Maryja przyjęła od Piotra Komunię Świętą klęcząc i w tej chwili..

Na podstawie widzeń świątobliwej ANNY KATARZYNY EMMERICH " Żywot i bolesna męka Pana naszego Jezusa Chrystusa i Najświętszej Matki Jego Marii wraz …
wacula25wp.pl
Otóż każdy, kto pochylał się nad łóżkiem św.Marty, mniej lub bardziej uzmysławiał sobie rozmiar jej cierpienia. Powszechnie było wiadomo, że prócz cierpienia, związanego z całkowitym paraliżem, św.Marta uczestniczyła w męce Jezusa.św.Marta nie mogła przełknąć nawet kropli wody, a jednak przyjmowała Komunię św. Był to jej jedyny pokarm przez ponad pół wieku leżąc itd.