Clicks281
piotrdudala

Portret Arcybiskupa Jana Cieplaka Stefana Bakałowicza, Rzym 1925r.

Jonas Ciepliakas gimė1857 m. Dembrovoje Gurničoje (Lenkija). Mokėsi Kelcų dvasinėje seminarijoje ir Peterburgo dvasinėje akademijoje. 1878 m. įšventintas kunigu, Peterburgo dvasinės akademijos profesorius, 1908 m. konsekruotas Mogiliovo vyskupu sufraganu, nuo 1919 m. vadovavo Mogiliovo arkidiecezijai. 1923 m. bolševikų pasodintas į kalėjimą, nuteistas mirti, įsikišus popiežiui Pijui XI, o vėliau lenkų vyriausybei, 1924 m. buvo išleistas iš Rusijos. 1925 m. Varšuvai sudarius su Vatikanu konkordatą ir atsisakius Vilniaus, J. Ciepliakas 1925 m. buvo paskirtas pirmuoju Vilniaus arkivyskupu. 1925 m. lankydamas JAV lenkų kolonijas sulaukė oficialaus patvirtinimo Vilniaus arkivyskupu. Bet pareigų eiti nepradėjo ir ingreso neatliko, nes 1926 m. mirė New Jersey valstijoje, JAV. Palaidotas Vilniaus katedroje, Boleslovas Balzukevičius sukūrė jam paminklą (1929).

Autorius: Bakalovičius, Steponas, 1857 - 1947
Bakałowicz, Stefan
Pavadinimas: Vilniaus vyskupas Jonas Cepliakas

źródło: www.rinkinys.ldm.lt