Bł. Gizela, królowa 7 maja.

Księżniczka bawarska Gizela, córka Henryka Kłótnika i Gizeli burgundzkiej, a siostra cesarza Henryka II, urodziła się w Bawarii niedługo po utworzeniu Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego, gdy książęta niemieccy, a wśród nich jej ojciec, walczyli między sobą o zdobycie korony niemieckiej i związanej z nią cesarskiej. Spory sukcesyjne miały później przysporzyć sporo utrapień błogosławionej. W wieku dziesięciu lat została zaręczona z księciem, a późniejszym królem węgierskim Stefanem. Był to zwyczajny element polityki dynastycznej dworów panujących, ale tym razem okazało się, iż był w tym palec Boży. Królewski małżonek błogosławionej Gizeli doczekał się bowiem kanonizacji podobnie jak ich jedyny syn, który dożył lat sprawnych – święty Emeryk.

Para świątobliwych władców rządziła na Węgrzech, gdy... Bł. Gizela, królowa