Clicks116
nl.news

Franciscus' effect in Argentinië: Katholieken zijn de nieuwe protestanten

Het percentage Argentijnse "katholieken" daalde de laatste tien jaar met 13,6% volgens de "Secunda encuesta nacional sobre creencias y actitudes religiosas en Argentina" van de overheidsinstelling CEIL-CONICET.

De evangelische kerken groeiden met vier punten tot 15,3%.

62,9% van de Argentijnen noemt zichzelf "katholiek". Ten tijde van het Tweede Vaticaans Concilie was dat meer dan 90%.

Minder dan de helft van hen gelooft in de hel en de duivel. Een derde gelooft niet in het eeuwige leven. De evangelische kerken scoren op deze punten ongeveer 20 punten hoger.

Slechts 12,9% van de katholieken belijdt het geloof door elke zondag de mis bij te wonen. Op de vraag of Franciscus' verkiezing hun religiositeit verhoogde, zei 82,4% dat er geen verandering was. Bij 7,9% nam het toe en bij 7,3% daalde het.

Voor 25% is Franciscus "te veel betrokken bij de politiek in plaats van zich bezig te houden met het geestelijke aspect".

27,3% beweert dat abortus een "recht van een vrouw" is (protestanten: 7,3%).

Marco Tosatti (21 november) besluit: "Zeker in Argentinië - maar waar anders? - was er geen Franciscuseffect."

#newsSlvdzswnhm