Clicks305

Záleží to na vás

Záleží to na vás - 19. september 2021 - Ježišove slová k nám

Záleží to na vás. Vy ste Zodpovední za vaše vlastné Kráčanie a Vzťah So Mnou. Je to len medzi Mnou a vami, pretože nebudete mať nikoho iného obviňovať na Konci a Koniec to oznámi.

Vaša Konečná Destinácia Záleží na vás. Máte slobodnú vôľu. Voľba je vaša vlastná. Nikoho Nenútim. Volám, ale musíte odpovedať. Voľby majú vždy následky. Musíte byť Uzmierení a v Pokoji So Mnou, Princom Pokoja. Ja Som Jediný Záchranca, Mesiáš sveta. Buďte vždy v Pokoji So Mnou. Som vaša jediná Nádej na Večný Život, ale Záleží to na vás.

Mám Plán a Účel S vami, ale musíte byť ochotní a Pokorne sa Podriadiť, úplne Mne a Mojej Autorite. Zaprite sa a zdvihnite váš kríž každý deň a Nielen v niektoré dni a Nasledujte Ma, Moju Cestu, keď vás Osobne Usmerňujem a Vediem, každý krok Cesty, aby ste boli v Mojej Dokonalej Vôli. Dávam vám vaše vlastné Poverenia a Inštrukcie podľa Môjho Plánu a Účelu. Záleží to na vašej Ochote a Poslušnosti. Moja Volanie a Moje Dary sú Neodvolateľné. (nemenné)

Poviem mnohým v Ten Deň: Choď Preč, Ja som ťa Nikdy Nepoznal, ty ktorý/ktorá činíš neprávosť. Čo Poviem vám? To Záleží na vás.

Nepozerajte sa na iných ľudí. Musíte byť v Jednote So Mnou, Jednotní v Duchu a Jednotní v Pravde. Musíte Nasledovať Mňa, máte za to vašu Zodpovednosť. Záleží to na vás. Ja Idem Pred vami, aby som Spravil pokrivené miesta priamymi, drsné miesta hladkými a Otváral vám Dvere podľa Môjho Plánu a Účelu a to v Mojom Čase. Všetky Veci Vypracúvam pre Dobro, pre tých, ktorí Ma Milujú, ktorí sú Povolaní podľa Môjho Plánu a Účelu, ale Záleží to na vás.

Ak chcete dosiahnuť správnu Konečnú Destináciu, potom musíte Nasledovať Ma, Moju Cestu. Ja Som jediná Cesta, Pravda a Život. Okrem Mňa Nie je Žiadny iný a ani nikdy nebude, iba zvodcovia, vlci v ovčích šatách a od nich musíte utekať preč, ale ku Mne, ale to Záleží na vás. Ja vás Milujem a Starám sa o vás. Som Jediný Dobrý Pastier. Spravte Ma vaším Dobrým Pastierom. Naslúchajte (jedine Mne), Poslúchajte a Nasledujte jedine Mňa, ale to Záleží na vás.

“Ale prečo Ma Nazývate ‘Pane, Pane,’ a Nerobíte Veci, ktoré Vravím?” Lukáš 6:46.

youtube.com/watch?v=xAQzNiG5m3Y
Public domain