Clicks398

Poznajte, Kto Skutočne Som

Poznajte, Kto Skutočne Som - 5. júna 2021 - Ježišove slová k nám

Vy všetci môžete Poznať, Kto Skutočne Som. Potom budete v Bázni a Úcte ku Mne, Preto, Kto Skutočne Som a Preto, Čo Dokážem Urobiť. Je smutné, že mnohí Nevedia, Kto Skutočne Som. Chýba im Pravé Poznanie O Mne a Odo Mňa, Toho, O Ktorom to všetko je. Aj toto je príčina, prečo mnohí Hynú.

Mnohí O Mne iba Vedia z čítania a z počúvania od iných ľudí. Vyznávajú Ma so svojimi ústami, ale ich srdcia sú ďaleko odo Mňa. Veria V to a Uctievajú to, čo Reálne Nepoznajú. Ja Hľadám Pravých Uctievačov, ktorí Ma Uctievajú V Duchu a V Pravde. Vy všetci môžete byť v Jednote So Mnou, Zajedno V Duchu a V Pravde. Je to voľba. Nikoho Nenútim Poznať Ma Reálne.

Ja sa Nemením. Milujem a Starám sa o každého. Zomrel som za všetkých z Lásky Na Kríži. Zaplatil som Výkupné, Najvyššiu Cenu S Mojou Krvou. Som Jediný Záchranca, Mesiáš sveta. Nie je to Moja Vôľa, aby ktokoľvek Zahynul, ale aby sa všetci Kajali, aby mali Nádej na Večný Život na Konci, pretože Koniec to oznámi. Každý musí byť Uzmierený a v Pokoji So Mnou, aby Mal a Zažíval Môj Pokoj, ktorý presahuje každé ľudské chápanie, dokonca aj uprostred Virvaru. Vo svete Nebude pravý pokoj bezo Mňa, Princa Pokoja, iba Virvar. Môžete očakávať, že bude Vzrastať aj Virvar, pritom ako sa Koniec Odvíja.

Máte vašu vlastnú Zodpovednosť za Spoznanie toho, Kto Skutočne Som. Musíte mať svoj vlastný Osobný Vzťah Lásky So Mnou a musíte na ňom pracovať. Všetko je to medzi Mnou a vami a nikto iný to nemôže urobiť za vás. Ja Nikoho Neuprednostňujem ani Neukracujem. Ak Ma Hľadáte s celým vaším srdcom, tak Ma Nájdete. Som vždy Verný. Odmeňujem tých, ktorí Ma Usilovne Hľadajú. Priblížte sa ku Mne a Ja sa tiež Priblížim k vám. Moje Prisľúbenia Nezlyhávajú. Aj vy môžte Poznať, Kto Skutočne Som.

youtube.com/watch?v=LhVDzM555JA
Public domain