Clicks44
vi.news

Francis giao giảng "khái niệm sai lệch về Thiên Chúa"

Không giống như những gì đã xảy ra trong lịch sử Giáo hội, bây giờ, chúng ta không nên nói về cuộc đàn áp chống Kitô giáo mà thay vào đó là về "sự đàn áp tự động" của những người trong giáo hội.

Roberto De Mattei viết trên CorrispondenzaRomana.it (ngày 25 tháng 3) rằng các nhà thờ bị đóng cửa và các Thánh lễ bị đình chỉ là một bước tiếp theo của việc tự hủy bắt đầu từ Công đồng Vatican II.

Theo De Mattei, hình phạt của Thiên Chúa bắt đầu khi ý tưởng về một Thiên Chúa công bằng và đầy vị tha bị mất và một "hình ảnh sai lệch về Thiên Chúa" được truyền bá.

Ông nhắc đến những lời tuyên bố của Francis rằng Thiên Chúa "không sử dụng bi kịch để trừng phạt tội lỗi" (ngày 28 tháng 2 năm 2020) và, "Chúng ta thường nghĩ rằng Chúa tốt như thế nào nếu chúng ta tốt và Ngài trừng phạt chúng ta nếu chúng ta xấu: không phải là vậy (ngày 25 tháng 12 năm 2019).

Ngay cả John XXIII cũng nhớ rằng "người reo gió, thì gặt bão," Dei Mattei nói.

Hình ảnh: © Mazur, CC BY-NC-SA, #newsXhaeucqhkt