Libor Halik
42.1K

Dle proroctví stigmatičky Jahenny jsou nyní Benedikt XVI. i František antipapeži

Z proroctví stigmatičky Jahenny plyne: a) že Benedikt XI. už přestal být papežem. Pravděpodobně proto, že jeho rezignace byla platná hned od začátku v r.2013, nebo se stala platnou o několik měsíců …More
Z proroctví stigmatičky Jahenny plyne: a) že Benedikt XI. už přestal být papežem. Pravděpodobně proto, že jeho rezignace byla platná hned od začátku v r.2013, nebo se stala platnou o několik měsíců, či roků později.
b) že volba prohomosexuálního a prozednářského (veřejně známého čestného člena Rotary klubu) arcibiskupa Bergoglia z Buenos Aires z Argentiny, který si vybral papežské jméno František, byla kanonicky neplatná. Pravděpodobně díky protizákonnému předvolebnímu paktu tzv. Sankt Gallenské homopedofilní mafie kardinálů okolo McCarricka, nebo z jiného, mně zatím neznámého důvodu.
V proroctví je, chápu-li ho správně, že Církev bude po několik měsíců úplně bez vedoucícho, protože bývalý papež bude popraven tím státem, který dobyje Írán (dle proroctví Josifa Vatopedského Rusko dobyje Írán) a který bude vítězit 1 rok. Bude tak bez papežů i antipapežů, předtím 2 papežové za sebou budou antipapeži. (L: Logicky jde o Benedikta XVI. a Františka) Po bezvládí, které bude dobou mučednictví …More
ľubica
Libor Halik
Překlad automatem: Marie Julie Jahenny o karanténě! Jeden by měl říci, že nevejde!
přeložen DeepL.com:
Pierre Roberdel, Résiac výdaje, 1991, pp 113-115):
„Je jen velmi krátká doba, plamen Ducha svatého říká před zlem je svoboda v této zemi zcela musí třást, z nichž všichni lidé před hrůzou smrti.
Zde zákon dosáhne vítězství, který je rozšířen na celou zemi, aby království. Žádná část …More
Překlad automatem: Marie Julie Jahenny o karanténě! Jeden by měl říci, že nevejde!
přeložen DeepL.com:

Pierre Roberdel, Résiac výdaje, 1991, pp 113-115):

„Je jen velmi krátká doba, plamen Ducha svatého říká před zlem je svoboda v této zemi zcela musí třást, z nichž všichni lidé před hrůzou smrti.

Zde zákon dosáhne vítězství, který je rozšířen na celou zemi, aby království. Žádná část Bretaně unikne tento neslavný zákon.
Tam bude mnoho míst, kde je náboženství stále učí, významné povstání lidí proti přijetí tohoto pekla zákona.

Na straně dobra, tam bude potíže předložit k těm, kteří budou zaměstnancům a spojence mužů zákona, těm, kteří obsadí místa moci.
Bude to strašný boj mezi dvěma stranami, a že policisté budou využívat ji uložit další zátěž pro lidi, kteří jsou proti své plány.

Hodina není daleko. Vše nasvědčuje tomu, že to je dost dobrý. Ale není tam žádný důvod si stěžovat dnes o těchto zákonů zlé. Trochu déle, jen velmi málo, a pak mohou stěžovat. Ale to nebude mít žádný uši slyšet jejich křik, ani srdce, že sympatizuje s ní trápení. Zákon půjde do všech svobod a převést na vše, co je nejposvátnější.

Vážení přátelé Boha, bude se to stalo rychle a kdekoliv, a to bez výjimky. Pokud tento zákon všude ve svém volném plnění, které budou bezbožná vláda bude hledat svou cestu dozorců a najít, a to ve všech stejného názoru a na jejich straně.

Tam nejsou sledovány pouze pro děti, ale ne pro rodiny v případě nouze či nemožnosti dokonce nemá nejmenší nárok. Nic není chápána těmito vynucování práva, nic se jich dotknout, to určitě ne nešťastný osud. Malý svět bude vystaven riziku, že ztratí všechno, co na zemi, vše, co potřebuje. Bude to pro mnoho rodin zříceniny.

Pokud nemocný s Božím dovolením, otce nebo matky, je jim řečeno, že nemohou udržet děti, pokud se objeví u soudu.
Soudy se převedou na nespravedlnosti nádobí. Křesťanští soudci, soudě podle dobrými zákony mají velmi málo času ve svých pozicích, což je spojeno s pravdou.

Vážení přátelé boha, brzy se celá Francie je podle tohoto zákona, bude trvat jen týden, dokud není prohlášena za církev a lidé z války. Slyšel jsem, že v období tří měsíců před
... přichází velké erupce. Co bych nazval Blood válka.

Tyto tři měsíce jsou předehrou k velkému úvodu největší neštěstí, jaké kdy viděl svět. To bude spočívat na bedrech lidí, kteří jsou velmi nešťastní nepopiratelný úkor zvěrstev, proti kterému se nemohou bránit, ale musí poslouchat.

V každém místě a v každém městě ve Francii lidé zákona zřídí armády dohledu od 10 do 15 mužů. 6-8 v malých regionech, či dokonce nižší ve velmi úzkých místech.

Všichni lidé potřebují sledovat toto téma, nebo trpí uvěznění a končí svůj život s ostrými zbraněmi. To bude den velkou svobodou!

Tento neslavný zákon vyjde s mnoha dalšími. Nikdo nemůže uniknout ... nebo smrt uvnitř vězení!

„Ve všech řeholních domech, které nebyly předány na žádost donucovacích orgánů, které jsou před tím, než jsou zcela zdevastované a vyprázdnil přijde na návštěvu a vidět všechno, a to iv těch nejodlehlejších koutech. Ve všech těchto špatných domů, tam je doma, no poskytnout bezpečnostní víc.
Za méně než 6 nebo 9 týdnů od tohoto režimu zjevných vyhledávání trestný čin bude spáchaných v obou malých a velkých domů. Nebude žádné náboženské domy více ve Francii: Každý bude mít pod deštníkem na obloze ... „(open air) (20 dubna 1882).

Od jednoho z mých korespondentů:
„To je to, co jsem jd dnes řekl, nevím, co si mám myslet ..“:
„Jeden můj přítel, je soudce, jsem napsal následující.
„Ze zprávy jsme obdrželi z Kanceláře pravomoci, se zdá, že uspořádání bude vydána 11. května v Úředním věstníku, což dává donucovacích orgánů právo hledat domov každou osobu, která je podezřelá ve dne nebo v noci bude infikován, a odmítl stáhnout anti-Covid monitorovacího programu. policejní vazbě bude možné a trestní sankce zahrnují zadržení ve věznicích (nyní se vztahuje), nebo nedobrovolnou hospitalizaci v psychiatrických zařízeních. „“ Pro @ľubica Vďaka.

Marie Julie Jahenny über die Quarantäne! Soll einer sagen es passe nicht!
Mit DeepL.com übersetzt:

Pierre Roberdel, Résiac-Ausgaben, 1991, S. 113-115):

"Es bleibt nur noch eine sehr kurze Zeit, sagt die Flamme des Heiligen Geistes, bevor die böse Freiheit auf dieser Erde vollends herrscht, von der alle Menschen vor dem Schaudern des Todes erzittern werden.

Hier wird ein Gesetz den Sieg erringen, das auf das gesamte Land dieses Königreichs ausgedehnt wird. Kein Teil der Bretagne wird diesem berüchtigten Gesetz entgehen.
Es wird an vielen Orten, wo Religion noch gelehrt wird, erhebliche Aufstände des Volkes gegen die Verabschiedung dieses Höllengesetzes geben.

Auf der Seite des Guten wird es Schwierigkeiten geben, sich denen zu unterwerfen, die Angestellte und Verbündete der Männer des Gesetzes sein werden, denen, die die Plätze der Macht besetzen werden.
Es wird ein schrecklicher Kampf zwischen diesen beiden Seiten sein, und die Gesetzeshüter werden ihn ausnutzen, um den Menschen, die sich ihren Plänen widersetzen, andere Lasten aufzubürden.

Die Stunde ist nicht mehr fern. Alles deutet darauf hin, dass es gut genug ist. Aber es gibt keinen Grund, sich heute über diese teuflischen Gesetze zu beschweren. Noch ein wenig länger, sehr wenig, und dann werden sie sich beschweren können. Aber es wird weder Ohren geben, um ihre Schreie zu hören, noch ein Herz, um mit ihrem Herzschmerz zu sympathisieren. Das Gesetz wird in alle Freiheiten eingehen und auf allem wandeln, was am heiligsten ist.

Liebe Freunde Gottes, dies wird schnell und überall geschehen, ohne Ausnahme. Wenn dieses Gesetz überall in seiner freien Erfüllung ist, wird die gottlose Regierung nach ihrem Weg Aufseher suchen und finden, und zwar alle derselben Meinung und auf ihrer Seite.

Es werden nicht nur auf die Kinder überwacht, sondern keine Familie wird im Falle der Notwendigkeit oder Unmöglichkeit auch nur den geringsten Anspruch haben. Nichts wird von diesen Gesetzeshütern verstanden, nichts wird sie berühren, erst recht kein unglückliches Schicksal. Die kleine Welt wird dem Gefahr ausgesetzt sein, alles auf der Erde zu verlieren, alles, was sie braucht. Sie wird für viele Familien der Ruin sein.

Wenn mit Gottes Erlaubnis ein Vater oder eine Mutter erkrankt, wird ihnen gesagt, sie dürfen die Kinder nicht behalten, es sei denn, sie erscheinen vor Gericht.
Die Gerichtshöfe werden in Ungerechtigkeitsgerichte umgewandelt. Christliche Richter, die nach den guten Gesetzen urteilen, haben nur noch wenig Zeit in ihren Positionen, die mit der Wahrheit einhergeht.

Liebe Freunde Gottes, sobald ganz Frankreich unter diesem Gesetz steht, wird es nur noch eine Woche dauern, bis der Kirche und dem Volk der Krieg erklärt wird. Ich habe gehört, dass in den drei Monaten vor
...kommt der große Ausbruch. Was ich den Blutkrieg nennen würde.

Diese drei Monate sind der Auftakt für den großen Einstieg in das größte Unglück, das die Welt je erlebt hat. Es wird auf den Schultern der Menschen lasten, die sehr unglücklich sind, unbestreitbare Lasten von Greueltaten, gegen die sie sich nicht wehren können, sondern gehorchen müssen.

An jedem Ort und in jeder Stadt Frankreichs wird das Volk des Gesetzes Armeen von Aufsehern aufstellen: von 10 bis 15 Mann. von 6 bis 8 in kleinen Regionen oder noch weniger in den recht enge Stellen.

Alle Menschen müssen sich dieser Bewachung unterwerfen oder aber Gefangenschaft erleiden und ihr Leben unter scharfen Waffen beenden. Dies werden die Tage der großen Freiheit sein!

Dieses berüchtigte Gesetz wird mit vielen anderen herauskommen. Niemand wird ihm entkommen können... oder dem Tod im Inneren der Gefängnisse!

"In allen religiösen Häusern, die noch nicht dem Verlangen der Gesetzeshüter übergeben wurden, werden sie, bevor sie völlig verwüstet und geleert sind, zu Besuch kommen und alles sehen, selbst in den entlegensten Winkeln. In all diesen armen Häusern wird es zu Hause keine Sicherheit mehr geben.
Nach kaum 6 oder 9 Wochen dieses Regimes von scheinbaren Durchsuchungen wird das Verbrechen sowohl in den kleinen als auch in den großen Häusern begangen werden. Es wird keine religiösen Häuser mehr in Frankreich geben: Jedes wird unter dem Dach des Firmaments stehen..." (Unter freiem Himmel). (20. April 1882)

Von einem meiner Korrespondenten:
"Das hat mir jd. heute geschickt, ich weiß nicht, was ich denken soll.":
"Ein Freund von mir, ein Magistrat, schreibt mir Folgendes.
"Aus den Nachrichten, die wir von der Chancellerie der Gerichtsbarkeit erhalten haben, geht hervor, dass am 11. Mai im Amtsblatt eine Anordnung erscheinen wird, die den Strafverfolgungsbeamten das Recht einräumt, die Wohnung jeder Person zu durchsuchen, die bei Tag oder Nacht verdächtigt wird, infiziert zu sein, und die sich geweigert hat, das Anti-Covid-Überwachungsprogramm herunterzuladen. Polizeigewahrsam wird möglich sein, und zu den strafrechtlichen Sanktionen gehören die Inhaftierung in Haftanstalten (jetzt abgedeckt) oder die unfreiwillige psychiatrische Einweisung in ein Krankenhaus. »"
Libor Halik
To nebyl aprílový vtip! Už je to oficiálne: dokonca ani len František sa nepovažuje za skutočného pápeža V Pápežskej ročenke 2020 sa stalo oficiálnym faktom, že František nie je „pápežom“, ako boli pápežmi jeho predchodcovia.... Pro @Anna.Jak