosis after Modern COVID-19 vaccine: case report: An unusual presentation of acute deep vein thrombosis after the Moderna COVID-19 vaccine-a case report - PubMed
Immediate high-dose intravenous immunoglobulins followed by direct treatment with thrombin inhibitors is crucial for survival in vaccine-induced immune thrombotic thrombocytopenia Sars-Covid-19-vector adenoviral VITT with venous thrombosis of the cerebral sinus and portal vein: Immediate high-dose intravenous immunoglobulins followed by direct thrombin-inhibitor treatment is crucial for survival in Sars-Covid-19-adenoviral vector vaccine-induced immune thrombotic thrombocytopenia VITT with cerebral sinus venous and portal vein thrombosis - PubMed.
Thrombosis formation after COVID-19 vaccination immunologic aspects: review article: Thrombosis Formation after COVID-19 Vaccination Immunological Aspects: Review Article - PubMed
Imaging and hematologic findings in thrombosis and thrombocytopenia after vaccination with ChAdOx1 nCoV-19 (AstraZeneca): Imaging and Hematologic Findings in Thrombosis and Thrombocytopenia after ChAdOx1 nCoV-19 (AstraZeneca) Vaccination - PubMed
Spectrum of neuroimaging findings in post-CoVID-19 vaccination: a case series and review of the literature: Spectrum of Neuroimaging Findings in Post-COVID-19 Vaccination: A Case Series and Review of Literature - PubMed
Cerebral venous sinus thrombosis, pulmonary embolism, and thrombocytopenia after COVID-19 vaccination in a Taiwanese man: a case report and review of the literature: Cerebral Venous Sinus Thrombosis, Pulmonary Embolism, and Thrombocytopenia After COVID-19 Vaccination in a Taiwanese Man: A Case Report and Literature Review - PubMed
Fatal cerebral venous sinus thrombosis after COVID-19 vaccination: Fatal cerebral venous sinus thrombosis after COVID-19 vaccination - PubMed
Autoimmune roots of thrombotic events after COVID-19 vaccination: Autoimmunity roots of the thrombotic events after COVID-19 vaccination - PubMed.
New portal vein thrombosis in cirrhosis: is thrombophilia exacerbated by vaccine or COVID-19: elsevierhealth.com/action/cookieAbsent.
Images of immune thrombotic thrombocytopenia induced by Oxford / AstraZeneca® COVID-19 vaccine: Imaging of Oxford/AstraZeneca® COVID-19 vaccine-induced immune thrombotic thrombocytopenia - PubMed.
Cerebral venous sinus thrombosis after vaccination with COVID-19 mRNA of BNT162b2: Cerebral Venous Sinus Thrombosis After BNT162b2 mRNA COVID-19 Vaccination - PubMed.
Increased risk of urticaria/angioedema after BNT162b2 mRNA COVID-19 vaccination in health care workers taking ACE inhibitors: Increased Risk of Urticaria/Angioedema after BNT162b2 mRNA COVID-19 Vaccine in Health Care Workers Taking ACE Inhibitors - PubMed
A case of unusual mild clinical presentation of COVID-19 vaccine-induced immune thrombotic thrombocytopenia with splanchnic vein thrombosis: A case of unusual mild clinical presentation of COVID-19 vaccine-induced immune thrombotic thrombocytopenia with splanchnic vein thrombosis - PubMed
Cerebral venous sinus thrombosis following vaccination with Pfizer-BioNTech COVID-19 (BNT162b2): Cerebral Venous Sinus Thrombosis After Pfizer-BioNTech COVID-19 (BNT162b2) Vaccination - PubMed
A case of idiopathic thrombocytopenic purpura after a booster dose of COVID-19 BNT162b2 vaccine (Pfizer-Biontech): A Case of Idiopathic Thrombocytopenic Purpura After Booster Dose of BNT162b2 (Pfizer-Biontech) COVID-19 Vaccine - PubMed
Vaccine-induced immune thrombotic immune thrombocytopenia (VITT): targeting pathologic mechanisms with Bruton’s tyrosine kinase inhibitors: Vaccine-Induced Immune Thrombotic Thrombocytopenia (VITT): Targeting Pathomechanisms with Bruton Tyrosine Kinase Inhibitors - PubMed
Thrombotic thrombocytopenic purpura after vaccination with Ad26.COV2-S: Thrombotic Thrombocytopenic Purpura after Ad26.COV2-S Vaccination - PubMed
Thromboembolic events in younger females exposed to Pfizer-BioNTech or Moderna COVID-19 vaccines: Thromboembolic events in younger women exposed to Pfizer-BioNTech or Moderna COVID-19 vaccines - PubMed
Potential risk of thrombotic events after COVID-19 vaccination with Oxford-AstraZeneca in women receiving estrogen: Possible Risk of Thrombotic Events following Oxford-AstraZeneca COVID-19 Vaccination in Women Receiving Estrogen - PubMed
Thrombosis after adenovirus-vectored COVID-19 vaccination: a concern for underlying disease: Thrombosis After Adenovirus-Vectored COVID-19 Vaccination: A Concern on Underlying Illness - PubMed
Adenovirus interactions with platelets and coagulation and vaccine-induced immune thrombotic thrombocytopenia syndrome: Interactions of adenoviruses with platelets and coagulation and the vaccine-induced immune thrombotic thrombocytopenia syndrome - PubMed
Thrombotic thrombocytopenic purpura: a new threat after COVID bnt162b2 vaccine: Thrombotic thrombocytopenic purpura: a new menace after COVID bnt162b2 vaccine - PubMed.
Unusual site of deep vein thrombosis after vaccination against coronavirus mRNA-2019 coronavirus disease (COVID-19): Unusual Site of Deep Vein Thrombosis After mRNA Coronavirus Disease-2019 (COVID-19) Vaccination - PubMed
Neurological side effects of SARS-CoV-2 vaccines: Neurological side effects of SARS-CoV-2 vaccinations - PubMed
Coagulopathies after SARS-CoV-2 vaccination may derive from a combined effect of SARS-CoV-2 spike protein and adenovirus vector-activated signaling pathways: Coagulopathies after Vaccination against SARS-CoV-2 May Be Derived from a Combined Effect of SARS-CoV-2 Spike Protein and Adenovirus Vector-Triggered Signaling Pathways - PubMed
Isolated pulmonary embolism after COVID vaccination: 2 case reports and a review of acute pulmonary embolism complications and follow-up: Isolated pulmonary embolism following COVID vaccination: 2 case reports and a review of post-acute pulmonary embolism complications and follow-up - PubMed
Central retinal vein occlusion after vaccination with SARS-CoV-2 mRNA: case report: Central retinal vein occlusion after mRNA SARS-CoV-2 vaccination: A case report - PubMed.
Complicated case report of long-term vaccine-induced thrombotic immune thrombocytopenia A: Complicated Long Term Vaccine Induced Thrombotic Immune Thrombocytopenia-A Case Report - PubMed.
Deep venous thrombosis after vaccination with Ad26.COV2.S in adult males: Deep Venous Thrombosis after Ad26.COV2.S Vaccination in Adult Male - PubMed.
Neurological autoimmune diseases after SARS-CoV-2 vaccination: a case series: Neurological autoimmune diseases following vaccinations against SARS-CoV-2: a case series - PubMed.
Severe autoimmune hemolytic autoimmune anemia after receiving SARS-CoV-2 mRNA vaccine: Severe autoimmune hemolytic anemia following receipt of SARS-CoV-2 mRNA vaccine - PubMed
Occurrence of COVID-19 variants among recipients of ChAdOx1 nCoV-19 vaccine (recombinant): Emergence of COVID-19 variants among ChAdOx1 nCoV-19 (recombinant) vaccine recipients - PubMed
Prevalence of thrombocytopenia, anti-platelet factor 4 antibodies, and elevated D-dimer in Thais after vaccination with ChAdOx1 nCoV-19: Prevalence of thrombocytopenia, anti-platelet factor 4 antibodies and D-dimer elevation in Thai people After ChAdOx1 nCoV-19 vaccination - PubMed
Epidemiology of acute myocarditis/pericarditis in Hong Kong adolescents after co-vaccination: oup.com/…-article-abstract/doi/10.1093/cid/ciab989/644 5179.
Myocarditis after 2019 coronavirus disease mRNA vaccine: a case series and determination of incidence rate: Myocarditis Following Coronavirus Disease 2019 mRNA Vaccine: A Case Series and Incidence Rate Determination
Myocarditis and pericarditis after COVID-19 vaccination: inequalities in age and vaccine types: Myocarditis and Pericarditis following COVID-19 Vaccination: Inequalities in Age and Vaccine Types
Epidemiology and clinical features of myocarditis/pericarditis before the introduction of COVID-19 mRNA vaccine in Korean children: a multicenter study: Epidemiology and Clinical Features of Myocarditis/Pericarditis before the Introduction of mRNA COVID-19 Vaccine in Korean Children: a Multicenter Study - PubMed
Rzucenie światła na poszczepienne zapalenie mięśnia sercowego i zapalenie osierdzia u biorców szczepionek COVID-19 i innych niż COVID-19: Shedding the Light on Post-Vaccine Myocarditis and Pericarditis in COVID-19 and Non-COVID-19 Vaccine Recipients - PubMed
Zapalenie mięśnia sercowego po szczepieniu przeciwko mRNA COVID-19: Wolters Kluwer Health.
Zapalenie mięśnia sercowego po szczepionce MRNA Covid-19 BNT162b2 w Izraelu: Myocarditis after BNT162b2 mRNA Vaccine against Covid-19 in Israel - PubMed.
Zapalenie mięśnia sercowego, zapalenie osierdzia i kardiomiopatia po szczepieniu przeciwko COVID-19: elsevierhealth.com/action/cookieAbsent
Zapalenie mięśnia sercowego i inne powikłania sercowo-naczyniowe szczepionek covid-19 opartych na mRNA COVID-19: Myocarditis and Other Cardiovascular Complications of the mRNA-Based COVID-19 Vaccines - PubMed
Możliwy związek między szczepionką COVID-19 a zapaleniem mięśnia sercowego: wyniki kliniczne i CMR: Possible Association Between COVID-19 Vaccine and Myocarditis: Clinical and CMR Findings - PubMed
Nadwrażliwość Zapalenie mięśnia sercowego i szczepionki covid-19: Hypersensitivity myocarditis and COVID-19 vaccines - PubMed.
Ciężkie zapalenie mięśnia sercowego związane ze szczepionką COVID-19: zebra czy jednorożec?: elsevierhealth.com/action/cookieAbsent
Ostry zawał mięśnia sercowego i zapalenie mięśnia sercowego po szczepieniu przeciwko COVID-19: Acute myocardial infarction and myocarditis following COVID-19 vaccination
Zapalenie mięśnia sercowego po szczepieniu przeciwko Covid-19 w dużej organizacji opieki zdrowotnej: nejm.org/action/cookieAbsent
Związek zapalenia mięśnia sercowego ze szczepionką RNA BNT162b2 przekaźnika COVID-19 w przypadku serii dzieci: Association of Myocarditis With BNT162b2 Vaccination in Children
Kliniczne podejrzenie zapalenia mięśnia sercowego czasowo związane ze szczepieniem przeciwko COVID-19 u młodzieży i młodych dorosłych: ahajournals.org/action/cookieAbsent
Mimikra STEMI: ogniskowe zapalenie mięśnia sercowego u dorastającego pacjenta po szczepieniu mRNA COVID-19: STEMI Mimic: Focal Myocarditis in an Adolescent Patient After mRNA COVID-19 Vaccine - PubMed
Zapalenie mięśnia sercowego i zapalenie osierdzia w związku ze szczepieniem przeciwko mRNA COVID-19: przypadki z regionalnego centrum nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii: Myocarditis and pericarditis in association with COVID-19 mRNA-vaccination: cases from a regional pharmacovigilance centre
Zapalenie mięśnia sercowego po szczepionkach mRNA COVID-19: Myocarditis after COVID-19 mRNA vaccines - PubMed.
Pacjenci z ostrym zapaleniem mięśnia sercowego po szczepieniu mRNA COVID-19: Patients With Acute Myocarditis Following mRNA COVID-19 Vaccination.
Zapalenie mięśnia sercowego po szczepieniu przeciwko COVID-19: seria przypadków: Myocarditis following COVID-19 vaccination – A case series.
Zapalenie mięśnia sercowego związane ze szczepieniem przeciwko COVID-19 u młodzieży: COVID-19 Vaccination–Associated Myocarditis in Adolescents
Wyniki zapalenia mięśnia sercowego w obrazowaniu metodą rezonansu magnetycznego serca po szczepieniu mRNA COVID-19 u młodzieży: Cardiac MRI Findings of Myocarditis After COVID-19 mRNA Vaccination in Adolescents - PubMed
Zapalenie mięśnia sercowego po szczepieniu COVID-19: badanie rezonansu magnetycznego: oup.com/…advance-article/doi/10.1093/ehjci/jeab230/6 421640.
Ostre zapalenie mięśnia sercowego po podaniu drugiej dawki szczepionki BNT162b2 COVID-19: Acute Myocarditis Following the Administration of the Second BNT162b2 COVID-19 Vaccine Dose
Zapalenie mięśnia sercowego po szczepieniu przeciwko COVID-19: Myocarditis following COVID-19 vaccination
Opis przypadku: prawdopodobne zapalenie mięśnia sercowego po szczepionce mRNA Covid-19 u pacjenta z arytmogenną kardiomiopatią lewej komory: Case Report: Probable Myocarditis After Covid-19 mRNA Vaccine in a Patient With Arrhythmogenic Left Ventricular Cardiomyopathy - PubMed.
Ostre zapalenie mięśnia sercowego po podaniu szczepionki BNT162b2 przeciwko COVID-19: Acute myocarditis after administration of the BNT162b2 vaccine against COVID-19.
Zapalenie mięśnia sercowego związane ze szczepieniem mRNA COVID-19: rsna.org/action/cookieAbsent
Ostre zapalenie mięśnia sercowego po szczepieniu przeciwko COVID-19: opis przypadku: Acute Myocarditis after COVID-19 vaccination: A case report
Ostre zapalenie mięśnia sercowego po szczepieniu przeciwko COVID-19 u młodzieży: Acute Myopericarditis after COVID-19 Vaccine in Teenagers - PubMed.
Zapalenie osierdzia u młodzieży po szczepieniu Pfizer-BioNTech COVID-19: Perimyocarditis in Adolescents After Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine.
Ostre zapalenie mięśnia sercowego związane ze szczepieniem przeciwko COVID-19: Acute myocarditis associated with anti-COVID-19 vaccination.
Zapalenie mięśnia sercowego związane ze szczepieniem przeciwko COVID-19: echokardiograficzne, CT serca i wyniki MRI: Myocarditis Associated With COVID-19 Vaccination: Echocardiography, Cardiac Tomography, and Magnetic Resonance Imaging Findings - PubMed.
Ostre objawowe zapalenie mięśnia sercowego u 7 nastolatków po szczepieniu Pfizer-BioNTech COVID-19: Symptomatic Acute Myocarditis in 7 Adolescents After Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccination - PubMed.
Zapalenie mięśnia sercowego i zapalenie osierdzia u młodzieży po podaniu pierwszej i drugiej dawki szczepionki mRNA przeciwko COVID-19: oup.com/…cco/advance-article/doi/10.1093/ehjqcco/qcab090/64 42104.
Szczepionka covid 19 dla młodzieży. Troska o zapalenie mięśnia sercowego i zapalenie osierdzia: COVID 19 Vaccine for Adolescents. Concern about Myocarditis and Pericarditis.
Obrazowanie serca ostrego zapalenia mięśnia sercowego po szczepieniu mRNA COVID-19: Cardiac Imaging of Acute Myocarditis Following COVID-19 mRNA Vaccination - PubMed
Zapalenie mięśnia sercowego czasowo związane ze szczepieniem przeciwko COVID-19: Myocarditis Temporally Associated With COVID-19 Vaccination - PubMed
Ostre uszkodzenie mięśnia sercowego po szczepieniu przeciwko COVID-19: opis przypadku i przegląd aktualnych dowodów z bazy danych systemu zgłaszania zdarzeń niepożądanych szczepionki: Acute Myocardial Injury Following COVID-19 Vaccination: A Case Report and Review of Current Evidence from Vaccine Adverse Events Reporting System Database - PubMed
Ostre zapalenie mięśnia sercowego związane ze szczepieniem przeciwko COVID-19: zgłoszenie przypadku: Acute myocarditis associated with COVID-19 vaccination: A case report
Zapalenie mięśnia sercowego po szczepieniu informacyjnym RNA COVID-19: japońska seria przypadków: Myocarditis Following a COVID-19 Messenger RNA Vaccination: A Japanese Case Series - PubMed.
Zapalenie mięśnia sercowego w warunkach niedawnego szczepienia przeciwko COVID-19: Myocarditis in the Setting of Recent COVID-19 Vaccination - PubMed.
Ostre zapalenie mięśnia sercowego po drugiej dawce szczepionki mRNA COVID-19: raport o dwóch przypadkach: elsevierhealth.com/action/cookieAbsent.
Częstość występowania małopłytkowości, przeciwciał przeciwko czynnikowi przeciwpłytkowemu 4 i podwyższonego poziomu D-dimeru w Tajlandii po szczepieniu ChAdOx1 nCoV-19: Prevalence of thrombocytopenia, anti-platelet factor 4 antibodies and D-dimer elevation in Thai people After ChAdOx1 nCoV-19 vaccination - PubMed
Epidemiologia ostrego zapalenia mięśnia sercowego/zapalenia osierdzia u młodzieży w Hongkongu po jednoczesnym szczepieniu: Epidemiology of Acute Myocarditis/Pericarditis in Hong Kong Adolescents Following Comirnaty Vaccination

Zapalenie mięśnia sercowego po szczepionce mRNA przeciwko chorobie koronawirusowej 2019: seria przypadków i określenie częstości występowania: Myocarditis Following Coronavirus Disease 2019 mRNA Vaccine: A Case Series and Incidence Rate Determination.
Zapalenie mięśnia sercowego i zapalenie osierdzia po szczepieniu przeciwko COVID-19: nierówności w wieku i typach szczepionek: Myocarditis and Pericarditis following COVID-19 Vaccination: Inequalities in Age and Vaccine Types
Epidemiology and clinical features of myocarditis/pericarditis before the introduction of COVID-19 mRNA vaccine in Korean children: a multicenter study: Epidemiology and Clinical Features of Myocarditis/Pericarditis before the Introduction of mRNA COVID-19 Vaccine in Korean Children: a Multicenter Study - PubMed
Shedding light on post-vaccination myocarditis and pericarditis in COVID-19 and non-COVID-19 vaccine recipients: Shedding the Light on Post-Vaccine Myocarditis and Pericarditis in COVID-19 and Non-COVID-19 Vaccine Recipients - PubMed
Diffuse prothrombotic syndrome after administration of ChAdOx1 nCoV-19 vaccine: case report: Diffuse prothrombotic syndrome after ChAdOx1 nCoV-19 vaccine administration: a case report - PubMed
Trzy przypadki ostrej żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej u kobiet po szczepieniu przeciwko koronawirusowi 2019: Three cases of acute venous thromboembolism in females after vaccination for coronavirus disease 2019 - PubMed
Kliniczne i biologiczne cechy zakrzepicy zatok żylnych mózgu po szczepieniu ChAdOx1 nCov-19; Clinical and biological features of cerebral venous sinus thrombosis following ChAdOx1 nCov-19 vaccination.
Szczepienie COV2-S może ujawnić dziedziczną trombofilię: masywną zakrzepicę zatok żylnych mózgu u młodego mężczyzny z prawidłową liczbą płytek krwi: CAd26.COV2-S vaccination can reveal inherited thrombophilia: massive cerebral venous sinus thrombosis in a young male with normal platelet count - PubMed
Wyniki sekcji zwłok w małopłytkowości zakrzepowej wywołanej szczepionką: Post-mortem findings in vaccine-induced thrombotic thombocytopenia | Haematologica
Zakrzepica wywołana szczepionką COVID-19: COVID-19 vaccine-induced thrombosis - PubMed.
Zapalenie i aktywacja płytek krwi po szczepionkach COVID-19: możliwe mechanizmy stojące za wywołaną szczepionką małopłytkowością immunologiczną i zakrzepicą: Inflammation and Platelet Activation After COVID-19 Vaccines - Possible Mechanisms Behind Vaccine-Induced Immune Thrombocytopenia and Thrombosis - PubMed.
Reakcja anafilaktyczna i zakrzepica wieńcowa związane ze szczepionką mRNA COVID-19: mRNA COVID-19 Vaccine-Related Anaphylactoid Reaction and Coronary Thrombosis - PubMed.
Wywołana szczepionką zakrzepica żył mózgowych i małopłytkowość. Oxford-AstraZeneca COVID-19: stracona szansa na szybki powrót do doświadczenia: Oxford-AstraZeneca COVID-19 vaccine-induced cerebral venous thrombosis and thrombocytopaenia: A missed opportunity for a rapid return of experience
Występowanie zawału śledziony z powodu zakrzepicy tętniczej po szczepieniu COVID-19: Post-COVID-19 vaccination occurrence of splenic infarction due to arterial thrombosis - PubMed
Zakrzepica żył głębokich ponad dwa tygodnie po szczepieniu przeciwko COVID-19: Deep vein thrombosis more than two weeks after vaccination against COVID-19 - PubMed
Opis przypadku: Spójrz jeszcze raz: Zakrzepica żylna mózgu związana ze szczepieniem Przeciwko Covid-19 i zespołem małopłytkowości zakrzepowej: Case Report: Take a Second Look: Covid-19 Vaccination-Related Cerebral Venous Thrombosis and Thrombotic Thrombocytopenia Syndrome - PubMed
Informacje na temat małopłytkowości zakrzepowej trombocytopenii immunologicznej wywołanej szczepionką ChAdOx1 nCoV-19: Insights in ChAdOx1 nCoV-19 vaccine-induced immune thrombotic thrombocytopenia - PubMed
Zmiana lepkości krwi po szczepieniu COVID-19: oszacowanie dla osób z podstawowym zespołem metabolicznym: Change of blood viscosity after COVID-19 vaccination: estimation for persons with underlying metabolic syndrome - PubMed
Postępowanie u pacjenta z rzadkim zespołem wrodzonej wady rozwojowej kończyn po zakrzepicy i małopłytkowości wywołanej szczepionką SARS-CoV-2 (VITT): Management of a patient with a rare congenital limb malformation syndrome after SARS-CoV-2 vaccine-induced thrombosis and thrombocytopenia (VITT) - PubMed
Obustronny udar wzgórza: przypadek wywołanej szczepionką COVID-19 (VITT) immunologicznej małopłytkowości zakrzepowej lub zbieg okoliczności spowodowany podstawowymi czynnikami ryzyka: Bilateral Thalamic Stroke: A Case of COVID-19 Vaccine-Induced Immune Thrombotic Thrombocytopenia (VITT) or a Coincidence Due to Underlying Risk Factors? - PubMed.
Trombocytopenia i zakrzepica splanchniczna po szczepieniu Ad26.COV2.S skutecznie leczone przezszwulnym wewnątrzwątrobowym wewnątrzwątrobowym zastawką portosystemową i trombektomią: Error - Cookies Turned Off
Częstość występowania ostrego udaru niedokrwiennego po szczepieniu na koronawirusa w Indonezji: seria przypadków: Acute Ischaemic Stroke Incidence after Coronavirus Vaccine in Indonesia: Case Series - PubMed
Skuteczne leczenie indukowanej szczepionką immunologicznej małopłytkowości immunologicznej u 26-letniej pacjentki: Successful Treatment of Vaccine-Induced Immune Thrombotic Thrombocytopenia in a 26-Year-Old Female Patient - PubMed
Opis przypadku: indukowana szczepionką immunologiczna małopłytkowość immunologiczna u pacjenta z rakiem trzustki po szczepieniu przekaźnikowym RNA-1273: Case Report: Vaccine-Induced Immune Thrombotic Thrombocytopenia in a Pancreatic Cancer Patient After Vaccination With Messenger RNA-1273 - PubMed
Idiopatyczne idiopatyczne zewnętrzne zapalenie żył szyjnych zakrzepowe po szczepieniu przeciwko chorobie koronawirusowej (COVID-19): Idiopathic Ipsilateral External Jugular Vein Thrombophlebitis After Coronavirus Disease (COVID-19) Vaccination - PubMed.
Rak płaskonabłonkowy płuc z krwiopluciem po szczepieniu tozinameranem (BNT162b2, Pfizer-BioNTech): Lung squamous cell carcinoma with hemoptysis after vaccination with tozinameran (BNT162b2, Pfizer-BioNTech) - PubMed
Vaccine-induced thrombotic thrombocytopenia after Ad26.COV2.S vaccination in a man presenting as acute venous thromboembolism: Vaccine-induced thrombotic thrombocytopenia following Ad26.COV2.S vaccine in a man presenting as acute venous thromboembolism - PubMed
Myocarditis associated with COVID-19 vaccination in three adolescent boys: Myocarditis associated with COVID-19 vaccination in three teenage males - PubMed.
Cardiovascular magnetic resonance findings in young adult patients with acute myocarditis after COVID-19 mRNA vaccination: a case series: Cardiovascular magnetic resonance findings in young adult patients with acute myocarditis following mRNA COVID-19 vaccination: a case series - PubMed
Perimyocarditis after vaccination with COVID-19: Perimyocarditis Following COVID-19 Vaccination - PubMed
Epidemiology of acute myocarditis/pericarditis in Hong Kong adolescents after co-vaccination: Epidemiology of Acute Myocarditis/Pericarditis in Hong Kong Adolescents Following Comirnaty Vaccination - PubMed.
Myocarditis-induced sudden death after BNT162b2 COVID-19 mRNA vaccination in Korea: case report focusing on histopathological findings: Myocarditis-induced Sudden Death after BNT162b2 mRNA COVID-19 Vaccination in Korea: Case Report Focusing on Histopathological Findings - PubMed
Acute myocarditis after vaccination with COVID-19 mRNA in adults aged 18 years or older: Acute Myocarditis Following COVID-19 mRNA Vaccination in Adults Aged 18 Years or Older - PubMed
Recurrence of acute myocarditis temporally associated with receipt of the 2019 coronavirus mRNA disease vaccine (COVID-19) in an adolescent male: Recurrence of Acute Myocarditis Temporally Associated with Receipt of the mRNA Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Vaccine in a Male Adolescent - PubMed
Young male with myocarditis after mRNA-1273 coronavirus disease-2019 (COVID-19) mRNA vaccination: Young Male With Myocarditis Following mRNA-1273 Vaccination Against Coronavirus Disease-2019 (COVID-19) - PubMed
Acute myocarditis after SARS-CoV-2 vaccination in a 24-year-old male: Acute Myocarditis after SARS-CoV-2 Vaccination in a 24-Year-Old Man - PubMed.
Ga-DOTATOC digital PET images of inflammatory cell infiltrates in myocarditis after vaccination with COVID-19: 68 Ga-DOTATOC digital-PET imaging of inflammatory cell infiltrates in myocarditis following COVID-19 vaccination - PubMed
Occurrence of acute infarct-like myocarditis after vaccination with COVID-19: just an accidental coincidence or rather a vaccination-associated autoimmune myocarditis?”: Occurrence of acute infarct-like myocarditis following COVID-19 vaccination: just an accidental co-incidence or rather vaccination-associated autoimmune myocarditis? - PubMed.
Self-limited myocarditis presenting with chest pain and ST-segment elevation in adolescents after vaccination with BNT162b2 mRNA vaccine: Self-limited myocarditis presenting with chest pain and ST segment elevation in adolescents after vaccination with the BNT162b2 mRNA vaccine - PubMed
Myocarditis Following Immunization with COVID-19 mRNA Vaccines in Members of the U.S. Military: Myocarditis Following Immunization With mRNA COVID-19 Vaccines in Members of the US Military - PubMed
Myocarditis after BNT162b2 vaccination in a healthy male: Myocarditis after BNT162b2 vaccination in a healthy male - PubMed
Myopericarditis in a previously healthy adolescent male after COVID-19 vaccination: Case report: Myopericarditis in a previously healthy adolescent male following COVID-19 vaccination: A case report - PubMed
Acute myocarditis after SARS-CoV-2 mRNA-1273 mRNA vaccination: Acute Myocarditis Following mRNA-1273 SARS-CoV-2 Vaccination - PubMed.
Chest pain with abnormal electrocardiogram redevelopment after injection of COVID-19 vaccine manufactured by Moderna: Chest Pain with New Abnormal Electrocardiogram Development after Injection of COVID-19 Vaccine Manufactured by Moderna - PubMed
Biopsy-proven lymphocytic myocarditis after first vaccination with COVID-19 mRNA in a 40-year-old man: case report: Biopsy-proven lymphocytic myocarditis following first mRNA COVID-19 vaccination in a 40-year-old male: case report - PubMed
Multimodality imaging and histopathology in a young man presenting with fulminant lymphocytic myocarditis and cardiogenic shock after vaccination with mRNA-1273: Multimodality imaging and histopathology in a young man presenting with fulminant lymphocytic myocarditis and cardiogenic shock after mRNA-1273 vaccination - PubMed
Report of a case of myopericarditis after vaccination with BNT162b2 COVID-19 mRNA in a young Korean male: A Case Report for Myopericarditis after BNT162b2 COVID-19 mRNA Vaccination in a Korean Young Male - PubMed
Acute myocarditis after Comirnaty vaccination in a healthy male with previous SARS-CoV-2 infection: Acute myocarditis following Comirnaty vaccination in a healthy man with previous SARS-CoV-2 infection - PubMed
Acute myocarditis in a young adult two days after vaccination with Pfizer: [Acute myocarditis in a young adult two days after Pfizer vaccination] - PubMed
Case report: acute fulminant myocarditis and cardiogenic shock after messenger RNA coronavirus vaccination in 2019 requiring extracorporeal cardiopulmonary resuscitation: Case Report: Acute Fulminant Myocarditis and Cardiogenic Shock After Messenger RNA Coronavirus Disease 2019 Vaccination Requiring Extracorporeal Cardiopulmonary Resuscitation - PubMed
Acute myocarditis after 2019 coronavirus disease vaccination: Acute myocarditis after coronavirus disease 2019 vaccination - PubMed
A series of patients with myocarditis after vaccination against SARS-CoV-2 with mRNA-1279 and BNT162b2: A Series of Patients With Myocarditis Following SARS-CoV-2 Vaccination With mRNA-1279 and BNT162b2 - PubMed
Zapalenie mięśnia sercowego po szczepionki Pfizer messenger z koronawirusem kwasu rybonukleinowego u młodzieży: Myopericarditis After the Pfizer Messenger Ribonucleic Acid Coronavirus Disease Vaccine in Adolescents - PubMed
Po szczepieniu wieloukładowy zespół zapalny u dorosłych bez dowodów wcześniejszego zakażenia SARS-CoV-2: Postvaccination Multisystem Inflammatory Syndrome in Adult with No Evidence of Prior SARS-CoV-2 Infection - PubMed
Ostre zapalenie mięśnia sercowego zdefiniowane po szczepieniu mRNA choroby koronawirusowej 2019: Definite Acute Myocarditis After Coronavirus Disease 2019 mRNA Vaccination - PubMed
Dysfunkcja skurczowa dwukomorowa w ostrym zapaleniu mięśnia sercowego po szczepieniu przeciwko mRNA-1273 SARS-CoV-2: Biventricular systolic dysfunction in acute myocarditis after SARS-CoV-2 mRNA-1273 vaccination - PubMed
Zapalenie mięśnia sercowego po szczepieniu przeciwko COVID-19: badanie MRI: Myocarditis following COVID-19 vaccination: magnetic resonance imaging study - PubMed.
Ostre zapalenie mięśnia sercowego po szczepieniu przeciwko COVID-19: opis przypadku: google.com/document/d/1Hc4bh_qNbZ7UVm5BLxkRdMPnnI9zcCsl/e
Związek zapalenia mięśnia sercowego z przekaźnikiem COVID-19 RNA BNT162b2 szczepionką COVID-19 w przypadku serii dzieci: Association of Myocarditis With BNT162b2 Messenger RNA COVID-19 Vaccine in a Case Series of Children - PubMed
Kliniczne podejrzenie zapalenia mięśnia sercowego czasowo związane ze szczepieniem przeciwko COVID-19 u młodzieży i młodych dorosłych: Clinically Suspected Myocarditis Temporally Related to COVID-19 Vaccination in Adolescents and Young Adults - PubMed
Zapalenie mięśnia sercowego po szczepieniu Covid-19 w dużej organizacji opieki zdrowotnej: Myocarditis after Covid-19 Vaccination in a Large Health Care Organization - PubMed
Szczepionka AstraZeneca COVID-19 i zespół Guillain-Barré na Tasmanii: związek przyczynowy: AstraZeneca COVID-19 vaccine and Guillain- Barré Syndrome in Tasmania: A causal link? - PubMed
COVID-19, Guillain-Barré i szczepionkaNiebezpieczna mieszanka: [COVID-19, Guillain-Barré syndrome, and the vaccine. A dangerous combination] - PubMed.
Zespół Guillain-Barré po pierwszej dawce szczepionki Pfizer-BioNTech COVID-19: opis przypadku i przegląd zgłoszonych przypadków: Guillain-Barré syndrome following the first dose of Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine: case report and review of reported cases - PubMed.
Zespół Guillain-Barre po szczepionce BNT162b2 COVID-19: Guillain-Barré syndrome following BNT162b2 COVID-19 vaccine - Neurological Sciences.
Szczepionki adenowirusowe COVID-19 i zespół Guillain-Barré z porażeniem twarzy: Error - Cookies Turned Off.
Association of receipt association of Ad26.COV2.S COVID-19 vaccine with presumed Guillain-Barre syndrome, luty-lipiec 2021: Ad26.COV2.S COVID-19 Vaccine and Presumptive Guillain-Barré Syndrome
Przypadek zespołu Guillain-Barré po szczepionce Pfizer COVID-19: A case of Guillain-Barre syndrome following Pfizer COVID-19 vaccine - PubMed
Zespół Guillain-Barré związany ze szczepieniem przeciwko COVID-19: Guillain-Barré Syndrome Associated with COVID-19 Vaccination - PubMed.
Częstość nawracających nawrotów zespołu Guillain-Barré po szczepionce mRNA BNT162b2 COVID-19: Rate of Recurrent Guillain-Barré Syndrome After mRNA COVID-19 Vaccine BNT162b2
Zespół Guillain-Barre po szczepieniu COVID-19 u nastolatka: elsevierhealth.com/action/cookieAbsent.
Zespół Guillain-Barre po szczepieniu ChAdOx1-S / nCoV-19: Guillain-Barré Syndrome following ChAdOx1-S/nCoV-19 Vaccine - PubMed.
Zespół Guillain-Barre po szczepionce mRNA-1273 COVID-19: opis przypadku: Guillain-Barrè syndrome following COVID-19 vaccine mRNA-1273: a case report - PubMed.
Zespół Guillain-Barre po szczepieniu SARS-CoV-2 u 19 pacjentów: Post SARS-CoV-2 vaccination Guillain-Barre syndrome in 19 patients - PubMed.
Zespół Guillain-Barre występujący z diplegią twarzy po szczepieniu COVID-19 u dwóch pacjentów: Guillain-Barré syndrome presenting with facial diplegia following COVID-19 vaccination in two patients - PubMed
Rzadki przypadek zespołu Guillain-Barré po szczepieniu przeciwko COVID-19: A Rare Case of Guillain-Barré Syndrome following COVID-19 Vaccination - PubMed
Powikłania neurologiczne COVID-19: zespół Guillain-Barre po szczepionce Pfizer COVID-19: Neurological Complications of COVID-19: Guillain-Barre Syndrome Following Pfizer COVID-19 Vaccine - PubMed
COVID-19 vaccine causing Guillain-Barre syndrome, an uncommon potential side effect: COVID-19 vaccine causing Guillain-Barre syndrome, a rare potential side effect - PubMed
Guillain-Barre syndrome after the first dose of COVID-19 vaccination: case report; Guillan-Barré Syndrome after First Vaccination Dose against COVID-19: Case Report - PubMed.
Miller Fisher syndrome after Pfizer COVID-19 vaccine: Miller Fisher syndrome following Pfizer COVID-19 vaccine - PubMed.
Miller Fisher syndrome after 2019 BNT162b2 mRNA coronavirus vaccination: Miller Fisher syndrome following BNT162b2 mRNA coronavirus 2019 vaccination - PubMed.
Bilateral facial weakness with a variant of paresthesia of Guillain-Barre syndrome after Vaxzevria COVID-19 vaccine: Bilateral facial weakness with paraesthesia variant of Guillain-Barré syndrome following Vaxzevria COVID-19 vaccine - PubMed
Guillain-Barre syndrome after the first injection of ChAdOx1 nCoV-19 vaccine: first report: Guillain-Barré syndrome following first injection of ChAdOx1 nCoV-19 vaccine: First report - PubMed.
A case of sensory ataxic Guillain-Barre syndrome with immunoglobulin G anti-GM1 antibodies after first dose of COVID-19 BNT162b2 mRNA vaccine (Pfizer): A case of sensory ataxic Guillain-Barré syndrome with immunoglobulin G anti-GM1 antibodies following the first dose of mRNA COVID-19 vaccine BNT162b2 (Pfizer) - PubMed
Reporting of acute inflammatory neuropathies with COVID-19 vaccines: subgroup disproportionality analysis in VigiBase: Reporting of Acute Inflammatory Neuropathies with COVID-19 Vaccines: Subgroup Disproportionality Analyses in VigiBase - PubMed
A variant of Guillain-Barré syndrome after SARS-CoV-2 vaccination: AMSAN: A variant of Guillain-Barre syndrome after SARS-CoV-2 vaccination: AMSAN - PubMed.
A rare variant of Guillain-Barré syndrome after vaccination with Ad26.COV2.S: A Rare Variant of Guillain-Barre Syndrome Following Ad26.COV2.S Vaccination - PubMed.
Guillain-Barré syndrome after SARS-CoV-2 vaccination in a patient with previous vaccine-associated Guillain-Barré syndrome: Guillain-Barré syndrome after SARS-CoV-2 vaccination in a patient with previous vaccine-associated Guillain-Barré syndrome - PubMed
Guillain-Barré syndrome in an Australian state using mRNA and adenovirus-vector SARS-CoV-2 vaccines: Error - Cookies Turned Off.
Acute transverse myelitis after SARS-CoV-2 vaccination: case report and review of the literature: Acute transverse myelitis following SARS-CoV-2 vaccination: a case report and review of literature - PubMed.
Variant Guillain-Barré syndrome occurring after SARS-CoV-2 vaccination: Guillain-Barré Syndrome Variant Occurring after SARS-CoV-2 Vaccination - PubMed.
Guillian-Barre syndrome with axonal variant temporally associated with Modern SARS-CoV-2 mRNA-based vaccine: Axonal-Variant Guillian-Barre Syndrome Temporally Associated With mRNA-Based Moderna SARS-CoV-2 Vaccine - PubMed
Guillain-Barre syndrome after the first dose of SARS-CoV-2 vaccine: a temporary occurrence, not a causal association: Guillain-Barré syndrome following the first dose of SARS-CoV-2 vaccine: A temporal occurrence, not a causal association - PubMed
SARS-CoV-2 vaccines can be complicated not only by Guillain-Barré syndrome but also by distal small fiber neuropathy: SARS-CoV-2 vaccinations may not only be complicated by GBS but also by distal small fibre neuropathy - PubMed
Clinical variant of Guillain-Barré syndrome with prominent facial diplegia after AstraZeneca 2019 coronavirus disease vaccine: Clinical Variant of Guillain-Barre Syndrome With Prominent Facial Diplegia After AstraZeneca Coronavirus Disease 2019 Vaccine - PubMed
Adverse event reporting and risk of Bell’s palsy after COVID-19 vaccination: elsevierhealth.com/action/cookieAbsent.
Bilateral facial nerve palsy and COVID-19 vaccination: causality or coincidence: Bilateral Facial Nerve Palsy and COVID-19 Vaccination: Causation or Coincidence? - PubMed
Left Bell’s palsy after the first dose of mRNA-1273 SARS-CoV-2 vaccine: case report: Left Bell's palsy following the first dose of mRNA-1273 SARS-CoV-2 vaccine: A case report - PubMed.
Bell’s palsy after inactivated vaccination with COVID-19 in a patient with a history of recurrent Bell’s palsy: case report: Bell's palsy after inactivated COVID-19 vaccination in a patient with history of recurrent Bell's palsy: A case report - PubMed
Neurological complications after the first dose of COVID-19 vaccines and SARS-CoV-2 infection: Neurological complications after first dose of COVID-19 vaccines and SARS-CoV-2 infection - PubMed
Type I interferons as a potential mechanism linking COVID-19 mRNA vaccines with Bell’s palsy: Type I interferons as the potential mechanism linking mRNA COVID-19 vaccines to Bell's palsy - PubMed
Acute transverse myelitis following inactivated COVID-19 vaccine: Acute transverse myelitis after inactivated COVID-19 vaccine - PubMed
Acute transverse myelitis after COVID-19 vaccination: Acute Transverse Myelitis Following COVID-19 Vaccination - PubMed.
A case of longitudinally extensive transverse myelitis following Covid-19 vaccination: A case of longitudinally extensive transverse myelitis following vaccination against Covid-19 - PubMed
Post COVID-19 transverse myelitis; a case report with review of the literature: Post COVID-19 transverse myelitis; a case report with review of literature - PubMed.
Beware of neuromyelitis optica spectrum disorder after vaccination with inactivated virus for COVID-19: Watch out for neuromyelitis optica spectrum disorder after inactivated virus vaccination for COVID-19 - PubMed
Neuromyelitis optica in a healthy woman after vaccination against severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 mRNA-1273: Neuromyelitis Optica in a Healthy Female After Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 mRNA-1273 Vaccine - PubMed
Acute bilateral bilateral optic neuritis/chiasm with longitudinal extensive transverse myelitis in long-standing stable multiple sclerosis after vector-based vaccination against SARS-CoV-2: Acute bilateral optic/chiasm neuritis with longitudinal extensive transverse myelitis in longstanding stable multiple sclerosis following vector-based vaccination against the SARS-CoV-2 - PubMed
A case series of acute pericarditis after vaccination with COVID-19 in the context of recent reports from Europe and the United States: A case series of acute pericarditis following COVID-19 vaccination in the context of recent reports from Europe and the United States - PubMed
Acute pericarditis and cardiac tamponade after vaccination with Covid-19: Acute pericarditis and cardiac tamponade after Covid-19 vaccination - PubMed
Myocarditis and pericarditis in adolescents after the first and second doses of COVID-19 mRNA vaccines: Myocarditis and Pericarditis in Adolescents after First and Second doses of mRNA COVID-19 Vaccines - PubMed
Perimyocarditis in adolescents after Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine: Perimyocarditis in Adolescents After Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine - PubMed
Acute myopericarditis after COVID-19 vaccine in adolescents: Acute Myopericarditis after COVID-19 Vaccine in Teenagers - PubMed
Pericarditis after administration of the BNT162b2 mRNA vaccine COVID-19: [Pericarditis after administration of the BNT162b2 mRNA COVID-19 vaccine] - PubMed
Case report: symptomatic pericarditis post COVID-19 vaccination: A case report: symptomatic pericarditis post-COVID-19 vaccination - PubMed.
An outbreak of Still’s disease after COVID-19 vaccination in a 34-year-old patient: A flare of Still's disease following COVID-19 vaccination in a 34-year-old patient - PubMed
Hemophagocytic lymphohistiocytosis following COVID-19 vaccination (ChAdOx1 nCoV-19): Lessons of the month 3: Haemophagocytic lymphohistiocytosis following COVID-19 vaccination (ChAdOx1 nCoV-19) - PubMed
Myocarditis after SARS-CoV-2 mRNA vaccination, a case series: Myocarditis following mRNA vaccination against SARS-CoV-2, a case series - PubMed.
Miller-Fisher syndrome and Guillain-Barré syndrome overlap syndrome in a patient after Oxford-AstraZeneca SARS-CoV-2 vaccination: Miller-Fisher Syndrome and Guillain-Barre Syndrome overlap syndrome in a patient post Oxford-AstraZeneca SARS-CoV-2 vaccination - PubMed.
Immune-mediated disease outbreaks or new-onset disease in 27 subjects after mRNA/DNA vaccination against SARS-CoV-2: Immune-Mediated Disease Flares or New-Onset Disease in 27 Subjects Following mRNA/DNA SARS-CoV-2 Vaccination - PubMed
Post-mortem investigation of deaths after vaccination with COVID-19 vaccines: Postmortem investigation of fatalities following vaccination with COVID-19 vaccines - PubMed
Acute kidney injury with macroscopic hematuria and IgA nephropathy after COVID-19 vaccination: Acute kidney injury with gross hematuria and IgA nephropathy after COVID-19 vaccination - PubMed
Relapse of immune thrombocytopenia after covid-19 vaccination in young male patient: Immune thrombocytopenia relapse post covid-19 vaccine in young male patient - PubMed.
Immune thrombocytopenic purpura associated with COVID-19 mRNA vaccine Pfizer-BioNTech BNT16B2b2: Immune thrombocytopenic purpura associated with COVID-19 Pfizer-BioNTech BNT16B2b2 mRNA vaccine - PubMed
Retinal hemorrhage after SARS-CoV-2 vaccination: Retinal Hemorrhage after SARS-CoV-2 Vaccination - PubMed.
Case report: anti-neutrophil cytoplasmic antibody-associated vasculitis with acute renal failure and pulmonary hemorrhage can occur after COVID-19 vaccination: Case Report: Anti-neutrophil Cytoplasmic Antibody-Associated Vasculitis With Acute Renal Failure and Pulmonary Hemorrhage May Occur After COVID-19 Vaccination - PubMed
Intracerebral hemorrhage due to vasculitis following COVID-19 vaccination: case report: Intracerebral hemorrhage due to vasculitis following COVID-19 vaccination: a case report - PubMed
Peduncular, symptomatic cavernous bleeding after immune thrombocytopenia-induced SARS-CoV-2 vaccination: Symptomatic peduncular, cavernous bleeding following SARS-CoV-2 vaccination induced immune thrombocytopenia - PubMed.
Brain death in a vaccinated patient with COVID-19 infection: Brain death in a vaccinated patient with COVID-19 infection - PubMed
Generalized purpura annularis telangiectodes after SARS-CoV-2 mRNA vaccination: Widespread purpura annularis telangiectodes following mRNA SARS-CoV-2 vaccine - PubMed.
Lobar hemorrhage with ventricular rupture shortly after the first dose of a SARS-CoV-2 mRNA-based SARS-CoV-2 vaccine: Lobar bleeding with ventricular rupture shortly after first dosage of an mRNA-based SARS-CoV-2 vaccine - PubMed.
A case of outbreak of macroscopic hematuria and IgA nephropathy after SARS-CoV-2 vaccination: A case of gross hematuria and IgA nephropathy flare-up following SARS-CoV-2 vaccination - PubMed
Acral hemorrhage after administration of the second dose of SARS-CoV-2 vaccine. A post-vaccination reaction: Acral haemorrhage after the second dose administration of SARS-CoV-2 vaccine. A post-vaccinal reaction? - PubMed.
Severe immune thrombocytopenic purpura after SARS-CoV-2 vaccine: Severe immune thrombocytopenic purpura after SARS-CoV-2 vaccine - PubMed
Gross hematuria after severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 vaccination in 2 patients with IgA nephropathy: Gross hematuria following vaccination for severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 in 2 patients with IgA nephropathy - PubMed
Autoimmune encephalitis after ChAdOx1-S SARS-CoV-2 vaccination: Autoimmune encephalitis following ChAdOx1-S SARS-CoV-2 vaccination - PubMed
COVID-19 vaccine and death: causality algorithm according to the WHO eligibility diagnosis: COVID-19 Vaccine and Death: Causality Algorithm According to the WHO Eligibility Diagnosis - PubMed
Bell’s palsy after vaccination with mRNA (BNT162b2) and inactivated (CoronaVac) SARS-CoV-2 vaccines: a case series and a nested case-control study: Bell's palsy following vaccination with mRNA (BNT162b2) and inactivated (CoronaVac) SARS-CoV-2 vaccines: a case series and nested case-control study - PubMed
Epidemiology of myocarditis and pericarditis following mRNA vaccines in Ontario, Canada: by vaccine product, schedule, and interval: medrxiv.org/content/10.1101/2021.12.02.21267156v1
Anaphylaxis following Covid-19 vaccine in a patient with cholinergic urticaria: Anaphylaxis After the Covid-19 Vaccine in a Patient With Cholinergic Urticaria - PubMed
Anaphylaxis induced by CoronaVac COVID-19 vaccine: clinical features and results of revaccination: CoronaVac COVID-19 Vaccine-Induced Anaphylaxis: Clinical Characteristics and Revaccination Outcomes - PubMed.
Anaphylaxis after Modern COVID-19 vaccine: Anaphylaxis after Moderna COVID-19 vaccine - PubMed.
Association of self-reported history of high-risk allergy with allergy symptoms after COVID-19 vaccination: Association of Self-reported High-Risk Allergy History With Allergy Symptoms After COVID-19 Vaccination - PubMed
Sex differences in the incidence of anaphylaxis to LNP-mRNA vaccines COVID-19: Sex differences in the incidence of anaphylaxis to LNP-mRNA COVID-19 vaccines - PubMed
Allergic reactions, including anaphylaxis, after receiving the first dose of Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine – United States, December 14 to 23, 2020: Allergic reactions including anaphylaxis after receipt of the first dose of Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine - United States, December 14-23, 2020 - PubMed
Allergic reactions, including anaphylaxis, after receiving the first dose of Modern COVID-19 vaccine – United States, December 21, 2020 to January 10, 2021: Allergic reactions including anaphylaxis after receipt of the first dose of Moderna COVID-19 vaccine - United States, December 21, 2020-January 10, 2021 - PubMed
Prolonged anaphylaxis to Pfizer 2019 coronavirus disease vaccine: a case report and mechanism of action: Prolonged Anaphylaxis to Pfizer Coronavirus Disease 2019 Vaccine: A Case Report and Mechanism of Action - PubMed
Anaphylaxis reactions to Pfizer BNT162b2 vaccine: report of 3 cases of anaphylaxis following vaccination with Pfizer BNT162b2: Pseudo-Anaphylactic Reactions to Pfizer BNT162b2 Vaccine: Report of 3 Cases of Anaphylaxis Post Pfizer BNT162b2 Vaccination - PubMed
Biphasic anaphylaxis after first dose of 2019 messenger RNA coronavirus disease vaccine with positive polysorbate 80 skin test result: Biphasic anaphylaxis after first dose of messenger RNA coronavirus disease 2019 vaccine with positive polysorbate 80 skin testing result - PubMed
Acute myocardial infarction and myocarditis after COVID-19 vaccination: Acute Myocardial Infarction and Myocarditis following COVID-19 Vaccination - PubMed
Takotsubo syndrome after COVID-19 vaccination: Takotsubo syndrome after receiving the COVID-19 vaccine - PubMed.
Takotsubo cardiomyopathy after coronavirus 2019 vaccination in patient on maintenance hemodialysis: Takotsubo cardiomyopathy after vaccination for coronavirus disease 2019 in a patient on maintenance hemodialysis - PubMed.
Premature myocardial infarction or side effect of COVID-19 vaccine: Untimely Myocardial Infarction or COVID-19 Vaccine Side Effect - PubMed
Myocardial infarction, stroke, and pulmonary embolism after BNT162b2 mRNA COVID-19 vaccine in persons aged 75 years or older: Myocardial Infarction, Stroke, and Pulmonary Embolism After BNT162b2 mRNA COVID-19 Vaccine in People Aged 75 Years or Older - PubMed
Kounis syndrome type 1 induced by inactivated SARS-COV-2 vaccine: Type 1 Kounis Syndrome Induced by Inactivated SARS-COV-2 Vaccine - PubMed
Acute myocardial infarction within 24 hours after COVID-19 vaccination: is Kounis syndrome the culprit: Acute Myocardial Infarction Within 24 Hours After COVID-19 Vaccination: Is Kounis Syndrome the Culprit? - PubMed
Deaths associated with the recently launched SARS-CoV-2 vaccination (Comirnaty®): Deaths associated with newly launched SARS-CoV-2 vaccination (Comirnaty®) - PubMed
Deaths associated with recently launched SARS-CoV-2 vaccination: Deaths associated with newly launched SARS-CoV-2 vaccination - PubMed
A case of acute encephalopathy and non-ST-segment elevation myocardial infarction after vaccination with mRNA-1273: possible adverse effect: A case of acute encephalopathy and non-ST segment elevation myocardial infarction following mRNA-1273 vaccination: possible adverse effect? - PubMed
COVID-19 vaccine-induced urticarial vasculitis: COVID-19 vaccine-induced urticarial vasculitis - PubMed.
ANCA-associated vasculitis after Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine: ANCA-Associated Vasculitis Following Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine - PubMed.
New-onset leukocytoclastic vasculitis after COVID-19 vaccine: New-onset leukocytoclastic vasculitis after COVID-19 vaccine - PubMed
Cutaneous small vessel vasculitis after COVID-19 vaccine: Cutaneous small-vessel vasculitis following COVID-19 vaccine - PubMed.
Outbreak of leukocytoclastic vasculitis after COVID-19 vaccine: Leukocytoclastic vasculitis flare following the COVID-19 vaccine - PubMed
Leukocytoclastic vasculitis after exposure to COVID-19 vaccine: Leukocytoclastic vasculitis after exposure to COVID-19 vaccine - PubMed
Vasculitis and bursitis in [ 18 F] FDG-PET/CT after COVID-19 mRNA vaccine: post hoc ergo propter hoc?; Vasculitis and bursitis on [ 18 F]FDG-PET/CT following COVID-19 mRNA vaccine: post hoc ergo propter hoc? - PubMed.
Cutaneous lymphocytic vasculitis after administration of COVID-19 mRNA vaccine: Cutaneous lymphocytic vasculitis after administration of COVID-19 mRNA vaccine - PubMed
Cutaneous leukocytoclastic vasculitis induced by Sinovac COVID-19 vaccine: Sinovac COVID-19 vaccine-induced cutaneous leukocytoclastic vasculitis - PubMed.
Case report: ANCA-associated vasculitis presenting with rhabdomyolysis and crescentic Pauci-Inmune glomerulonephritis after vaccination with Pfizer-BioNTech COVID-19 mRNA: Case Report: ANCA-Associated Vasculitis Presenting With Rhabdomyolysis and Pauci-Immune Crescentic Glomerulonephritis After Pfizer-BioNTech COVID-19 mRNA Vaccination - PubMed
Reactivation of IgA vasculitis after vaccination with COVID-19: Reactivation of IgA vasculitis following COVID-19 vaccination - PubMed
Varicella-zoster virus-related small-vessel vasculitis after Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccination: Small vessel vasculitis related to varicella-zoster virus after Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine - PubMed.
Imaging in vascular medicine: leukocytoclastic vasculitis after COVID-19 vaccine booster: Images in Vascular Medicine: Leukocytoclastic vasculitis after COVID-19 vaccine booster - PubMed
A rare case of Henoch-Schönlein purpura after a case report of COVID-19 vaccine: A Rare Case of Henoch-Schönlein Purpura Following a COVID-19 Vaccine-Case Report - PubMed
Cutaneous vasculitis following COVID-19 vaccination: Cutaneous vasculitis following COVID-19 vaccination - PubMed.
Possible case of COVID-19 mRNA vaccine-induced small-vessel vasculitis: Possible case of mRNA COVID-19 vaccine-induced small-vessel vasculitis - PubMed.
IgA vasculitis following COVID-19 vaccination in an adult: Post-COVID-19 vaccination IgA vasculitis in an adult - PubMed
Propylthiouracil-induced anti-neutrophil cytoplasmic antibody-associated vasculitis following vaccination with COVID-19: Propylthiouracil-Induced Antineutrophil Cytoplasmic Antibody-Associated Vasculitis after COVID-19 Vaccination - PubMed
Coronavirus disease vaccine 2019 (COVID-19) in systemic lupus erythematosus and neutrophil anti-cytoplasmic antibody-associated vasculitis: Coronavirus disease 2019 (COVID-19) vaccination in systemic lupus erythematosus and anti-neutrophil cytoplasmic antibody-associated vasculitis - PubMed
Reactivation of IgA vasculitis after COVID-19 vaccination: Reactivation of IgA vasculitis after COVID-19 vaccination - PubMed
Clinical and histopathologic spectrum of delayed adverse skin reactions after COVID-19 vaccination: Clinical and histopathological spectrum of delayed adverse cutaneous reactions following COVID-19 vaccination - PubMed.
First description of immune complex vasculitis after COVID-19 vaccination with BNT162b2: case report: First description of immune complex vasculitis after COVID-19 vaccination with BNT162b2: a case report - PubMed.
Nephrotic syndrome and vasculitis after SARS-CoV-2 vaccine: true association or circumstantial: Nephrotic syndrome and vasculitis following SARS-CoV-2 vaccine: true association or circumstantial? - PubMed.
Occurrence of de novo cutaneous vasculitis after vaccination against coronavirus disease (COVID-19): Emergence of de novo cutaneous vasculitis post coronavirus disease (COVID-19) vaccination - PubMed.
Asymmetric cutaneous vasculitis after COVID-19 vaccination with unusual preponderance of eosinophils: Asymmetrical cutaneous vasculitis following COVID-19 vaccination with unusual eosinophil preponderance - PubMed.
Henoch-Schönlein purpura occurring after vaccination with COVID-19: Henoch-Schönlein purpura presenting post COVID-19 vaccination - PubMed.
Henoch-Schönlein purpura following the first dose of COVID-19 viral vector vaccine: case report: Henoch-Schönlein Purpura Following the First Dose of COVID-19 Viral Vector Vaccine: A Case Report - PubMed.
Granulomatous vasculitis after AstraZeneca anti-SARS-CoV-2 vaccine: Granulomatous vasculitis after the AstraZeneca anti-SARS-CoV-2 vaccine - PubMed.
Acute retinal necrosis due to varicella zoster virus reactivation after vaccination with BNT162b2 COVID-19 mRNA: Acute Retinal Necrosis from Reactivation of Varicella Zoster Virus following BNT162b2 mRNA COVID-19 Vaccination - PubMed.
A case of generalized Sweet’s syndrome with vasculitis triggered by recent vaccination with COVID-19: A case of generalized Sweet syndrome with vasculitis triggered by recent COVID-19 vaccination - PubMed
Small-vessel vasculitis following Oxford-AstraZeneca vaccination against SARS-CoV-2: Small-vessel vasculitis following Oxford-AstraZeneca vaccination against SARS-CoV-2 - PubMed
Relapse of microscopic polyangiitis after COVID-19 vaccination: case report: Relapse of microscopic polyangiitis after vaccination against COVID-19: A case report - PubMed.
Cutaneous vasculitis after severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 vaccine: Cutaneous vasculitis after severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 vaccine - PubMed.
Recurrent herpes zoster after COVID-19 vaccination in patients with chronic urticaria on cyclosporine treatment – A report of 3 cases: Recurrent herpes zoster after COVID-19 vaccination in patients with chronic urticaria being treated with cyclosporine-A report of 3 cases - PubMed
Leukocytoclastic vasculitis after coronavirus disease vaccination 2019: Leukocytoclastic vasculitis after coronavirus disease 2019 vaccination - PubMed
Outbreaks of mixed cryoglobulinemia vasculitis after vaccination against SARS-CoV-2: Flares of mixed cryoglobulinaemia vasculitis after vaccination against SARS-CoV-2 - PubMed
Cutaneous small-vessel vasculitis after vaccination with a single dose of Janssen Ad26.COV2.S: Cutaneous small vessel vasculitis following single-dose Janssen Ad26.COV2.S vaccination - PubMed
Case of immunoglobulin A vasculitis after vaccination against coronavirus disease 2019: Case of immunoglobulin A vasculitis following coronavirus disease 2019 vaccination - PubMed
Rapid progression of angioimmunoblastic T-cell lymphoma after BNT162b2 mRNA booster vaccination: case report: Rapid Progression of Angioimmunoblastic T Cell Lymphoma Following BNT162b2 mRNA Vaccine Booster Shot: A Case Report
COVID-19 mRNA vaccination-induced lymphadenopathy mimics lymphoma progression on FDG PET / CT: COVID-19 mRNA Vaccination-Induced Lymphadenopathy Mimics Lymphoma Progression on FDG PET/CT - PubMed
Lymphadenopathy in COVID-19 vaccine recipients: diagnostic dilemma in oncology patients: Lymphadenopathy in COVID-19 Vaccine Recipients: Diagnostic Dilemma in Oncologic Patients - PubMed
Hypermetabolic lymphadenopathy after administration of BNT162b2 mRNA vaccine Covid-19: incidence assessed by [ 18 F] FDG PET-CT and relevance for study interpretation: Hypermetabolic lymphadenopathy following administration of BNT162b2 mRNA Covid-19 vaccine: incidence assessed by [ 18 F]FDG PET-CT and relevance to study interpretation - PubMed
Lymphadenopathy after COVID-19 vaccination: review of imaging findings: Lymphadenopathy Following COVID-19 Vaccination: Imaging Findings Review - PubMed
Evolution of bilateral hypermetabolic axillary hypermetabolic lymphadenopathy on FDG PET/CT after 2-dose COVID-19 vaccination: Evolving Bilateral Hypermetabolic Axillary Lymphadenopathy on FDG PET/CT Following 2-Dose COVID-19 Vaccination - PubMed
Lymphadenopathy associated with COVID-19 vaccination on FDG PET/CT: distinguishing features in adenovirus-vectored vaccine: COVID-19 Vaccination-Associated Lymphadenopathy on FDG PET/CT: Distinctive Features in Adenovirus-Vectored Vaccine - PubMed.
COVID-19 vaccination-induced lymphadenopathy in a specialized breast imaging clinic in Israel: analysis of 163 cases: COVID-19 Vaccination Induced Lymphadenopathy in a Specialized Breast Imaging Clinic in Israel: Analysis of 163 cases - PubMed.
COVID-19 vaccine-related axillary lymphadenopathy in breast cancer patients: case series with literature review: COVID-19 vaccine-related axillary lymphadenopathy in breast cancer patients: Case series with a review of literature - PubMed.
Coronavirus disease vaccine 2019 mimics lymph node metastases in patients undergoing skin cancer follow-up: a single-center study: Coronavirus disease 2019 vaccine mimics lymph node metastases in patients undergoing skin cancer follow-up: A monocentre study - PubMed
COVID-19 post-vaccination lymphadenopathy: report of fine-needle aspiration biopsy cytologic findings: COVID-19 post-vaccination lymphadenopathy: Report of cytological findings from fine needle aspiration biopsy - PubMed
Regional lymphadenopathy after COVID-19 vaccination: review of the literature and considerations for patient management in breast cancer care: Regional lymphadenopathy following COVID-19 vaccination: Literature review and considerations for patient management in breast cancer care - PubMed
Subclinical axillary lymphadenopathy associated with COVID-19 vaccination on screening mammography: COVID-19 Vaccine-Associated Subclinical Axillary Lymphadenopathy on Screening Mammogram - PubMed

Adverse events of COVID injection that may occur in children.Acute-onset supraclavicular lymphadenopathy coincident with intramuscular mRNA vaccination against COVID-19 may be related to the injection technique of the vaccine, Spain, January and February 2021: Acute onset supraclavicular lymphadenopathy coinciding with intramuscular mRNA vaccination against COVID-19 may be related to vaccine injection technique, Spain, January and February 2021 - PubMed
Supraclavicular lymphadenopathy after COVID-19 vaccination in Korea: serial follow-up by ultrasonography: Supraclavicular lymphadenopathy after COVID-19 vaccination in Korea: serial follow-up using ultrasonography - PubMed
Oxford-AstraZeneca COVID-19 vaccination induced lymphadenopathy on [18F] choline PET / CT, not just an FDG finding: Oxford-AstraZeneca COVID-19 vaccination induced lymphadenopathy on [18F]Choline PET/CT-not only an FDG finding - PubMed
Biphasic anaphylaxis after exposure to the first dose of Pfizer-BioNTech COVID-19 mRNA vaccine COVID-19: Biphasic anaphylaxis after exposure to the first dose of Pfizer-BioNTech COVID-19 mRNA vaccine - PubMed
Axillary adenopathy associated with COVID-19 vaccination: imaging findings and follow-up recommendations in 23 women: COVID-19 Vaccination-Associated Axillary Adenopathy: Imaging Findings and Follow-Up Recommendations in 23 Women - PubMed
A case of cervical lymphadenopathy following COVID-19 vaccination: A Case of Cervical Lymphadenopathy After Vaccination Against COVID-19 - PubMed
Unique imaging findings of neurologic phantosmia after Pfizer-BioNtech COVID-19 vaccination: a case report: Unique Imaging Findings of Neurologic Phantosmia Following Pfizer-BioNtech COVID-19 Vaccination: A Case Report - PubMed
Thrombotic adverse events reported for Moderna, Pfizer, and Oxford-AstraZeneca COVID-19 vaccines: comparison of occurrence and clinical outcomes in the EudraVigilance database: Thrombotic Adverse Events Reported for Moderna, Pfizer and Oxford-AstraZeneca COVID-19 Vaccines: Comparison of Occurrence and Clinical Outcomes in the EudraVigilance Database - PubMed
Unilateral lymphadenopathy after COVID-19 vaccination: a practical management plan for radiologists of all specialties: Unilateral Lymphadenopathy After COVID-19 Vaccination: A Practical Management Plan for Radiologists Across Specialties - PubMed
Unilateral axillary adenopathy in the setting of COVID-19 vaccination: follow-up: Unilateral axillary adenopathy in the setting of COVID-19 vaccine: Follow-up - PubMed
A systematic review of cases of CNS demyelination following COVID-19 vaccination: A systematic review of cases of CNS demyelination following COVID-19 vaccination - PubMed
Supraclavicular lymphadenopathy after COVID-19 vaccination: an increasing presentation in the two-week wait neck lump clinic: Supraclavicular lymphadenopathy following COVID-19 vaccination: an increasing presentation to the two-week wait neck lump clinic? - PubMed
COVID-19 vaccine-related axillary and cervical lymphadenopathy in patients with current or previous breast cancer and other malignancies: cross-sectional imaging findings on MRI, CT and PET-CT: COVID-19 Vaccine-Related Axillary and Cervical Lymphadenopathy in Patients with Current or Prior Breast Cancer and Other Malignancies: Cross-Sectional Imaging Findings on MRI, CT, and PET-CT - PubMed
Adenopathy after COVID-19 vaccination: Adenopathy Following COVID-19 Vaccination - PubMed.
Incidence of axillary adenopathy on breast imaging after vaccination with COVID-19: Incidence of Axillary Adenopathy in Breast Imaging After COVID-19 Vaccination - PubMed.
COVID-19 vaccination and lower cervical lymphadenopathy in two-week neck lump clinic: a follow-up audit: COVID-19 vaccination and low cervical lymphadenopathy in the two week neck lump clinic - a follow up audit - PubMed.
Cervical lymphadenopathy after coronavirus disease vaccination 2019: clinical features and implications for head and neck cancer services: Cervical lymphadenopathy following coronavirus disease 2019 vaccine: clinical characteristics and implications for head and neck cancer services - PubMed
Lymphadenopathy associated with the COVID-19 vaccine: Lymphadenopathy Associated With the COVID-19 Vaccine - PubMed
Evolution of lymphadenopathy on PET/MRI after COVID-19 vaccination: Evolution of Lymphadenopathy at PET/MRI after COVID-19 Vaccination - PubMed.
Autoimmune hepatitis triggered by SARS-CoV-2 vaccination: Autoimmune hepatitis triggered by SARS-CoV-2 vaccination - PubMed.
New-onset nephrotic syndrome after Janssen COVID-19 vaccination: case report and literature review: New-onset Nephrotic Syndrome after Janssen COVID-19 Vaccination: a Case Report and Literature Review - PubMed.
Massive cervical lymphadenopathy following vaccination with COVID-19: Massive Cervical Lymphadenopathy Post-COVID-19 Vaccination - PubMed
ANCA glomerulonephritis following Modern COVID-19 vaccination: ANCA glomerulonephritis after the Moderna COVID-19 vaccination - PubMed
Extensive longitudinal transverse myelitis following AstraZeneca COVID-19 vaccination: Lessons of the month 1: Longitudinal extensive transverse myelitis following AstraZeneca COVID-19 vaccination - PubMed.
Systemic capillary extravasation syndrome after vaccination with ChAdOx1 nCOV-19 (Oxford-AstraZeneca): Systemic capillary leak syndrome after ChAdOx1 nCOV-19 (Oxford-AstraZeneca) vaccination - PubMed
Unilateral axillary lymphadenopathy related to COVID-19 vaccine: pattern on screening breast MRI allowing benign evaluation: COVID-19 vaccine-related unilateral axillary lymphadenopathy: Pattern on screening breast MRI allowing for a benign assessment - PubMed
Axillary lymphadenopathy in patients with recent Covid-19 vaccination: a new diagnostic dilemma: Axillary Adenopathy in Patients with Recent Covid-19 Vaccination: A New Diagnostic Dilemma - PubMed.
Minimal change disease and acute kidney injury after Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine: Minimal change disease and acute kidney injury following the Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine - PubMed
COVID-19 vaccine-induced unilateral axillary adenopathy: follow-up evaluation in the USA: Unilateral axillary adenopathy induced by COVID-19 vaccine: US follow-up evaluation - PubMed.
Gastroparesis after Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccination: Gastroparesis After Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccination - PubMed.
Acute-onset supraclavicular lymphadenopathy coincident with intramuscular mRNA vaccination against COVID-19 may be related to the injection technique of the vaccine, Spain, January and February 2021: Acute onset supraclavicular lymphadenopathy coinciding with intramuscular mRNA vaccination against COVID-19 may be related to vaccine injection technique, Spain, January and February 2021 - PubMed
Supraclavicular lymphadenopathy after COVID-19 vaccination in Korea: serial follow-up by ultrasonography: Supraclavicular lymphadenopathy after COVID-19 vaccination in Korea: serial follow-up using ultrasonography - PubMed
Oxford-AstraZeneca COVID-19 vaccination induced lymphadenopathy on [18F] choline PET / CT, not just an FDG finding: Oxford-AstraZeneca COVID-19 vaccination induced lymphadenopathy on [18F]Choline PET/CT-not only an FDG finding - PubMed
Biphasic anaphylaxis after exposure to the first dose of Pfizer-BioNTech COVID-19 mRNA vaccine COVID-19: Biphasic anaphylaxis after exposure to the first dose of Pfizer-BioNTech COVID-19 mRNA vaccine - PubMed
Axillary adenopathy associated with COVID-19 vaccination: imaging findings and follow-up recommendations in 23 women: COVID-19 Vaccination-Associated Axillary Adenopathy: Imaging Findings and Follow-Up Recommendations in 23 Women - PubMed
A case of cervical lymphadenopathy following COVID-19 vaccination: A Case of Cervical Lymphadenopathy After Vaccination Against COVID-19 - PubMed
Unique imaging findings of neurologic phantosmia after Pfizer-BioNtech COVID-19 vaccination: a case report: Unique Imaging Findings of Neurologic Phantosmia Following Pfizer-BioNtech COVID-19 Vaccination: A Case Report - PubMed
Thrombotic adverse events reported for Moderna, Pfizer, and Oxford-AstraZeneca COVID-19 vaccines: comparison of occurrence and clinical outcomes in the EudraVigilance database: Thrombotic Adverse Events Reported for Moderna, Pfizer and Oxford-AstraZeneca COVID-19 Vaccines: Comparison of Occurrence and Clinical Outcomes in the EudraVigilance Database - PubMed
Unilateral lymphadenopathy after COVID-19 vaccination: a practical management plan for radiologists of all specialties: Unilateral Lymphadenopathy After COVID-19 Vaccination: A Practical Management Plan for Radiologists Across Specialties - PubMed
Unilateral axillary adenopathy in the setting of COVID-19 vaccination: follow-up: Unilateral axillary adenopathy in the setting of COVID-19 vaccine: Follow-up - PubMed
A systematic review of cases of CNS demyelination following COVID-19 vaccination: A systematic review of cases of CNS demyelination following COVID-19 vaccination - PubMed
Supraclavicular lymphadenopathy after COVID-19 vaccination: an increasing presentation in the two-week wait neck lump clinic: Supraclavicular lymphadenopathy following COVID-19 vaccination: an increasing presentation to the two-week wait neck lump clinic? - PubMed
COVID-19 vaccine-related axillary and cervical lymphadenopathy in patients with current or previous breast cancer and other malignancies: cross-sectional imaging findings on MRI, CT and PET-CT: COVID-19 Vaccine-Related Axillary and Cervical Lymphadenopathy in Patients with Current or Prior Breast Cancer and Other Malignancies: Cross-Sectional Imaging Findings on MRI, CT, and PET-CT - PubMed
Adenopathy after COVID-19 vaccination: Adenopathy Following COVID-19 Vaccination - PubMed.
Incidence of axillary adenopathy on breast imaging after vaccination with COVID-19: Incidence of Axillary Adenopathy in Breast Imaging After COVID-19 Vaccination - PubMed.
COVID-19 vaccination and lower cervical lymphadenopathy in two-week neck lump clinic: a follow-up audit: COVID-19 vaccination and low cervical lymphadenopathy in the two week neck lump clinic - a follow up audit - PubMed.
Cervical lymphadenopathy after coronavirus disease vaccination 2019: clinical features and implications for head and neck cancer services: Cervical lymphadenopathy following coronavirus disease 2019 vaccine: clinical characteristics and implications for head and neck cancer services - PubMed
Lymphadenopathy associated with the COVID-19 vaccine: Lymphadenopathy Associated With the COVID-19 Vaccine - PubMed
Evolution of lymphadenopathy on PET/MRI after COVID-19 vaccination: Evolution of Lymphadenopathy at PET/MRI after COVID-19 Vaccination - PubMed.
Autoimmune hepatitis triggered by SARS-CoV-2 vaccination: Autoimmune hepatitis triggered by SARS-CoV-2 vaccination - PubMed.
New-onset nephrotic syndrome after Janssen COVID-19 vaccination: case report and literature review: New-onset Nephrotic Syndrome after Janssen COVID-19 Vaccination: a Case Report and Literature Review - PubMed.
Massive cervical lymphadenopathy following vaccination with COVID-19: Massive Cervical Lymphadenopathy Post-COVID-19 Vaccination - PubMed
ANCA glomerulonephritis following Modern COVID-19 vaccination: ANCA glomerulonephritis after the Moderna COVID-19 vaccination - PubMed
Extensive longitudinal transverse myelitis following AstraZeneca COVID-19 vaccination: Lessons of the month 1: Longitudinal extensive transverse myelitis following AstraZeneca COVID-19 vaccination - PubMed.
Systemic capillary extravasation syndrome after vaccination with ChAdOx1 nCOV-19 (Oxford-AstraZeneca): Systemic capillary leak syndrome after ChAdOx1 nCOV-19 (Oxford-AstraZeneca) vaccination - PubMed
Unilateral axillary lymphadenopathy related to COVID-19 vaccine: pattern on screening breast MRI allowing benign evaluation: COVID-19 vaccine-related unilateral axillary lymphadenopathy: Pattern on screening breast MRI allowing for a benign assessment - PubMed
Axillary lymphadenopathy in patients with recent Covid-19 vaccination: a new diagnostic dilemma: Axillary Adenopathy in Patients with Recent Covid-19 Vaccination: A New Diagnostic Dilemma - PubMed.
Minimal change disease and acute kidney injury after Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine: Minimal change disease and acute kidney injury following the Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine - PubMed
COVID-19 vaccine-induced unilateral axillary adenopathy: follow-up evaluation in the USA: Unilateral axillary adenopathy induced by COVID-19 vaccine: US follow-up evaluation - PubMed.
Gastroparesis after Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccination: Gastroparesis After Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccination - PubMed.
Abbate, A., Gavin, J., Madanchi, N., Kim, C., Shah, P. R., Klein, K., . . . Danielides, S. (2021). Fulminant myocarditis and systemic hyperinflammation temporally associated with BNT162b2 mRNA COVID-19 vaccination in two patients. Int J Cardiol, 340, 119-121. doi:10.1016/j.ijcard.2021.08.018. Fulminant myocarditis and systemic hyperinflammation temporally associated with BNT162b2 mRNA COVID-19 vaccination in two patients - PubMed
Abu Mouch, S., Roguin, A., Hellou, E., Ishai, A., Shoshan, U., Mahamid, L., . . . Berar Yanay, N. (2021). Myocarditis following COVID-19 mRNA vaccination. Vaccine, 39(29), 3790-3793. doi:10.1016/j.vaccine.2021.05.087. Myocarditis following COVID-19 mRNA vaccination - PubMed
Albert, E., Aurigemma, G., Saucedo, J., & Gerson, D. S. (2021). Myocarditis following COVID-19 vaccination. Radiol Case Rep, 16(8), 2142-2145. doi:10.1016/j.radcr.2021.05.033. Myocarditis following COVID-19 vaccination - PubMed
Aye, Y. N., Mai, A. S., Zhang, A., Lim, O. Z. H., Lin, N., Ng, C. H., . . . Chew, N. W. S. (2021). Acute Myocardial Infarction and Myocarditis following COVID-19 Vaccination. QJM. doi:10.1093/qjmed/hcab252. Acute Myocardial Infarction and Myocarditis following COVID-19 Vaccination - PubMed
Azir, M., Inman, B., Webb, J., & Tannenbaum, L. (2021). STEMI Mimic: Focal Myocarditis in an Adolescent Patient After mRNA COVID-19 Vaccine. J Emerg Med, 61(6), e129-e132. doi:10.1016/j.jemermed.2021.09.017. STEMI Mimic: Focal Myocarditis in an Adolescent Patient After mRNA COVID-19 Vaccine - PubMed
Barda, N., Dagan, N., Ben-Shlomo, Y., Kepten, E., Waxman, J., Ohana, R., . . . Balicer, R. D. (2021). Safety of the BNT162b2 mRNA Covid-19 Vaccine in a Nationwide Setting. N Engl J Med, 385(12), 1078-1090. doi:10.1056/NEJMoa2110475. Safety of the BNT162b2 mRNA Covid-19 Vaccine in a Nationwide Setting - PubMed
Bhandari, M., Pradhan, A., Vishwakarma, P., & Sethi, R. (2021). Coronavirus and cardiovascular manifestations- getting to the heart of the matter. World J Cardiol, 13(10), 556-565. doi:10.4330/wjc.v13.i10.556. Coronavirus and cardiovascular manifestations- getting to the heart of the matter - PubMed
Bozkurt, B., Kamat, I., & Hotez, P. J. (2021). Myocarditis With COVID-19 mRNA Vaccines. Circulation, 144(6), 471-484. doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.121.056135. Myocarditis With COVID-19 mRNA Vaccines - PubMed
Buchhorn, R., Meyer, C., Schulze-Forster, K., Junker, J., & Heidecke, H. (2021). Autoantibody Release in Children after Corona Virus mRNA Vaccination: A Risk Factor of Multisystem Inflammatory Syndrome? Vaccines (Basel), 9(11). doi:10.3390/vaccines9111353. Autoantibody Release in Children after Corona Virus mRNA Vaccination: A Risk Factor of Multisystem Inflammatory Syndrome? - PubMed
Calcaterra, G., Bassareo, P. P., Barilla, F., Romeo, F., & Mehta, J. L. (2022). Concerning the unexpected prothrombotic state following some coronavirus disease 2019 vaccines. J Cardiovasc Med (Hagerstown), 23(2), 71-74. doi:10.2459/JCM.0000000000001232. Concerning the unexpected prothrombotic state following some coronavirus disease 2019 vaccines - PubMed
Calcaterra, G., Mehta, J. L., de Gregorio, C., Butera, G., Neroni, P., Fanos, V., & Bassareo, P. P. (2021). COVID 19 Vaccine for Adolescents. Concern about Myocarditis and Pericarditis. Pediatr Rep, 13(3), 530-533. doi:10.3390/pediatric13030061. COVID 19 Vaccine for Adolescents. Concern about Myocarditis and Pericarditis - PubMed
Chai, Q., Nygaard, U., Schmidt, R. C., Zaremba, T., Moller, A. M., & Thorvig, C. M. (2022). Multisystem inflammatory syndrome in a male adolescent after his second Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine. Acta Paediatr, 111(1), 125-127. doi:10.1111/apa.16141. Multisystem inflammatory syndrome in a male adolescent after his second Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine - PubMed
Chamling, B., Vehof, V., Drakos, S., Weil, M., Stalling, P., Vahlhaus, C., . . . Yilmaz, A. (2021). Occurrence of acute infarct-like myocarditis following COVID-19 vaccination: just an accidental co-incidence or rather vaccination-associated autoimmune myocarditis? Clin Res Cardiol, 110(11), 1850-1854. doi:10.1007/s00392-021-01916-w. Occurrence of acute infarct-like myocarditis following COVID-19 vaccination: just an accidental co-incidence or rather vaccination-associated autoimmune myocarditis? - PubMed
Chang, J. C., & Hawley, H. B. (2021). Vaccine-Associated Thrombocytopenia and Thrombosis: Venous Endotheliopathy Leading to Venous Combined Micro-Macrothrombosis. Medicina (Kaunas), 57(11). doi:10.3390/medicina57111163. Vaccine-Associated Thrombocytopenia and Thrombosis: Venous Endotheliopathy Leading to Venous Combined Micro-Macrothrombosis - PubMed
Chelala, L., Jeudy, J., Hossain, R., Rosenthal, G., Pietris, N., & White, C. (2021). Cardiac MRI Findings of Myocarditis After COVID-19 mRNA Vaccination in Adolescents. AJR Am J Roentgenol. doi:10.2214/AJR.21.26853. Cardiac MRI Findings of Myocarditis After COVID-19 mRNA Vaccination in Adolescents - PubMed
Choi, S., Lee, S., Seo, J. W., Kim, M. J., Jeon, Y. H., Park, J. H., . . . Yeo, N. S. (2021). Myocarditis-induced Sudden Death after BNT162b2 mRNA COVID-19 Vaccination in Korea: Case Report Focusing on Histopathological Findings. J Korean Med Sci, 36(40), e286. doi:10.3346/jkms.2021.36.e286. Myocarditis-induced Sudden Death after BNT162b2 mRNA COVID-19 Vaccination in Korea: Case Report Focusing on Histopathological Findings - PubMed
Chouchana, L., Blet, A., Al-Khalaf, M., Kafil, T. S., Nair, G., Robblee, J., . . . Liu, P. P. (2021). Features of Inflammatory Heart Reactions Following mRNA COVID-19 Vaccination at a Global Level. Clin Pharmacol Ther. doi:10.1002/cpt.2499. Features of Inflammatory Heart Reactions Following mRNA COVID-19 Vaccination at a Global Level - PubMed
Chua, G. T., Kwan, M. Y. W., Chui, C. S. L., Smith, R. D., Cheung, E. C., Tian, T., . . . Ip, P. (2021). Epidemiology of Acute Myocarditis/Pericarditis in Hong Kong Adolescents Following Comirnaty Vaccination. Clin Infect Dis. doi:10.1093/cid/ciab989. Epidemiology of Acute Myocarditis/Pericarditis in Hong Kong Adolescents Following Comirnaty Vaccination - PubMed
Clarke, R., & Ioannou, A. (2021). Should T2 mapping be used in cases of recurrent myocarditis to differentiate between the acute inflammation and chronic scar? J Pediatr. doi:10.1016/j.jpeds.2021.12.026. Should T2 mapping be used in cases of recurrent myocarditis to differentiate between the acute inflammation and chronic scar? - PubMed
Colaneri, M., De Filippo, M., Licari, A., Marseglia, A., Maiocchi, L., Ricciardi, A., . . . Bruno, R. (2021). COVID vaccination and asthma exacerbation: might there be a link? Int J Infect Dis, 112, 243-246. doi:10.1016/j.ijid.2021.09.026. COVID vaccination and asthma exacerbation: might there be a link? - PubMed
Das, B. B., Kohli, U., Ramachandran, P., Nguyen, H. H., Greil, G., Hussain, T., . . . Khan, D. (2021). Myopericarditis after messenger RNA Coronavirus Disease 2019 Vaccination in Adolescents 12 to 18 Years of Age. J Pediatr, 238, 26-32 e21. doi:10.1016/j.jpeds.2021.07.044. Myopericarditis after messenger RNA Coronavirus Disease 2019 Vaccination in Adolescents 12 to 18 Years of Age - PubMed
Das, B. B., Moskowitz, W. B., Taylor, M. B., & Palmer, A. (2021). Myocarditis and Pericarditis Following mRNA COVID-19 Vaccination: What Do We Know So Far? Children (Basel), 8(7). doi:10.3390/children8070607. Myocarditis and Pericarditis Following mRNA COVID-19 Vaccination: What Do We Know So Far? - PubMed
Deb, A., Abdelmalek, J., Iwuji, K., & Nugent, K. (2021). Acute Myocardial Injury Following COVID-19 Vaccination: A Case Report and Review of Current Evidence from Vaccine Adverse Events Reporting System Database. J Prim Care Community Health, 12, 21501327211029230. doi:10.1177/21501327211029230. Acute Myocardial Injury Following COVID-19 Vaccination: A Case Report and Review of Current Evidence from Vaccine Adverse Events Reporting System Database - PubMed
Dickey, J. B., Albert, E., Badr, M., Laraja, K. M., Sena, L. M., Gerson, D. S., . . . Aurigemma, G. P. (2021). A Series of Patients With Myocarditis Following SARS-CoV-2 Vaccination With mRNA-1279 and BNT162b2. JACC Cardiovasc Imaging, 14(9), 1862-1863. doi:10.1016/j.jcmg.2021.06.003. A Series of Patients With Myocarditis Following SARS-CoV-2 Vaccination With mRNA-1279 and BNT162b2 - PubMed
Dimopoulou, D., Spyridis, N., Vartzelis, G., Tsolia, M. N., & Maritsi, D. N. (2021). Safety and tolerability of the COVID-19 mRNA-vaccine in adolescents with juvenile idiopathic arthritis on treatment with TNF-inhibitors. Arthritis Rheumatol. doi:10.1002/art.41977. Safety and tolerability of the COVID-19 messenger RNA vaccine in adolescents with juvenile idiopathic arthritis treated with tumor necrosis factor inhibitors - PubMed
Dimopoulou, D., Vartzelis, G., Dasoula, F., Tsolia, M., & Maritsi, D. (2021). Immunogenicity of the COVID-19 mRNA vaccine in adolescents with juvenile idiopathic arthritis on treatment with TNF inhibitors. Ann Rheum Dis. doi:10.1136/annrheumdis-2021-221607. Immunogenicity of the COVID-19 mRNA vaccine in adolescents with juvenile idiopathic arthritis on treatment with TNF inhibitors - PubMed
Ehrlich, P., Klingel, K., Ohlmann-Knafo, S., Huttinger, S., Sood, N., Pickuth, D., & Kindermann, M. (2021). Biopsy-proven lymphocytic myocarditis following first mRNA COVID-19 vaccination in a 40-year-old male: case report. Clin Res Cardiol, 110(11), 1855-1859. doi:10.1007/s00392-021-01936-6. Biopsy-proven lymphocytic myocarditis following first mRNA COVID-19 vaccination in a 40-year-old male: case report - PubMed

El Sahly, H. M., Baden, L. R., Essink, B., Doblecki-Lewis, S., Martin, J. M., Anderson, E. J., . . . Group, C. S. (2021). Efficacy of the mRNA-1273 SARS-CoV-2 Vaccine at Completion of Blinded Phase. N Engl J Med, 385(19), 1774-1785. doi:10.1056/NEJMoa2113017. Efficacy of the mRNA-1273 SARS-CoV-2 Vaccine at Completion of Blinded Phase - PubMed
Facetti, S., Giraldi, M., Vecchi, A. L., Rogiani, S., & Nassiacos, D. (2021). [Acute myocarditis in a young adult two days after Pfizer vaccination]. G Ital Cardiol (Rome), 22(11), 891-893. doi:10.1714/3689.36746. [Acute myocarditis in a young adult two days after Pfizer vaccination] - PubMed
Fazlollahi, A., Zahmatyar, M., Noori, M., Nejadghaderi, S. A., Sullman, M. J. M., Shekarriz-Foumani, R., . . . Safiri, S. (2021). Cardiac complications following mRNA COVID-19 vaccines: A systematic review of case reports and case series. Rev Med Virol, e2318. doi:10.1002/rmv.2318. Cardiac complications following mRNA COVID-19 vaccines: A systematic review of case reports and case series - PubMed
Fazolo, T., Lima, K., Fontoura, J. C., de Souza, P. O., Hilario, G., Zorzetto, R., . . . Bonorino, C. (2021). Pediatric COVID-19 patients in South Brazil show abundant viral mRNA and strong specific anti-viral responses. Nat Commun, 12(1), 6844. doi:10.1038/s41467-021-27120-y. Pediatric COVID-19 patients in South Brazil show abundant viral mRNA and strong specific anti-viral responses - PubMed
Fikenzer, S., & Laufs, U. (2021). Correction to: Response to Letter to the editors referring to Fikenzer, S., Uhe, T., Lavall, D., Rudolph, U., Falz, R., Busse, M., Hepp, P., & Laufs, U. (2020). Effects of surgical and FFP2/N95 face masks on cardiopulmonary exercise capacity. Clinical research in cardiology: official journal of the German Cardiac Society, 1-9. Advance online publication. doi.org/10.1007/s00392-020-01704-y. Clin Res Cardiol, 110(8), 1352. doi:10.1007/s00392-021-01896-x. Correction to: Response to Letter to the editors referring to Fikenzer, S., Uhe, T., Lavall, D., Rudolph, U., Falz, R., Busse, M., Hepp, P., & Laufs, U. (2020). Effects of surgical and FFP2/N95 face masks on cardiopulmonary exercise capacity. Clinical research in cardiology: official journal of the German Cardiac Society, 1-9. Advance online publication. https://doi.org/10.1007/s00392-020-01704-y - PubMed
Foltran, D., Delmas, C., Flumian, C., De Paoli, P., Salvo, F., Gautier, S., . . . Montastruc, F. (2021). Myocarditis and Pericarditis in Adolescents after First and Second doses of mRNA COVID-19 Vaccines. Eur Heart J Qual Care Clin Outcomes. doi:10.1093/ehjqcco/qcab090. Myocarditis and Pericarditis in Adolescents after First and Second doses of mRNA COVID-19 Vaccines - PubMed
Forgacs, D., Jang, H., Abreu, R. B., Hanley, H. B., Gattiker, J. L., Jefferson, A. M., & Ross, T. M. (2021). SARS-CoV-2 mRNA Vaccines Elicit Different Responses in Immunologically Naive and Pre-Immune Humans. Front Immunol, 12, 728021. doi:10.3389/fimmu.2021.728021. SARS-CoV-2 mRNA Vaccines Elicit Different Responses in Immunologically Naïve and Pre-Immune Humans - PubMed
Furer, V., Eviatar, T., Zisman, D., Peleg, H., Paran, D., Levartovsky, D., . . . Elkayam, O. (2021). Immunogenicity and safety of the BNT162b2 mRNA COVID-19 vaccine in adult patients with autoimmune inflammatory rheumatic diseases and in the general population: a multicentre study. Ann Rheum Dis, 80(10), 1330-1338. doi:10.1136/annrheumdis-2021-220647. Immunogenicity and safety of the BNT162b2 mRNA COVID-19 vaccine in adult patients with autoimmune inflammatory rheumatic diseases and in the general population: a multicentre study - PubMed
Galindo, R., Chow, H., & Rongkavilit, C. (2021). COVID-19 in Children: Clinical Manifestations and Pharmacologic Interventions Including Vaccine Trials. Pediatr Clin North Am, 68(5), 961-976. doi:10.1016/j.pcl.2021.05.004. COVID-19 in Children: Clinical Manifestations and Pharmacologic Interventions Including Vaccine Trials - PubMed
Gargano, J. W., Wallace, M., Hadler, S. C., Langley, G., Su, J. R., Oster, M. E., . . . Oliver, S. E. (2021). Use of mRNA COVID-19 Vaccine After Reports of Myocarditis Among Vaccine Recipients: Update from the Advisory Committee on Immunization Practices – United States, June 2021. MMWR Morb Mortal Wkly Rep, 70(27), 977-982. doi:10.15585/mmwr.mm7027e2. Use of mRNA COVID-19 Vaccine After Reports of Myocarditis Among Vaccine Recipients: Update from the Advisory Committee on Immunization Practices - United States, June 2021 - PubMed
Gatti, M., Raschi, E., Moretti, U., Ardizzoni, A., Poluzzi, E., & Diemberger, I. (2021). Influenza Vaccination and Myo-Pericarditis in Patients Receiving Immune Checkpoint Inhibitors: Investigating the Likelihood of Interaction through the Vaccine Adverse Event Reporting System and VigiBase. Vaccines (Basel), 9(1). doi:10.3390/vaccines9010019. Influenza Vaccination and Myo-Pericarditis in Patients Receiving Immune Checkpoint Inhibitors: Investigating the Likelihood of Interaction through the Vaccine Adverse Event Reporting System and VigiBase - PubMed
Gautam, N., Saluja, P., Fudim, M., Jambhekar, K., Pandey, T., & Al’Aref, S. (2021). A Late Presentation of COVID-19 Vaccine-Induced Myocarditis. Cureus, 13(9), e17890. doi:10.7759/cureus.17890. A Late Presentation of COVID-19 Vaccine-Induced Myocarditis - PubMed
Gellad, W. F. (2021). Myocarditis after vaccination against covid-19. BMJ, 375, n3090. doi:10.1136/bmj.n3090. Myocarditis after vaccination against covid-19 - PubMed
Greenhawt, M., Abrams, E. M., Shaker, M., Chu, D. K., Khan, D., Akin, C., . . . Golden, D. B. K. (2021). The Risk of Allergic Reaction to SARS-CoV-2 Vaccines and Recommended Evaluation and Management: A Systematic Review, Meta-Analysis, GRADE Assessment, and International Consensus Approach. J Allergy Clin Immunol Pract, 9(10), 3546-3567. doi:10.1016/j.jaip.2021.06.006. The Risk of Allergic Reaction to SARS-CoV-2 Vaccines and Recommended Evaluation and Management: A Systematic Review, Meta-Analysis, GRADE Assessment, and International Consensus Approach - PubMed
Haaf, P., Kuster, G. M., Mueller, C., Berger, C. T., Monney, P., Burger, P., . . . Tanner, F. C. (2021). The very low risk of myocarditis and pericarditis after mRNA COVID-19 vaccination should not discourage vaccination. Swiss Med Wkly, 151, w30087. doi:10.4414/smw.2021.w30087. The very low risk of myocarditis and pericarditis after mRNA COVID-19 vaccination should not discourage vaccination - PubMed
Hasnie, A. A., Hasnie, U. A., Patel, N., Aziz, M. U., Xie, M., Lloyd, S. G., & Prabhu, S. D. (2021). Perimyocarditis following first dose of the mRNA-1273 SARS-CoV-2 (Moderna) vaccine in a healthy young male: a case report. BMC Cardiovasc Disord, 21(1), 375. doi:10.1186/s12872-021-02183-3. Perimyocarditis following first dose of the mRNA-1273 SARS-CoV-2 (Moderna) vaccine in a healthy young male: a case report - PubMed
Hause, A. M., Gee, J., Baggs, J., Abara, W. E., Marquez, P., Thompson, D., . . . Shay, D. K. (2021). COVID-19 Vaccine Safety in Adolescents Aged 12-17 Years – United States, December 14, 2020-July 16, 2021. MMWR Morb Mortal Wkly Rep, 70(31), 1053-1058. doi:10.15585/mmwr.mm7031e1. COVID-19 Vaccine Safety in Adolescents Aged 12-17 Years - United States, December 14, 2020-July 16, 2021 - PubMed
Helms, J. M., Ansteatt, K. T., Roberts, J. C., Kamatam, S., Foong, K. S., Labayog, J. S., & Tarantino, M. D. (2021). Severe, Refractory Immune Thrombocytopenia Occurring After SARS-CoV-2 Vaccine. J Blood Med, 12, 221-224. doi:10.2147/JBM.S307047. Severe, Refractory Immune Thrombocytopenia Occurring After SARS-CoV-2 Vaccine - PubMed
Hippisley-Cox, J., Patone, M., Mei, X. W., Saatci, D., Dixon, S., Khunti, K., . . . Coupland, C. A. C. (2021). Risk of thrombocytopenia and thromboembolism after covid-19 vaccination and SARS-CoV-2 positive testing: self-controlled case series study. BMJ, 374, n1931. doi:10.1136/bmj.n1931. Risk of thrombocytopenia and thromboembolism after covid-19 vaccination and SARS-CoV-2 positive testing: self-controlled case series study - PubMed
Ho, J. S., Sia, C. H., Ngiam, J. N., Loh, P. H., Chew, N. W., Kong, W. K., & Poh, K. K. (2021). A review of COVID-19 vaccination and the reported cardiac manifestations. Singapore Med J. doi:10.11622/smedj.2021210. A review of COVID-19 vaccination and the reported cardiac manifestations - PubMed
Iguchi, T., Umeda, H., Kojima, M., Kanno, Y., Tanaka, Y., Kinoshita, N., & Sato, D. (2021). Cumulative Adverse Event Reporting of Anaphylaxis After mRNA COVID-19 Vaccine (Pfizer-BioNTech) Injections in Japan: The First-Month Report. Drug Saf, 44(11), 1209-1214. doi:10.1007/s40264-021-01104-9. Cumulative Adverse Event Reporting of Anaphylaxis After mRNA COVID-19 Vaccine (Pfizer-BioNTech) Injections in Japan: The First-Month Report - PubMed
In brief: Myocarditis with the Pfizer/BioNTech and Moderna COVID-19 vaccines. (2021). Med Lett Drugs Ther, 63(1629), e9. Retrieved from In brief: Myocarditis with the Pfizer/BioNTech and Moderna COVID-19 vaccines - PubMed
Ioannou, A. (2021a). Myocarditis should be considered in those with a troponin rise and unobstructed coronary arteries following Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccination. QJM. doi:10.1093/qjmed/hcab231. Myocarditis should be considered in those with a troponin rise and unobstructed coronary arteries following Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccination - PubMed
Ioannou, A. (2021b). T2 mapping should be utilised in cases of suspected myocarditis to confirm an acute inflammatory process. QJM. doi:10.1093/qjmed/hcab326. T2 mapping should be utilised in cases of suspected myocarditis to confirm an acute inflammatory process - PubMed
Isaak, A., Feisst, A., & Luetkens, J. A. (2021). Myocarditis Following COVID-19 Vaccination. Radiology, 301(1), E378-E379. doi:10.1148/radiol.2021211766. Myocarditis Following COVID-19 Vaccination - PubMed
Istampoulouoglou, I., Dimitriou, G., Spani, S., Christ, A., Zimmermanns, B., Koechlin, S., . . . Leuppi-Taegtmeyer, A. B. (2021). Myocarditis and pericarditis in association with COVID-19 mRNA-vaccination: cases from a regional pharmacovigilance centre. Glob Cardiol Sci Pract, 2021(3), e202118. doi:10.21542/gcsp.2021.18. Myocarditis and pericarditis in association with COVID-19 mRNA-vaccination: cases from a regional pharmacovigilance centre - PubMed
Jaafar, R., Boschi, C., Aherfi, S., Bancod, A., Le Bideau, M., Edouard, S., . . . La Scola, B. (2021). High Individual Heterogeneity of Neutralizing Activities against the Original Strain and Nine Different Variants of SARS-CoV-2. Viruses, 13(11). doi:10.3390/v13112177. High Individual Heterogeneity of Neutralizing Activities against the Original Strain and Nine Different Variants of SARS-CoV-2 - PubMed
Jain, S. S., Steele, J. M., Fonseca, B., Huang, S., Shah, S., Maskatia, S. A., . . . Grosse-Wortmann, L. (2021). COVID-19 Vaccination-Associated Myocarditis in Adolescents. Pediatrics, 148(5). doi:10.1542/peds.2021-053427. COVID-19 Vaccination-Associated Myocarditis in Adolescents - PubMed
Jhaveri, R., Adler-Shohet, F. C., Blyth, C. C., Chiotos, K., Gerber, J. S., Green, M., . . . Zaoutis, T. (2021). Weighing the Risks of Perimyocarditis With the Benefits of SARS-CoV-2 mRNA Vaccination in Adolescents. J Pediatric Infect Dis Soc, 10(10), 937-939. doi:10.1093/jpids/piab061. Weighing the Risks of Perimyocarditis With the Benefits of SARS-CoV-2 mRNA Vaccination in Adolescents - PubMed
Kaneta, K., Yokoi, K., Jojima, K., Kotooka, N., & Node, K. (2021). Young Male With Myocarditis Following mRNA-1273 Vaccination Against Coronavirus Disease-2019 (COVID-19). Circ J. doi:10.1253/circj.CJ-21-0818. Young Male With Myocarditis Following mRNA-1273 Vaccination Against Coronavirus Disease-2019 (COVID-19) - PubMed
Kaul, R., Sreenivasan, J., Goel, A., Malik, A., Bandyopadhyay, D., Jin, C., . . . Panza, J. A. (2021). Myocarditis following COVID-19 vaccination. Int J Cardiol Heart Vasc, 36, 100872. doi:10.1016/j.ijcha.2021.100872. Myocarditis following COVID-19 vaccination - PubMed
Khogali, F., & Abdelrahman, R. (2021). Unusual Presentation of Acute Perimyocarditis Following SARS-COV-2 mRNA-1237 Moderna Vaccination. Cureus, 13(7), e16590. doi:10.7759/cureus.16590. Unusual Presentation of Acute Perimyocarditis Following SARS-COV-2 mRNA-1237 Moderna Vaccination - PubMed
Kim, H. W., Jenista, E. R., Wendell, D. C., Azevedo, C. F., Campbell, M. J., Darty, S. N., . . . Kim, R. J. (2021). Patients With Acute Myocarditis Following mRNA COVID-19 Vaccination. JAMA Cardiol, 6(10), 1196-1201. doi:10.1001/jamacardio.2021.2828. Patients With Acute Myocarditis Following mRNA COVID-19 Vaccination - PubMed
Kim, I. C., Kim, H., Lee, H. J., Kim, J. Y., & Kim, J. Y. (2021). Cardiac Imaging of Acute Myocarditis Following COVID-19 mRNA Vaccination. J Korean Med Sci, 36(32), e229. doi:10.3346/jkms.2021.36.e229. Cardiac Imaging of Acute Myocarditis Following COVID-19 mRNA Vaccination - PubMed
King, W. W., Petersen, M. R., Matar, R. M., Budweg, J. B., Cuervo Pardo, L., & Petersen, J. W. (2021). Myocarditis following mRNA vaccination against SARS-CoV-2, a case series. Am Heart J Plus, 8, 100042. doi:10.1016/j.ahjo.2021.100042. Myocarditis following mRNA vaccination against SARS-CoV-2, a case series - PubMed
Klein, N. P., Lewis, N., Goddard, K., Fireman, B., Zerbo, O., Hanson, K. E., . . . Weintraub, E. S. (2021). Surveillance for Adverse Events After COVID-19 mRNA Vaccination. JAMA, 326(14), 1390-1399. doi:10.1001/jama.2021.15072. Surveillance for Adverse Events After COVID-19 mRNA Vaccination - PubMed
Klimek, L., Bergmann, K. C., Brehler, R., Pfutzner, W., Zuberbier, T., Hartmann, K., . . . Worm, M. (2021). Practical handling of allergic reactions to COVID-19 vaccines: A position paper from German and Austrian Allergy Societies AeDA, DGAKI, GPA and OGAI. Allergo J Int, 1-17. doi:10.1007/s40629-021-00165-7. Practical handling of allergic reactions to COVID-19 vaccines: A position paper from German and Austrian Allergy Societies AeDA, DGAKI, GPA and ÖGAI - PubMed
Klimek, L., Novak, N., Hamelmann, E., Werfel, T., Wagenmann, M., Taube, C., . . . Worm, M. (2021). Severe allergic reactions after COVID-19 vaccination with the Pfizer/BioNTech vaccine in Great Britain and USA: Position statement of the German Allergy Societies: Medical Association of German Allergologists (AeDA), German Society for Allergology and Clinical Immunology (DGAKI) and Society for Pediatric Allergology and Environmental Medicine (GPA). Allergo J Int, 30(2), 51-55. doi:10.1007/s40629-020-00160-4. Severe allergic reactions after COVID-19 vaccination with the Pfizer/BioNTech vaccine in Great Britain and USA: Position statement of the German Allergy Societies: Medical Association of German Allergologists (AeDA), German Society for Allergology and Clinical Immunology (DGAKI) and Society for Pediatric Allergology and Environmental Medicine (GPA) - PubMed
Kohli, U., Desai, L., Chowdhury, D., Harahsheh, A. S., Yonts, A. B., Ansong, A., . . . Ang, J. Y. (2021). mRNA Coronavirus-19 Vaccine-Associated Myopericarditis in Adolescents: A Survey Study. J Pediatr. doi:10.1016/j.jpeds.2021.12.025. mRNA Coronavirus-19 Vaccine-Associated Myopericarditis in Adolescents: A Survey Study - PubMed
Kostoff, R. N., Calina, D., Kanduc, D., Briggs, M. B., Vlachoyiannopoulos, P., Svistunov, A. A., & Tsatsakis, A. (2021a). Erratum to “Why are we vaccinating children against COVID-19?” [Toxicol. Rep. 8C (2021) 1665-1684 / 1193]. Toxicol Rep, 8, 1981. doi:10.1016/j.toxrep.2021.10.003. Erratum to "Why are we vaccinating children against COVID-19?" [Toxicol. Rep. 8C (2021) 1665-1684 / 1193] - PubMed
Kostoff, R. N., Calina, D., Kanduc, D., Briggs, M.B., Vlachoyiannopoulos, P., Svistunov, A. A., & Tsatsakis, A. (2021b). Dlaczego szczepimy dzieci przeciwko COVID-19? Toxicol Rep, 8, 1665-1684. doi:10.1016/j.toxrep.2021.08.010. Why are we vaccinating children against COVID-19? - PubMed
Kremsner, P. G., Mann, P., Kroidl, A., Leroux-Roels, I., Schindler, C., Gabor, J. J., . . . Grupa, C.-N.-S. (2021). Bezpieczeństwo i immunogenność kandydata na szczepionkę nanocząsteczkową mRNA-lipidową przeciwko SARS-CoV-2 : Randomizowane badanie kliniczne fazy 1. Wien Klin Wochenschr, 133(17-18), 931-941. doi:10.1007/s00508-021-01922-y. Safety and immunogenicity of an mRNA-lipid nanoparticle vaccine candidate against SARS-CoV-2 : A phase 1 randomized clinical trial - PubMed
Kustin, T., Harel, N., Finkel, U., Perchik, S., Harari, S., Tahor, M., . . . Stern, A. (2021). Dowody na zwiększone wskaźniki przełomu wariantów SARS-CoV-2 budzących obawy u osób zaszczepionych BNT162b2-mRNA. Nat Med, 27(8), 1379-1384. doi:10.1038/s41591-021-01413-7. Evidence for increased breakthrough rates of SARS-CoV-2 variants of concern in BNT162b2-mRNA-vaccinated individuals - PubMed
Kwan, M. Y. W., Chua, G. T., Chow, C.B., Tsao, S. S. L., To, K. K. W., Yuen, K. Y., . . . Ip, P. (2021). szczepionka mRNA COVID i zapalenie mięśnia sercowego u młodzieży. Hongkong Med J, 27(5), 326-327. doi:10.12809/hkmj215120. mRNA COVID vaccine and myocarditis in adolescents - PubMed

Lee, E., Chew, N. W. S., Ng, P., & Yeo, T. J. (2021). Odpowiedź na "List do redakcji: Zapalenie mięśnia sercowego należy rozważyć u osób z przyrostem troponiny i niezakłóconymi tętnicami wieńcowymi po szczepieniu PfizerBioNTech COVID-19". QJM. doi:10.1093/qjmed/hcab232. Reply to "Letter to the editor: Myocarditis should be considered in those with a troponin rise and unobstructed coronary arteries following PfizerBioNTech COVID-19 vaccination" - PubMed
Lee, E. J., Cines, D.B., Gernsheimer, T., Kessler, C., Michel, M., Tarantino, M. D., . . . Bussel, J.B. (2021). Małopłytkowość po szczepieniu Pfizer i Moderna SARS-CoV-2. Am J Hematol, 96(5), 534-537. doi:10.1002/ajh.26132. Thrombocytopenia following Pfizer and Moderna SARS-CoV-2 vaccination - PubMed
Levin, D., Shimon, G., Fadlon-Derai, M., Gershovitz, L., Shovali, A., Sebbag, A., . . . Gordon, B. (2021). Zapalenie mięśnia sercowego po szczepieniu przeciwko COVID-19 – Seria przypadków. Szczepionka, 39(42), 6195-6200. doi:10.1016/j.vaccine.2021.09.004. Myocarditis following COVID-19 vaccination - A case series - PubMed
Li, J., Hui, A., Zhang, X., Yang, Y., Tang, R., Ye, H., . . . Zhu, F. (2021). Bezpieczeństwo i immunogenność szczepionki mRNA SARS-CoV-2 BNT162b1 u młodszych i starszych dorosłych Chińczyków: randomizowane, kontrolowane placebo, podwójnie ślepe badanie fazy 1. Nat Med, 27(6), 1062-1070. doi:10.1038/s41591-021-01330-9. Safety and immunogenicity of the SARS-CoV-2 BNT162b1 mRNA vaccine in younger and older Chinese adults: a randomized, placebo-controlled, double-blind phase 1 study - PubMed
Li, M., Yuan, J., Lv, G., Brown, J., Jiang, X., & Lu, Z. K. (2021). Zapalenie mięśnia sercowego i zapalenie osierdzia po szczepieniu COVID-19: nierówności w wieku i typach szczepionek. J Pers Med, 11(11). doi:10.3390/jpm11111106. Myocarditis and Pericarditis following COVID-19 Vaccination: Inequalities in Age and Vaccine Types - PubMed
Lim, Y., Kim, M.C., Kim, K. H., Jeong, I. S., Cho, Y. S., Choi, Y. D., & Lee, J. E. (2021). Opis przypadku: Ostre piorunujące zapalenie mięśnia sercowego i wstrząs kardiogenny po messengerze RNA Coronavirus Disease 2019 Szczepienie wymagające pozaustrojowej resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Front Cardiovasc Med, 8, 758996. doi:10.3389/fcvm.2021.758996. Case Report: Acute Fulminant Myocarditis and Cardiogenic Shock After Messenger RNA Coronavirus Disease 2019 Vaccination Requiring Extracorporeal Cardiopulmonary Resuscitation - PubMed
Long, S. S. (2021). Ważne informacje na temat zapalenia mięśnia sercowego po szczepieniu Pfizer mRNA COVID-19 u młodzieży. J Pediatr, 238, 5. doi:10.1016/j.jpeds.2021.07.057. Important Insights into Myopericarditis after the Pfizer mRNA COVID-19 Vaccination in Adolescents - PubMed
Luk, A., Clarke, B., Dahdah, N., Ducharme, A., Krahn, A., McCrindle, B., . . . McDonald, M. (2021). Zapalenie mięśnia sercowego i zapalenie osierdzia po szczepieniu mRNA COVID-19: praktyczne uwagi dla opiekunów. Can J Cardiol, 37(10), 1629-1634. doi:10.1016/j.cjca.2021.08.001. Myocarditis and Pericarditis After COVID-19 mRNA Vaccination: Practical Considerations for Care Providers - PubMed
Madelon, N., Lauper, K., Breville, G., Sabater Royo, I., Goldstein, R., Andrey, D. O., . . . Eberhardt, C. S. (2021). Silne odpowiedzi limfocytów T u pacjentów leczonych anty-CD20 po szczepieniu PRZECIWKO COVID-19: prospektywne badanie kohortowe. Clin Infect Dis. doi:10.1093/cid/ciab954. Robust T cell responses in anti-CD20 treated patients following COVID-19 vaccination: a prospective cohort study - PubMed
Mangat, C., & Milosavljevic, N. (2021). BNT162b2 Szczepienie w czasie ciąży chroni zarówno matkę, jak i niemowlę: Przeciwciała anty-SARS-CoV-2 S trwale dodatnie u niemowlęcia w wieku 6 miesięcy. Case Rep Pediatr, 2021, 6901131. doi:10.1155/2021/6901131. BNT162b2 Vaccination during Pregnancy Protects Both the Mother and Infant: Anti-SARS-CoV-2 S Antibodies Persistently Positive in an Infant at 6 Months of Age - PubMed
Mark, C., Gupta, S., Punnett, A., Upton, J., Orkin, J., Atkinson, A., . . . Alexander, S. (2021). Bezpieczeństwo podawania szczepionki BNT162b2 mRNA (Pfizer-BioNTech) COVID-19 u młodzieży i młodych dorosłych z ostrą białaczką limfoblastyczną w wywiadzie i alergią na PEG-asparaginazę. Pediatr Blood Cancer, 68(11), e29295. doi:10.1002/pbc.29295. Safety of administration of BNT162b2 mRNA (Pfizer-BioNTech) COVID-19 vaccine in youths and young adults with a history of acute lymphoblastic leukemia and allergy to PEG-asparaginase - PubMed

Martins-Filho, P. R., Quintans-Junior, L. J., de Souza Araujo, A. A., Sposato, K.B., Souza Tavares, C. S., Gurgel, R. Q., . . . Santos, V. S. (2021). Nierówności społeczno-ekonomiczne oraz częstość występowania i śmiertelność COVID-19 u brazylijskich dzieci: ogólnokrajowe badanie oparte na rejestrze. Zdrowie publiczne, 190, 4-6. doi:10.1016/j.puhe.2020.11.005. Socio-economic inequalities and COVID-19 incidence and mortality in Brazilian children: a nationwide register-based study - PubMed
McLean, K., & Johnson, T. J. (2021). Myopericarditis in a previously healthy adolescent male following COVID-19 vaccination: A case report. Acad Emerg Med, 28(8), 918-921. doi:10.1111/acem.14322. Myopericarditis in a previously healthy adolescent male following COVID-19 vaccination: A case report - PubMed
Mevorach, D., Anis, E., Cedar, N., Bromberg, M., Haas, E. J., Nadir, E., . . . Alroy-Preis, S. (2021). Zapalenie mięśnia sercowego po BNT162b2 mRNA Szczepionka przeciwko Covid-19 w Izraelu. N Engl J Med, 385(23), 2140-2149. doi:10.1056/NEJMoa2109730. Myocarditis after BNT162b2 mRNA Vaccine against Covid-19 in Israel - PubMed
Minocha, P. K., Better, D., Singh, R. K., & Hoque, T. (2021). Nawrót ostrego zapalenia mięśnia sercowego Czasowo związany z otrzymaniem szczepionki przeciwko chorobie koronawirusowej mRNA 2019 (COVID-19) u nastolatka płci męskiej. J Pediatr, 238, 321-323. doi:10.1016/j.jpeds.2021.06.035. Recurrence of Acute Myocarditis Temporally Associated with Receipt of the mRNA Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Vaccine in a Male Adolescent - PubMed
Mizrahi, B., Lotan, R., Kalkstein, N., Peretz, A., Perez, G., Ben-Tov, A., . . . Patalon, T. (2021). Korelacja zakażeń przełomowych SARS-CoV-2 z czasem od szczepionki. Nat Commun, 12(1), 6379. doi:10.1038/s41467-021-26672-3. Correlation of SARS-CoV-2-breakthrough infections to time-from-vaccine - PubMed
Moffitt, K., Cheung, E., Yeung, T., Stamoulis, C., & Malley, R. (2021). Analiza transkryptomu Staphylococcus aureus w dziecięcych ropniach tkanek miękkich i porównanie z zakażeniami mysimi. Infekuj Immun, 89(4). doi:10.1128/IAI.00715-20. Analysis of Staphylococcus aureus Transcriptome in Pediatric Soft Tissue Abscesses and Comparison to Murine Infections - PubMed
Mohamed, L., Madsen, A.M. R., Schaltz-Buchholzer, F., Ostenfeld, A., Netea, M. G., Benn, C. S., & Kofoed, P. E. (2021). Reaktywacja blizn po szczepieniu BCG po szczepieniu szczepionkami mRNA-Covid: dwa opisy przypadków. BMC Infect Dis, 21(1), 1264. doi:10.1186/s12879-021-06949-0. Reactivation of BCG vaccination scars after vaccination with mRNA-Covid-vaccines: two case reports - PubMed
Montgomery, J., Ryan, M., Engler, R., Hoffman, D., McClenathan, B., Collins, L., . . . Cooper, L. T., Jr. (2021). Zapalenie mięśnia sercowego po szczepieniu szczepionkami mRNA COVID-19 u członków armii amerykańskiej. JAMA Cardiol, 6(10), 1202-1206. doi:10.1001/jamacardio.2021.2833. Myocarditis Following Immunization With mRNA COVID-19 Vaccines in Members of the US Military - PubMed
Murakami, Y., Shinohara, M., Oka, Y., Wada, R., Noike, R., Ohara, H., . . . Ikeda, T. (2021). Zapalenie mięśnia sercowego po szczepieniu RNA przekaźnika COVID-19: japońska seria przypadków. Intern Med. doi:10.2169/internalmedicine.8731-21. Myocarditis Following a COVID-19 Messenger RNA Vaccination: A Japanese Case Series - PubMed
Nagasaka, T., Koitabashi, N., Ishibashi, Y., Aihara, K., Takama, N., Ohyama, Y., . . . Kaneko, Y. (2021). Ostre zapalenie mięśnia sercowego związane ze szczepieniem przeciwko COVID-19: opis przypadku. J Przypadki kardiologiczne. doi:10.1016/j.jccase.2021.11.006. Acute Myocarditis Associated with COVID-19 Vaccination: A Case Report - PubMed

Ntouros, P. A., Vlachogiannis, N. I., Pappa, M., Nezos, A., Mavragani, C. P., Tektonidou, M. G., . . . Sfikakis, P. P. (2021). Skuteczna odpowiedź na uszkodzenie DNA po ostrym, ale nie przewlekłym wyzwaniu immunologicznym: szczepionka SARS-CoV-2 w porównaniu z toczniem rumieniowatym układowym. Clin Immunol, 229, 108765. doi:10.1016/j.clim.2021.108765. Effective DNA damage response after acute but not chronic immune challenge: SARS-CoV-2 vaccine versus Systemic Lupus Erythematosus - PubMed
Nygaard, U., Holm, M., Bohnstedt, C., Chai, Q., Schmidt, L. S., Hartling, U.B., . . . . Stensballe, L. G. (2022). Populacyjna częstość występowania zapalenia mięśnia sercowego po szczepieniu przeciwko COVID-19 u duńskiej młodzieży. Pediatra Infect Dis J, 41(1), e25-e28. doi:10.1097/INF.0000000000003389. Population-based Incidence of Myopericarditis After COVID-19 Vaccination in Danish Adolescents - PubMed
Oberhardt, V., Luxenburger, H., Kemming, J., Schulien, I., Ciminski, K., Giese, S., . . . Hofmann, M. (2021). Szybka i stabilna mobilizacja limfocytów T CD8(+) przez szczepionkę mRNA SARS-CoV-2. Natura, 597(7875), 268-273. doi:10.1038/s41586-021-03841-4. Rapid and stable mobilization of CD8 + T cells by SARS-CoV-2 mRNA vaccine - PubMed
Park, H., Yun, K. W., Kim, K. R., Song, S. H., Ahn, B., Kim, D. R., . . . Kim, Y. J. (2021). Epidemiologia i cechy kliniczne zapalenia mięśnia sercowego / zapalenia osierdzia przed wprowadzeniem szczepionki mRNA COVID-19 u koreańskich dzieci: badanie wieloośrodkowe. J Korean Med Sci, 36(32), e232. doi:10.3346/jkms.2021.36.e232. Epidemiology and Clinical Features of Myocarditis/Pericarditis before the Introduction of mRNA COVID-19 Vaccine in Korean Children: a Multicenter Study - PubMed
Park, J., Brekke, D. R., & Bratincsak, A. (2021). Samoograniczające się zapalenie mięśnia sercowego objawiające się bólem w klatce piersiowej i zwiększeniem odcinka ST u młodzieży po szczepieniu szczepionką mRNA BNT162b2. Cardiol Young, 1-4. doi:10.1017/S1047951121002547. Self-limited myocarditis presenting with chest pain and ST segment elevation in adolescents after vaccination with the BNT162b2 mRNA vaccine - PubMed
Patel, Y. R., Louis, D. W., Atalay, M., Agarwal, S., & Shah, N. R. (2021). Wyniki badań rezonansu magnetycznego sercowo-naczyniowego u młodych dorosłych pacjentów z ostrym zapaleniem mięśnia sercowego po szczepieniu przeciwko mRNA COVID-19: seria przypadków. J Cardiovasc Magn Reson, 23(1), 101. doi:10.1186/s12968-021-00795-4. Cardiovascular magnetic resonance findings in young adult patients with acute myocarditis following mRNA COVID-19 vaccination: a case series - PubMed
Patone, M., Mei, X. W., Handunnetthi, L., Dixon, S., Zaccardi, F., Shankar-Hari, M., . . . Hippisley-Cox, J. (2021). Ryzyko zapalenia mięśnia sercowego, zapalenia osierdzia i arytmii serca związanych ze szczepieniem PRZECIWKO COVID-19 lub zakażeniem SARS-CoV-2. Nat Med. doi:10.1038/s41591-021-01630-0. Risks of myocarditis, pericarditis, and cardiac arrhythmias associated with COVID-19 vaccination or SARS-CoV-2 infection - PubMed
Patrignani, A., Schicchi, N., Calcagnoli, F., Falchetti, E., Ciampani, N., Argalia, G., & Mariani, A. (2021). Ostre zapalenie mięśnia sercowego po szczepieniu Comirnaty u zdrowego mężczyzny z wcześniejszym zakażeniem SARS-CoV-2. Radiol Case Rep, 16(11), 3321-3325. doi:10.1016/j.radcr.2021.07.082. Acute myocarditis following Comirnaty vaccination in a healthy man with previous SARS-CoV-2 infection - PubMed
Perez, Y., Levy, E. R., Joshi, A. Y., Virk, A., Rodriguez-Porcel, M., Johnson, M., . . . Swift, M. D. (2021). Zapalenie mięśnia sercowego po szczepionce mRNA COVID-19: seria przypadków i określenie częstości występowania. Clin Infect Dis. doi:10.1093/cid/ciab926. Myocarditis Following COVID-19 mRNA Vaccine: A Case Series and Incidence Rate Determination - PubMed
Perrotta, A., Biondi-Zoccai, G., Saade, W., Miraldi, F., Morelli, A., Marullo, A. G., . . . Peruzzi, M. (2021). Migawkowe globalne badanie skutków ubocznych szczepionek COVID-19 wśród pracowników służby zdrowia i sił zbrojnych, ze szczególnym uwzględnieniem bólu głowy. Panminerva Med, 63(3), 324-331. doi:10.23736/S0031-0808.21.04435-9. A snapshot global survey on side effects of COVID-19 vaccines among healthcare professionals and armed forces with a focus on headache - PubMed

Pinana, J. L., Lopez-Corral, L., Martino, R., Montoro, J., Vazquez, L., Perez, A., . . . Terapia komórkowa, G. (2022). Wykrywanie przeciwciał reaktywnych SARS-CoV-2 po szczepieniu SARS-CoV-2 u biorców przeszczepu krwiotwórczych komórek macierzystych: Prospektywne badanie z hiszpańskiej Grupy Transplantacji i Terapii Komórkami Krwiotwórczymi Komórkami Macierzystymi. Am J Hematol, 97(1), 30-42. doi:10.1002/ajh.26385. SARS-CoV-2-reactive antibody detection after SARS-CoV-2 vaccination in hematopoietic stem cell transplant recipients: Prospective survey from the Spanish Hematopoietic Stem Cell Transplantation and Cell Therapy Group - PubMed
Revon-Riviere, G., Ninove, L., Min, V., Rome, A., Coze, C., Verschuur, A., . . . Andre, N. (2021). Szczepionka BNT162b2 mRNA COVID-19 u młodzieży i młodych dorosłych z rakiem: doświadczenie monocentryczne. Eur J Rak, 154, 30-34. doi:10.1016/j.ejca.2021.06.002. The BNT162b2 mRNA COVID-19 vaccine in adolescents and young adults with cancer: A monocentric experience - PubMed
Sanchez Tijmes, F., Thavendiranathan, P., Udell, J. A., Seidman, M. A., & Hanneman, K. (2021). Ocena MRI serca nienieszkodliwego zapalenia mięśnia sercowego: przegląd stanu wiedzy i aktualizacja dotycząca zapalenia mięśnia sercowego związanego ze szczepieniem przeciwko COVID-19. Radiol Cardiothorac Imaging, 3(6), e210252. doi:10.1148/ryct.210252. Cardiac MRI Assessment of Nonischemic Myocardial Inflammation: State of the Art Review and Update on Myocarditis Associated with COVID-19 Vaccination - PubMed
Schauer, J., Buddhe, S., Colyer, J., Sagiv, E., Law, Y., Mallenahalli Chikkabyrappa, S., & Portman, M. A. (2021). Zapalenie mięśnia sercowego po szczepionce Pfizer Messenger Ribonucleic Acid Coronavirus Disease Vaccine in Adolescents. J Pediatr, 238, 317-320. doi:10.1016/j.jpeds.2021.06.083. Myopericarditis After the Pfizer Messenger Ribonucleic Acid Coronavirus Disease Vaccine in Adolescents - PubMed
Schneider, J., Sottmann, L., Greinacher, A., Hagen, M., Kasper, H. U., Kuhnen, C., . . . Schmeling, A. (2021). Badanie pośmiertne zgonów po szczepieniu szczepionkami przeciwko COVID-19. Int J Legal Med, 135(6), 2335-2345. doi:10.1007/s00414-021-02706-9. Postmortem investigation of fatalities following vaccination with COVID-19 vaccines - PubMed
Schramm, R., Costard-Jackle, A., Rivinius, R., Fischer, B., Muller, B., Boeken, U., . . . Gummert, J. (2021). Słaba odpowiedź humoralna i limfocytów T na dwudawkową informacyjną szczepionkę RNA SARS-CoV-2 BNT162b2 u biorców przeszczepu klatki piersiowej. Clin Res Cardiol, 110(8), 1142-1149. doi:10.1007/s00392-021-01880-5. Poor humoral and T-cell response to two-dose SARS-CoV-2 messenger RNA vaccine BNT162b2 in cardiothoracic transplant recipients - PubMed
Sessa, F., Salerno, M., Esposito, M., Di Nunno, N., Zamboni, P., & Pomara, C. (2021). Wyniki autopsji i związek przyczynowy między śmiercią a szczepieniem przeciwko COVID-19: przegląd systematyczny. J Clin Med, 10(24). doi:10.3390/jcm10245876. Autopsy Findings and Causality Relationship between Death and COVID-19 Vaccination: A Systematic Review - PubMed
Sharif, N., Alzahrani, K. J., Ahmed, S. N., & Dey, S. K. (2021). Skuteczność, immunogenność i bezpieczeństwo szczepionek przeciwko COVID-19: systematyczny przegląd i metaanaliza. Front Immunol, 12, 714170. doi:10.3389/fimmu.2021.714170. Efficacy, Immunogenicity and Safety of COVID-19 Vaccines: A Systematic Review and Meta-Analysis - PubMed
Shay, D. K., Gee, J., Su, J. R., Myers, T. R., Marquez, P., Liu, R., . . . Shimabukuro, T. T. (2021). Monitorowanie bezpieczeństwa szczepionki Janssen (Johnson & Johnson) COVID-19 – Stany Zjednoczone, marzec-kwiecień 2021 r. MMWR Morb Mortal Wkly Rep, 70(18), 680-684. doi:10.15585/mmwr.mm7018e2. Safety Monitoring of the Janssen (Johnson & Johnson) COVID-19 Vaccine - United States, March-April 2021 - PubMed
Shazley, O., & Alshazley, M. (2021). 52-letni mężczyzna z COVID-dodatnią żylną chorobą zakrzepowo-zatorową i rozsianym wykrzepianiem wewnątrznaczyniowym po szczepieniu Johnson & Johnson: studium przypadku. Cureus, 13(7), e16383. doi:10.7759/cureus.16383. A COVID-Positive 52-Year-Old Man Presented With Venous Thromboembolism and Disseminated Intravascular Coagulation Following Johnson & Johnson Vaccination: A Case-Study - PubMed
Shiyovich, A., Witberg, G., Aviv, Y., Eisen, A., Orvin, K., Wiessman, M., . . . Hamdan, A. (2021). Zapalenie mięśnia sercowego po szczepieniu COVID-19: badanie rezonansu magnetycznego. Eur Heart J Obrazowanie sercowo-naczyniowe. doi:10.1093/ehjci/jeab230. Myocarditis following COVID-19 vaccination: magnetic resonance imaging study - PubMed
Simone, A., Herald, J., Chen, A., Gulati, N., Shen, A. Y., Lewin, B., & Lee, M. S. (2021). Ostre zapalenie mięśnia sercowego po szczepieniu mRNA COVID-19 u dorosłych w wieku 18 lat lub starszych. JAMA Intern Med, 181(12), 1668-1670. doi:10.1001/jamainternmed.2021.5511. Acute Myocarditis Following COVID-19 mRNA Vaccination in Adults Aged 18 Years or Older - PubMed
Singer, M. E., Taub, I.B., & Kaelber, D.C. (2021). Ryzyko zapalenia mięśnia sercowego z powodu zakażenia COVID-19 u osób w wieku poniżej 20 lat: analiza populacyjna. medRxiv. doi:10.1101/2021.07.23.21260998. Risk of Myocarditis from COVID-19 Infection in People Under Age 20: A Population-Based Analysis - PubMed
Smith, C., Odd, D., Harwood, R., Ward, J., Linney, M., Clark, M., . . . Fraser, L. K. (2021). Zgony u dzieci i młodzieży w Anglii po zakażeniu SARS-CoV-2 w pierwszym roku pandemii. Nat Med. doi:10.1038/s41591-021-01578-1. Deaths in children and young people in England after SARS-CoV-2 infection during the first pandemic year - PubMed
Snapiri, O., Rosenberg Danziger, C., Shirman, N., Weissbach, A., Lowenthal, A., Ayalon, I., . . . Bilavsky, E. (2021). Przejściowe uszkodzenie serca u młodzieży otrzymującej szczepionkę BNT162b2 mRNA COVID-19. Pediatra Infect Dis J, 40(10), e360-e363. doi:10.1097/INF.00000000000003235. Transient Cardiac Injury in Adolescents Receiving the BNT162b2 mRNA COVID-19 Vaccine - PubMed
Spinner, J. A., Julien, C. L., Olayinka, L., Dreyer, W. J., Bocchini, C. E., Munoz, F.M., & Devaraj, S. (2021). Przeciwciała przeciw spike'owi SARS-CoV-2 po szczepieniu w dziecięcym przeszczepie serca: pierwszy raport. J Przeszczep płuc serca. doi:10.1016/j.healun.2021.11.001. SARS-CoV-2 anti-spike antibodies after vaccination in pediatric heart transplantation: A first report - PubMed
Starekova, J., Bluemke, D. A., Bradham, W. S., Grist, T.M., Schiebler, M. L., & Reeder, S.B. (2021). Zapalenie mięśnia sercowego związane ze szczepieniem przeciwko mRNA COVID-19. Radiologia, 301(2), E409-E411. doi:10.1148/radiol.2021211430. Myocarditis Associated with mRNA COVID-19 Vaccination - PubMed
Sulemankhil, I., Abdelrahman, M., & Negi, S. I. (2021). Czasowy związek między szczepionką COVID-19 Ad26.COV2.S a ostrym zapaleniem mięśnia sercowego: opis przypadku i przegląd literatury. Cardiovasc Revasc Med. doi:10.1016/j.carrev.2021.08.012. Temporal association between the COVID-19 Ad26.COV2.S vaccine and acute myocarditis: A case report and literature review - PubMed
Krawiec, P. D., Feighery, A.M., El-Sabawi, B., & Prasad, A. (2021). Opis przypadku: ostre zapalenie mięśnia sercowego po podaniu drugiej dawki szczepionki mRNA-1273 SARS-CoV-2. Eur Heart J Case Rep, 5(8), ytab319. doi:10.1093/ehjcr/ytab319. Case report: acute myocarditis following the second dose of mRNA-1273 SARS-CoV-2 vaccine - PubMed
Takeda, M., Ishio, N., Shoji, T., Mori, N., Matsumoto, M., & Shikama, N. (2021). Eozynofilowe zapalenie mięśnia sercowego po chorobie koronawirusowej 2019 (COVID-19) Szczepienie. Circ J. doi:10.1253/circj. CJ-21-0935. Eosinophilic Myocarditis Following Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Vaccination - PubMed
Zespół, C.C.-R., Food, & Drug, A. (2021). Reakcje alergiczne, w tym anafilaksja po otrzymaniu pierwszej dawki szczepionki Pfizer-BioNTech COVID-19 – Stany Zjednoczone, 14-23 grudnia 2020 r. MMWR Morb Mortal Wkly Rep, 70(2), 46-51. doi:10.15585/mmwr.mm7002e1. Allergic Reactions Including Anaphylaxis After Receipt of the First Dose of Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine - United States, December 14-23, 2020 - PubMed
Thompson, M. G., Burgess, J. L., Naleway, A. L., Tyner, H., Yoon, S. K., Meece, J., . . . Gaglani, M. (2021). Zapobieganie i atenuacja Covid-19 za pomocą szczepionek BNT162b2 i mRNA-1273. N Engl J Med, 385(4), 320-329. doi:10.1056/NEJMoa2107058. Prevention and Attenuation of Covid-19 with the BNT162b2 and mRNA-1273 Vaccines - PubMed
Tinoco, M., Leite, S., Faria, B., Cardoso, S., Von Hafe, P., Dias, G., . . . Lourenco, A. (2021). Zapalenie osierdzia po szczepieniu przeciwko COVID-19. Clin Med Insights Cardiol, 15, 11795468211056634. doi:10.1177/11795468211056634. Perimyocarditis Following COVID-19 Vaccination - PubMed
Truong, D. T., Dionne, A., Muniz, J.C., McHugh, K. E., Portman, M. A., Lambert, L.M., . . . . Newburger, J. W. (2021). Klinicznie podejrzewane zapalenie mięśnia sercowego czasowo związane ze szczepieniem przeciwko COVID-19 u młodzieży i młodych dorosłych. Cyrkulacja. doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.121.056583. Clinically Suspected Myocarditis Temporally Related to COVID-19 Vaccination in Adolescents and Young Adults - PubMed
Tutor, A., Unis, G., Ruiz, B., Bolaji, O. A., & Bob-Manuel, T. (2021). Spektrum podejrzenia kardiomiopatii z powodu COVID-19: seria przypadków. Curr Probl Cardiol, 46(10), 100926. doi:10.1016/j.cpcardiol.2021.100926. Spectrum of Suspected Cardiomyopathy Due to COVID-19: A Case Series - PubMed
Umei, T.C., Kishino, Y., Shiraishi, Y., Inohara, T., Yuasa, S., & Fukuda, K. (2021). Nawrót zapalenia mięśnia sercowego po szczepieniu mRNA COVID-19 u nastolatka płci męskiej. CJC Otwarte. doi:10.1016/j.cjco.2021.12.002. Recurrence of myopericarditis following mRNA COVID-19 vaccination in a male adolescent - PubMed
Vidula, M. K., Ambrose, M., Glassberg, H., Chokshi, N., Chen, T., Ferrari, V. A., & Han, Y. (2021). Zapalenie mięśnia sercowego i inne powikłania sercowo-naczyniowe szczepionek opartych na mRNA COVID-19. Cureus, 13(6), e15576. doi:10.7759/cureus.15576. Myocarditis and Other Cardiovascular Complications of the mRNA-Based COVID-19 Vaccines - PubMed
Visclosky, T., Theyyunni, N., Klekowski, N., & Bradin, S. (2021). Zapalenie mięśnia sercowego po szczepieniu przeciwko mRNA COVID-19. Pediatr Emerg Care, 37(11), 583-584. doi:10.1097/PEC.0000000000002557. Myocarditis Following mRNA COVID-19 Vaccine - PubMed
Warren, C.M., Snow, T. T., Lee, A. S., Shah, M.M., Heider, A., Blomkalns, A., . . . Nadeau, K.C. (2021). Ocena reakcji alergicznych i anafilaktycznych na szczepionki mRNA COVID-19 z testami potwierdzającymi w amerykańskim regionalnym systemie opieki zdrowotnej. JAMA Netw Open, 4(9), e2125524. doi:10.1001/jamanetworkopen.2021.25524. Assessment of Allergic and Anaphylactic Reactions to mRNA COVID-19 Vaccines With Confirmatory Testing in a US Regional Health System - PubMed
Watkins, K., Griffin, G., Septaric, K., & Simon, E. L. (2021). Zapalenie mięśnia sercowego po szczepieniu BNT162b2 u zdrowego mężczyzny. Am J Emerg Med, 50, 815 e811-815 e812. doi:10.1016/j.ajem.2021.06.051. Myocarditis after BNT162b2 vaccination in a healthy male - PubMed
Weitzman, E. R., Sherman, A.C., & Levy, O. (2021). Postawy wobec szczepionek mRNA przeciwko SARS-CoV-2 wyrażone w komentarzu publicznym FDA: Potrzeba partnerstwa publiczno-prywatnego w systemie szczepień edukacyjnych. Front Public Health, 9, 695807. doi:10.3389/fpubh.2021.695807. SARS-CoV-2 mRNA Vaccine Attitudes as Expressed in U.S. FDA Public Commentary: Need for a Public-Private Partnership in a Learning Immunization System - PubMed
Welsh, K. J., Baumblatt, J., Chege, W., Goud, R., & Nair, N. (2021). Małopłytkowość, w tym małopłytkowość immunologiczna po otrzymaniu szczepionek mRNA COVID-19 zgłoszonych do Systemu Zgłaszania Niepożądanych Zdarzeń Szczepionkowych (VAERS). Szczepionka, 39(25), 3329-3332. doi:10.1016/j.vaccine.2021.04.054. Thrombocytopenia including immune thrombocytopenia after receipt of mRNA COVID-19 vaccines reported to the Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) - PubMed
Witberg, G., Barda, N., Hoss, S., Richter, I., Wiessman, M., Aviv, Y., . . . Kornowski, R. (2021). Zapalenie mięśnia sercowego po szczepieniu Covid-19 w dużej organizacji opieki zdrowotnej. N Engl J Med, 385(23), 2132-2139. doi:10.1056/NEJMoa2110737. Myocarditis after Covid-19 Vaccination in a Large Health Care Organization - PubMed
Zimmermann, P., & Curtis, N. (2020). Dlaczego COVID-19 jest mniej dotkliwy u dzieci? Przegląd proponowanych mechanizmów leżących u podstaw związanej z wiekiem różnicy w nasileniu zakażeń SARS-CoV-2. Arch Dis Child. doi:10.1136/arcydziectwo-2020-320338. Why is COVID-19 less severe in children? A review of the proposed mechanisms underlying the age-related difference in severity of SARS-CoV-2 infections - PubMed
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU