Martin - Patrón Svätý Malachiáš
Tých podvodníkov z markízy musíte stále tu dávať.
Obrana katolíckej Cirkvi
TV markíza je TV narkóza, nepozerajte!