Přítel
Papežství samo o sobě už je chod opačným směrem. Ježíš nepřišel zřídit kněze a papeže. Tento systém nemá v Ježíšově učení, ani v Novém testamentě oporu. Ježíš postavil svou církev na sobě. On je v ní jediným veleknězem.
U.S.C.A.E.
Pápežstvo zaviedol náš Pán Ježiš Kristus. A to je zákonitosť že heréza ťahá k nemravnosti napríklad gnostici, luther to je výsledok človekostredného modernizmu a napríklad husitstvo vyprodukovalo sektu adamitov čo nudizmus považovali za zbožnosť. Stalin dal vyslovený príkaz infiltrovať nemravov do seminárov najlepšie sodomitov
štefan161
Mike.... a ako ho zaviedol, keď do 6.storocia žiadni pápeži neexistovali?
Totižto niektorí rímski biskupi sa vo svojej nenazranosti povysovali nad iných, ale východní ich vždy dali do laty.

Dokonca napr na nicejskom koncile sa rímski biskupi ani nezúčastnili a viedol ho cisár.

Celá RKC je klamstvo a diablov zvod - vid bezuzdne vraždenie cez inkviziciu
apredsasatoci
V časoch inkvizície bolo bežné trestať človeka upálením. Svetlá moc upalila 10 000 ľudí a je ticho. Rkc uplalila jedného pometeneho mnícha - čarodejníka, okultistu J. Bruno a celý svet je hore nohami. Čím to je? Čím to je?
Dudko
Odkiaľ to vy všetko viete? Poprosil by som zdroj vašich informácií. A ďalej, odkiaľ viete o Ježišovi, že niekto taký existoval? A odkiaľ máte Bibliu, kto ju zostavil a rozšíril?
Ďakujem za odpovede. 😉
Vlastne mne odpovedať ani nemusíte, odpovedzte na to sami sebe. Ale úprimne...
Detektiv
Film Klér natočili zednáři, a financovali ho židé. Poznáte to hned v úvodních nápisech, které jsou zednářské a židovské.