ľubica
101.3K
5. 7.2017 Nitra - modernizmus v priamom prenose na štátny sviatok!!! www.hlavnespravy.sk/…/1059854More
5. 7.2017 Nitra - modernizmus v priamom prenose na štátny sviatok!!!

www.hlavnespravy.sk/…/1059854
MilanJan
No totálne s Vami súhlasím ľubica...trefne tak to je, na SR je zakázané aj myslieť, mať svoj názor..., Slovensko vyhnalo za hranice veľa mozgov, tvorivých síl, dajú sa kupiť za 1 pivo, 1 klobásu, 2 krajce chleba ..., a preto zožne to ovocie toho, Slováci sa pretekajú v tom, kto je lepší otrok, a ako poslúcha hlas Boží ....vidíme...., česť výnimkám, ktoré sa nedajú klamať, a veria BOHU!! Je ich …More
No totálne s Vami súhlasím ľubica...trefne tak to je, na SR je zakázané aj myslieť, mať svoj názor..., Slovensko vyhnalo za hranice veľa mozgov, tvorivých síl, dajú sa kupiť za 1 pivo, 1 klobásu, 2 krajce chleba ..., a preto zožne to ovocie toho, Slováci sa pretekajú v tom, kto je lepší otrok, a ako poslúcha hlas Boží ....vidíme...., česť výnimkám, ktoré sa nedajú klamať, a veria BOHU!! Je ich pramálo....a pre PeterMaria by bolo dobré asi zohnať nejakú „kybernetickú kvantovú gumu“ , aby mohol gumovať až do krvi komentáre tých, ktorí sú nepohodlní pre apostatickú, prohomosexuálnu, satanom infikovanú, falošnú, Bohu-vzdornú, „predpotopnú“ cirkev....ktorá ale skoro padne, pretože Cirkev Isusa Christa tróni naveky!
markus55
V Nitre zasvätili Slovensko Božskému Srdcu Ježišovmu a Srdcu Panny Márie
P:3, 05. 07. 2017 12:01, DOM
Nitra 5. júla (TK KBS) Starobylá Nitra dnes privítala niekoľko tisíc veriacich. Prišli na národnú púť k svätým solúnskym bratom Cyrilovi a Metodovi. Slávnostnú svätú omšu na poľnom oltári celebroval za prítomnosti viacerých biskupov reykjavický biskup Mons. Dávid Bartimej Tencer, pôvodom Slovák. …More
V Nitre zasvätili Slovensko Božskému Srdcu Ježišovmu a Srdcu Panny Márie
P:3, 05. 07. 2017 12:01, DOM

Nitra 5. júla (TK KBS) Starobylá Nitra dnes privítala niekoľko tisíc veriacich. Prišli na národnú púť k svätým solúnskym bratom Cyrilovi a Metodovi. Slávnostnú svätú omšu na poľnom oltári celebroval za prítomnosti viacerých biskupov reykjavický biskup Mons. Dávid Bartimej Tencer, pôvodom Slovák. Na Svätoplukovom námesti sa na liturgii zúčastnili aj predstavitelia politického a spoločenského života na čele s predsedom vlády SR Robertom Ficom. Hlavným bodom bohoslužby bolo zasvätenie Slovenska Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, tak ako to urobil pred 70 rokmi vtedajší nitriansky arcibiskup Karol Kmeťko.

Na začiatku bohoslužby prítomných pozdravil primátor Nitry Jozef Dvonč. Homíliu predniesol biskup Tencer. Počas nej viackrát rozosmial účastníkov púte a vyslúžil si ich potlesk. Vo svojej kázni vyzval veriacich, aby nielen strážili, ale najmä zveľaďovali dedičstvo otcov. Hovoril v nej o aktualizácii zasvätenia Slovenska Božskému Srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie „Nádherné zasvätenie z roku 1947 ideme aktualizovať. Ideme ho urobiť novým, ideme ho urobiť účinným na našu dobu“, povedal. Aktualizácia v tomto zmysle je podľa hlavného celebranta „náš nový osobný postoj, že my chceme dnes s tým zasvätením prisľúbiť Pánu Bohu, že budeme žiť kresťanstvo v súčasnom svete a súčasným spôsobom, (…) že naše kresťanstvo zachutí aj tým ľuďom, ktorí s vierou až tak veľa nemajú“.

V súvislosti so sviatkom svätých spolupatrónov Európy pripomenul hlavný celebrant refrén, ktorý sa počas liturgie opakuje: Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane! Zachovať to dedičstvo znamená podľa neho byť poslom Ježiša Krista, aby Pán Ježiš bol sprítomnený v životoch ľudí. „Keď sa jedná o Boha, o vieru, o Cirkev – o mňa sa jedná. (…) Vtedy aj ja vstanem a zoberiem svoj podiel zodpovednosti“, povzbudil prítomných na záver svojho príhovoru po evanjeliu biskup Dávid Bartimej Tencer.

Hlavný celebrant vyzdvihol význam slova zježíšstvění, ktoré použil Tomáš Garrigue Masaryk v knihe Karola Čapka Rozhovory s T. G. Masarykom. „Je to výstižný výraz, ktorý vystihuje prítomnosť Ježiša v našich životoch, v našich srdciach. Nestačí, aby sme zachovávali dedičstvo našich otcov, urobme všetko pre to, aby to dedičstvo rástlo nielen množstvom, ale aj kvalitou ľudí, aby bolo zježíšstvění zreteľné v živote každého z nás,“ vyzval Tencer. Kazateľ pripomenul, že viera ľudí je veľký dar nielen od Pána Boha, ale je za tým aj veľa ľudského úsilia. „A to je to, čo voláme cirkev. Boh aj dnes pôsobí cez cirkev a cirkev, to sme my, ľudia. Každý z nás má niesť kúsok zodpovednosti. Keď ide o Boha, vieru, cirkev, ide aj o nás, vtedy sa netreba spoliehať ani na biskupov, ani na cirkev, ani na vládu a nikoho iného, vtedy treba prevziať ten svoj diel zodpovednosti.“

Po modlitbe po prijímaní nasledovala modlitba zasvätenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie pred Oltárnou sviatosťou. Predsedal jej bratislavský arcibiskup – metropolita Mons. Stanislav Zvolenský, predseda Konferencie biskupov Slovenska. Slávnostné zasvätenie sa konalo pri príležitosti 70. výročia zasvätenia Slovenska Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, ktoré na Starých Horách na celokrajinských misijných slávnostiach na sviatok sv. Cyrila a Metoda (6. júla 1947) predniesol vtedajší nitriansky arcibiskup Karol Kmeťko.

V marci tohto roka členovia KBS na svojom plenárnom zasadnutí schválili návrh nitrianskeho biskupa Mons. Viliama Judáka, aby sa pri najbližšom slávení sviatku sv. Cyrila a Metoda a Nitre toto zasvätenie Slovenska obnovilo. Zároveň sa rozhodli pripraviť pre veriacich pastiersky list, ktorý sa čítal v kostoloch poslednú júnovú nedeľu (25. 6.).

“Vtedajší slovenskí biskupi vyslovili nádej, že jednomyseľné a zbožné zasvätenie prinesie nášmu národu Božie požehnanie,” uviedli biskupi v pastierskom liste. “Bolo to dva roky po druhej svetovej vojne a katolíci boli vyradení z politického života. Neprajnosť, ba otvorené nepriateľstvo voči Cirkvi už bolo cítiť všade (poštátnenie škôl, zatknutie biskupov Jána Vojtaššáka a Michala Buzalku, domová prehliadka Karola Kmeťka, zatýkanie kňazov a laikov, udavačstvo, politické väznenia, potláčanie ľudskej slobody a dôstojnosti). Vtedajší režim sa hneď po vojne pripravoval na prevzatie celej moci v štáte, čo sa v plnej miere uskutočnilo po roku 1948,” napísali biskupi.

V akte zasvätenia Slovenska vtedajší biskupi vyjadrili nádej, že Božské Srdce Ježišovo a Nepoškvrnené Srdce Panny Márie bude posilou v týchto neľahkých časoch. “Dnes síce žijeme v spoločnosti, ktorá nám navonok zaručuje vyznávať a praktizovať našu vieru, avšak nachádzame sa v situácii, keď sme ohrození z viacerých strán. Ideologický materializmus padol so systémom, ktorý bol diktatúrou a na jeho miesto nastúpil materializmus pragmatický, zameraný na pohodlie, zábavu a pôžitok. Nášmu správaniu nič nevnucuje, nevedie s nami názorové spory. Avšak kvalitu svojho života meriame tovarom. V takomto myšlienkovom svete nie je miesto pre náboženstvo,” uviedli v liste biskupi.

V modlitbe zasvätenia, ktorá zaznela dnes na púti v Nitre, oslovili biskupi všetkých veriacich, predstaviteľov verejnej sféry, príslušníkov náboženských a národnostných menšín a všetkých spoluobčanov. “V tejto modlitbe sa chceme obrátiť na túto Kristovu lásku, zosobnenú v jeho Božskom Srdci. V storočnici fatimského zjavenia, na príhovor Panny Márie, mu chceme zveriť celý náš národ, všetkých obyvateľov našej vlasti v tejto vážnej chvíli našich národných i osobných dejín,” píše sa v modlitbe, ktorá obsahuje 12 prosieb. “Prijmi tieto naše prosby aj na príhovor našich svätých patrónov, ktorí posvätili našu krajinu svojím verným životom a činnosťou podľa tvojho evanjelia,” uvádza modlitba.

Cyrilometodské púte v Nitre v novodobej histórii Slovenska sa začali v roku 1990, píše Nitrianske biskupstvo. Konali sa na Kalvárii nad mestom. Omšiam vtedy predsedal kardinál Ján Chryzostom Korec. Od roku 2006 sa vďaka diecéznemu biskupovi Mons. Viliamovi Judákovi púte 5. júla presunuli na Nitriansky hrad. Až v ostatných rokoch sa kvôli veľkému počtu prítomných veriacich miesto bohoslužby presunulo na Svätoplukovo námestie. Domáci biskup si každý rok pozýva iného biskupa – zo Slovenska alebo zo zahraničia -, aby predsedal svätej omši. Pamätná je národná púť z roku 2013, keď si Slovensko pripomenulo 1150. výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda na naše územie.

K správe bolo vydané FOTO.

Zdieľať Páči sa mi to
Viac


Napísať komentár …

markus55 pred 7 minútami

dyk včera

markus55 pred 4 minútami
Zaujimavá myšlienka, Dyk. Tak že, keď bolo zasvätenie "aktualizované", tak je platné, hoci tu mnohí píšu, že nebolo platné? Mám trochu v tom zmätok. Asi príliš čítam kritikov.
...
Áno. Bolo platné, lebo bolo to nadviazanie na to, čo už tu bolo, ale sa to aktualizovalo, čiže, ako by sa to Zasvätenie oprášilo, vytiahlo znova na denné svetlo, ukázalo sa naň, čiže, netrebalo povedať "Zasväcujeme sa", lebo to už povedali biskupi v roku 1947, neskoro síce, ale predsa, a tak sa teraz iba nadviazalo na to prvé.
Predstav si, že aktualizuješ WINDOWS. Neinštaluješ ho znova, ale ten WIN sa len stane modernejším bez toho, žeby sa prvá verzia vymazala, ale na tú starú verziu sa dá nový šat a WIN slúži ďalej ten istý, ale novší.
...
Ináč kritikom som podľahol aj ja, ale spovedal som sa z toho a Boh mi to dal dnes počas dnešného Zasvätenia takto pochopiť :-)

Páči sa mi to
Viac


markus55 pred 8 minútami

Peter Maria včera

Vďaka Bohu som mohol byť na tejto slávnosti prítomný, už na začiatku ma oslovil biskup Tencer, ktorého som poznal ešte ako predstaveného kapucínov z Hriňovej, keď kráčal v sprievode s tou veľkou bradou :-) a drevenou berlou, akoby kráčal sám sv. Metod :-)
✍️
Potom keď prednášal modlitby a spevy sv.omše, jeho mohutný hlas sa ozýval centrom mesta a v tej chvíli bola Nitra akoby veľkým kostolom.
✍️
Z jeho kázne ma oslovilo ako hovoril, že mnohí zvaľujú vinu na biskupov, čo všetko by mali robiť, zdôraznil, že aj mi máme svoj podiel zodpovednosti, a vyzdvihol hovorcu TK KBS kňaza Martina Kramaru, ako perfekte obhajuje našich biskupov...
✍️
Nech Boh žehná nášho pápeža Františka i biskupov a kňazov, ktorí sú s ním zjednotení. 😇

Páči sa mi to
Viac


markus55 pred 15 minútami

Tlačova kancelária biskupov Slovenska vydala správu k tejto výnimočnej udalosti, ktorá sa uskutočnila v Nitre. Je zaujimavé, že sa tu nepíše nič o neplatnom zasvätení ani sa tu nekritizuje kázeň hlavného celebranta. Preto čítajme len oficialne stanoviská cirkvi a nedajme sa manipulovať Alicov, Ľubicov a spolkom, ktorí pôsobia tu na Glórii, aby rozoštvávali a ničili jednotu cirkvi. Ich príspevky sú plné jedovatých slov, ktoré spôsobujú odpad od pravej viery. Preto by mal katolík čítať výhradne len tie príspevky, o ktorých vie, že vyjadrujú lásku k nášmu sv. Otcovi Františkovi a nesnažia sa veriacich rozoštvávať filtrovaním slov a hľadaním iných významoch, v akom kontexte boli povedané.
predvčerom
ľubica
Tento pastier na zvukovej nahrávke je dobrý pastier, lebo vie čo potrebuju ovce a im to aj dáva.....
Skutočný otec je ten, ktorý napomína a volá k čistote - svätosti... - homília zo Sv. Liturgie 8.7.….
Caesar
ľubica
tato pokoncilová uplná katastrofa, ako to nazval pater Amorth:
www.youtube.com/watch
bude trvat dovtedy, dokial nedojde k zasvateniu Ruska, tak, ako si to Panna Maria ziadala.
Pater Amorth dodal, ze k tomu dojde, ale bude uz neskoro!
ľubica
viete MilanJan, máme čo si zaslúžime, lebo sa bojíme a tlieskame ako národ hocičomu a hocikomu, perfektne sa vieme plaziť a skláňať chrbát! preto máme to čo máme a trolovia sa ešte tešia aká krásna kázeň, však ...? dyk, markus55, peter maria, peterma, peterskala .....Cyrilometodská národná púť v Nitre 2017
MilanJan
Ano, tak, to čo sme videli, zasvätenie nebolo. Pokoncilný postup – vystúpime pred verejnosť, budeme „krásne“ kázať/ ale vždy len prázdne žvásty....a drísty..../, nesmieme hlásať Isusa Christa, pretože by sme urazili nevercov, židov, ktorí neprijali Isusa a kastu vládnucej satanskej sírovej smotánky a drzo oblbneme ľudí, aby si mysleli, že majú, to čo si žiadajú....Pán celebrant hovoril o „aktua…More
Ano, tak, to čo sme videli, zasvätenie nebolo. Pokoncilný postup – vystúpime pred verejnosť, budeme „krásne“ kázať/ ale vždy len prázdne žvásty....a drísty..../, nesmieme hlásať Isusa Christa, pretože by sme urazili nevercov, židov, ktorí neprijali Isusa a kastu vládnucej satanskej sírovej smotánky a drzo oblbneme ľudí, aby si mysleli, že majú, to čo si žiadajú....Pán celebrant hovoril o „aktualizácii“ , obnovovať z r. 1947 nič nechcel, a použil vyjadrenie od známeho slobodomurára...

No, keď niečo bolo dobre vykonané v minulosti, čo teraz nefunguje, asi je normálne to obnoviť...., no pán celebrant ide v duchu pokoncilného aggiornamenta – prispôsobiť to dobe....reči ľudu....a namiesto riadnej modlitby zasvätenia použijeme spoločné modlitby, aby celosvetový protestantizmus nebol urazený nejakým spiatočníctvom.....a vraj sa nemáme byť....ale ten pán čo vrazil tomu druhému sa mu ľúbil...hmmm, len aby aj on neschytal jednu ...., aspoň vo faktoch / čo sa týka Nemecka/ nech neklame....drzá sprostá lož....!!! Ale vraj rok 2017 je „dobrý“ rok...no dobre, len podľa toho, či som na strane Isusa Christa alebo nie...
ľubica
Hlavný celebrant vyzdvihol význam slova ‘zježíšstvění’, ktoré použil Tomáš Garrigue Masaryk v knihe Karola Čapka Rozhovory s T. G. Masarykom.
.................
„Neobnovujme však naše zasvätenie
tak, aby sme sa vrátili do roku 1947! Aktualizujme ho, urobme ho novým, účinným na našu dobu. Aktualizácia je náš osobný postoj......
-------

vy čo máte viac rokov a snáď aj viac rozumu, viete si …More
Hlavný celebrant vyzdvihol význam slova ‘zježíšstvění’, ktoré použil Tomáš Garrigue Masaryk v knihe Karola Čapka Rozhovory s T. G. Masarykom.
.................
„Neobnovujme však naše zasvätenie
tak, aby sme sa vrátili do roku 1947! Aktualizujme ho, urobme ho novým, účinným na našu dobu. Aktualizácia je náš osobný postoj......
-------

vy čo máte viac rokov a snáď aj viac rozumu, viete si istotne zložiť túto mozaiku, ktorú som vyžltila.... : Slobodomurárstvo. Nešťastie našej doby. Pôsobenie slobodomurárstva na verejnosť
pokračovanie:
Slobodomurárstvo. Nešťastie našej doby (4) Slobodomurárstvo a katolicizmus
ľubica
súvis s témou: Mlč ne !!! / nakoľko hovoriaci hovoril a nič nepovedal! 🤨
One more comment from ľubica
ľubica
„Neobnovujme však naše zasvätenie tak, aby sme sa vrátili do roku 1947. Aktualizujme ho, urobme ho novým, účinným na našu dobu. Aktualizácia je náš osobný postoj. Dnešným zasvätením chceme prisľúbiť Bohu, že kresťanstvo budeme žiť v súčasnom svete a súčasným spôsobom, že naše kresťanstvo zachutí aj tým ľuďom, ktorí s vierou toho veľa nemajú,“ vyzval Tencer vo svojej kázni.
Hlavný celebrant …More
„Neobnovujme však naše zasvätenie tak, aby sme sa vrátili do roku 1947. Aktualizujme ho, urobme ho novým, účinným na našu dobu. Aktualizácia je náš osobný postoj. Dnešným zasvätením chceme prisľúbiť Bohu, že kresťanstvo budeme žiť v súčasnom svete a súčasným spôsobom, že naše kresťanstvo zachutí aj tým ľuďom, ktorí s vierou toho veľa nemajú,“ vyzval Tencer vo svojej kázni.

Hlavný celebrant vyzdvihol význam slova ‘zježíšstvění’, ktoré použil Tomáš Garrigue Masaryk v knihe Karola Čapka Rozhovory s T. G. Masarykom. „Je to výstižný výraz, ktorý vystihuje prítomnosť Ježiša v našich životoch, v našich srdciach. Nestačí, aby sme zachovávali dedičstvo našich otcov, urobme všetko pre to, aby to dedičstvo rástlo nielen množstvom, ale aj kvalitou ľudí, aby bolo ‘zježíšstvění’ zreteľné v živote každého z nás,“ vyzval Tencer.

Kazateľ pripomenul, že viera ľudí je veľký dar nielen od Pána Boha, ale je za tým aj veľa ľudského úsilia. „A to je to, čo voláme cirkev. Boh aj dnes pôsobí cez cirkev a cirkev, to sme my, ľudia. Každý z nás má niesť kúsok zodpovednosti. Keď ide o Boha, vieru, cirkev, ide aj o nás, vtedy sa netreba spoliehať ani na biskupov, ani na cirkev, ani na vládu a nikoho iného, vtedy treba prevziať ten svoj diel zodpovednosti.“

Cyrilometodské púte sa v novodobej histórii Slovenska začali v Nitre v roku 1990. Konali sa na Kalvárii nad mestom, svätým omšiam predsedal kardinál Ján Chryzostom Korec. Od roku 2006 sa vďaka diecéznemu biskupovi Viliamovi Judákovi presunuli na Nitriansky hrad. Až v ostatných rokoch sa pre veľký počet prítomných veriacich miesto bohoslužby presunulo na Svätoplukovo námestie. Domáci biskup si každý rok pozýva iného biskupa, aby predsedal svätej omši. Na tohtoročnej národnej Cyrilometodskej púti sa zúčastnil aj predseda vlády SR Robert Fico a ďalší členovia vlády, zástupcovia duchovného, verejného a spoločenského života.
........................
od peter maria: Cyrilometodská národná púť v Nitre 2017 ktory sa teší z modernizmu ako malé dieťa a nerozoznáva ducha....