Doktor wiee
Mi wystarczy widok Conchity Wurst w katedrze wiedeńskiej i całej masy homo nie wiadomo którzy jawnie promują swój grzech sodomski.Nie słyszałem wówczas z ust obecnego tam kardynała Schönborna by ten wzywał ich do nawrócenia.