Spisek przeciw Kościołowi i Benedyktowi XVI i wymuszone podwójne papiestwo

"Ujrzałam straszne skutki działań wielkich propagatorów „światła” wszędzie tam, gdzie dochodzili oni do władzy i przejmowali wpływy albo dla obalenia kultu Bożego oraz wszelkich praktyk i pobożnych ćwiczeń, albo dla uczynienia z nich czegoś równie próżnego jak używane przez nich słowa: światło, miłość, duch. Usiłowali pod nimi ukryć przed sobą i innymi opłakaną pustkę swych przedsięwzięć, w których Bóg był niczym. (A. III 161) ...zobaczyłam blisko nich obrzydliwą Bestię, która wyszła z morza. Miała ogon jak u ryby, pazury jak u lwa i liczne głowy, które otaczały jak korona jej największą głowę. Miała pysk szeroki i czerwony. Była w cętki jak tygrys i okazywała wielką zażyłość wobec burzących. Kładła się często pośród nich, gdy pracowali. Oni zaś często wchodzili do pieczary, w której czasami się chowała. W tym czasie widziałam tu i tam na całym świecie wielu ludzi dobrych i pobożnych przede wszystkim duchownych znieważanych, więzionych i uciskanych i miałam wrażenie, że któregoś dnia staną się męczennikami. "(A. III.113) - Bł. Anny Katarzyny Emmerich

Trzecia Tajemnica Fatimska - ta nieujawniona
„Teraz chcę wyjaśnić trzeci fragment tajemnicy; ta część to apostazja Kościoła. Nasza Pani pokazała nam w wizji kogoś, kogo ja opisałam jako Ojca Świętego, przed którym wielka rzesza ludzi kłaniała się/oddawała cześć. Ale była różnica (w porównaniu) z prawdziwym Ojcem Świętym, wzrok demoniczny, on miał złe oczy/oczy zła. Potem, kilka chwil później zobaczyliśmy tego samego Papieża wchodzącego do Kościoła, lecz ten Kościół to był Kościół piekielny. Nie można opisać brzydoty tego miejsca, przypominał warownię z betonami, z narożnikami pokruszonymi, z oknami jak oczy i miał iglice na dachu budynku. Szybko wznieśliśmy wzrok do Naszej Pani, która powiedziała: zobaczyliście apostazję Kościoła. Ten list może być otwarty przez Ojca Świętego, ale musi być ogłoszony po Piusie XII przed 1960r....”

Ostatnia audiencja generalna Benedykta XVI
Ostatnia audiencja generalna Benedykta XVI 27 lutego 2013 r. -ustąpienie- ze sprawowania urzędu, ale nie z papiestwa.
restkerk.net/…/waarom-het-moge…
Dziś niemal każdy mówi „F. jest papieżem!” Jest tylko jeden biskup, który twierdzi coś przeciwnego: B. Rene Gracida. I tylko garstka zdawała się mówić tak samo jak słynny włoski katolicki dziennikarz Antonio Socci. Socci przypomina nam, że postać „papież emerytowany” całkowicie nieznane w historii Kościoła.
Może być tylko jeden papież naraz, a „papież emerytowany” to wciąż Papież. Nowy papież jest po prostu anty-papieżem, chociaż był przez Kolegium Kardynałów „wybrany”, i niemal cały Kościół twierdzi, że jest papieżem. Jeśli Benedykt naprawdę wyrzekł się swojego pontyfikatu,to powinien przyjąć z powrotem tytuł Ratzinger i nie mieć białych szat i pierścienia Piotra-rybaka, i nawet nie przebywać w Watykanie. Wszyscy papieże w historii Kościoła, którzy zrezygnowali, wrócił do swojego statusu jako kardynał.
„Benedykt XVI zdecydował się zachować swój autorytet jako papieża i po prostu zrezygnować z aktywnego wykonywania swych funkcji, a nie z papiestwa. Dlatego prawdziwym Papieżem jest i nie przestał być Benedykt XVI, a ta abdykacja była wymuszona jakimś podstępem lub szantażem.( o tym dalej)
malydziennik.pl/herezja-francis…
-„Biskup Rene Henry Gracida, emerytowany biskup Corpus Christi na swoim blogu napisał wprost, że „herezja F.stała się oficjalna”.

1. Spisek; Mafia z San Gallo - (wybór F. niekanoniczny)
"Papież dyktator" – Marcantonio Colonna: Mafia z San Gallo
od roku 1996, każdego roku jej członkowie spotykali się w miejscowon Gallo, w Szwajcarii – początkowo na zaproszenie biskupa miasta Ivo Fürera oraz kardynała Carlo Marii Martini'ego, sławnego włoskiego jezuity i nauczyciela akademickiego, oraz arcybiskupa Mediolanu. Osoby te razem zorganizowały tajną 'opozycję' przeciwko kardynałowi Ratzinger (będącemu w owym czasie prawą ręką Jana Pawła II") szefowi Kongregacji Nauki Wiary.
dakowski.pl/index.php
Wywiad z watykanistą Paulem Badde, jaki ukazał się 10 sierpnia dla niemieckiej edycji Catholic News Agency.
"Badde mówi, że o istnieniu Stowarzyszenia San Gallo wiedział już od kwietnia 2005. To, że takie koło działa i stawia sobie za cel zapobiegnięcie wyborowi kardynała Ratzingera na papieża, "mogę to potwierdzić na podstawie mojego osobistego doświadczenia", zadeklarował.
Następnie sprecyzował: "Zaledwie 3 dni po pogrzebie Jana Pawła II, kardynałowie: Martini z Mediolanu, Lehman i Kasper z Niemiec, Bačkis z Litwy, Van Luyn z Holandii, Danneels z Belgii i O΄Connor z Londynu zebrali się w Villa Nazareth z kardynałem Silvestrini, niewybieralnym już na papieża, po to aby opracować taktykę, będącą w stanie zapobiec wyborowi kardynała Ratzingera na papieża. Wiedząc o tym, napisałem artykuł dla Die Welt, który ukazał się 17 kwietnia 2005 roku, i w którym mówiłem o tymże spotkaniu, podkreślając, że narusza ono wytyczne zawarte w instrukcji Universi Dominici Gregis, napisanej w 1996 przez zmarłego papieża. Instrukcja ustanawia nowe reguły co do trybu wyboru papieża przy pomocy rygorystycznych rozporządzeń: nie wolno zawierać żadnych porozumień mających na celu wpływanie na wynik Conclave, tak przed nim jak i w czasie jego trwania.
franciszekfalszywyprorok.wordpress.com/…/pertraktacje-i-…
-„F. juz w 2005 był głównym pretendentem do tronu św.Piotra. Ale wyciągnięto mu brzydką przeszłość z Argentyny. Sprytnie wycofał się scedował swe głosy na starego już Benedykta. BXVI zasłynął już złożeniem do tego momentu trzy razy piastowanego urzędu. Za każdym razem JPII jej nie przyjął. Grupa masońskich kardynałów organizujących elektorów dla poparcia Bergoglio postanowiła z tej słabości skorzystać i wycofała swego kandydata do chwili wyczyszczenia, szczególnie w mediach niezbyt chwalebnej przeszłości Bergoglia. Kiedy to się stało, rozpoczął się atak wymuszający abdykację BXVI.. UDAŁO SIĘ. Osaczono papieża i zmuszono do tego pośrednio… Dlatego jego abdykacja pod przymusem jest nieważna- nawet jeśli sam BXVI twierdzi inaczej, wszak ciągle ma przyłożony pistolet do głowy i jest na Watykanie samotny… Wg mojej wiedzy na Watykanie działają trzy sekty masońskie. Z tego jedna jest szczególnie odrażająca i lucyferyczna, włącznie z odprawianiem czarnych mszy”.
Benedykt XVI tuż po swoim wyborze wypowiedział też znamienne zdanie : „módlcie się za mnie abym nie uciekł przed wilkami”. Miał na myśli wilki w Kościele…
wiadomosci.onet.pl/…/y0slj
„Intrygi i wewnętrzne wojny były głównym powodem abdykacji papieża Benedykta XVI, a jego odejście watykańscy wrogowie planowali już w 2011 roku – takie są najnowsze wieści płynące z ust szanowanego watykanisty Antonia Socciego, który na swój autorytet zapracował m.in. licznymi publikacjami. O spekulacjach, które mogą rzucić nowe światło na tajemnicę ubiegłorocznej decyzji papieża...”
franciszekfalszywyprorok.wordpress.com/…/franciszek-wybr…
Kard. McCarrick potwierdza istnienie świeckiego lobby na rzecz kard. Bergoglio.

2. -Piąta runda głosowania, w którym Bergoglio został wybrany, a konstytucja Universi Dominici Gregis pozwala tylko cztery.
„Artykuł 78 UDG mówi nam: Jeśli wybory odbywają się w inny sposób niż przewidziany w niniejszej Konstytucji, to są nie ważne. restkerk.net/…/waarom-het-moge…
Stolica Apostolska w AAS (Acta Apostolicae Sedis) potwierdza:
- Podczas konklawe złamano co najmniej 6 pieczęci na drzwiach pałacu apostolskiego:
1. drzwi do prywatnej windy papieskiej od strony schodów kręconych
2. szare drewniane drzwi prowadzące z pokoju św. Ambrożego do biur sekretariatu
3. duże drewniane drzwi po wschodniej stronie pokoju św. Ambrożego
4. Drzwi prowadzące z sali klementyńskiej do prywatnej biblioteki
5. małe drzwi prowadzące z sali klementyńskiej do korytarza za „czcigodną” windą
6. drzwi do prywatnej windy papieskiej z dziedzińca Sykstusa V


3 Abdykacja wymuszona przez masońskie instytucje;
Abdykacja Benedykta XVI wymuszona przez masońskie instytucje.
dakowski.pl/index.php
"..., zaraz po opuszczeniu Watykanu przez Benedykta XVI, SWIFT odblokowuje watykańskie transakcje bankowe, także watykańskie bankomaty i przywraca watykańskiemu bankowi cześć i honor. Nie czekano wcale aby został wybrany Bergoglio; wystarczyło im, że „biały terrorysta” został wydalony z Watykanu. Na salonach Wall Street, Waszyngtonu i Londynu wiedziano już, że nadchodzące conclave wybierze na tron piotrowy modernistę, kogoś do którego będą mieć zaufanie. W tym kontekście wydaje się, że dymisja Ratzingera jest nieważna, jako że został on do niej zmuszony. Potwierdzałoby to także jego zachowanie, pozornie niejasne lub dwuznaczne. Sam fakt, iż zachował sobie tytuł Ojca Świętego i biały papieski ubiór, może to potwierdzić. To tak, jakby chciał dać do zrozumienia, tym, którzy są w stanie pewne sprawy pojąć, że został ze Stolicy Piotrowej wygnany, że nie odszedł dobrowolnie. (…)

4.
Apostazja- odstępstwo od wiary;
Problemy z współczesnymi krzyżami i symboliką
Byli muzułmanie którzy stali się katolikami -list
Problemy papiestwa, proroctwa na te czasy
Oto siedem „znaków” fałszywego proroka na które trzeba uważać:
1. Paraduje (Fałszywą) Pokorę z Mistrzowskim Zwodzeniem jego niezgodność z tradycją i autopromocja będzie jednym z jego „znaków”
2. Manifestuje Niewytłumaczalne Charyzmy i Osiąga Szybki Wpływ Globalny - korzysta z dwuznaczności .
3. Wykorzystuje Prawo Stopniowości (i Popularnego Poparcia) By Udaremnić Każdą Opozycję . Ukryta agendą fałszywego proroka będzie przesuwać się krok po kroku, ale zawsze w dwóch kierunkach jednocześnie (w kierunku zdającym się respektować nauczanie Kościoła oraz w kierunku zmiany dla pozornie ważnego powodu)
4. Projektuje Otwartość na Doktrynalną Rewizję i Wyznacza Kurs Apostazji;
-prawdziwa wiara zostanie wykręcona, kiedy Kościół zostanie postawiony przez „rozcieńczoną” doktryną.
-Okrzyknięty współczesnym innowatorem, będzie oklaskiwany przez świat świecki, ponieważ będzie on tolerować grzech.
- Fałszywe miłosierdzie w udzielaniu Komunii św.(bez ważnego stwierdzenia nieważności) dla par rozwiedzionych katolików w kolejnym cywilnym związku, pomimo tego, że są oni w stanie cudzołóstwa.
- Fałszywe współczucie i nadmierna tolerancja wymagająca od kapłanów Kościoła „błogosławieństwa”związków homoseksualnych, nawet jako sposób dla uniknięcia dyskryminacji.
- Fałszywa jedność (ekumenizm), umożliwiając niekatolikom przyjmowanie Komunii św w Kościele katolickim poprzez doktrynalny kompromis lub zmiany oraz poprzez zmiany w samych sakramentach św.
...
5 Doprowadzi Kościół do wciągnięcia Go w rewolucyjne wojny i wewnętrzne podziały, doprowadzając do zafałszowania Wiary Chrześcijańskiej, tak aby stworzyć nową religię ukształtowaną na humanizmie
6.Popiera Nowy Porządek świata I Jedną światową Walutę...
7. Ostatecznie Pomaga w Wielkim Prześladowaniu: Te dwie osoby, antychrysta i fałszywego proroka, są pod kierownictwem szatana i doprowadzą całą ludzkość na skraj zagłady.

F. realizuje to co zaplanowali masoni dawno temu, przykład; Nowi anty-apostołowie
„Umysły trzeba zawsze kierować ku większej dobroci i szerszemu zbrataniu. Nie mówić o Bogu, lecz o wielkości człowieka. Słowo po słowie przekształcać język, zmieniać stan umysłów. Człowiek ma się znaleźć na piedestale. Trzeba rozwijać wiarę w człowieka, który udowodni swą wielkość, kładąc podwaliny pod Kościół Uniwersalny,...
Nalegałem, by przez Eucharystię rozumieć wspólny posiłek, do którego można zaprosić niewierzących... Ostatecznie powinno się uznać, że nadrzędnym priorytetem jest podążanie za głosem własnego sumienia...Nierozerwalność małżeństwa również jest zobowiązaniem lekceważącym ludzkie pragnienie szczęścia...Wreszcie - co oczywiste - księża chcący wstąpić w związek małżeński nie spotkają się z odmową, podobnie jak kobiety pragnące przyjąć święcenia kapłańskie...powinniśmy wiedzieć, co należy wybrać z Jego nauk, by pasowało to do sytuacji współczesnego człowieka.
- F. realizuje program Anty-apostoła 1025.

Jeśli herezja jest ogłoszona nawet raz publicznie i nie zostaje poprawiona, odwołana to zostaje wciągnięta w krąg nauki KK. W każdej chwili może zostać przytoczona jako obowiązująca, nie została bowiem unieważniona i jest akceptowana milczącym przyzwoleniem, a więc trwa i przynosi „owoce”… Przenika życie Kościoła, umacnia się i deprawuje. Daje przyzwolenie na grzech… Przykładem może być praktyka Komunii Świętej dla rozwodników:
www.pch24.pl/amoris-laetitia…
"Człowiek, który zasiada na Watykanie oficjalnie zaaprobował świętokradzki dostęp do Komunii Świętej dla osób żyjących w grzechach ciężkich. Złamanie odwiecznej nauki Kościoła Katolickiego. Rzecz niesłychana w skali dwóch tysięcy lat istnienia Kościoła Katolickiego. Błąd i grzech płyną prosto z Watykanu. Od grzechu i błędu trzymajmy się z daleka." Ks. J. Bałemba

„Kościół od zawsze uczył, iż przed przystąpieniem do Komunii Świętej należy wyspowiadać się z ciężkich grzechów, a gdy grzech ten – jak w przypadku rozwodu i wstąpienia w ponowny związek – jest publiczny, kapłan nie może udzielić rozgrzeszenia, a znając sytuację penitenta – musi odmówić mu udzielenia Komunii. Teraz już nie musi, zwłaszcza gdy pod wpływem "rozeznania" oraz kiedy życie we wstrzemięźliwości seksualnej jest "opcją niewykonalną" (!), to otwarta jest droga do przystępowania przez cudzołożników do sakramentów świętych”."Tłumaczą przy tym, że sakramenty te "pozwolą tej osobie na dalsze dojrzewanie w wierze mocą łaski Bożej".
„A powiadam wam: »Kto oddala swoją żonę – chyba w wypadku nierządu – a bierze inną, popełnia cudzołóstwo. I kto oddaloną bierze za żonę, popełnia cudzołóstwo«” (Mt 19, 9)
....”Do permanentnego grzechu cudzołóstwa dodadzą świętokradzką Komunię św”...
franciszekfalszywyprorok.wordpress.com/…/franciszek-w-li…

- franciszekfalszywyprorok.wordpress.com/…/w-przededniu-sw…
„13 października 2016 do watykańskiej Auli Pawła VI na spotkanie z papieżem przybyła grupa tysiąca luteranów i katolików z Niemiec. Widok papieża przemawiającego ze sceny, na której umieszczono pomnik Lutra, mógł być szokiem dla wielu katolików, gdyż tezy Lutra zostały odrzucone, a sam Luter ekskomunikowany przez papieża Leona X w 1520 roku...Podczas spotkania F. w jeszcze mocniejszych słowach przestrzegł przed nawracaniem innych ludzi. Kilka tygodnia po stwierdzeniu, że próby nawracania prawosławnych na katolicyzm są „bardzo poważnym grzechem przeciwko ekumenizmowi”, papież powiedział pielgrzymom, że nie jest „prawnie dozwolonym” przekonywać [niechrześcijan] do swojej wiary”.

-„Proszę, nie prozelityzm”- Papież w Maroku ostrzega katolików przed nawracaniem innych -www.timesofisrael.com/please-no-prose…

-"Papież", który chce zająć miejsce Boga - Antonio Socci
cronicasdepapafrancisco.com/…/il-papa-che-vuo…
..."Błędnie uważa się, że może zmienić prawdę objawioną, ale on nie jest panem, lecz sługą"...

Franciszek: nie "bójmy" się różnych religii, ponieważ Bóg na nie "pozwala"
Sprzeciwiając się świętemu Pawłowi, Franciszek stwierdził, że wszystkie religie są miłe Bogu: "nie powinniśmy bać się różnic, Bóg na nie pozwolił".
Franciszek zmienia Chrystusa w Buddę albo Mahometa
www.fronda.pl/forum/mial-powazne-wa…
Dokument spotkania międzyreligijnego z 4 lutego, podpisany przez F. i Wielkiego Imama Al-Azhar,
Pluralizm i różnorodność religii, koloru, płci, rasy i języka są wyrazem mądrej Woli Boga poprzez którą stworzył On ludzkie istoty. Następca św. Piotra podpisał więc dokument, w którym stawia się tezę, jakoby Pan Bóg chciał ,,pluralizmu i różnorodności religii''. Oznacza to wprost, że Bóg miałby cieszyć się, że nie wszyscy ludzie wierzą w Jezusa Chrystusa, ale zamiast tego mają inną wiarę. Błędne religie miałyby być Bogu miłe! To dosłownie znaczy, że F. uznaje np.ludobójcze rytuały Azteków za pożądaną przez Boga religię, tak samo zresztą jak Islam czy judaizm, które jawnie sprzeciwiają się Kościołowi w sprawie Trójcy Świętej czy boskości Chrystusa.
Pluralizm religijny "pożądany przez Boga" – papież Franciszek
„Stwierdzenie, że "Bóg" chce istnienia wykluczających się religii oznacza, że "Bóg" F. a tak samo ocenia prawdę i fałsz, a zatem jest, niczym diabeł, panem sprzeczności”.

- Kolejna herezja F.
www.fronda.pl/forum/kolejna-herezja…
"... święci się nie rodzą, stają się, i to także odnosi się do nich [do Maryi i Józefa]".- powiedział F. zaprzeczając dogmatowi o niepokalanym poczęciu....

franciszekfalszywyprorok.wordpress.com/…/franciszek-twie…
„F. twierdzi, że Jezus stał się diabłem, wężem. Radio Watykańskie pomija te słowa...”

F. twierdzi, że grzechy ciała są lekkie; „Większość z pomniejszych grzechów, to grzechy ciała. Najbardziej niebezpieczne są grzechy umysłu.” -Grzechy przeciwko czystości sprowadzają najwięcej dusz do piekła – tę wstrząsającą prawdę przekazała Maryja bł. Hiacyncie w Fatimie. www.fronda.pl/forum
Gejowska mafia w Watykanie

www.fronda.pl/forum/herezja-ekumeni…
komentarz: „Podwójna moralność F. została już dawno wykazana przez Pawła Lisickiego, który w 2016 r. celnie wypunktował sprzeczności w wypowiedziach i postawie F. , które przyczyniają się do powiększania chaosu w Kościele:
„"Ojciec Święty" potrafi w jednym zdaniu ogłosić, że nie wolno mieszać się do polityki, by w następnym stwierdzić, że Donald Trump, kandydat na prezydenta USA, nie jest chrześcijaninem, bo wspiera budowę wyższego muru na granicy z Meksykiem; zadeklarować, że w Europie mamy do czynienia z inwazją Arabów, by za chwilę wezwać do otwarcia się na muzułmańskich przybyszów. Potrafi powiedzieć, że naturalną rodziną jest związek kobiety i mężczyzny, by potem, gdy w Rzymie miało dojść do ponadmilionowej demonstracji przeciw legalizacji związków homoseksualnych, zrobić wszystko, by nie pokazać, że cieszy się ona jego poparciem; napomykać o przeszłości chrześcijańskiej Europy i dawać za wzór laicką Francję, mówić o potrzebie wiary i deklarować, że nie jest ona potrzebna, nazywać aborcję złem i jednocześnie sugerować, że walce z nią Kościół poświęca zbyt wiele uwagi.” To sprawia – jak ocenił Lisicki – że „w całym tym galimatiasie nie sposób się dowiedzieć, o co chodzi”...
www.fronda.pl/forum/przyszedl-czas-…
"Nowa ewangelizacja" jest działaniem zmierzającym do wykorzenienia katolicyzmu, a na jego gruzach utworzenia synkretycznej para-religii jednoczącej wszystkich ludzi, czyli jednej światowej religii, marzenia masonerii od ponad 200 lat.

www.fronda.pl/forum/kto-jest-w-jedn… - ten jest
Kto się oddala od Kościoła? Czy ci wszyscy hierarchowie, również z Watykanu, którzy:
- nie chcą nauczać wszystkich narodów wiary w Chrystusa,
- zrównują naszego Pana z demonami różnych wyznawców Beliara,
- bratają się z zatwardziałymi heretykami i stawiają Lutrowi pomniki w Stolicy Apostolskiej,
- nie chcą powrotu heretyków i schizmatyków do Kościoła i zakazują ich nawracania,
- pederastów oraz innych deprawatorów moralnych dopuszczają do służby przy Najświętszym Sakramentom
- wpuszczają do Watykanu śmiertelnych wrogów Kościoła aby modlili się o zniszczenie Owczarni Pański
- dopuszczają zatwardziałych cudzołożników do stołu Pańskiego, - zrównują Pismo Święte z nazistowskim Koranem,
- głoszą, że nie trzeba wierzyć w Boga aby być zbawionym, - nauczają, iż państwo ma władzę uchwalać prawa sprzeczne z prawem Boskim,
- bratają się z hinduskimi wyznawcami demonów, wyrażając potrzebę głoszenia im ... ekologii zamiast Ewangelii,
- stawiają znak równości pomiędzy islamskim "dżihadem" a ewangelizacją nakazaną przez Pana Jezusa,
- nakazują posłuszeństwo własnemu sumieniu zamiast Chrystusowi ...
- akceptują tzw. Cele Zrównoważonego Rozwoju, których integralnym elementem jest propagowanie aborcji,

www.fronda.pl/forum/publiczny-heret…
Otóż kiedy Papież jawnie jest heretykiem, ipso facto traci swą godność i wyklucza się z Kościoła…”. św. Franciszek Salezy, Doktor Kościoła (†1622)
„W przypadku gdyby Papież stał się heretykiem, to – przez sam ten fakt i bez żadnego innego orzeczenia – odłączyłby się od Kościoła. Głowa oddzielona od ciała nie może – tak długo jak pozostaje oddzielona – być głową tego samego ciała, od którego została odcięta”. św. Antonin (†1459)

- te cytaty są też przytaczane co do innych papieży przez zagorzałych tradycjonalistów, lecz współcześnie w gąszczu herezji ciężko cokolwiek zobaczyć.. .lecz takich okoliczności jak teraz nigdy nie było - oficjalnie jest dwóch Papieży a może być jeden zgodnie z Ewangelią - . F. nie jest papieżem lecz Benedykt XVI , dlatego te argumenty nie mogą dotyczyć kogoś kto nie jest papieżem , a znajduje to miejsce bezprawnie i to z pomocą masonerii , bo kto nazywa go papieżem to uznaje go za swojego przełożonego , on jest najwyżej Biskupem i Anty-papieżem .. Wielu Papieży myliło się w różnych sprawach - są ludźmi - jak Piotr - ale jeśli są wybrani z Duchem Św. i nie sprzeciwiają się nauczaniu Chrystusa to obowiązuje posłuszeństwo (oczywiście, pierwsze Chrystusowi)

"3. Kto jest prawdziwym chrześcijaninem?
Prawdziwym chrześcijaninem jest ten, kto jest ochrzczony, wierzy i wyznaje naukę chrześcijańską oraz jest posłuszny prawowitym pasterzom Kościoła."
"4. A kto jest chrześcijaninem w znaczeniu ściślejszym i pełnym?
W znaczeniu ściślejszym i pełnym chrześcijaninem jest człowiek ochrzczony, który wyznaje prawdziwą i całą wiarę Chrystusową, czyli katolik; jeżeli przy tym zachowuje prawo Chrystusowe, wówczas jest dobrym chrześcijaninem."
(Katechizm Kardynała Gasparriego)

www.pch24.pl/ojciec-augustyn…
fragment;
– „Nauczanie papieża jest bezbłędne jedynie wtedy, gdy jest zgodne z nauczaniem Jezusa. A Jezus nie powiedział apostołom tak: idźcie na cały świat, głoście różną ewangelię, zależnie od przestrzeni mówcie co innego, zależnie od tego co ludzie chcą słuchać. Kazał im głosić tę samą ewangelię wszędzie, niezależnie od szerokości geograficznej” – mówi paulin przypominając, że Kościół nie wymaga naiwnego posłuszeństwa i w kwestiach duchowości należy używać rozumu, zaś papież jest nieomylny w sprawach wiary i moralności, gdy mówi to, co Pan Jezus – o czym przypomniał niedawno kard. Burke."

www.pch24.pl/watykan--skanda…

„Klucze Św. Piotra powróciły do Pana wraz z odejściem Ojca Świętego Benedykta. Tragiczna rzeczywistość naszych czasów.... Tylko ktoś naiwny może pytać: a co na to F.? Inspiruje, zachęca i daje wolną rękę judaszom....

Kościół i modernizm -zwiększanie ilości wikariuszów , przeciwne Ewangelii Chrystusowej.
Benedykt XVI był wrogiemu i jest masonerii kościelnej nr1. od 30 lat, to cud że był papieżem i wytrzymał tyle lat...


zdj-restkerk.net

Na czas wielkiego zamętu; paruzja.info
ľubica shares this
485
Sprisahanie proti Cirkvi a Benediktovi XVI. a vynútený dvojitý pápežský úrad
"Videla som hrozné výsledky konania veľkých propagátorov "svetla" všade tam, kde sa dostali k moci a prevzali vplyv, aby buď rozvrátili bohoslužbu a všetky praktiky a zbožné cvičenia, alebo aby z nich urobili niečo rovnako márne ako slová, ktoré používajú: svetlo, láska, duch. Pod nimi sa snažili ukryť pred sebou i …More
Sprisahanie proti Cirkvi a Benediktovi XVI. a vynútený dvojitý pápežský úrad

"Videla som hrozné výsledky konania veľkých propagátorov "svetla" všade tam, kde sa dostali k moci a prevzali vplyv, aby buď rozvrátili bohoslužbu a všetky praktiky a zbožné cvičenia, alebo aby z nich urobili niečo rovnako márne ako slová, ktoré používajú: svetlo, láska, duch. Pod nimi sa snažili ukryť pred sebou i pred ostatnými žalostnú prázdnotu svojho podnikania, v ktorom Boh nebol ničím. (A. III 161) ...videla som blízko nich ohavné zviera, ktoré vyšlo z mora. Mal chvost ako ryba, pazúry ako lev a množstvo hláv, ktoré ako koruna obklopovali jeho najväčšiu hlavu. Jeho ústa boli široké a červené. Bolo strakaté ako tiger a prejavovalo veľkú dôvernosť voči búrlivákom. Často si ľahlo medzi nich, keď pracovali. Oni zasa často chodili do jaskyne, v ktorej sa niekedy skrývalo. V tom čase som videla tu a tam po celom svete mnoho dobrých a zbožných ľudí, predovšetkým duchovných, urážaných, väznených a utláčaných, a mala som dojem, že sa jedného dňa stanú mučeníkmi.
" (A. III.113) - bl. Anna Katarína Emmerichová

Tretie fatimské tajomstvo - nezverejnené

"Teraz chcem vysvetliť tretiu časť tajomstva, ktorou je odpadnutie Cirkvi. Panna Mária nám vo videní ukázala niekoho, koho som opísala ako Svätého Otca, ktorému vzdával úctu veľký zástup ľudí. Ale bol tu rozdiel (v porovnaní so skutočným Svätým Otcom): démonický pohľad, mal zlé oči, oči zla. O niekoľko okamihov neskôr sme videli toho istého pápeža vchádzať do kostola, ale tento kostol bol kostolom pekla. Škaredosť tohto miesta sa nedá opísať, pripomínalo betónovú pevnosť s rozpadnutými rohmi, s oknami ako oči a na streche budovy boli vežičky. Rýchlo sme zdvihli oči k Panne Márii, ktorá povedala: "Videli ste odpadnutie Cirkvi.
Tento list môže otvoriť Svätý Otec, ale musí byť promulgovaný po Piovi XII. pred rokom 1960....".

Posledná generálna audiencia Benedikta XVI.

Posledná generálna audiencia Benedikta XVI. 27. februára 2013. -odstúpenie z úradu, ale nie z pápežského stolca.
restkerk.net/…heid-van-de-kardinalen-beweert-dat-hij-de-paus-is/
Dnes takmer každý hovorí "F. je pápež!" Iba jeden biskup tvrdí opak: B. Rene Gracida. A len málokto zrejme povedal toľko ako slávny taliansky katolícky novinár Antonio Socci. Socci pripomína, že postava "emeritného pápeža" je v dejinách Cirkvi úplne neznáma.
V jednom čase môže byť len jeden pápež a "emeritný pápež" je stále pápežom. Nový pápež je jednoducho antipápež, hoci bol "zvolený" kolégiom kardinálov a takmer celá Cirkev ho vyhlasuje za pápeža. Ak sa Benedikt naozaj zriekol pontifikátu, mal by si vziať späť titul Ratzinger, nemal by mať biele rúcho a prsteň s Petrovou rybou a nemal by ani zostať vo Vatikáne. Všetci pápeži v dejinách Cirkvi, ktorí odstúpili, sa vrátili do kardinálskeho stavu.

"Benedikt XVI. sa rozhodol zachovať si autoritu pápeža a jednoducho odstúpiť z aktívneho výkonu svojej funkcie, nie z pápežského úradu. Preto skutočným pápežom je a neprestal byť Benedikt XVI. a táto abdikácia bola vynútená nejakým podvodom alebo vydieraním." ( o tom neskôr)
malydziennik.pl/…wany-biskup-bardzo-ostro-a-inni-ida-jeszcze-dalej/
- "Biskup Rene Henry Gracida, emeritný biskup Corpus Christi, na svojom blogu otvorene napísal, že "F. heréza sa stala oficiálnou".

1. sprisahanie; San Gallo Mafia - (F. nekanonický výber)
"Diktátor pápež" - Marcantonio Colonna: Mafia zo San Galla
Od roku 1996 sa jej členovia každoročne stretávajú v meste Gallo vo Švajčiarsku - najprv na pozvanie tamojšieho biskupa Iva Fürera a kardinála Carla Mariu Martiniho, známeho talianskeho jezuitu a akademika, milánskeho arcibiskupa. Títo ľudia spoločne zorganizovali tajnú "opozíciu" proti kardinálovi Ratzingerovi (ktorý bol v tom čase pravou rukou Jána Pavla II." ), vedúcemu Kongregácie pre náuku viery.
dakowski.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=16591&It
Rozhovor s vatikanistom Paulom Badde, ktorý vyšiel 10. augusta pre nemecké vydanie Katolíckej tlačovej agentúry.
"Badde hovorí, že o existencii združenia San Gallo vedel od apríla 2005. Že takýto kruh je aktívny a kladie si za cieľ zabrániť zvoleniu kardinála Ratzingera za pápeža, "to môžem potvrdiť z vlastnej skúsenosti," vyhlásil.

Ďalej spresnil: "Len tri dni po pohrebe Jána Pavla II. sa kardináli Martini z Milána, Lehman a Kasper z Nemecka, Bačkis z Litvy, Van Luyn z Holandska, Danneels z Belgicka a O΄Connor z Londýna zišli vo vile Nazaret s kardinálom Silvestrinim, ktorý už nebol zvolený za pápeža, aby vymysleli taktiku, ktorá by mohla zabrániť zvoleniu kardinála Ratzingera za pápeža. S týmto vedomím som napísal článok pre Die Welt, uverejnený 17. apríla 2005, v ktorom som hovoril o tomto stretnutí a zdôraznil som, že porušuje usmernenia inštrukcie Universi Dominici Gregis, ktorú v roku 1996 napísal zosnulý pápež.

Inštrukcia zavádza nové pravidlá o spôsobe voľby pápeža s prísnymi predpismi: nie sú dovolené žiadne dohody, ktorých cieľom je ovplyvniť výsledok konkláve, a to ani pred ním, ani počas neho.

wordpress.com/…pertraktacje-i-uzgodnienia-jeszcze-przed-konklawe/
- "F. bol už v roku 2005 hlavným uchádzačom o Petrov trón. Vyviedla ho však na povrch škaredá minulosť s Argentínou. Šikovne sa stiahol a prenechal svoje hlasy už starému Benediktovi. BXVI si už dovtedy urobil meno tým, že sa trikrát vzdal svojho úradu. JPII to zakaždým neprijal. Skupina slobodomurárskych kardinálov, ktorí organizovali voličov na podporu Bergoglia, sa rozhodla využiť túto slabosť a stiahla svojho kandidáta, kým sa nevyjasní Bergogliova nie príliš slávna minulosť, najmä v médiách.
Keď sa tak stalo, začal sa útok, ktorý mal prinútiť BXVI abdikovať.... FUNGOVALO TO. Obkľúčili pápeža a nepriamo ho k tomu donútili... Preto je jeho abdikácia pod nátlakom neplatná - aj keď sám BXVI tvrdí opak, veď má stále pri hlave zbraň a vo Vatikáne je sám... Pokiaľ viem, vo Vatikáne pôsobia tri masonské sekty. Jedna z nich je obzvlášť odporná a luciferská, vrátane oslavy čiernych omší."
Benedikt XVI. krátko po svojom zvolení tiež vyslovil významnú vetu : "Modlite sa za mňa, aby som neutiekol pred vlkmi". Mal na mysli vlkov v Cirkvi...
onet.pl/…gia/papiez-benedykt-xvi-odszedl-przez-spisek/y0slj
"Intrigy a vnútorné vojny boli hlavným dôvodom abdikácie pápeža Benedikta XVI. a jeho odchod plánovali nepriatelia Vatikánu už v roku 2011 - to je najnovšia správa z úst uznávaného vatikanistu Antonia Socciho, ktorý si získal autoritu početnými publikáciami. O špekuláciách, ktoré by mohli vrhnúť nové svetlo na záhadu minuloročného pápežského rozhodnutia..."
<a href="/go/bFOL5oaiPqf8bLyxgS9EyXqsPYUzJxGBNPQ5Jpfmweuy8WsDVoywfHkH1ZmfnkyzsIuI6bwGmXS72rHEEsMBjgR4rOAMZx0D9aES0czZsCNAxpVXbyoTDpswyz1fqU7RMd
Tymoteusz
"Błąd i grzech płyną prosto z Watykanu. Od grzechu i błędu trzymajmy się z daleka." Ks. J. Bałemba”.
Otóż kiedy Papież jawnie jest heretykiem, ipso facto traci swą godność i wyklucza się z Kościoła…”. św. Franciszek Salezy, Doktor Kościoła (†1622)”.
Udowodnienie w pigułce, że Jorge Bergoglio nie jest i nigdy nie był papieżem...
„Kto ma uszy, niechaj słucha!” (Mt 13, 9).
Kto ma oczy, …More
"Błąd i grzech płyną prosto z Watykanu. Od grzechu i błędu trzymajmy się z daleka." Ks. J. Bałemba”.

Otóż kiedy Papież jawnie jest heretykiem, ipso facto traci swą godność i wyklucza się z Kościoła…”. św. Franciszek Salezy, Doktor Kościoła (†1622)”.

Udowodnienie w pigułce, że Jorge Bergoglio nie jest i nigdy nie był papieżem...

„Kto ma uszy, niechaj słucha!” (Mt 13, 9).

Kto ma oczy, niechaj patrzy, kto ma rozum, niechaj myśli i wyciąga wnioski...
ľubica
''(...)'Teraz chcem vysvetliť tretiu časť tajomstva, ktorou je odpadnutie Cirkvi. Panna Mária nám vo videní ukázala niekoho, koho som opísala ako Svätého Otca, pred ktorým sa klaňalo veľké množstvo ľudí. Ale bol tu rozdiel (v porovnaní so skutočným Svätým Otcom), démonický pohľad, mal zlé oči/oči zla. O niekoľko okamihov neskôr sme videli toho istého pápeža vchádzať do kostola, ale tento …More
''(...)'Teraz chcem vysvetliť tretiu časť tajomstva, ktorou je odpadnutie Cirkvi. Panna Mária nám vo videní ukázala niekoho, koho som opísala ako Svätého Otca, pred ktorým sa klaňalo veľké množstvo ľudí. Ale bol tu rozdiel (v porovnaní so skutočným Svätým Otcom), démonický pohľad, mal zlé oči/oči zla. O niekoľko okamihov neskôr sme videli toho istého pápeža vchádzať do kostola, ale tento kostol bol kostolom pekla. Škaredosť tohto miesta sa nedá opísať, pripomínalo betónovú pevnosť s rozpadnutými rohmi, s oknami ako oči a na streche budovy boli vežičky. Rýchlo sme zdvihli oči k Panne Márii, ktorá povedala: "Videli ste odpadnutie Cirkvi. Tento list môže otvoriť Svätý Otec, ale musí byť promulgovaný po Piovi XII. pred rokom 1960...." (...)
CUDOWNY MEDALIK shares this
61.5K
„Klucze Św. Piotra powróciły do Pana wraz z odejściem Ojca Świętego Benedykta XVI.
CUDOWNY MEDALIK
''(...)„Teraz chcę wyjaśnić trzeci fragment tajemnicy; ta część to apostazja Kościoła. Nasza Pani pokazała nam w wizji kogoś, kogo ja opisałam jako Ojca Świętego, przed którym wielka rzesza ludzi kłaniała się/oddawała cześć. Ale była różnica (w porównaniu) z prawdziwym Ojcem Świętym, wzrok demoniczny, on miał złe oczy/oczy zła. Potem, kilka chwil później zobaczyliśmy tego samego Papieża …More
''(...)„Teraz chcę wyjaśnić trzeci fragment tajemnicy; ta część to apostazja Kościoła. Nasza Pani pokazała nam w wizji kogoś, kogo ja opisałam jako Ojca Świętego, przed którym wielka rzesza ludzi kłaniała się/oddawała cześć. Ale była różnica (w porównaniu) z prawdziwym Ojcem Świętym, wzrok demoniczny, on miał złe oczy/oczy zła. Potem, kilka chwil później zobaczyliśmy tego samego Papieża wchodzącego do Kościoła, lecz ten Kościół to był Kościół piekielny. Nie można opisać brzydoty tego miejsca, przypominał warownię z betonami, z narożnikami pokruszonymi, z oknami jak oczy i miał iglice na dachu budynku. Szybko wznieśliśmy wzrok do Naszej Pani, która powiedziała: zobaczyliście apostazję Kościoła. Ten list może być otwarty przez Ojca Świętego, ale musi być ogłoszony po Piusie XII przed 1960r....”(...)''
tekla
Jak w "Dziecku Rosemary" dziecko urodzone przez główną bohaterkę wyglądało jak normalne dziecko, tylko miało inne oczy. Ona pyta przerażona: "Coście zrobili z jego oczami?"
PiotrM
Co do papieży to rozwiązanie jest proste.
Dopóki król żyje książę stoi obok!
CUDOWNY MEDALIK
PiotrM nie nazywałabym F. księciem, chyba, że księciem ciemności.
ľubica
CUDOWNY MEDALIK, myslím, že ste vôbec nepochopil význam vety, ktorú napísal Piotr: Dopóki król żyje książę stoi obok!( v slovenčine: pokiaľ žije kráľ, princ stojí pri ňom! ) ja som to pochopila tak že je to príslovie či porekadlo, ktoré jasne dáva najavo, že pokiaľ ešte stále žije kráľ, tak princ=jeho potomok stojí pri ňom! A poďme toto príslovie prirovnať k žijúcemu pp J E Benedetto XVI.., …More
CUDOWNY MEDALIK, myslím, že ste vôbec nepochopil význam vety, ktorú napísal Piotr: Dopóki król żyje książę stoi obok!( v slovenčine: pokiaľ žije kráľ, princ stojí pri ňom! ) ja som to pochopila tak že je to príslovie či porekadlo, ktoré jasne dáva najavo, že pokiaľ ešte stále žije kráľ, tak princ=jeho potomok stojí pri ňom! A poďme toto príslovie prirovnať k žijúcemu pp J E Benedetto XVI.., ak ešte žije J.E. Benedetto XVI., je povinnosťou detí, duchovných detí stáť pri ňom!
My sme predsa jeho duchovné deti.... on stále žije, je náš svätý otec, stále platný, stále uradujúci, píšuci, trpiaci vo väzení Vatikánu, obkolesený slobodomurárskymi vlkmi, ktorým sa nepoddal..... a Bergoglio? ten je jasný globalista a duchovná troska odsúsená do pekla, sluha temnoty.....ktorý skončí v ohnivom jazere!
apredsasatoci
Kráľ je JK.
Princ je kresťan.
poznanieprawdy and 2 more users link to this post