Evanjelikál
45986
Christophor
Stoh veľkohubých výkrikov bez hlbších znalosti - to je všetko z celej diskusie dole. 😈
Evanjelikál
Uchop Krista, vezmi si jeho zbroj a nebudeš sa báť. Svojimi silami človek niečo zdolá, ale spadne. S Kristom si bojovník! Pozrie čo si máš vziať, ak uveríš v Krista že za teba zomrel a vzal ti hriechy:
Stojte teda: bedrá si opášte pravdou, oblečte si pancier spravodlivosti a obujte si pohotovosť k evanjeliu pokoja. Nadovšetko vezmite si štít viery, aby ste ním mohli uhasiť všetky ohnivé šípy …More
Uchop Krista, vezmi si jeho zbroj a nebudeš sa báť. Svojimi silami človek niečo zdolá, ale spadne. S Kristom si bojovník! Pozrie čo si máš vziať, ak uveríš v Krista že za teba zomrel a vzal ti hriechy:

Stojte teda: bedrá si opášte pravdou, oblečte si pancier spravodlivosti a obujte si pohotovosť k evanjeliu pokoja. Nadovšetko vezmite si štít viery, aby ste ním mohli uhasiť všetky ohnivé šípy tohto nešľachetníka. Vezmite si aj prilbu spasenia a meč Ducha, ktorým je slovo Božie. Ef 6:14-17
Evanjelikál
Ako Pavol učil evanjelium? Evanjelium o kríži. Pavol hovoril - hlásam toho Krista, ukrižovaného. Prečo? Lebo veriť v Ježiša nestačí že existoval, že žil, že zomrel na kríži, že vstal zmŕtvych, že zasadol po pravici Boha. To aj diabol dobre vie. Ale veriť v Ježiša znamená, že veríš, že ti Ježiš vzal hriechy na kríži a ty si čistý pred Bohom. Samozrejme hriechy aj naďalej musíš vyznávať, nie …More
Ako Pavol učil evanjelium? Evanjelium o kríži. Pavol hovoril - hlásam toho Krista, ukrižovaného. Prečo? Lebo veriť v Ježiša nestačí že existoval, že žil, že zomrel na kríži, že vstal zmŕtvych, že zasadol po pravici Boha. To aj diabol dobre vie. Ale veriť v Ježiša znamená, že veríš, že ti Ježiš vzal hriechy na kríži a ty si čistý pred Bohom. Samozrejme hriechy aj naďalej musíš vyznávať, nie preto aby ti ich Boh odpustil, lebo ti už odpustené boli, ale preto, aby ti Boh pomohol s nimi skoncovať! Prosím ťa Ježišu, zhrešil som v nečistote, páčila sa mi taká a taká zvodná žena v minisukni - pomôž mi, aby som mal čisté srdce a neprenasledovalo ma toto pokušenie teraz, ani v budúcnosti. Ochráň moje zmysly, moje oči, aby boli ukrižované spolu s tebou na kríži. Takto ťa Boh vypočuje a pomôže ti. Takéto hriechy totiž spovedníkovi ani nepovieš, lebo si myslíš, že nie sú hriechom, ale oni sú hriechom nečistoty. Lebo Pán povedal, kto pozrie žiadostivo na ženu, už s ňou v srdci smilnil. Ale Boh ti nepočíta hriechy a už vôbec ti nevezme takzvanú - milosť posväcujúcu ako sa tomu hovorí v cirkvi a v písme takéto niečo ani nepáchne... Boh ti chce pomôcť, ak mu veríš... Ale ak mu neveríš, budeš chodiť na spovede, a padať do tých istých hriechov a Pavol hovorí, že taký človek je ako pes, ktorý sa vracia k svojmu zvratku.
17 more comments from Evanjelikál
Evanjelikál
Písmo hovorí, že aj diabol verí v Boha, verí v Ježiša, ale sa desí. Za diabla Ježiš nezomrel! Za teba zomrel, ale ty mu neveríš. Nestačí veriť v Ježiša - diabli dobre vedia kto Ježiš je a spasení nebudú...
Evanjelikál
Ako chceš byť spasený, keď vieru nemáš!
Evanjelikál
Vo viere kto vytrvá do konca. Nie za vernosť! vo viere, ale ty vieru nemáš!
Evanjelikál
Každý prešiel niečim. Ja som tiež nebol kresťan, zaoberal som sa kadečím a kresťanov som nemusel. Spása je z viery, kde Ježiš na kríži vzal tvoje všetky hriechy. Keď som tomu uveril, plakal som ako malé dieťa a miloval som Boha za to, čo pre mňa urobil. Poznáš ten príbeh, keď Abrahám ide zabiť Izáka. Už má napriahnuté ruky a zabíja skoro svojho syna, keď anjel na neho zakričí. To je predobraz …More
Každý prešiel niečim. Ja som tiež nebol kresťan, zaoberal som sa kadečím a kresťanov som nemusel. Spása je z viery, kde Ježiš na kríži vzal tvoje všetky hriechy. Keď som tomu uveril, plakal som ako malé dieťa a miloval som Boha za to, čo pre mňa urobil. Poznáš ten príbeh, keď Abrahám ide zabiť Izáka. Už má napriahnuté ruky a zabíja skoro svojho syna, keď anjel na neho zakričí. To je predobraz spásy. Ježiš Kristus je obťažený hriechmi ľudí, ktorí mu uveria (ty mu neveríš, tvoje hriechy ešte nemá na svojom tele, lebo Písmo hovorí - stal sa hriechom za nás), Boh vidí svojho Syna obťaženého hriechmi, vezme nôž ako Abrahám a svojho syna musí zabiť, lebo je to Boh spravodlivý - kto zhrešil, musí zmrieť. Boh zabíja svojho Syna pre tých, ktorí mu uverili a Ježiš plačúcim hlasom hovorí - Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil. Možno pochopíš z tohto, aké sú hriechy odporné, keď sám Boh sa musí za ne obetovať a pochopíš, že ak uveríš Kristovi, že ti hriechy raz a navždy vzal - že Boh sa na teba pozerá ako na ospravedlneného, dá ti prilbu spasenie ako hovorí Pavol a potom budeš až kresťan, budeš krášač nebojácne vo viere, prekonávať hriechy vo viere. Ak ale si myslíš, že spása je na konci, minul si sa kresťanstvu, Pavlovi, Augustínovi a rannej Cirkvi...
Evanjelikál
Správne - vierou sme spasený a stratou viery strácaš spásu. Takto to stojí v písme. Preto Pavol na konci svojich listov píše - vieru som zachoval, boj som dobojoval...
Evanjelikál
Ty chceš asi konkrétne verše o spasení v prítomnosti:
Každý kňaz koná denne bohoslužbu a veľa ráz prináša tie isté obety, ktoré nikdy nemôžu odstrániť hriechy. No tento (Kristus) priniesol jedinú obetu za hriechy a navždy zasadol po pravici Boha. Hebr 10:11-12
Jedna obeta. Bodka!
Už nie je odsúdenie pre tých, ktorí sú v Kristovi:
Teraz teda už niet odsúdenia pre tých, čo sú v Kristovi …
More
Ty chceš asi konkrétne verše o spasení v prítomnosti:

Každý kňaz koná denne bohoslužbu a veľa ráz prináša tie isté obety, ktoré nikdy nemôžu odstrániť hriechy. No tento (Kristus) priniesol jedinú obetu za hriechy a navždy zasadol po pravici Boha. Hebr 10:11-12

Jedna obeta. Bodka!

Už nie je odsúdenie pre tých, ktorí sú v Kristovi:

Teraz teda už niet odsúdenia pre tých, čo sú v Kristovi Ježišovi; Rim 8:1

Máme pokoj skrze krv Ježiša Krista s Bohom, Boh už nie je náš trýzniteľ, sudca, sledovateľ - ale Otec, Abby, Otecko, Ocko:

A tak ospravedlnení z viery, žijeme v pokoji s Bohom skrze nášho Pána Ježiša Krista. Rim 5:1

Odpustil nám všetky hriechy, dlžobný úpis si nechal pred stolicou Božou, keď prídeme na súd, tak povie, NOBODY.SK, uveril si môjmu Synovi, že ti vzal všetky hriechy na dreve kríža, ti je podpis krvou, ktorú môj Syn podpísal:

Aj vás, čo ste boli mŕtvi v hriechoch a neobriezke svojho tela, (Boh) oživil s ním (Kristom) a odpustil nám VŠETKY hriechy. Zotrel dlžobný úpis, ktorý bol svojimi nariadeniami proti nám a prekážal nám, a odstránil ho tým, že ho pribil na kríž. Kol 2:13-14

Už ti Boh potom nepočíta hriechy:

Veď v Kristovi Boh zmieril svet so sebou a nepočítal ľuďom ich hriechy. A nám odovzdal slovo zmierenia. 2Kor 5:19

„Blahoslavení tí, ktorým sa odpustili neprávosti a sú oslobodení od hriechov. Blahoslavený človek, ktorému Pán hriech nepripočíta.“ Rim 4:7-8

Boh si nespomenie na tvoje neprávosti:

Ja, ja som to, čo kvôli sebe zotriem tvoje hriechy a nespomeniem si na tvoje neprávosti. Iz 43:25

Pretože sa zľutujem nad ich neprávosťami a na ich hriechy si už nespomeniem.“ Hebr 8:11-12

Ak neveríš Bohu, komu veríš???
Evanjelikál
Zase zle prečítané - čítaj ešte raz!
A vieme, že človek nie je ospravedlnený zo skutkov podľa zákona, ale iba skrze vieru v Ježiša Krista. Aj my sme uverili v Krista Ježiša, aby sme boli ospravedlnení z viery v Krista, a nie zo skutkov podľa zákona, lebo zo skutkov podľa zákona nebude ospravedlnený nijaký človek. Gal 2:16
Žalárnik sa pýta apoštolov: „Páni, čo mám robiť, aby som bol spasený?“…More
Zase zle prečítané - čítaj ešte raz!

A vieme, že človek nie je ospravedlnený zo skutkov podľa zákona, ale iba skrze vieru v Ježiša Krista. Aj my sme uverili v Krista Ježiša, aby sme boli ospravedlnení z viery v Krista, a nie zo skutkov podľa zákona, lebo zo skutkov podľa zákona nebude ospravedlnený nijaký človek. Gal 2:16

Žalárnik sa pýta apoštolov: „Páni, čo mám robiť, aby som bol spasený?“ Oni povedali: „Ver v Pána Ježiša a budeš spasený ty aj tvoj dom.“ Sk 16:30-31

Aké teda vystatovanie? Je vylúčené. Akým zákonom? Skutkov? Nie, ale zákonom viery. Lebo si myslíme, že človek je ospravedlnený skrze vieru bez skutkov podľa zákona. Rim 3:27-28

Skrze neho máme vierou prístup k tej milosti, v ktorej zotrvávame, aj sa chválime nádejou na Božiu slávu. Rim 5:2

Lebo zo skutkov podľa zákona nebude pred ním ospravedlnený nijaký človek. Veď len zo zákona je poznanie hriechu. Ale teraz sa zjavila Božia spravodlivosť bez zákona a dosvedčujú ju Zákon i Proroci: Božia spravodlivosť skrze vieru v Ježiša Krista pre všetkých, čo veria. Rim 3:20-22

Jeho (Krista)Boh ustanovil ako prostriedok zmierenia skrze jeho krv prostredníctvom viery, aby ukázal svoju spravodlivosť, lebo v minulosti prehliadal predošlé hriechyvo svojej božskej zhovievavosti, aby v tomto čase ukázal svoju spravodlivosť: že sám je spravodlivý a že ospravedlňuje toho, kto verí v Ježiša. Rim 3:25-26

Kto pracuje, nedostáva odmenu z milosti, ale z podlžnosti. Kto však nepracuje, ale verí v toho, ktorý ospravedlňuje bezbožného (Boha skrze Krista), tomu sa jeho viera počíta za spravodlivosť. Rim 4:4-5

A tak ospravedlnení z viery, žijeme v pokoji s Bohom skrze nášho Pána Ježiša Krista. Rim 5:1

Ježiš im povedal: „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu. Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený; ale kto neuverí, bude odsúdený. Mk 16:15-16

A ako Mojžiš vyzdvihol na púšti hada, tak musí byť vyzdvihnutý aj Syn človeka (Kristus), aby každý, kto verí, mal v ňom večný život.“ Jn 3:14-15

Ježiš jej povedal: „Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie. A nik, kto žije a verí vo mňa, neumrie naveky. Veríš tomu?“ Jn 11:25-26

Ježiš zvolal: „Kto verí vo mňa, nie vo mňa verí, ale v toho, ktorý ma poslal. A kto vidí mňa, vidí toho, ktorý ma poslal.Ja som prišiel na svet ako svetlo, aby nik, kto verí vo mňa, neostal vo tmách. Jn 12:44-46

Ale toto je napísané, aby ste verili, že Ježiš je Mesiáš, Boží Syn, a aby ste vierou mali život v jeho mene. Jn 20:31

Lebo vôľa môjho Otca je, aby každý, kto vidí Syna a verí v neho, mal večný život; a ja ho vzkriesim v posledný deň.“ Jn 6:40

Ježiš jej povedal: „Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie. Jn 11:25

Lebo ak svojimi ústami vyznávaš: „Ježiš je Pán!“ a vo svojom srdci uveríš, že Boh ho vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený. Rim 10:9

No kým neprišla viera, boli sme zajatci pod dozorom zákona pre tú vieru, ktorá sa mala zjaviť. A tak bol zákon naším vychovávateľom pre Krista, aby sme boli ospravedlnení z viery. Gal 3:23-24
Evanjelikál
Zle si čítal - ešte raz. Spása a viera je jedna ruka. Akoto že nevieš čítať?
A vieme, že človek nie je ospravedlnený zo skutkov podľa zákona, ale iba skrze vieru v Ježiša Krista. Aj my sme uverili v Krista Ježiša, aby sme boli ospravedlnení z viery v Krista, a nie zo skutkov podľa zákona, lebo zo skutkov podľa zákona nebude ospravedlnený nijaký človek. Gal 2:16
Žalárnik sa pýta apoštolov: „Páni …More
Zle si čítal - ešte raz. Spása a viera je jedna ruka. Akoto že nevieš čítať?

A vieme, že človek nie je ospravedlnený zo skutkov podľa zákona, ale iba skrze vieru v Ježiša Krista. Aj my sme uverili v Krista Ježiša, aby sme boli ospravedlnení z viery v Krista, a nie zo skutkov podľa zákona, lebo zo skutkov podľa zákona nebude ospravedlnený nijaký človek. Gal 2:16

Žalárnik sa pýta apoštolov: „Páni, čo mám robiť, aby som bol spasený?“ Oni povedali: „Ver v Pána Ježiša a budeš spasený ty aj tvoj dom.“ Sk 16:30-31

Aké teda vystatovanie? Je vylúčené. Akým zákonom? Skutkov? Nie, ale zákonom viery. Lebo si myslíme, že človek je ospravedlnený skrze vieru bez skutkov podľa zákona. Rim 3:27-28

Skrze neho máme vierou prístup k tej milosti, v ktorej zotrvávame, aj sa chválime nádejou na Božiu slávu. Rim 5:2

Lebo zo skutkov podľa zákona nebude pred ním ospravedlnený nijaký človek. Veď len zo zákona je poznanie hriechu. Ale teraz sa zjavila Božia spravodlivosť bez zákona a dosvedčujú ju Zákon i Proroci: Božia spravodlivosť skrze vieru v Ježiša Krista pre všetkých, čo veria. Rim 3:20-22

Jeho (Krista)Boh ustanovil ako prostriedok zmierenia skrze jeho krv prostredníctvom viery, aby ukázal svoju spravodlivosť, lebo v minulosti prehliadal predošlé hriechyvo svojej božskej zhovievavosti, aby v tomto čase ukázal svoju spravodlivosť: že sám je spravodlivý a že ospravedlňuje toho, kto verí v Ježiša. Rim 3:25-26

Kto pracuje, nedostáva odmenu z milosti, ale z podlžnosti. Kto však nepracuje, ale verí v toho, ktorý ospravedlňuje bezbožného (Boha skrze Krista), tomu sa jeho viera počíta za spravodlivosť. Rim 4:4-5

A tak ospravedlnení z viery, žijeme v pokoji s Bohom skrze nášho Pána Ježiša Krista. Rim 5:1

Ježiš im povedal: „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu. Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený; ale kto neuverí, bude odsúdený. Mk 16:15-16

A ako Mojžiš vyzdvihol na púšti hada, tak musí byť vyzdvihnutý aj Syn človeka (Kristus), aby každý, kto verí, mal v ňom večný život.“ Jn 3:14-15

Ježiš jej povedal: „Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie. A nik, kto žije a verí vo mňa, neumrie naveky. Veríš tomu?“ Jn 11:25-26

Ježiš zvolal: „Kto verí vo mňa, nie vo mňa verí, ale v toho, ktorý ma poslal. A kto vidí mňa, vidí toho, ktorý ma poslal.Ja som prišiel na svet ako svetlo, aby nik, kto verí vo mňa, neostal vo tmách. Jn 12:44-46

Ale toto je napísané, aby ste verili, že Ježiš je Mesiáš, Boží Syn, a aby ste vierou mali život v jeho mene. Jn 20:31

Lebo vôľa môjho Otca je, aby každý, kto vidí Syna a verí v neho, mal večný život; a ja ho vzkriesim v posledný deň.“ Jn 6:40

Ježiš jej povedal: „Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie. Jn 11:25

Lebo ak svojimi ústami vyznávaš: „Ježiš je Pán!“ a vo svojom srdci uveríš, že Boh ho vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený. Rim 10:9

No kým neprišla viera, boli sme zajatci pod dozorom zákona pre tú vieru, ktorá sa mala zjaviť. A tak bol zákon naším vychovávateľom pre Krista, aby sme boli ospravedlnení z viery. Gal 3:23-24
Evanjelikál
Vidíš - hlúposť. Božie slovo považuješ za hlúposť? Ako chceš byť spasený, keď slovo Boha považuješ za hlúposť!
Evanjelikál
Na konci sú skutky. Kto by dodržal zákon zo skutkov, bude spasený na konci. Ale Písmo hovorí, že stačí jeden hriech a skončil si zo spásou skutkov. Boh ťa ako spravodlivý Pán musí odsúdiť. Naopak spasenie z viery dáva Boh hneď na začiatku. Poznáš Svätého, ktorý by nevedel o svojej spáse? Deti z Fatimy. Nepýtali sa náhodou Panny Márie, či pôjdu do neba? Aj nemáš spásu, nebudeš nikdy kresťanom …More
Na konci sú skutky. Kto by dodržal zákon zo skutkov, bude spasený na konci. Ale Písmo hovorí, že stačí jeden hriech a skončil si zo spásou skutkov. Boh ťa ako spravodlivý Pán musí odsúdiť. Naopak spasenie z viery dáva Boh hneď na začiatku. Poznáš Svätého, ktorý by nevedel o svojej spáse? Deti z Fatimy. Nepýtali sa náhodou Panny Márie, či pôjdu do neba? Aj nemáš spásu, nebudeš nikdy kresťanom!
Evanjelikál
Spása je na začiatku - Boh ti dáva spásu hneď ako uveríš! Ale katolíci neveria, preto nemajú spásu!
Evanjelikál
Áno mám istotu, lebo som uveril Bohu, nie ľudskému slovu, encyklikám, ľudským nezmyslom. Kristus hovorí, že zem sa pominie, ale jeho slovo sa NIKDY nepominie, ani v novej zemi... Ak som uveril Bohu a Boh by mi povedal - mne si nemal veriť, ale si mal veriť ľudskému učeniu cirkvi, poviem - amen Pane. Ale či by Boh niečo také mohol povedať? Veď Jeho slovo je zákon, ktorý nikdy neklamal, ktorý …More
Áno mám istotu, lebo som uveril Bohu, nie ľudskému slovu, encyklikám, ľudským nezmyslom. Kristus hovorí, že zem sa pominie, ale jeho slovo sa NIKDY nepominie, ani v novej zemi... Ak som uveril Bohu a Boh by mi povedal - mne si nemal veriť, ale si mal veriť ľudskému učeniu cirkvi, poviem - amen Pane. Ale či by Boh niečo také mohol povedať? Veď Jeho slovo je zákon, ktorý nikdy neklamal, ktorý nikdy nepodvádzal... Ak by ma Boh odsúdil preto, lebo som veril v Jeho slovo - sláva peklu - nevadí mi že tam skončím... Ale takto to nie je a ja Boha milujem...
Evanjelikál
Nie podľa mňa, ale podľa Boha. Z viery je v prvom rade človek spasený, z viery v Krista, ktorý vzal hriechy človeka na kríž, vytiahol ich tam a boli odsúdené Bohom na svojom Synovi. Ale toto ľudia dnes nevedia, nechápu. Prekliaty Tridentský koncil, kde teológovia mali byť radšej kvetinármi, sa postavili proti Bohu a jeho Svätému slovu a prehlásili, že kto by učil spásu z viery, nech je prekliaty …More
Nie podľa mňa, ale podľa Boha. Z viery je v prvom rade človek spasený, z viery v Krista, ktorý vzal hriechy človeka na kríž, vytiahol ich tam a boli odsúdené Bohom na svojom Synovi. Ale toto ľudia dnes nevedia, nechápu. Prekliaty Tridentský koncil, kde teológovia mali byť radšej kvetinármi, sa postavili proti Bohu a jeho Svätému slovu a prehlásili, že kto by učil spásu z viery, nech je prekliaty! Milióny katolíkov tak skončilo v pekle, lebo neuverilo, že Kristus vzal ich dlžobný úpis, kde boli všetky ich hriechy - minulé, prítomné a budúce - pribil na drevo kríža a Boh si na tých, ktorí tomu uverili, na ich hriechy už nespomenie, dokonca ich prestane počítať. Kristus dokonca hovorí, že nepôjde na posledný súd, ale prejde rovno do večného života! Ale Cirkev miesto toho, aby túto vieru šírila, ako ju šírila takto Cirkev prvých 5 storočí - zničila sviatosťami - vraj - keď budeš vyznávať hriechy a nezomrieš v milosti posväcujúcej, budeš spasený! Ale ty môžeš byť spasený z viery a z viery spásu strácaš, nie zo skutkov, nie zo skutkov hriešnych. A potom keď ťa Boh urobí svojim dedičom, potom ti dá aj skutky, ale Písmo hovorí, že tie skutky budú predom pripravené. ľúbezné Bohu, lebo tvoje vlastné skutky, sú iba skutkami sebeckosti, smilstva, klamárstva, zlosti, nenávisti, závisti, zloby atdˇ. Človek musí uveriť v Krista a toto Cirkvi zahmlili a preto im je beda - vrátane pravoslávia, východných, protestantov. Lebo pozrie čo hovorí Písmo:

A vieme, že človek nie je ospravedlnený zo skutkov podľa zákona, ale iba skrze vieru v Ježiša Krista. Aj my sme uverili v Krista Ježiša, aby sme boli ospravedlnení z viery v Krista, a nie zo skutkov podľa zákona, lebo zo skutkov podľa zákona nebude ospravedlnený nijaký človek. Gal 2:16

Žalárnik sa pýta apoštolov: „Páni, čo mám robiť, aby som bol spasený?“ Oni povedali: „Ver v Pána Ježiša a budeš spasený ty aj tvoj dom.“ Sk 16:30-31

Aké teda vystatovanie? Je vylúčené. Akým zákonom? Skutkov? Nie, ale zákonom viery. Lebo si myslíme, že človek je ospravedlnený skrze vieru bez skutkov podľa zákona. Rim 3:27-28

Skrze neho máme vierou prístup k tej milosti, v ktorej zotrvávame, aj sa chválime nádejou na Božiu slávu. Rim 5:2

Lebo zo skutkov podľa zákona nebude pred ním ospravedlnený nijaký človek. Veď len zo zákona je poznanie hriechu. Ale teraz sa zjavila Božia spravodlivosť bez zákona a dosvedčujú ju Zákon i Proroci: Božia spravodlivosť skrze vieru v Ježiša Krista pre všetkých, čo veria. Rim 3:20-22

Jeho (Krista)Boh ustanovil ako prostriedok zmierenia skrze jeho krv prostredníctvom viery, aby ukázal svoju spravodlivosť, lebo v minulosti prehliadal predošlé hriechyvo svojej božskej zhovievavosti, aby v tomto čase ukázal svoju spravodlivosť: že sám je spravodlivý a že ospravedlňuje toho, kto verí v Ježiša. Rim 3:25-26

Kto pracuje, nedostáva odmenu z milosti, ale z podlžnosti. Kto však nepracuje, ale verí v toho, ktorý ospravedlňuje bezbožného (Boha skrze Krista), tomu sa jeho viera počíta za spravodlivosť. Rim 4:4-5

A tak ospravedlnení z viery, žijeme v pokoji s Bohom skrze nášho Pána Ježiša Krista. Rim 5:1

Ježiš im povedal: „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu. Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený; ale kto neuverí, bude odsúdený. Mk 16:15-16

A ako Mojžiš vyzdvihol na púšti hada, tak musí byť vyzdvihnutý aj Syn človeka (Kristus), aby každý, kto verí, mal v ňom večný život.“ Jn 3:14-15

Ježiš jej povedal: „Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie. A nik, kto žije a verí vo mňa, neumrie naveky. Veríš tomu?“ Jn 11:25-26

Ježiš zvolal: „Kto verí vo mňa, nie vo mňa verí, ale v toho, ktorý ma poslal. A kto vidí mňa, vidí toho, ktorý ma poslal.Ja som prišiel na svet ako svetlo, aby nik, kto verí vo mňa, neostal vo tmách. Jn 12:44-46

Ale toto je napísané, aby ste verili, že Ježiš je Mesiáš, Boží Syn, a aby ste vierou mali život v jeho mene. Jn 20:31

Lebo vôľa môjho Otca je, aby každý, kto vidí Syna a verí v neho, mal večný život; a ja ho vzkriesim v posledný deň.“ Jn 6:40

Ježiš jej povedal: „Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie. Jn 11:25

Lebo ak svojimi ústami vyznávaš: „Ježiš je Pán!“ a vo svojom srdci uveríš, že Boh ho vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený. Rim 10:9

No kým neprišla viera, boli sme zajatci pod dozorom zákona pre tú vieru, ktorá sa mala zjaviť. A tak bol zákon naším vychovávateľom pre Krista, aby sme boli ospravedlnení z viery. Gal 3:23-24
Evanjelikál
Alebo si myslíš, že farári evanjelickej cirkvi, alebo pastori baptistickí, kresťanské zbory, charizmatici, sú na tom lepšie? Viera sa stratila! Preto Ježiš bedáka - keď sa druhý kráv vrátim - nájdem ešte vieru na zemi?
Evanjelikál
Horšie na tom je to, že kňazi ktorí školy majú, nevedia nič o evanjeliu. Prichádzame za nimi s obyčajnými otázkami o spáse a oni nevedia čo je spása a sú zaskočení. Úbohí kňazi...
Evanjelikál
Ako vieš čo Pán chcel? Si Pán?
Evanjelikál
RKC zriadila po koncile štúdium Písma Svätého - konečne. Ale katolíkom to radšej nepovedali, i keď majú stránku svojich výskumov. Je zaujímavé, že my o tom viac vieme ako katolíci - asi preto, lebo sa o Písmo zaujímame. RKC prišla nato, že Hierynimov preklad biblie je tak strašne chybný, chybný v slovách, vo významoch viet, že v RKC boli zaskočení. Najhoršie na tom je to, že tieto chybné …More
RKC zriadila po koncile štúdium Písma Svätého - konečne. Ale katolíkom to radšej nepovedali, i keď majú stránku svojich výskumov. Je zaujímavé, že my o tom viac vieme ako katolíci - asi preto, lebo sa o Písmo zaujímame. RKC prišla nato, že Hierynimov preklad biblie je tak strašne chybný, chybný v slovách, vo významoch viet, že v RKC boli zaskočení. Najhoršie na tom je to, že tieto chybné preklady Hieronyma sú použité dogmy! Čo mal robiť Ratzinger, ktorý s touto komisiou spokupracoval? Mal povedať - prepáčte, Cirkev sa 1500 rokov mýlila? Ratzinger postupne a opatrne ukazoval, že RKC stojí na falošných dogmách a preto hovorí, že Cirkev tridentu sa v mnohom mýlila. Tradiční sú ješitní na Ratzingera, lebo nevedia o čo ide. Ratzinger si uvedomuje, že Cirkev ako je, je neudržateľná, zároveň vie, že na bludoch stojí už 1500 rokov. Tak sa snaží skĺbiť tradíciu ktorá je falošná s cirkvou novou, ktorá sa zvrhla do liberalizmu.