Clicks28
vi.news

Rắc rối phía trước? - Vatican muốn biết về nghi thức cổ

Bộ Giáo lý Đức tin đã gửi một cuộc khảo sát tới tất cả các giám mục về việc áp dụng Motu Proprio Summorum Pontificum năm 2007 cho phép Thánh lễ Latinh cổ, RISE-caeli.blogspot.com đưa tin (toàn văn bên dưới).

Lý do: Francis muốn biết về việc áp dụng Summorum Pontificum. Bảng câu hỏi đã được gửi vào ngày 7 tháng 3 và phải được trả lời trước ngày 31 tháng 7. Bảng câu hỏi bao gồm nội dung sau:

1. Tình hình các giáo phận liên quan đến Nghi thức cũ như thế nào?

2. Nó để đáp ứng nhu cầu hay được thúc đẩy bởi một linh mục?

3. khía cạnh tích cực và tiêu cực của nó là gì?

4. Các tiêu chuẩn của Summorum Pontificum có được tôn trọng không?

5. Novus Ordo có áp các yếu tố của Nghi thức nguyên thủy không?

6. Bạn [chính giám mục trả lời] có sử dụng Sách lễ 1962 không?

7. Các bí tích khác có được cử hành trong Nghi thức cổ không?

8. Có ảnh hưởng đến chủng viện không?

9. Lời khuyên của bạn về Thánh lễ cổ là gì?

Hình ảnh: © Joseph Shaw, CC BY-NC-ND, #newsMksvegzbnw

3
4
1
2