Samota je miestnosť, v ktorej Boh prijíma návštevy.More
Samota je miestnosť, v ktorej Boh prijíma návštevy.