Stylita
My tady diskutujeme o sobotě a neděli a svět pomalu a jistě díky genderové filozofii hloupne a hloupne

www.novinky.cz/…/prestante-rikat…
Organizace spojených národů (OSN) vyzvala k upuštění od genderově zabarveného slovníku. Vhodnější jsou podle ní z hlediska rovnosti pohlaví korektnější výrazy. V anglicky psaném příspěvku na Twitteru OSN zároveň ukázala, jak na to. Pojmy jako přítel nebo …More
My tady diskutujeme o sobotě a neděli a svět pomalu a jistě díky genderové filozofii hloupne a hloupne

www.novinky.cz/…/prestante-rikat…
Organizace spojených národů (OSN) vyzvala k upuštění od genderově zabarveného slovníku. Vhodnější jsou podle ní z hlediska rovnosti pohlaví korektnější výrazy. V anglicky psaném příspěvku na Twitteru OSN zároveň ukázala, jak na to. Pojmy jako přítel nebo přítelkyně radí nahrazovat univerzálním pojmem partner, manžel či manželka má být nahrazován slovem druh.
Kallistratos
Salámová metoda... Zbývá ještě Stylito dodat k tomu druhu čeleď a řád.... 😂 O těchto věcech nevedu spor a je mi jasno. Muž by měl být rytíř a nést odpovědnost za sebe, milou družku a svou rodinu a všemi silami milovat a ctít a projevovat ušlechtilost... Žena by měla být paní rodinného krbu, které je dáno místo a čest a úcta a tento prostor ji vytvořit.... A ona nese velké břemeno rodiny, dětí ...…More
Salámová metoda... Zbývá ještě Stylito dodat k tomu druhu čeleď a řád.... 😂 O těchto věcech nevedu spor a je mi jasno. Muž by měl být rytíř a nést odpovědnost za sebe, milou družku a svou rodinu a všemi silami milovat a ctít a projevovat ušlechtilost... Žena by měla být paní rodinného krbu, které je dáno místo a čest a úcta a tento prostor ji vytvořit.... A ona nese velké břemeno rodiny, dětí .... Nesmírné břemeno, které muži za celý život nepochopí. 😉
Stylita
b8111
Styllita: Milý příteli, už jsem Ti nechtěl zanášet Tvůj prostor, ale … Důležité je, abychom opravdově žili to, co nám Bůh dal v milosti Ducha sv. poznat. Až to uvedeme do svého života, Duch sv. nás poposune dál, jinak budeme stát. On vidí do našich srdcí, tak jak jsi to včera psal. I kdybychom zbloudili, znova nás nasměřuje zpátky na správnou cestu, tak jako GPS. Co je ale podstatné - abychom …More
Styllita: Milý příteli, už jsem Ti nechtěl zanášet Tvůj prostor, ale … Důležité je, abychom opravdově žili to, co nám Bůh dal v milosti Ducha sv. poznat. Až to uvedeme do svého života, Duch sv. nás poposune dál, jinak budeme stát. On vidí do našich srdcí, tak jak jsi to včera psal. I kdybychom zbloudili, znova nás nasměřuje zpátky na správnou cestu, tak jako GPS. Co je ale podstatné - abychom byli otevření Bohu, pravdě. Nezáleží tedy na tom, kolik toho víme, ale zda to ,co víme žijem.
b8111
Stylita: za 8 nakonec jim praví: "Vaše novoluní a šabaty nesnáším". Podívejte se, jak to říká: Nejsou mi milé ty nynější šabaty, nýbrž šabat, jejž jsem ustanovil, v němž jsem odpočinul a jímž učiním počátek osmého dne, to jest, počátek jiného světa. 9. Proto slavme radostně ten osmý den. V něm Ježíš vstal z mrtvých, pak se zjevil a vystoupil na nebesa.
/výňatek z článku - slavení neděle, www.…More
Stylita: za 8 nakonec jim praví: "Vaše novoluní a šabaty nesnáším". Podívejte se, jak to říká: Nejsou mi milé ty nynější šabaty, nýbrž šabat, jejž jsem ustanovil, v němž jsem odpočinul a jímž učiním počátek osmého dne, to jest, počátek jiného světa. 9. Proto slavme radostně ten osmý den. V něm Ježíš vstal z mrtvých, pak se zjevil a vystoupil na nebesa.
/výňatek z článku - slavení neděle, www.víra.cz/, jedná se asi o Iz 1/13,14
Stylita
dělám si špagety s italskou omáčkou
Samson1
No, v sobotu se podařilo ostříhat 23 ovcí a beranů a dnes uklízím hrozné nánosy vytahaného sena, pročůraného a prokakaného. Ještě aspoň dva dny, co toho stačily nadělat. 😷 A ještě je toho stejně u druhého krmelce za dva roky. To bude materiál pod brambory až to zetlí. 🤗
b8111
..za 8 nakonec.. Když už chceme něco obhajovat, měli bychom mít poctivý přístup. A je jasné, že se můžem mýlit, v dobré víře někom, něco předat. Čeho bysme se měli hlavně vyvarovat, tak je to hlavně lež. Dlouho jsem neviděl, tak diletantsky a prolhaně napsaný článek o neděli. Uvedená citace je totálně vytrhnutá z kontextu Sv. písma. Záměr tohoto textu je jiný. Jsou zde vsunuté myšlenky, které …More
..za 8 nakonec.. Když už chceme něco obhajovat, měli bychom mít poctivý přístup. A je jasné, že se můžem mýlit, v dobré víře někom, něco předat. Čeho bysme se měli hlavně vyvarovat, tak je to hlavně lež. Dlouho jsem neviděl, tak diletantsky a prolhaně napsaný článek o neděli. Uvedená citace je totálně vytrhnutá z kontextu Sv. písma. Záměr tohoto textu je jiný. Jsou zde vsunuté myšlenky, které jsou Bohu cizí a které nevyslovil.... Kdo miluje lež, ať ji miluje dál. Každý máme svobodnou volbu. Znovu říkám, je mi milejší přístup ŘKC, která nepopírá přesun soboty na neděli, z hlediska Kristova nástupce. Ale svádět to na Boha, je pod moji úroveň.
Christophor
Nalijme si čistého vína:
Adventisticko-sabatářské spolky v podstatě jen generují a agregují jedince s agresivně-narcistní poruchou., které se rády manifestují v kompulzivně-militantní revoltě vůči Tradici Církve en bloc.
(Komu tím nakonec poslouží, jim zjevně nedochází.)

🤐
Kallistratos
Neviděl bych to tak tvrdě. V různých takových uskupeních mohu být hledači , podivíni i poctiví objevitelé a svérázní samorosti...😁 Nemyslím že by projevovali agresivitu spíše jsou poněkud agilní.
b8111
Přátelé, snad se rozcházíme v dobrém. Použil jsem tvrdší slova, než možná bylo zapotřebí. Pokud ano, omlouvám se. Děkuji za diskuzi a přeji Vám, vše dobré.
Kallistratos
K diskuzi jsem přišel až teď a početl si... Takže jsem reagoval i níže... Nevím, zda to byla diskuze, ale mne to nepřesvědčilo a těžiště Kristovy zvěsti vidím zcela jinde, než se dohadovat po 2 000 letech o sobotě... 😊
b8111
Historie:....Ke změně ze soboty na neděli, jako dne bohoslužby došlo postupně, ke konci druhého století. Důkazy naznačují, že asi v polovině tohoto století někteří křesťané dobrovolně zachovávali neděli, jako den bohoslužby, NE VŠAK JAKO DEN ODPOČINKU. Sbor v Řím, tvořený převážně křesťany z pohanů/Ř11,13/, stál v čele úsilí, které vedlo k zachovávání neděle...../Justin Martyr, First …More
Historie:....Ke změně ze soboty na neděli, jako dne bohoslužby došlo postupně, ke konci druhého století. Důkazy naznačují, že asi v polovině tohoto století někteří křesťané dobrovolně zachovávali neděli, jako den bohoslužby, NE VŠAK JAKO DEN ODPOČINKU. Sbor v Řím, tvořený převážně křesťany z pohanů/Ř11,13/, stál v čele úsilí, které vedlo k zachovávání neděle...../Justin Martyr, First Apology/.
b8111
Kallistratos, apredsasatoci, atd.: Snažíte se překrucovat a zlehčovat svědectví života Ježíše Krista, které svědčí ve prospěch soboty a uvádíte nepravdivé údaje na obhajobu neděle. Jste stejní jako farizejové, kteří sobotu zase naopak, zatěžovali nesmyslnými břemeny, zákony...až ztratila svůj význam, pro jejich skutkaření.
b8111
Kallistratos, apredsasatoci, atd.: Daleko více si vážím ŘKC, která o sobotě nelže, jako vy. Prohlašuje, že má moc i nad sobotou a proto z pozice Kristova zástupce, ji přesunuje na neděli.
Zda má na to právo, či ne, to už je druhá kapitola, kterou zde nechci rozebírat.
Kallistratos
Já si myslím, že farizeus je ten, kdo lpí na vnějších atributech a nevnímá v čem tkví podstata Kristova zákona. V Novém zákoně to začíná slovy - přikázání znáš.... a jasně bylo shrnuto co je podstatné.... Matouš 22 tuším... myslím, že se zbytečně čílíš... k čemu to vede? Mne to nepřesvědčí a Tobě praskne cévka. 😉
b8111
Kallistratos: …..farizeus je ten, kdo lpí na vnějších atributech a nevnímá v čem tkví podstata ….
Nejen to, ale zároveň se snažili celou dobu Farizejové usvědčit Ježíše ze lži a rouhání proti Bohu a sami činili, co mu vyčítali. To stejné děláš i Ty. Nepravdivě dokazuješ, že Ježíšovi je jedno, zda člověk světí sobotu nebo neděli. Podsouváš mu něco, co nedělal, neříkal.....
b8111
Kallistratos: V Novém zákoně to začíná slovy - přikázání znáš.... a jasně bylo shrnuto co je podstatné....
Pokud máš na mysli, “Dávám Vám nové přikázání, abyste se navzájem milovali…“, tak tam nikde nečtu výzvu, ani v podtextu, abychom nedodržovali Boží zákon, neboť správná láska se právě drží jeho mantinelů, jinak sejde na scestí.
One more comment from b8111
b8111
Kallistratos: Pokud myslíš, „.které přikázání je v zákoně největší?..miluj svého Boha..miluj svého bližního.“ Tak je to pouze shrnutí Božího požadavku, jak máme správně žít, které je konkrétně rozepsané v Desateru, z něhož nebylo nic ubráno. Snad mi nechceš tvrdit, že nám Kristus nechal volný výklad této myšlenky, když říká: „… Na těchto dvou přikázáních spočívá celý Zákon a Proroci.“ A pokud si …More
Kallistratos: Pokud myslíš, „.které přikázání je v zákoně největší?..miluj svého Boha..miluj svého bližního.“ Tak je to pouze shrnutí Božího požadavku, jak máme správně žít, které je konkrétně rozepsané v Desateru, z něhož nebylo nic ubráno. Snad mi nechceš tvrdit, že nám Kristus nechal volný výklad této myšlenky, když říká: „… Na těchto dvou přikázáních spočívá celý Zákon a Proroci.“ A pokud si přesto myslíš, že ano, pak mi připomínáš gay komunitu, a jiné, kteří tvrdí totéž, co Ty.
Kallistratos
Vypiš se jak uznáš za vhodné, uleví se Ti. Dohadovat se s tebou nebudu. Rozlišuji podstatné od nepodstatného a máme na to odlišný názor. To je celé. Trhat žíly si kvůli tomu nebudu natož se handrkovat. 😉
Stylita
Sobotníci argumentují slovy Písma svatého, že Bůh přikázal světit sobotu. Navozují dojem, jakoby se mohl Bůh hněvat na lidi, že světí neděli, 8. den, den vzkříšení Božího Syna. Ale to je přeci nesmysl.
Kallistratos
Já je respektuji za jejich sborovou aktivitu, programy pro děti, zdravotní programy, odvykací programy na závislosti a organizaci ADRU.... a celkové nasazení... ALE, pokud by to mělo být "vykoupeno" pocitem exkluzivního vykupitelství u Pána Boha, pak je to nesmyslný pocit. Nicméně chápu, že malé sbory mají svou integritu a ten pocit sounáležitosti je silný, podobně jako u jejich "starších bratrů"…More
Já je respektuji za jejich sborovou aktivitu, programy pro děti, zdravotní programy, odvykací programy na závislosti a organizaci ADRU.... a celkové nasazení... ALE, pokud by to mělo být "vykoupeno" pocitem exkluzivního vykupitelství u Pána Boha, pak je to nesmyslný pocit. Nicméně chápu, že malé sbory mají svou integritu a ten pocit sounáležitosti je silný, podobně jako u jejich "starších bratrů" Svědků Jehovových... Navíc vykazují mnohdy silné nasazení v oblasti evangelizace, služby... Říkám to na základě osobních zkušeností s těmito a nikoli zpoza nějakého ležení... Lidé pevně zaklíněni v poloze své vlastní majoritní denominace mohou být i nepříjemní vůči jiným věroukám a dokonce agresivní. Tento pocit je občas generován ohrožením "vlastní pravdy", víry, jakousi soutěživostí a dokonce latentní výčitkou, že jiní dokáží dělat zkrátka víc a někdy i historie zasela semínka sváru.... S vírou to nemá moc společného, s xenofobií a neodpuštěním ano. Oni upřímně řečeno mají katolíci zlozvyk být občas sami pro sebe a jedno zda v oblasti sebespásy a pocitu, že kněz vše vyřídí za nás a nebo prostě posvátná rituální lenost a splněno ... a basta... A evangelíci či protestanté se zase mohou hašteřit nad výklady Písma a různých pasáží a hledat těžiště toho co je důležité a ještě důležitější :) A každý pes jiná ves a plno výkladových formací... A pravoslavní? Ty se u nás v ČR mohou občas hašteřit nad majetkem, a personálními spory... A to je ostuda. A je úplně jedno zda se někdo jmenuje vysokopřeosvícenost nebo má jiný titul.... Ale snad už je klid... Holt lidé :)))
apredsasatoci
Je tu človek pre sobotu/nedeľu, alebo sobota/nedeľa pre človeka?!
b8111
apredsasatoci: V nynější době je více katolíků a nejen jich, co světí sobotu i neděli. ŘKC a jiné církve oficiálně světí neděli. K tomu já nemám výhrady. Problém mám s tím, když církev tvrdí, že svěcením neděle naplňuje 4 přikázání, tak jak to Bůh ustanovil, což není pravda. Můj Bůh slaví sobotu. A taktéž činil i Pán Ježíš Kristus.
b8111
Stylita: Vím, že jsi rozumný a soudný. Proto si odpověz sám, na svou úvahu:
Hněvá se Bůh na lidi
- pokud vědomě okrádají druhé, za účelem obohacení?
- pokud nevědomě okrádají druhé?
- pokud kradou ve vztahu nouze, nemají co jíst?
A tak, jak nás vybízí Hospodin v Desateru, abychom neokrádali druhé, tak i nás vybízí k tomu, abychom neokrádali Boha o Jeho sobotu, kterou stanovil Božím řádem na …More
Stylita: Vím, že jsi rozumný a soudný. Proto si odpověz sám, na svou úvahu:
Hněvá se Bůh na lidi
- pokud vědomě okrádají druhé, za účelem obohacení?
- pokud nevědomě okrádají druhé?
- pokud kradou ve vztahu nouze, nemají co jíst?
A tak, jak nás vybízí Hospodin v Desateru, abychom neokrádali druhé, tak i nás vybízí k tomu, abychom neokrádali Boha o Jeho sobotu, kterou stanovil Božím řádem na sedmý den týdne.
Stylita
b811 světit neděli patří mezi povinnosti katolíka. Na tvé otázky znáš jistě odpověď. Mně to přijde jako rozumování. Pán si každého přebere, zná motivy srdcí.
b8111
Stylita: Odpověď na otázky je individuální a vypovídá o našem vztahu k někomu. Někdo vnímá Desatero, jako zátěž, jiný má v něm zalíbení, neboť je mu světlem v životě. Mou otázkou je, či lépe každý by se měl zamyslet nad tím, zda může člověk určovat Bohu, co má dělat?
Jinak plný souhlas: …...Pán si každého přebere, zná motivy srdcí.
b8111
Apredsasatoci: Je tu človek pre sobotu/nedeľu, alebo sobota/nedeľa pre človeka?!
Sobota/Kristus nikde nemluví o neděli/, je pro člověka. Člověk se má zastavit od svých každodenních starostí a plně prožívat společenství se svým Stvořitelem. Nikde nečtu o tom, že by nás vybízel k tomu, abychom ji zaměnili za neděli. Navíc na sobotu se váže zvláštní Boží požehnání, které neplatí pro jiné dny.
apredsasatoci
b8111, Tebe keď Boh polopatisticky nenapíše niečo, tak tomu nerozumieš. Preto potrebuješ Ducha Svätého, aby ti už nikto nemusel vysvetľovať. Treba si pýtať od Pána!!!

Můj Bůh slaví sobotu. A taktéž činil i Pán Ježíš Kristus. - Keď bol Pán Ježiš na zemi fyzicky prítomný, tiež hovoril o veciach, o ktorých On nevie, ale jeho Otec ich zna. Teraz, keď je v nebi, už aj má o týchto veciach známosť.
More
b8111, Tebe keď Boh polopatisticky nenapíše niečo, tak tomu nerozumieš. Preto potrebuješ Ducha Svätého, aby ti už nikto nemusel vysvetľovať. Treba si pýtať od Pána!!!

Můj Bůh slaví sobotu. A taktéž činil i Pán Ježíš Kristus. - Keď bol Pán Ježiš na zemi fyzicky prítomný, tiež hovoril o veciach, o ktorých On nevie, ale jeho Otec ich zna. Teraz, keď je v nebi, už aj má o týchto veciach známosť.
Napísané ináč, pokorny človek ti nikdy nepovie niečo, čo má niečo spoločné s nepokorou. Čo potom Pán Ježiš, však?!

Aké 4 prikázania máš na myslí?!
apredsasatoci
Theodorá-Máriá, Vyššie máš odpoved. henta. 🥱
b8111
apredsasatoci: No, docela jsi mě rozesmála. Ze mě můžeš dělat volka, ale né z Ježíše. Kristus je Bůh, skrze něho bylo vše stvořeno, tedy i Desatero. Mnoho času při svém pobytu na zemi věnoval správnému pochopení Božího zákona a hlavně soboty. Tak mi tady netvrď, že tomuto tématu nerozuměl. Za další neznáš Starý zákon, který musí být v kontextu s Novým zákonem. Nikde ve St. zákoně se, ale nemluví…More
apredsasatoci: No, docela jsi mě rozesmála. Ze mě můžeš dělat volka, ale né z Ježíše. Kristus je Bůh, skrze něho bylo vše stvořeno, tedy i Desatero. Mnoho času při svém pobytu na zemi věnoval správnému pochopení Božího zákona a hlavně soboty. Tak mi tady netvrď, že tomuto tématu nerozuměl. Za další neznáš Starý zákon, který musí být v kontextu s Novým zákonem. Nikde ve St. zákoně se, ale nemluví o přesunu soboty na neděli. Pokud znáš Starý zákon a Nový, tak víš "Aké 4 prikázanie mám na mysli". 4 příkázání Boží, u ŘKC je to 3, tak, jak ho učí církev, není přikázáním Božím, ale lidským.
Kallistratos
V nynější době je více katolíků a nejen jich, co světí sobotu i neděli. /neznám žádného/
Navíc na sobotu se váže zvláštní Boží požehnání, které neplatí pro jiné dny. /upřímně se přiznám, že být vržen na pustý ostrov, tak nepoznám který je den a netrápil bych se tím, ale pokud bych nějaký den objevil, pak by pro mne byl významný ten, kdy Pán Ježíš byl vzkříšen.../

Milý b8111, pokud je to pro …More
V nynější době je více katolíků a nejen jich, co světí sobotu i neděli. /neznám žádného/
Navíc na sobotu se váže zvláštní Boží požehnání, které neplatí pro jiné dny. /upřímně se přiznám, že být vržen na pustý ostrov, tak nepoznám který je den a netrápil bych se tím, ale pokud bych nějaký den objevil, pak by pro mne byl významný ten, kdy Pán Ježíš byl vzkříšen.../

Milý b8111, pokud je to pro tebe důležité, žij s CASD a vyznávej ovšem společně i další věci i o zasednutí Ježíše na trůn k soudu v 19. století, o Zjevení sv. Jana i o tom za koho považují, alespoň ve svých spisech Římskokatolickou církev... Inu a pár dalších a dalších věcí... Třeba to pro Tebe nebude důležité a třeba ano, nevím... Pro mne není sobota klíčová ale sedmý den a tedy neděli dle obč. kalendáře světím tím, že se věnuji více "Božím věcem" a nenavlékám montérky :)

Mám doma darem knihu v modrém přebalu Adventisté sedmého dne věří... Je to výklad věroučných článků... Nechci zabíhat do detailů, je mi jasné, že menší sbory jsou aktivnější, komunikativnější a akceschopnější.... A když je to hezky zpracované, tak to dává smysl :) Jen okrajově a není to důležité bych měl samozřejmě problém s výkladem stvoření a tedy extrémní kreace. Byť se domnívám, že kdysi dávno vyznávali stvoření v rámci druhů a nebylo to osekané časem, tak jako některé proudy ultrakreacionistů 7000 let zpět. Opravdu bych doporučoval každému spíše než číst a teoretizovat, tak například v otázce kreace/evoluce vyjít do terénu, pochopit aspoň malinko geologický čas, dívat se na horniny, vyvřeliny, jeskyně, utváření horstev, způsob vrásnění, přeměny.... Byl jsem včera na Zebíně u Jičína a klasická ukázka vývoje, kdy magma prošlo sedimenty a porcelanit a spol..... Ale to jen jako zajímavost a drobnost, kdy je třeba mít trochu velkorysosti v chápání života a Boha... Dobře to známe i zde na Glorii, kdy tady kdosi čekal tři dny tmy, konec papeže, vystoupení antikrista, a nějaké otřesy světa a měn a spol. Nechci ani jmenovat, ale bylo to typické uspěchané a někteří dobře ví kolik let to někdo trousil a trousí a straší... A vždy mu to projde, ačkoli jeho hodnověrnost je už pod nulou... Podobně jako nějaký sektář co si usmyslil určit kdo je nový papež a snad ho i volit :) Je to komické a hanba by měla fackovat.... Ale ono ne :)

b8111, věřím, že to myslíš poctivě a je to pro tebe nějak důležité. Pro mne nikoli. Věřím, že Pán Ježíš přišel Zákon zvláštním způsobem naplnit a mnohem více než sobota by mne například zajímalo, jak probíhal například život po celé tisíciletí v Egyptě a nebo jak první tisíciletí žilo křesťanství a jak se formovalo.... Někdy mám totiž dojem, že naše křesťanství vnímáme až po roku 1000 ... Ale to jen na okraj... Dobrou.
b8111
Kallistratos: ..že Ty neznáš katolíka co světí sobotu i neděli, neznamená nic. Kardinál Tomášek měl více sourozenců a jeden z nich, či potomků, byl u CASD. Kardinál byl vzácný člověk, otevřený Bohu a měl pokoru naslouchat mu a zároveň byl poctivý katolík. Slyšel jsem před mnoha lety, od člověka znalého, kterému věřím, že nakonec svého života kardinál zachovával sobotu a světil neděli. Jinak …More
Kallistratos: ..že Ty neznáš katolíka co světí sobotu i neděli, neznamená nic. Kardinál Tomášek měl více sourozenců a jeden z nich, či potomků, byl u CASD. Kardinál byl vzácný člověk, otevřený Bohu a měl pokoru naslouchat mu a zároveň byl poctivý katolík. Slyšel jsem před mnoha lety, od člověka znalého, kterému věřím, že nakonec svého života kardinál zachovával sobotu a světil neděli. Jinak zdraví mám dobré a musím Tě zklamat, pořád jsem v ŘKC.
Kallistratos
Jasně že to nic neznamená, jen to slyším poprvé :) Kardinál Tomášek byl zajisté velmi dobrý člověk.... Co světll mne ani nezajímá, ale jaký byl.... Samozřejmě, že jsou různé dny a jistě víš, že různí lidé v různých denominacích, včetně protestantských například drželi půst středa pátek aj. Prostě byly různé praxe a někdy i zaběhlé duchovní návyky, které měly za cíl jediné - ukazovat a vést k …More
Jasně že to nic neznamená, jen to slyším poprvé :) Kardinál Tomášek byl zajisté velmi dobrý člověk.... Co světll mne ani nezajímá, ale jaký byl.... Samozřejmě, že jsou různé dny a jistě víš, že různí lidé v různých denominacích, včetně protestantských například drželi půst středa pátek aj. Prostě byly různé praxe a někdy i zaběhlé duchovní návyky, které měly za cíl jediné - ukazovat a vést k Bohu a prohlubovat duchovní život a vazbu na Tvůrce. Vše, co nevede k Bohu, vše co se stává otrockým a ujařmeným a co neprospívá a jen se adoruje kvůli samotnému adorování je falešný nános, který nikoli zprostředkovává, ale zastiňuje.... Víra je náročná a mnohdy i velmi střízlivá, nepotřebuje mnoho slov a činů. Spíše stručnost a vytrvalost, formaci a vědomí Cesty... Zdraví měj dobré, samozřejmě :) a vůbec mne nezklamáváš, přeji Ti abys byl v ŘKC :) Kam na ty nápady chodíš? :) ŘKC potřebuje přemýšlivé lidi. 😉
apredsasatoci
b8111, Ktoré konkrétne prikázania máš na myslí?
Ja poznám 10 prikázanie.
b8111
apredsasatoci: můžeš mi vypsat, poř. poslat odkaz, které to jsou?
apredsasatoci
🥱 🤫 🤔
apredsasatoci
b8111, To vieš, Pán Ježiš ustanovil svojho zástupcu tu na zemi - CIRKEV. A je naozaj jedno, či sa to páči mne, alebo teba. Dej sa volá Božia!
Boh vedie človeka od jeho stvorenia, od pomsty, cez spravodlivosť k milosrdenstvu. Na tejto Ceste strieda SZ a nahradzuje ho NZ. Na to správne reaguje Kristova cirkev a sobotu strieda nedeľa. Boh Stvoriteľ ustanovil za svojho nástupcu Boha Spasitela!!! Čo …More
b8111, To vieš, Pán Ježiš ustanovil svojho zástupcu tu na zemi - CIRKEV. A je naozaj jedno, či sa to páči mne, alebo teba. Dej sa volá Božia!
Boh vedie človeka od jeho stvorenia, od pomsty, cez spravodlivosť k milosrdenstvu. Na tejto Ceste strieda SZ a nahradzuje ho NZ. Na to správne reaguje Kristova cirkev a sobotu strieda nedeľa. Boh Stvoriteľ ustanovil za svojho nástupcu Boha Spasitela!!! Čo na tomto nechápeš?!
Dana22
Náš nepriateľ diabol,používa záludnú taktiku

Katechumenka?
www.hlavnespravy.sk/…/2181976

www.lifenews.sk/content/hriechy-ktoré-p…

Hriechy, ktoré privedú ľudskú rasu do záhuby:
sodomia, : úmyselná vražda, útlak chudobného a zadržiavanie spravodlivej mzdy.

Hriechy, ktoré volajú do neba o pomstu sú: úmyselná vražda, sodomia, útlak chudobného a zadržiavanie spravodlivej mzdy. Táto kategória…More
Náš nepriateľ diabol,používa záludnú taktiku

Katechumenka?
www.hlavnespravy.sk/…/2181976

www.lifenews.sk/content/hriechy-ktoré-p…

Hriechy, ktoré privedú ľudskú rasu do záhuby:
sodomia, : úmyselná vražda, útlak chudobného a zadržiavanie spravodlivej mzdy.

Hriechy, ktoré volajú do neba o pomstu sú: úmyselná vražda, sodomia, útlak chudobného a zadržiavanie spravodlivej mzdy. Táto kategória smrteľných hriechov neobsahuje tie najťažšie možné hriechy, pretože žiaden z nich nie je namierený priamo proti Bohu, ale obsahuje hriechy, ktoré zvolávajú Boží hnev spôsobom, ktorý sa pri iných hriechoch neaplikuje, lebo Sväté písmo ich výslovne definuje ako hriechy do neba volajúce.

Previnenie je v týchto štyroch druhoch hriechu namierené priamo proti prirodzeným inštinktom a teda proti poriadku, ktorý Boh vo svojej prozreteľnej starostlivosti ustanovil pre tento svet. Úmyselná vražda hreší otvorene proti Božej zvrchovanosti, lebo len Boh je pánom života a smrti. Sodomia je perverzia prirodzeného sexuálneho pudu, ktorý je stvorený pre zachovanie ľudskej rasy. Útlak a vykorisťovanie chudobného vykoreňuje z ľudského srdca vrodený zmysel pre súcit, a zadržiavanie mzdy robotníkovi útočí na sociálny inštinkt, ktorý bráni vlastníctvo a imanie jednotlivých občanov v rámci štátneho útvaru.

Z toho je zrejmé, že tieto hriechy vedú k deštrukcii ľudskej rasy. Preto má Sväté písmo veľmi dobrý dôvod, aby tieto hriechy vyčlenilo do kategórie mimoriadne ohavných zločinov.

"Hlas krvi tvojho brata hlasno volá zo zeme ku mne." "Žaloba na Sodomu a Gomoru je veľká a ich hriech je veľmi ťažký." "... zničíme toto mesto, pretože je naň veľká žaloba pred Pánom." "Videl som utrpenie svojho ľudu v Egypte a počul som jeho volanie pre pracovných dozorcov." "Neodopri plácu biednemu a chudobnému, či už je brat alebo cudzinec, ktorý býva s tebou v krajine a v tvojom bydlisku.Vyplatíš mu mzdu ešte v ten deň pred západom slnka, lebo je chudobný a závisí od nej jeho život, aby nevolal k Pánovi a aby sa ti to nepočítalo za hriech." "Hľa, mzda, ktorú ste zadržali robotníkom, čo vám žali polia, kričí. A krik žencov došiel k sluchu Pána Zástupov. "

(Gen. 4, 10 : 18, 20 : 19, 13; Exod. 3, 7 ; Deut. 24, 14 ; Jak. 5, 4).

Henry Davis, S.J., Moral and Pastoral Theology, 4th ed. (New York: Sheed and Ward, 1943), pp. 214-15

homosexuálny styk,čiže sodomia/názov sa viaže na mestá Sodoma a Gomora,ktoré boli exemplárne potrestané pre tento hriech,aby ho už ľudstvo nepáchalo/

euportal.parlamentnilisty.cz/Articles/9467-homosexual…

www.hlavnespravy.sk/99645/99645
Pri homosexualite sa takmer všetky štúdie zhodujú v tom, že tu ide o narušenie psychiky
b8111
apredsasatoci: Chci se Tě zeptat: Může Kristova církev měnit slovo Boží, může měnit Boží desatero? Jinak jsem rád tomu, že se snažíš o kulturu dialogu.
b8111
apredsasatoci: jsi mi schopná odpovědět na tuto otázku? I na tu horní, kde se Tě ptám, jest-li mi můžeš poslat odkaz, nebo výpis, které desatero vyznáváš?
Kallistratos
Přečetl jsem si o něco níže komentář b8111 k sobotě... Pod Theu nemohu, jsem blokován, takže sem... ANO, Desatero zajisté platí a má nezpochybnitelný smysl a také hluboký význam, ale upřímně řečeno, kdo byl více? Desky Desatera a nebo "živý Zákon", Kristus sám? Boží Syn, který svým životem vepsal nikoli prstem Božím, ale doslova celým Tělem to, co máme činit, jak máme žít? A co je podstatné a …More
Přečetl jsem si o něco níže komentář b8111 k sobotě... Pod Theu nemohu, jsem blokován, takže sem... ANO, Desatero zajisté platí a má nezpochybnitelný smysl a také hluboký význam, ale upřímně řečeno, kdo byl více? Desky Desatera a nebo "živý Zákon", Kristus sám? Boží Syn, který svým životem vepsal nikoli prstem Božím, ale doslova celým Tělem to, co máme činit, jak máme žít? A co je podstatné a nejpodstatnější před Bohem a o čem svědčí často Boží zákon? Aby se lpělo na příkazech, aby se zachovával vyhraněný den, aby se světily důležité dny a nosily vnější atributy a neudělalo v ten den ani pár krůčků? a pokud možno tímto se vyčlenit nad jiné a od jiných?

Nikomu to neberu, kdo si myslí něco jiné a považuje třeba zrovna sobotu jako klíč své poslušnosti vůči Bohu, pak ať tak činí... Jeho věc. A že byli lidé pronásledováni za to, že neměli odpovídající barvu pleti, měli jinou sex. orientaci, měli jiné náboženství, příslušnost etnickou a nebo žili na území, které si někdo chtěl přivlastnit je jasné... A nebo sám panovník "vyčistil" prostor pro jednu sjednocující víru.... Vždy tomu tak bylo - odlišnost přece tak ohrožuje :) Ohrožuje semknutost jednoty, ohrožuje možnou moc nad davem, ohrožuje vládcovskou přehlednost, kontrolu smýšlení.... Pronásledoval se kdekdo a za cokoli.... Každé uskupení potřebuje jakýsi odrazový můstek k hlásání svého přesvědčení, viditelný atribut své "pravdivosti" ... VELMI často je to pronásledování... ale upřímně řečeno i Mohamed byl pronásledován a nebo mladý Peršan Báb, který stál u základu hnutí Bahá´í aj aj. aj. A dokonce i komunisté byli brutálně vražděni a jindy zase sami sebe navzájem vraždili, podobně jako čistky za nacistického Německa a nebo některé rody navzájem v historii a nemyslím zrovna ty klasické italské ... Boje o moc a vliv a náboženství býval také často, byť zástupný parametr.... A jde-li o náboženské proudy a jejich echt poznávací znamení, tak někteří běhali v historii nahatí, jiní se bičovali, další světili výrazněji jiné dny, jiní předpovídali, kdy bude konec světa, kdy Bůh usedl k soudu, další se přimknuli k nějakým soukromým zjevením nebo charismatickým až blouznivým kazatelům či zvěstovatelům.... A jde-li o sobotu, tak je to jak vím od známého, tak opět stěžejní nauka CASD a podle ní se orientují. Pokud bude sobota napadána, tak je to pro ně znak jejich pravosti.... a třeba i blížícího se konce.... Já si to ale nemyslím a přiznám se, že to může být jistý silný motiv a popud k mentálnímu vazalství proč někde setrvávat, ale nepřesvědčí mne tyto věci, protože jsou to háčky i trochu falešné... Podobně jako u katolíků různá zjevení druhu různého i pochybného, kterých se přehnaně mohou někteří držet.... Pokud se jich drží přemrštěně a na úkor nauky a zdravého selského rozumu, pak je to chybné.... Ale opět, nic víc, nic míň, jen můj názor :)

------------------------------------------------

Boží slovo na den 31.5. A.D.2020

Theodora: ..Navečer prvního dne v týdnu... Samozřejmě, je zde řeč o neděli, která začínala v sobotu/dle našeho/večer. To ale ŘKC nepopírá, ba naopak přiznává, že přesunula slavení 7 sobotního dne na 8 den, tedy neděli, která připomíná den Kristova vzkříšení. Kristus sobotu nepřišel zrušit, ale naopak ji sám dodržuje a očišťuje od nánosu tradic, rovněž vede k jejímu správnému pochopení. Desatero je vyjádřením Božího charakteru a člověk nemá právo cokoliv na něm měnit, jinak "vysílá
Kallistratos
K tomu mému komentáři jen dodám, že klasickou ukázkou pochybného působení je například jedna sekta, která se opírá o politicko teologické hašteření jistého patriarchy, který se sám ustanovil a nabízí lidem svou znalost teologie promixované s nespokojeností a nemoudrostí starce prošpikované charismatickým pábením a různými invencemi. Je samozřejmě jasné, že takový člověk na sebe naváže nespokojenc…More
K tomu mému komentáři jen dodám, že klasickou ukázkou pochybného působení je například jedna sekta, která se opírá o politicko teologické hašteření jistého patriarchy, který se sám ustanovil a nabízí lidem svou znalost teologie promixované s nespokojeností a nemoudrostí starce prošpikované charismatickým pábením a různými invencemi. Je samozřejmě jasné, že takový člověk na sebe naváže nespokojence, kritiky, určité existence, kterým nabídne "krajáč svého mléka". Že si odchová své ctitele a vyznavače je také jasné. Ale i průměrný prognostik pochopí, že ze vzduchu se žít nedá a jaké budou konce takových a jak budou vstupovat do pochybných kritik a kompromisů.... Odumřou v čase. Takových už bylo... A ono tady skutečně už vše bylo... Ale každý si na to musí přijít sám :) A pak pochopit Základ, který vytrvá, obstojí a stále platí.... Nicméně sociální rozvrstvenost společnosti dává prostor komukoli. Například Amerika v dlouhém období svobody toto zná dokonale.... Takže spousta různých existencí i náboženských expertů má ve společnosti koneckonců své logické místo :) A jde-li o latinské ctitele, tak mám pochopení pro ty, kteří se profilují jako bratrstvo sv. Petra a mají vazbu, která není destruktivní, ale občas někteří povýší opět v klasickém stylu něco na ECHT a na tom staví a začnou pak ponižovat jiné, vysmívat se NOM, mši svaté, ponižovat Církev, hanobit Církev a drolit to podstatné.... Přitom sami často netuší, jak evangelizovat a jít druhým naproti... Živí jen zafixovaný kult. A to je špatné.... Cesta s Bohem je cesta dynamická, cesta proměn, cesta vývoje, cesta s Duchem svatým.... Jak v rovině osobní, tak v rovině Církve.... Neznamená to ovšem, že cesta je bez obtíží a otřesů.... ALE věřme Bohu, že na křižovatkách nám může cestu ukázat, jak v rovině osobní, tak rovině života Církve.... Nejsme sami. 😉
b8111
Kallistratos: …kdo byl více? Desky Desatera a nebo "živý Zákon", Kristus sám?
Máš chování Farizejů, ukaž mi jediné místo, kde Ježíš porušuje, či přestupuje Boží zákon/desatero/.
Ukaž mi jediné místo, kde Ježíš nabádá k svěcení neděle.
Matouš 5,17-19 - „Nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky; nepřišel jsem je zrušit, nýbrž naplnit.
b8111
Kallistratos: Aby se lpělo na příkazech, aby se zachovával vyhraněný den…
Tvé úvahy mi připomínají slova hada v ráji, když nabádal Evu k neposlušnosti.
K Božímu zákonu se váže poslušnost, pokud s tím máš problém, pak jsi ve vzpouře.
1. Jan 2,3-4 - A podle toho víme, že jsme jej poznali, jestliže zachováváme jeho přikázání. Kdo říká: ‚Znám ho,‘ a jeho přikázání nezachovává, je lhář a pravda v …More
Kallistratos: Aby se lpělo na příkazech, aby se zachovával vyhraněný den…
Tvé úvahy mi připomínají slova hada v ráji, když nabádal Evu k neposlušnosti.
K Božímu zákonu se váže poslušnost, pokud s tím máš problém, pak jsi ve vzpouře.
1. Jan 2,3-4 - A podle toho víme, že jsme jej poznali, jestliže zachováváme jeho přikázání. Kdo říká: ‚Znám ho,‘ a jeho přikázání nezachovává, je lhář a pravda v něm není.
Kallistratos
Neukážu, stejně jako neukážu v Bibli návod na sestavení koloběžky nebo postoj k umělému oplodnění či výrobě palných zbraní.... Pokud tě to ale trápí a máš pocit, že vidíš hada, pak opět Tvá volba... Buď sám se sebou spokojen a druhým dopřej totéž. Každý má prostě jiné vnímání podstatnosti.
b8111
Kallistratos: Já- Ukaž mi jediné místo, kde Ježíš NABÁDÁ KE SVĚCENÍ NEDĚLE....
Ty-Neukážu, stejně JAKO NEUKÁŽU V BIBLI NÁVOD …

Proč mi nejsi schopen, ukázat jediné? Naproti tomu, já Ti ukážu desítky, kde Ježíš obhahuje sobotu. Přičemž všichni tvrdíte, že ji Kristus změnil. ZÁVĚR JE JEDINÝ, NĚDO TADY LŽE, ALE SYN BOŽÍ TO NEBUDE!!!!!
b8111
Kallistratos: Neukážu, stejně jako neukážu v Bibli návod na sestavení koloběžky n...
Jsi výmluvný, chytrý, vypsaný. Proč jsi napsal takovou nezralost? Máš St.+Nový zákon k dispozici a TY NENAJDEŠ JEDINÉ MÍSTO O NEDĚLI? Odpovím Ti: Máš lidskou chytrost, kterou miluješ a nechceš ji zatím opustit. Ale to podstatné Ti chybí a to je, že nejsi otevřený Božímu duchu, pravdě. Protože máš svou....
Kallistratos
Theo s tím setkáním bude problém, pokud budeš pouštět nadbytečný dým do prostoru a hanobit druhým jejich Cestu a Církev...
Stylita
Navštívení Panny Marie.
Maria Virgo, Visitatio
31. května, svátek
Svátek nám připomíná setkání P. Marie s matkou Jana Křtitele, svatou Alžbětou. Na jeho zavedení má zásluhu pražský arcibiskup Jan z Jenštejna, který jej poprvé slavil r. 1386 jako prosbu o Mariinu přímluvu za sjednocení rozdělené církve. K oslavě 28. 4. složil i latinské texty.
Počátky svátku však sahají až k sv. Bonaventurovi, …More
Navštívení Panny Marie.
Maria Virgo, Visitatio
31. května, svátek
Svátek nám připomíná setkání P. Marie s matkou Jana Křtitele, svatou Alžbětou. Na jeho zavedení má zásluhu pražský arcibiskup Jan z Jenštejna, který jej poprvé slavil r. 1386 jako prosbu o Mariinu přímluvu za sjednocení rozdělené církve. K oslavě 28. 4. složil i latinské texty.
Počátky svátku však sahají až k sv. Bonaventurovi, který k svátku Navštívení složil pro františkánský řád veršované modlitby již r.1236. Svátek se slavil 2. 7. podle františkánského zvyku i po rozšíření na celou Církev papežem Urbanem VI. na naléhání Jana z Jenštejna za odstranění rozkolu v západní Církvi. Prakticky se jeho slavení ujalo až po husitských válkách a za pomoci usnesení basilejského koncilu r.1441.
Jan z Jenštejna si přál slavení svátku mezi Zvěstováním Páně a narozením Jana Křtitele. K tomuto přesunu na 31. květen došlo až při úpravě kalendáře r.1969 za Pavla VI. Svátek zároveň završuje i měsíc zasvěcený Panně Marii.
catholica.cz
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - A)
m.liturgie.cz/misal/05velikonoce/07_07a.htm

1. čtení:
Čtení ze Skutků apoštolů.
Nastal den letnic a všichni byli společně pohromadě. Najednou se ozval z nebe hukot, jako když se přižene silný vítr, a naplnil celý dům, kde se zdržovali. A ukázaly se jim jazyky jako z ohně, rozdělily se a nad každým z nich se usadil jeden. Všichni byli naplněni Duchem svatým a začali …More
Denní liturgie (Cyklus - A)
m.liturgie.cz/misal/05velikonoce/07_07a.htm

1. čtení:
Čtení ze Skutků apoštolů.
Nastal den letnic a všichni byli společně pohromadě. Najednou se ozval z nebe hukot, jako když se přižene silný vítr, a naplnil celý dům, kde se zdržovali. A ukázaly se jim jazyky jako z ohně, rozdělily se a nad každým z nich se usadil jeden. Všichni byli naplněni Duchem svatým a začali mluvit cizími jazyky, jak jim Duch vnukal, aby promlouvali. V Jeruzalémě bydleli zbožní židé ze všech možných národů pod nebem. Když se ten zvuk ozval, hodně lidí se sběhlo a byli ohromeni, protože každý z nich je slyšel, jak mluví jeho vlastní řečí. Žasli, divili se a říkali: „Ti, co tak mluví, nejsou to všichni Galilejci? Jak to tedy, že každý z nás slyší svou mateřštinu? My Parthové, Médové, Elamité, obyvatelé Mezopotámie, Judska a Kappadokie, Pontu a Asie, Frýgie a Pamfýlie, Egypta a lybijského kraje u Kyrény, my, kteří jsme připutovali z Říma, židé i proselyté, Kréťané i Arabové: slyšíme, jak našimi jazyky hlásají velké Boží skutky.“
Sk 2,1-11

Žalm:
Sešli svého ducha, Hospodine, a obnov tvář země!
Nebo: Aleluja.

Veleb, duše má, Hospodina!
Hospodine, můj Bože, jsi nadmíru velký!
Jak četná jsou tvá díla, Hospodine!
Země je plná tvého tvorstva.

Hynou, když vezmeš jim život,
a vracejí se do svého prachu.
Když sešleš svého ducha, jsou stvořeni,
a obnovuješ tvář země.

Nechť věčně trvá Hospodinova sláva,
ať se Hospodin těší ze svého díla!
Kéž se mu líbí má píseň:
má radost bude v Hospodinu.
Zl 104(103)

2. čtení:
Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Korinťanům.
(Bratři!) Jenom pod vlivem Ducha svatého může někdo říci: „Ježíš je Pán.“ Dary jsou sice rozmanité, ale je pouze jeden Duch. A jsou rozličné služby, ale je pouze jeden Pán. A jsou různé mimořádné síly, ale je pouze jeden Bůh. On to všechno ve všech působí. Ty projevy Ducha jsou však dány každému k tomu, aby mohl být užitečný. Jako tělo je pouze jedno, i když má mnoho údů; ale všechny údy těla, přestože je jich mnoho, tvoří dohromady jediné tělo, tak je tomu také u Krista. Neboť my všichni jsme byli pokřtěni jedním Duchem v jedno tělo ať už jsme židé nebo pohané, otroci nebo svobodní všichni jsme byli napojeni jedním Duchem.
1Kor 12,3b-7.12-13

Evangelium:
Jan 20,19-23

Církevní kalendář:
Slavnost Seslání Ducha Svatého
Dominica Pentecostes
31. května, slavnost
Letnice (lat. Pentecostes = 50. den po velik.), židovský svátek slavený jako dožínky na poděkování za úrodu, se stal dnem seslání Ducha Svatého na apoštoly, shromážděné i s Pannou Marií na modlitbách. V tento desátý den od Nanebevstoupení dovršil Bůh dílo našeho vykoupení sesláním svého svatého Ducha. V něm dává církvi život, v něm jej nacházejí a vyznávají lidé všech národů. Díky jemu se světem šíří prožívání radosti ze vzkříšení a kam pronikne Kristův Duch, tam pro křesťana povstává nový život.
více: catholica.cz