Clicks8
vi.news

Vắc xin nhiễm phá thai là một điều đáng ghê tởm

Trong một bài giảng ngày 21 tháng 6 ở Vienna, Giám mục Athanasius Schneider đã chỉ trích vắc-xin được chế tạo bằng tế bào của những đứa trẻ bị phá thai.

Một video của bài giảng đang lan truyền nhanh chóng trong thế giới nói tiếng Đức (bản ghi của bài giảng).

Schneider gọi "ngành công nghiệp bào thai khủng khiếp và việc buôn bán các mô và tế bào của những đứa trẻ bị phá thai, tức là những đứa trẻ bị sát hại" là một sự ghê tởm.

Ông nói, việc sử dụng thuốc được sản xuất bởi những đứa trẻ bị phá thai liên quan đến việc đồng lõa trực tiếp với cái ác và trực tiếp thu lợi từ những hành vi xấu xa. Schneider tuyên bố những sản phẩm như vậy là sai về mặt đạo đức, mặc dù chúng khẳng định là "tốt".

Ông giải thích rằng có một kỳ vọng rằng các loại thuốc bắt nguồn từ sự tàn ác của con người là một lợi ích cho con người, tuy nhiên, "lợi ích" này đã đạt được bằng cách tra tấn và giết chết những đứa trẻ chưa sinh ra.

Đức cha tuyên bố rằng một số người muốn "tận hưởng cuộc sống trần thế mà không gặp khó khăn bằng cách thực hành nghệ thuật thỏa hiệp." Nhưng ông khẳng định rằng không có sự thỏa hiệp giữa sự sống và cái chết.

#newsAkfquoqcxe