PiotrM
11230

Chiny. Zakaz modlitw w domu

Zakaz modlitw w domu, niszczenie kapliczek. Prześladowanie katolików w Chinach postępuje Od czerwca 2018 r. przybrały na sile starania chińskiego rządu polegające na jeszcze szybszym podporządkowaniu …More
Zakaz modlitw w domu, niszczenie kapliczek. Prześladowanie katolików w Chinach postępuje
Od czerwca 2018 r. przybrały na sile starania chińskiego rządu polegające na jeszcze szybszym podporządkowaniu sobie chińskich katolików. Zakazane jest m.in. uczestnictwo we Mszy Świętej osób nieletnich czy zakaz modlitwy w domu.
Rządowe, piętnastostronicowe rozporządzenie nakłada na hierarchów podporządkowanego władzy tzw. Kościoła Patriotycznego obowiązek przyspieszenia sinizacji chińskich katolików. Polegać ma ono na wprowadzeniu szeregu nowych praw, za pomocą których państwo obejmie jeszcze większą kontrolę nad chińskimi katolikami. Każda diecezja ma opracować własny plan do końca sierpnia.
Rządowy pomysł ma być na razie wypróbowany we wszystkich diecezjach prowincji Hebei i w jednej diecezji z prowincji Yibin. Wstępnie wiadomo, że jedne z nowych praw zawierać mają m.in. zakaz uczestnictwa w Mszach i nabożeństwach osób poniżej 18 roku życia, a także nakaz modlitwy jedynie w przeznaczonych do tego …More
Vittorio,Andreas
Zdrajca Franciszek przyłożył do tego swój judaszowy palec.
woj_tek shares this