Clicks18
vi.news

Hồng Y Müller bác bỏ phê bình bất công

Hồng Y Gerhard Ludwig Müller đã bác bỏ những lời chỉ trích không công bằng về việc ông ký lời kêu gọi của Viganò chống lại chế độ Corona.

Trước khi Die-Tagespost.de (10 tháng 5) Müller tuyên bố rằng, ngày nay, những người bất đồng chính kiến đều bị coi là "nhà lý luận âm mưu".

Văn bản Viganò bị cố tình hiểu lầm, Müller nói. Ông ta giải thích rằng ông không làm gì hơn là tuyên bố qua điện thoại rằng ông đồng ý với điều đó một cách chung chung.

Văn bản không phải là một phân tích khoa học và thật sai lầm khi luôn phân cực mọi thứ, Müller lập luận: "Bất cứ ai có hiểu biết đều có thể bình tĩnh sửa chữa các lỗi sai, thực hay ảo, với các lập luận tỉnh táo."

Hình ảnh: Gerhard Ludwig Müller, © Mazur, CC BY-NC-SA, #newsFqowfmzbzg