Clicks1.6K

KRALICKÝ KLENOT Ladislav Křížek

bratr
291
KRALICKÝ KLENOT Ladislav Křížek
Barbarin
Hoki-hooki, 31.1. 2020 jsi napsal, že se loučíš skutečně natrvalo. Opět jsi lhal. Neumíš se ovládat?
Barbarin
10. května 2018 jsi oznamoval, že odcházíš v nejlepším bez velkých gest. Opět jsi lhal. Jsi notorický lhář, Hoki-hooki. Je jedno, jak si říkáš, tvé pravé jméno je Syn Lháře.
One more comment from Barbarin
Barbarin
Monku, 24. června 2013 jsi ujišťoval své "přátele", že se tu nebudeš vyskytovat žádným způsobem. Lhal jsi, tvá ujišťování nemají žádnou hodnotu. Jsi notorický lhář. Dej pozor, všichni lháři skončí v ohnivém jezeře.
Kallistratos
Vkládám sem:
-------------------
Kallistratos
před 20 minutami
VaticanNews pripúšťa: pPápež František je obviňovaný ako kacír
Libore, prosím raději už mlč a napni síly pro svou rodinu a své děti. Této odpovědnosti Tě nikdo nezbavil a priorita přece není neustále házet hnůj na papeže a ŘKC, ale Tvá priorita je snad uživit a postarat se o rodinu, své děti, svou životní partnerku Tam napni své …More
Vkládám sem:
-------------------
Kallistratos
před 20 minutami
VaticanNews pripúšťa: pPápež František je obviňovaný ako kacír
Libore, prosím raději už mlč a napni síly pro svou rodinu a své děti. Této odpovědnosti Tě nikdo nezbavil a priorita přece není neustále házet hnůj na papeže a ŘKC, ale Tvá priorita je snad uživit a postarat se o rodinu, své děti, svou životní partnerku Tam napni své výchovné síly, a více než než v tom svém pekelném "salemském" harašení, kde vidím tak málo lásky. (Mimochodem, láska spojena s dobrým příkladem a zodpovědností vychovává více než tisíc slov a megafony nalepené na ústa :) Kdo má rodinu dobře ví...)

Nezaměstnanost je v současnosti minimální, takže argumenty, jak není práce a není někdo živen od své církve nejsou akceptovatelné. Mnoho z těch co kritizuješ za komančů makali fyzicky a do jisté míry je to i "zušlechtilo". Mimochodem, interpretuješ věci někdy tendenčně a docela nepřesně. A jestli se domníváš, že to buzerování a urážení papeže a znevěrohodňování ŘKC je služba Bohu, tak se mýlíš. Podobně tak ti, kteří se domnívají, že jejich neustálá kritika patří mezi skutky duchovního milosrdenství :) A jen jeden tematický odkaz na skutky milosrdenství: www.pastorace.cz/Knihovna/2-Skutky-milosr…

(mimochodem je úžasné sledovat, jak mi někdo je schopen tento komentář z daného vlákna mazat do 5 sec.! Už dvakrát se to povedlo... Že by česká administrace "fungovala" a měl ji dokonce někdo na starosti. Ta rychlost :)
Kallistratos
I náboženští trollové mají své limity, jak vidím. Potácejí se za "hradbami" v "bahně" a o "bahně" jen mluví... Snůška dohadů, klišé, pustá neživotná, užvatlaná a pomlouvačná klišé. Řevnivost, provokace, lži. Snaha se zaháčkovat na čemkoli.
Ano, Ježíš je Pravda i Láska, je Spasitel světa a ďábel? To je poražený hráč, ubožák kvičící z posledních sil, omezený časem a vědomím, že jednoho dne zcela …More
I náboženští trollové mají své limity, jak vidím. Potácejí se za "hradbami" v "bahně" a o "bahně" jen mluví... Snůška dohadů, klišé, pustá neživotná, užvatlaná a pomlouvačná klišé. Řevnivost, provokace, lži. Snaha se zaháčkovat na čemkoli.
Ano, Ježíš je Pravda i Láska, je Spasitel světa a ďábel? To je poražený hráč, ubožák kvičící z posledních sil, omezený časem a vědomím, že jednoho dne zcela pomine jakékoli zlo a tedy i jeho bytí. Láska je největší síla ve Vesmíru, je tvůrčí a mocná, je vytrvalá a obětující se, nehledá svůj prospěch, nepočítá křivdy.... MILUJE. Takový je Bůh. Úžasný Kristus. Boží Syn. 🙂
9 more comments from Kallistratos
Kallistratos
Zlo bude zničeno a Dobro oslaveno. Bůh je Láska, která radikálně proměňuje. Střípky Božího království můžeme objevovat i na tomto světě a můžeme se s pomocí Boží učit skládat obrazy a chápat co je cenné a co marné.... a lnout k Tomu, který vše stvořil.
Kallistratos
Když byl dítětem, zneklidnil krále,
když byl chlapcem, udivil vzdělané muže,
když byl mužem, otřásl celým národem i základy veleříše římské.
Nenapsal ani jednu knihu, ale do největších knihoven světa by se nevešly knihy, které byly napsány o něm.
Nesložil žádnou píseň, ale svou odpouštějící láskou rozezvučel písněmi chvály více než všichni básníci světa.
Nezaložil náboženskou školu, vědecký ústav…
More
Když byl dítětem, zneklidnil krále,
když byl chlapcem, udivil vzdělané muže,
když byl mužem, otřásl celým národem i základy veleříše římské.
Nenapsal ani jednu knihu, ale do největších knihoven světa by se nevešly knihy, které byly napsány o něm.
Nesložil žádnou píseň, ale svou odpouštějící láskou rozezvučel písněmi chvály více než všichni básníci světa.
Nezaložil náboženskou školu, vědecký ústav ani seminář, ale všechny školy vzdělaných národů se nemohou pochlubit tolika žáky, jako on.
Nezařídil lékařskou ordinaci, ale uzdravil více nemocných duší, než tisíce lékařů nemocných těl.
Ovládal zákony přírody, chodil po vlnách moře, tišil bouři, sytil z mála tisícové zástupy, léčil bez léků…, křísil mrtvé.
Nepřátelé ho nemohli přemoci, satan ho nemohl zničit, ani hrob ho nemohl zadržet!
Nade vším zvítězil.
Nevelel žádné armádě, nedobyl železem ani píď půdy, a přece žádný vojevůdce neměl tolik dobrovolníků jako on.
Mocí své lásky, poselstvím evangelia přetvořil svět.
Velcí mužové přišli a odešli, všichni lidé zklamali, avšak on nikdy nikoho.
Všichni lidé zhřešili, ale on jediný zůstal svatý, věčný, dokonalý, nejkrásnější mezi lidskými syny.
A tento Ježíš je Spasitelem světa, můj Spasitel a Přímluvce u Boha.

Issac Newton
Kallistratos
Jak už jsem napsal níže: Vůbec se nedivím, že komentář registrace Theo a Barbarina časově po minutě navazoval a stejně tak i barevně ladil. Každý ať si to přebere po svém...

A jde-li o to ostatní - jsou lidé zlí i nemocní a takovým přeji jediné - brzké uzdravení těla i duše.
Kallistratos
Byl jsem tu od registrace @miros a nijak se za to nestydím, ba naopak :) Kladl jsem občas otázky na které nebyly někdy odpovědi, podobně jako např. v registraci @bratr1 ale čas za pár let ukázal ovoce slov a na odpovědi některých už vůbec nečekám.... Udělal jsem si obrázek a dotvořil obraz těch, kteří klamou jiné a naopak potkal ty, kteří jiné obohacují... Díky za ně :)
----------------------…More
Byl jsem tu od registrace @miros a nijak se za to nestydím, ba naopak :) Kladl jsem občas otázky na které nebyly někdy odpovědi, podobně jako např. v registraci @bratr1 ale čas za pár let ukázal ovoce slov a na odpovědi některých už vůbec nečekám.... Udělal jsem si obrázek a dotvořil obraz těch, kteří klamou jiné a naopak potkal ty, kteří jiné obohacují... Díky za ně :)
----------------------------------------------------------------------------------------------
bratr1
2. úno 2014
Papeže Františka užít, pak upálit-plán levice
Otče Libore, nemyslíte si, že přece jen ten název Papeže Františka užít, pak upálit - plán levice je poněkud "divoký" abych tak řekl slušně? Chtěl jsem se jen zeptat, pokud nenastane toto za "úřadování" papeže Františka: "zbořeno město Řím a věčný soudce Bůh začne soudit svůj lid." jak to zdůvodníte nebo reinterpretujete? Děkuji za odpověď.
Kallistratos
Nedivím se, že se registrace Barbarin vzteká... Ovšem s tím Vilémem mne pobavil. Léta tady tolerují nesmyslné žvásty zjevně duševně nemocného člověka, který tady roztrušuje svou agresi vůči Církvi a znevažuje Kristovo ukřižování...Otevřeně se prohlašuje za ateistu a tento pán co si nyní říká Barbarin - tehdy mlčí a nebo lajkuje bludy a různé pitomosti reg. Viléma... A nyní tady vytrubuje další …More
Nedivím se, že se registrace Barbarin vzteká... Ovšem s tím Vilémem mne pobavil. Léta tady tolerují nesmyslné žvásty zjevně duševně nemocného člověka, který tady roztrušuje svou agresi vůči Církvi a znevažuje Kristovo ukřižování...Otevřeně se prohlašuje za ateistu a tento pán co si nyní říká Barbarin - tehdy mlčí a nebo lajkuje bludy a různé pitomosti reg. Viléma... A nyní tady vytrubuje další hlouposti :) Jak jsem řekl, považuji Barbarina za provokujícího ateistu a trolla a slovo s ním nehodlám ztrácet. Za tyto je možné se jen modlit. A jen zopakuji - Vůbec se nedivím, že komentář registrace Theo a Barbarina časově po minutě navazoval a stejně tak i barevně ladil. Každý ať si to přebere po svém...
Kallistratos
Vůbec se nedivím, že komentář registrace Theo a Barbarina časově po minutě navazoval a stejně tak i barevně ladil. Někdy je za takového možná jen modlitba.... a pak - děj se vůle Páně...
-------------------------
Theodorá-Máriá
před 25 minutami
Chápu! Také si to připomínám: "Ne každý kdo mi říká Pane,Pane
vejde do Božího Království, ale ten kdo plní vůli Mého Otce nebeského
!"
Vůle nebeské…More
Vůbec se nedivím, že komentář registrace Theo a Barbarina časově po minutě navazoval a stejně tak i barevně ladil. Někdy je za takového možná jen modlitba.... a pak - děj se vůle Páně...
-------------------------
Theodorá-Máriá
před 25 minutami
Chápu! Také si to připomínám: "Ne každý kdo mi říká Pane,Pane
vejde do Božího Království, ale ten kdo plní vůli Mého Otce nebeského
!"
Vůle nebeského Otce je : VĚŘIT v Toho kterého poslal a činit skutky VÍRY./KAŽDÝ tzv dobrý skutek nebývá 🤫 skutekem víry tedy Vůlí Boží/
"Což nebyl náš otec Abraham ospravedlněn ze skutků, když položil na
oltář svého syna Izáka? Nevidíš že VÍRA působila spolu s jeho skutky
a že ve skutcích došla VÍRA dokonalost
i
".
Kallistratos
...Nic jiného než modlit se za tyto nešťastníky, pomlouvače, žalobníčky a trolly nejde. Baví je to. Ale vše má jednou svůj konec. Rád bych vložil slovy z knihy Kazatel:

Pamatuj na svého Stvořitele,
dřív než se přetrhne stříbrná šňůra
a zlatá mísa než se rozbije,
dřív než se roztříští džbán nad pramenem
a kolo u studny se rozláme,
než se prach vrátí do země, kde býval,
a duch se vrátí k Bohu, …
More
...Nic jiného než modlit se za tyto nešťastníky, pomlouvače, žalobníčky a trolly nejde. Baví je to. Ale vše má jednou svůj konec. Rád bych vložil slovy z knihy Kazatel:

Pamatuj na svého Stvořitele,
dřív než se přetrhne stříbrná šňůra
a zlatá mísa než se rozbije,
dřív než se roztříští džbán nad pramenem
a kolo u studny se rozláme,
než se prach vrátí do země, kde býval,
a duch se vrátí k Bohu, jenž ho daroval.
Kallistratos
Velice mne pobavil neurvalý účastník zdejších diskuzí, který mne očastoval slovy satanisto, služebníku satana, že skončím v ohnivém jezeře, v pekle a kdyby byl Svědkem Jehovovým, možná by napsal i v Gehenně :)

Nic jiného než modlit se za tyto nešťastníky, pomlouvače, žalobníčky a trolly nejde. Baví je to. Ale vše má jednou svůj konec. Rád bych vložil slovy z knihy Kazatel:

Pamatuj na svého Stvo…More
Velice mne pobavil neurvalý účastník zdejších diskuzí, který mne očastoval slovy satanisto, služebníku satana, že skončím v ohnivém jezeře, v pekle a kdyby byl Svědkem Jehovovým, možná by napsal i v Gehenně :)

Nic jiného než modlit se za tyto nešťastníky, pomlouvače, žalobníčky a trolly nejde. Baví je to. Ale vše má jednou svůj konec. Rád bych vložil slovy z knihy Kazatel:

Pamatuj na svého Stvořitele,
dřív než se přetrhne stříbrná šňůra
a zlatá mísa než se rozbije,
dřív než se roztříští džbán nad pramenem
a kolo u studny se rozláme,
než se prach vrátí do země, kde býval,
a duch se vrátí k Bohu, jenž ho daroval.


A nyní pokojný den, musím ještě pár věcí udělat. A darebákům přeji trochu úsměvu a děkuji za pobavení. To "Vymazal ses z Knihy Života" bylo vrcholem a současně ukázkou defektního uvažování rádoby zdejšího pseudoproroka, ale spíše "komedianta božího" na Glorii :) Díky i za nemocné, ukazují nám jaký dar je zdraví a jak je třeba o něj usilovat. O zdraví duše i těla.
Kallistratos
Ať už se invazivní a sprosté registrace rekrutují jako Barbarin a nebo Theodorá-Máriá a nebo další varianty, tak nejen jim je určeno toto od doktorky Svatošové.
Paní Svatošová je mimořádná žena a napsala i mimořádné knížky. Její zkušenosti jsou vzácné a vzácná jsou i doporučení. I zde na Glorii můžeme vidět podobné sklony, sklony defektních lidských osobností, které se snaží vypisovat a …
More
Ať už se invazivní a sprosté registrace rekrutují jako Barbarin a nebo Theodorá-Máriá a nebo další varianty, tak nejen jim je určeno toto od doktorky Svatošové.
Paní Svatošová je mimořádná žena a napsala i mimořádné knížky. Její zkušenosti jsou vzácné a vzácná jsou i doporučení. I zde na Glorii můžeme vidět podobné sklony, sklony defektních lidských osobností, které se snaží vypisovat a obtěžovat. Paní Svatošová navrhuje pro takové ubožáky koš a má úplnou pravdu :) Stejně tak zdůrazňuje ale i velikost svobody a cenu svátosti smíření... Jsou prostě věci, které nás mohou posunout dále, a i když ďábel si myslí, že nás sráží, tak ve skutečnosti Bůh negativní potenciál umí proměnit i v tvořivou sílu.... Jizvy umí spolehlivě zacelit a imunitu posílit :)

------------------------------------------------------------------------------------------------
Anonym podepsaný sedmi mužskými křestními jmény
Před pár dny jsem jednomu takovému viru dovolila vniknout do mé duše. Řádil v ní sice jen chvíli, zato byl nadmíru úspěšný. S hanbou musím přiznat, že se mu podařilo mě zcela ochromit a rozhodit, a taky připravit o čas, který se už nikdy nevrátí a který jsem mohla (a určitě měla!) věnovat něčemu rozumnějšímu. Tím virem byl dopis psaný tiskacími písmeny, podepsaný sedmi mužskými křestními jmény, zkrátka anonym. Samozřejmě vím, co se má s anonymním dopisem udělat. Hodit ho do koše a pustit jeho obsah okamžitě z hlavy. Jenže já jsem s ním v duchu dva dny diskutovala, a co je horší, představovala jsem si, kdo to tak asi mohl napsat. To samozřejmě nemám šanci vypátrat, nejsem detektiv. Jsem jen chybující člověk, což jsem si naštěstí po těch dvou dnech plně uvědomila, když jsem se přistihla, že už z napsání onoho anonymu začínám podezírat některé konkrétní lidi. S největší pravděpodobností lidi nevinné. V takové situaci bych se před 11. zářím určitě v první volné chvíli rozjela do Třebenic, abych to dala do pořádku ve svátosti smíření (zpovědi). Samozřejmě to tímto způsobem do pořádku dám, i když někde jinde.

Neříkal jsem ti, ať si hlídáš svobodu?
Přece jen ale ten anonym byl k něčemu dobrý. Jakmile mi tohle všechno došlo, podívala jsem se provinile na fotografii svého dosavadního zpovědníka, zavražděného P. Ladislava, ze které se mi dívá přímo do očí, a jako bych slyšela: "Neříkal jsem ti, ať si hlídáš svobodu?" Říkal. A není to vůbec snadné. Stačí jeden anonym a člověk je v pasti. Příště to poletí rovnou do koše.

ZDROJ: www.vira.cz/…/cert-nikdy-nesp…
Segal
😁 To si piš že má! 🐔🐔🐔🐔🐔🐔
Zedad
Hoki máš nějaký problém s chováním a komunikací? No tak si to řeš mimo mne, prosím tě.
Zedad
Hoki vyjadřuj se přesně a stručně. Nevím, o čem mluvíš! Přece si nemůžeš myslet, že stíhám číst tvé sáhodlouhé komentáře a dělám si z nich poznámky. Nikdo tě nenutí reagovat a přesto reaguješ.
3 more comments from Zedad
Zedad
Hoki - nevím, kde to tu máš uvedeno, že teroristické útoky byly vždycky. Není to pravda. V takové míře v žádném případě nebyly a zjisti se ve kterém roce začaly.
Zedad
Hoki před 3 hodinami

Zedade, víš co je to panožka? ( s ohledem na můj předchozí koment? )
Ale k věci - má odpověď zde Kněz (cz titulky) před momentem v tom vláknu - nejen pro svobodné pány a dámy -
/pokud mi zas nebude smazána


Hoki, nebaví mne dohledávat staré komentáře, protože jsou promazávány. Nevím, co je to panožka, pokud myslíš tvoje panožka, tak vůbec nevím.
Zedad
Hoki včera

KRALICKÝ KLENOT Ladislav Křížek

Děkuji za tu otázku Zedade. Snad kouzlo nechtěného :)
Jak už jsem mnohokrát uvedl, jsem zde sám za sebe a vždy jsem byl. Nemám potřebu zneužívat možností dalších paralelních registrací s cílem druhé lidi obtěžovat a nebo prosazovat své zájmy. Rozumíš tomu dobře, že? Za ty léta vím, jak úlisně se někteří umí schovat za "sladká slůvka" Písma a přitom …
More
Hoki včera

KRALICKÝ KLENOT Ladislav Křížek

Děkuji za tu otázku Zedade. Snad kouzlo nechtěného :)
Jak už jsem mnohokrát uvedl, jsem zde sám za sebe a vždy jsem byl. Nemám potřebu zneužívat možností dalších paralelních registrací s cílem druhé lidi obtěžovat a nebo prosazovat své zájmy. Rozumíš tomu dobře, že? Za ty léta vím, jak úlisně se někteří umí schovat za "sladká slůvka" Písma a přitom v jiné registraci řádit jako pominutí. Pokud považuješ za smečku ty, kteří věří v Ježíše Krista, pokud považuješ za smečku ty, kteří mají zájem na pravdě, pokud považuješ za smečku ty, kteří se modlí, pak prosím - do způsobu tvého vyjadřování ti nehodlám mluvit. Na mém profilu Hoki jsou dost dlouho potřebné informace, které ti mohou dát směrovku. Zda tomu věříš nebo ne je čistě na tobě. Nezastírám, že z důvodů opakované blokace stran jistých internetových "nahlašovatelů" jsem si musel zřídit i registraci Hooki. Je zbytečné, abych vypočítával co zde už bylo a nebylo, ale jsem přesvědčený, že tento web je zcela zbavený adminování a nachází se ve stavu neudržovanosti a může se na něj přilepit kdejaký duševní lajdák, ale i hacker, který znepříjemní život vám i vašemu počítači. I to se žel může stát. Proto má aktivita poněkud opadla a zvláště po tom, co jsem se opakovaně přesvědčil, že jsou zde trpěny fízlácké manýry a prostor je dán občas opravdu deviantním osobnostem, pak si začínám vážit nikoli komunikace pod vlákny, ale pouze některých vkladů co zde jsou a občas i přibudou. Lidsky hodnotných komentářů je zde jako šafránu a těmto lidem, kteří se snaží vytvořit jakousi autentickou mozaiku a nebo lépe řečeno krásnou komunikační vitráž a mají zájem druhé nějak obohatit z celého srdce děkuji. Nemají to jednoduché, aby v dusivém prostředí protkaném osobními animositami uhajili svou čest a uchovali si zdvižené hledí


Hoki myslím si, že tady nejsi výjimečný tím, že tu sděluješ, že věříš v Ježíše Krista. Kdo tu nevěří v Ježíše Krista, že? Myslím tady na GTV, Hoki. O jaké směrovce mluvíš? O písemné, ve tvém profilu? A co ty, Hoki? Tobě se tady na GTV něco nelíbí a sám to neustále provádíš!

Líbi se mi to
Více
Zedad
@Hoki no kouzlo nechtěného. Nejsem znalec, jak ty, ale tvé komentâře jsou vzdy lingvistickym zažitkem, ale nikdy nechvalis sodomii.
Zedad
@Hoki no a za jakou smečku jsi tu ty?
Stylita
Děti Boží, hádat se tu nebudu .
Stylita
V Hradci Králové jsem se narodil, byl jsem pokřtěn v katedrále Svatého Ducha. Bydlím nedaleko Jindřichova Hradce.
Dohadovat se o tvaru zeměkoule nemá cenu, kdo věří v plochou zemi a myslí si, že je to logika Písma, toho logikou fyziky nepřesvědčíš.
Pepík
On sem už jako schizofrenik přišel. Stačí se podívat na profil miros. To byl jasný signál, že žije víc životů současně. Není mi ho líto, protože je zlý. Nikdo jiný tady tak zlý není.
🧐 😇 🤗 🙂 ✍️ 👌 😲 😊 🤒 🧐 😊

🚬 😘 😁 😌 😉 😀 😁 😁 🚬 😘 😎 ☕

Tohle je parta dobrých kamarádů :-) Každý je tak různý... Kdo nic nedělá, nic nezkazí... A tak každý něco dělá a wo tom to je... 🤗
Česká republik…More
On sem už jako schizofrenik přišel. Stačí se podívat na profil miros. To byl jasný signál, že žije víc životů současně. Není mi ho líto, protože je zlý. Nikdo jiný tady tak zlý není.
🧐 😇 🤗 🙂 ✍️ 👌 😲 😊 🤒 🧐 😊

🚬 😘 😁 😌 😉 😀 😁 😁 🚬 😘 😎 ☕

Tohle je parta dobrých kamarádů :-) Každý je tak různý... Kdo nic nedělá, nic nezkazí... A tak každý něco dělá a wo tom to je... 🤗
Česká republika
čeština
před 5 lety
Pepík
@mcigi mC110872Lc, proč to vkládáš, multinicku, když ses nepolepšil? Na tebe to nepůsobí?
Lidé také často skrývají okolnosti hříchu. Pomlouvání nebo zlostnou kritiku ukazují jako nevhodné mluvení o bližním a nechtějí přiznat, že to všechno pocházelo z pýchy a závisti, z nenávisti a uraženosti. Nemluví také o tom, jak velkou škodu způsobili dobrému jménu bližního.
🤦 😁
4 more comments from Pepík
Pepík
Křesťan jo, ale u tebe nevíme, co jsi zač. Kor když vkládáš tohle podivné evangelium, zastupiteli. 😁
Monk 12.6.2013 11:34:20
Když se satanisté odtajňují
Libore Halíku, zřejmě víte, kdo je kostelník nejlépe. V každém případě není podle mne důležité poznávat, kdo jak tiskne ruku, ale kdo jaké vydává "ovoce". Nevím proč mne mažete, ale to je Vaše věc. Chcete vidět, jak jednají zvrhlíci a jak …More
Křesťan jo, ale u tebe nevíme, co jsi zač. Kor když vkládáš tohle podivné evangelium, zastupiteli. 😁
Monk 12.6.2013 11:34:20
Když se satanisté odtajňují
Libore Halíku, zřejmě víte, kdo je kostelník nejlépe. V každém případě není podle mne důležité poznávat, kdo jak tiskne ruku, ale kdo jaké vydává "ovoce". Nevím proč mne mažete, ale to je Vaše věc. Chcete vidět, jak jednají zvrhlíci a jak napadají zase z jiné strany církev? Jako by to nestačilo od jiných. Došlo mi to odkazem před 5 minutami, nebudu uvádět raději od koho http://www.youtube.com/watch?xyxyxy
Toto video je jen pro rychlý náhled a prosím odmažte to pak, nepřeji si aby takový hnus zde na GTV byl....
Pepík
ceskoslo
Benohebelostriklubošmaur@seznam.cz
Tuhle poznámku jsem málem přehlédl. Tobě, ceskoslo, bych svou adresu nenapsal, věř mi. Bál bych se, že nás vykradeš. 🧐
Pepík
Hoki
Omlouvám se Tome za zlé lidi... Odpouštět takovým je jediná cesta, protože vše jsem tímto směrem už řekl a nadávat je už zbytečné...
Nadávání ti vždycky šlo nejlíp. O rána do noci, nic než sprosté nadávky. Stal se zázrak, že sis to uvědomil, jsem zvědav, jak ti to dlouho vydrží.
Pepík
Chudák holka. Její táta si tady hraje na kolemjdoucího Toma. Co z ní vyroste s takovou pokřivenou výchovou?
amarillo
amarillo
Yes ,tiež som sa dostala z metalovej závislostí...myslela som ze sa modlim.ked som to počúvala..boli to niekedy piesne o Bohu a figu borovú..boli to demoni..
Prepytujem m.facebook.com/photo.php
2 more comments from amarillo
amarillo
Stylita
Kniha Velký spor věků je plná pomluv katolické církve, oslavou lidí, jež štěpili církev, očekávání 1000 leté pozemské říše a podobných pytlíkovin.
Knihu není třeba ztotožňovat s lidmi, jež ji šíří. To je zbytečná zkratkovitost.
Tedy odsuzovat bludy, ne bloudící.
Cítím, že si tím vším chtěl vlastně varovat před odsuzováním bližního svého.
Kallistratos
@Stylita - Ano, ta nešťastná výkladová teologie adventistů, mladších "bratrů" Svědků Jehovových... Nicméně oproti Svědkům nezahodili trojiční vyznání atd. a patří mezi křesťanské církve.... Svět je velmi, velmi složitý a většinou se dá hrubě rozdělit na ty co používají hlavu a ptají se a ty, kteří se "vezou na lopatě"... a nebo se nechají "obsluhovat". Hřích generuje hřích a mnohdy omyly, chyby …More
@Stylita - Ano, ta nešťastná výkladová teologie adventistů, mladších "bratrů" Svědků Jehovových... Nicméně oproti Svědkům nezahodili trojiční vyznání atd. a patří mezi křesťanské církve.... Svět je velmi, velmi složitý a většinou se dá hrubě rozdělit na ty co používají hlavu a ptají se a ty, kteří se "vezou na lopatě"... a nebo se nechají "obsluhovat". Hřích generuje hřích a mnohdy omyly, chyby a nedokonalost generuje další a další pochybení... Ano, Velký spor věků je přímočará výkladovost viděná účelovým prizmatem... Raději doporučuji od této spisovatelky - CESTA KE KRISTU: www.databazeknih.cz/knihy/cesta-ke-kristu-291138
Stylita
Hoki
Pamatuješ na pohádku, kde je řečeno:
jenom otevřete, jen prstíček si ohřeji, hned zase půjdu?
Kniha adventistky Ellen W. obsahuje duchovní jed. Škoda času. Je to protikatolická kniha a mnohé omámí, podobně jako korán, talmud či kniha mormonů.
Kallistratos
@Stylita - Ježíšova podobenství má ale pěkně napsané... Cesta ke Kristu také.... Vzpomínám si na ty knihy z počátku mé konverze... Měli to psané čtivě a duchovně podnětně. V tomto směru respekt... Ovšem věci ohledně výkladu Zjevení, a vyvolenosti církve na základě sobotního dne a pár dalších věcí jde mimo mne... CASD měli ale můj respekt jako pospolitost, která umí držet při sobě, umí být …More
@Stylita - Ježíšova podobenství má ale pěkně napsané... Cesta ke Kristu také.... Vzpomínám si na ty knihy z počátku mé konverze... Měli to psané čtivě a duchovně podnětně. V tomto směru respekt... Ovšem věci ohledně výkladu Zjevení, a vyvolenosti církve na základě sobotního dne a pár dalších věcí jde mimo mne... CASD měli ale můj respekt jako pospolitost, která umí držet při sobě, umí být kreativní, umí dělat sborové programy, umí vnímat celistvost člověka před Bohem a tedy jak tělo, tak duši... Měla ve své době slušně zvládnutou literaturu i různé kurzy... Takže respekt k těmto bratříčkům. Ale jde jen o mé osobní zkušenosti s konkrétními lidmi a knihami...
pařez
Napsal jsem:
"... Mám-li to napsat sám za sebe, tak také nevím, proč Hoki "vystartoval" na Viléma, že je Lang - mě osobně v současné době Lang nijak nevadil. Byly doby, kdy psal velice agresívně, ale časem přešel do odlehčeného a žertovného stylu - za tuto změnu k lepšímu si ho vážím. A jestli to byl Vilém, nebo někdo jiný, neřeším - za důležitější považuji, JAK se píše, co do toho vkládá.
Takže …More
Napsal jsem:
"... Mám-li to napsat sám za sebe, tak také nevím, proč Hoki "vystartoval" na Viléma, že je Lang - mě osobně v současné době Lang nijak nevadil. Byly doby, kdy psal velice agresívně, ale časem přešel do odlehčeného a žertovného stylu - za tuto změnu k lepšímu si ho vážím. A jestli to byl Vilém, nebo někdo jiný, neřeším - za důležitější považuji, JAK se píše, co do toho vkládá.
Takže pokud by Beno vytkl Hokimu, proč na Viléma vytáhl něco z minulosti přesto, že jej Vilém ani Lang nijak neatakovali (já jsem to alespoň nepostřehl), tak bych to považoval za věcné a patřičné..."
Nevšiml jsem si "diskuzního rozjezdu" ze 4. a 5. listopadu - takže se OMLOUVÁM HOKIMU ZA NEPRAVDIVÉ NAŘČENÍ, že bezdůvodně atakoval druhého.
Kallistratos
Vilém a Lang025 a tedy jeden člověk, jeden obtěžující člověk si zrušil zároveň nedávno své registrace. Darebák a nešťastník v jedné osobě.
janka cpž
Vašemu počínání rozumím velice dobře. Když chcete odvést pozornost, vstupujete rozsáhlými komentáři, promiňte ale o ničem, čímž docílíte, že se pak všichni točí kolem vaší osoby. Ostrik není osmihlavá saň a já jeho hlava a vy nejste čestný člověk, když se uchylujete k dehonestaci někoho, kdo vám názorově nesedne.
P.S. Vytáčí vás lidi často a zkoušel jste to s někým rozebrat? @jecminek 30.11.…More
Vašemu počínání rozumím velice dobře. Když chcete odvést pozornost, vstupujete rozsáhlými komentáři, promiňte ale o ničem, čímž docílíte, že se pak všichni točí kolem vaší osoby. Ostrik není osmihlavá saň a já jeho hlava a vy nejste čestný člověk, když se uchylujete k dehonestaci někoho, kdo vám názorově nesedne.
P.S. Vytáčí vás lidi často a zkoušel jste to s někým rozebrat? @jecminek 30.11.2014 01:08:28
Samson1
N Hané se to říká jinak. 👍
Samson1
Toťky mne jedna z Valach faulovala 😀 😀 😀
2 more comments from Samson1
Samson1
To bylo pro Janu k ječmínkovi, ty vztahovačná 😁
Samson1
Proto do něho tak Ostrik řeže a já jsem též někdy bokem, ale slušnost asi moc neopouštím.
janka cpž
Já bych řekla, Ječmínku, že v tomto směru nepotřebujete vůbec nic vysvětlovat a o hermetismu možná víte více než my všichni dohromady. Rozhodně nejste tak naivní, jak ze sebe děláte.
Ostrik
@mike084 29.11.2014 18:59:17
vieme vieme kde vedie sa mi zda ze jeden hermetik je spominani aj v skutkoch apostolov mozna som to pochopil nespravne hejčl ho vola otec gnostikov prenesene poviem
šimona mága myslim

Dalším takovým mágem byl Jehuda ben Becalel. Staré pověsti zachovaly zprávu, že ovládal technologie, jimiž zprostředkovával iluzi zjevení. (U císaře Rudolfa předváděl průvod praotců.…More
@mike084 29.11.2014 18:59:17
vieme vieme kde vedie sa mi zda ze jeden hermetik je spominani aj v skutkoch apostolov mozna som to pochopil nespravne hejčl ho vola otec gnostikov prenesene poviem
šimona mága myslim

Dalším takovým mágem byl Jehuda ben Becalel. Staré pověsti zachovaly zprávu, že ovládal technologie, jimiž zprostředkovával iluzi zjevení. (U císaře Rudolfa předváděl průvod praotců.)
Možná by se někteří zatvrzelci mohli ze starých pověstí českých poučit. :)))
Ostrik
Tvůj prázdný slib ještě nevyčpěl. Stále je to nedořešený problém.
Tvůj problém.
Problém, který z tebe, tlučhubo, dělá lháře.
................................................................................................................................
jecminek 4.7.2014 08:18:27
...ječmínek tady diskutovat nebude a do diskuzí vstupovat nebude, jak uvedl. A v diskuzích mne skutečně neuvidíte. More
Tvůj prázdný slib ještě nevyčpěl. Stále je to nedořešený problém.
Tvůj problém.
Problém, který z tebe, tlučhubo, dělá lháře.
................................................................................................................................
jecminek 4.7.2014 08:18:27
...ječmínek tady diskutovat nebude a do diskuzí vstupovat nebude, jak uvedl. A v diskuzích mne skutečně neuvidíte. Jen na dovysvětlenou těm, kteří to stále nechápou a mají pocit, že jsem něco porušil.
jecminek 11.8.2014 10:58:58
Považuji totiž za naprosto normální, že je člověk zodpovědný za svá slova o jednání ani nemluvě.....
3 more comments from Ostrik
Ostrik
Tlučhubo, něco pozitivního by nebylo?
Třeba že se umoudříš UZDRAVÍŠ a splníš svůj slib? :)))
Ostrik
J15:18
18Nenávidí-li vás svět, vězte, že mě nenáviděl dříve než vás.
19Kdybyste náleželi světu, svět by miloval to, co je jeho. Protože však nejste ze světa, ale já jsem vás ze světa vyvolil, proto vás svět nenávidí.
Ostrik
Je tu jeden závažný ukazatel.
Socan Schulz pěl na počest papeže chvalozpěvy.
Není vám to divné?
Svět, zvláště ten marxistický, by nás měl nenávidět.
Pokud někoho miluje, tak musí být důvod. :(
janka cpž
Máte pravdu Ceskoslo. Není divu, že alexandrijskou knihovnu nechal patriarcha Theofil zničit. Platon byl hermetickým zasvěcencem a studoval u kněží Egypta a odkud a kam hermetismus vede, víme velice dobře.