Clicks1.5K
V.R.S.
16

"Ryt grzechyński" ks. Natanka - przykład

Wklejam ponownie wcześniej podawane w komentarzach (które najwyraźniej poznikały) odsyłacze do zdjęć z grzechyńskiego rytu stworzonego przez ks. Natanka na podstawie rzekomych objawień prywatnych (będących zasadą jego ruchu religijnego). Jak widać na zdjęciach w obrzędach Pięćdziesiątnicy adorowany jest regularnie wizerunek Ducha Świętego pod postacią młodzieńca:

2020
christusvincit-tv.pl/galerie/galzesl2020/data/images/77.JPG
2019
christusvincit-tv.pl/galerie/galzes2019/data/images/96.JPG
2017
christusvincit-tv.pl/galerie/zesl2017/data/images/142.JPG

źródła grzechyńskie ww. liturgii:
regnumchristi.com.pl/aga/MODLITWY 1.pdf
kasinawielka-kaplicanabrzegu.pl/kontemplacja-ducha-swietego/

Pseudo-objawienie A. Jezierskiej w Kontemplacja Ducha Świętego, Grzechynia 2017:

""Duch Święty": Dokonałem Mojego pouczenia. Otrzymujesz Moje orędzia i błogosławieństwo. Teraz chcę, aby Mój obraz znalazł się w każdym domu. Jeżeli nabożeństwo do Mnie ma wzrosnąć, pragnę, aby modlitwie do Mnie towarzyszył znak Mojej obecności. Dałem ci Moje szczególne błogosławieństwo dla modlitw, które wybrałaś. Módl się stale z tego modlitewnika. Rozpoczynaj modlitwą każde spotkanie, każde działanie, nowe przedsięwzięcie, podróż. Staraj się nie rozstawać z nim na dłużej, ale korzystaj z Mojej łaski codziennie. bo chcę dawać to, o co Mnie będziesz prosić. Chcę zapalić wewnętrzny płomień twojego serca, aby miłość była głównym i jedynym motywem twojego postępowania. Otrzymasz wszystkie łaski do uwielbienia Mnie w sposób, jakiego pragnę, ale Moje dary niech spływają na ciebie poprzez modlitwę.
Obraz, który pragnę rozpowszechnić, będzie ci przypominał o Mojej obecności i o Mojej więzi, którą chcę z tobą dzielić. Nigdy w niczym nie pozostawiam tego, kto Mnie czci. Przeciwnie. Będziesz stale odczuwać Moją obecność i pomoc.

Wizerunek gołębicy ukazuje prawdę o tym, że jestem wszechmogący, a łaska, którą zsyłam, obejmuje cały świat. Patrz na niego, módl się więc za cały świat, abym ponownie napełnił go miłością i przypomniał ludzkości o jej pochodzeniu i przeznaczeniu. Mój pokój nie ma granic, jednak grawitacja nie ma nade Mną władzy. Unoszę się nad Ziemią i zstępuje tylko do kochających Mnie serc, które są czyste i godne. One mają siłę przyciągać Mnie do świata, aby Mój pokój stał się udziałem całej Ziemi. Wizerunek Mojej osoby przedstawiony na sposób ludzki uzmysławia ci, że choć jestem Duchem nie mającym ludzkiego ciała, jestem Osobą, która pragnie dzielić z człowiekiem ludzką więź, więź jak najbardziej osobistą, realną. Chcę być przewodnikiem i najbliższym przyjacielem każdej duszy. Chcę uczyć ja prawdziwej miłości do Boga i człowieka. Nie pragnę pustej czci i hymnów śpiewanych bez zrozumienia, że jestem Osobą. Nie jestem czymś, jak postrzegają Mnie niektórzy, patrząc na Mój wizerunek ukazujący Mnie jako gołębicę. Jestem Kimś, realną Osobą, a nie bezosobową mocą i łaską. Dlatego pragnę, abym był czczony i uwielbiany również w wizerunku przedstawiającym Mnie jako osobę podobną ludzkiej. Jednak każdy z Moich wizerunków błogosławię i napełniam mocom Mojej duchowej obecności, jeśli tylko jestem w nim prawdziwie czczony. Dopóki człowiek nie nawiąże ze Mną silnej i głębokiej relacji, dopóty trudno jest mu pojąć Moją miłość, którą go obdarzam. Ten obraz pomoże człowiekowi nawiązać ze Mną osobistą relację i uwierzyć w moją miłość. Błogosławię cię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen"

(cyt. za: kasinawielka-kaplicanabrzegu.pl/kontemplacja-ducha-swietego-obraz-ducha-swietego/)

-----

Co mówi w tej sprawie Kościół:

Benedykt XIV Sollicitudini nostrae:
Całkowicie bezprawne jest przedstawianie Ducha Świętego w postaci młodzieńca bądź człowieka, albowiem nie można znaleźć w jakiejkolwiek części Bożych Pism by pojawiał się ludziom w takich formach” (22)
“Dlatego wizerunki Trójcy Przenajświętszej, które są powszechnie aprobowane i które mogą zostać bezpiecznie dopuszczone są następujące. Albo takie które ukazują Osobę Boga Ojca w postaci starca z Księgi Daniela 7,9 “Starowieczny zasiadł” z Jedynym Synem, Chrystusem Bogiem i Człowiekiem na jego łonie, zaś między nimi Duch Święty Paraklet pod postacią gołębicy. Albo te, które przedstawiają dwie Osoby nieco oddzielone od siebie: jedną wyraźnie Ojca w postaci starca, drugą – Chrystusa, zaś pośród nich Duch Święty, jak poprzednio pod postacią gołębicy” (32)”
(por. np.: chiesaecomunicazione.com/doc/lettera_sollicitudini-nostrae_1745.php

Pius VI Auctorem fidei [potwierdza osąd Benedykta XIV z SN, potępiając tezy synodu w Pistoi]
“Zakaz, który ogólnie i bez wyjątku zalicza wizerunki niepojętej Trójcy do obrazów jakie mają zostać usunięte z Kościoła, z uzasadnieniem że dostarczają one okazję do błędu nieuczonym – [potępiona] z powodu jej ogólności, pochopności i sprzeczności z pobożnym zwyczajem istniejącym w Kościele, jak gdyby nie istniały wizerunki Trójcy Przenajświętszej, które zostały powszechnie zaaprobowane i bezpiecznie dopuszczone (breve”Sollicitudini nostrae” Benedykta XIV z roku 1745).” ( Pius VI Auctorem fidei, LXIX, por. np. : patristica.net/denzinger/ nb 1569, vatican.va/…documents/bolla-auctorem-fidei-28-agosto-1794.html
Irenikus
@Quas Primas Poza kwasem w głowie to może jeszcze siano masz. Poczytaj sobie definicję sekty, zanim taki badziew wypuścisz!
V.R.S.
To może wstawi pan definicję sekty i porównamy z tym co się dzieje w Grzechyni tj. tamtejszym depozytem wiary, kultem i dyscypliną.
Quas Primas
Ks. Natanek stworzył SEKTĘ grzechyńską - tego już się nie da ukryć!
Beatus 1
Czy dobrze usłyszałam, że ks. Natanek podczas dzisiejszej uroczystości (4.VII.2021r.) powiedział, że wczoraj rozmawiał z Bogiem? Rozmawiał?

youtube.com/watch?v=m3jbE3D91wM
około 23-ej minuty...warto też wysłuchać kazania z poprzedniego dnia (3.VII.2021)
V.R.S.
Nie wiem, proszę podesłać linka. Co do tekstu powyżej to ten obraz, który czci ks. Natanek to też jest niby wynikiem "rozmowy" z Bogiem:
"Nie jestem czymś, jak postrzegają Mnie niektórzy, patrząc na Mój wizerunek ukazujący Mnie jako gołębicę. Jestem Kimś, realną Osobą, a nie bezosobową mocą i łaską. Dlatego pragnę, abym był czczony i uwielbiany również w wizerunku przedstawiającym Mnie jako …More
Nie wiem, proszę podesłać linka. Co do tekstu powyżej to ten obraz, który czci ks. Natanek to też jest niby wynikiem "rozmowy" z Bogiem:
"Nie jestem czymś, jak postrzegają Mnie niektórzy, patrząc na Mój wizerunek ukazujący Mnie jako gołębicę. Jestem Kimś, realną Osobą, a nie bezosobową mocą i łaską. Dlatego pragnę, abym był czczony i uwielbiany również w wizerunku przedstawiającym Mnie jako osobę podobną ludzkiej" (takie objawienie jest podawane do wierzenia wiernym grzechyńskim w opracowaniu "Kontemplacja Ducha Świętego" z 2017)
Irenikus
@Beatus 1 każda modlitwa jest rozmową z Bogiem
Beatus 1
Irenikus, każda modlitwa jest mówieniem do Boga, ale nikt nie czeka na słowną odpowiedź od Stwórcy. Ksiądz Natanek ponoć dostaje odpowiedzi, którymi się dzieli z wiernymi.
Polska Walczącą
V.R.S.
Tak,to kolejni szaleńcy od pseudo-objawień.
renia.deja
NIE TAKI SAM ALE PODOBNY WIZERUNEK WIDZIAŁAM W KOŚCIELE. DUCH ŚW POD POSTACIĄ MŁODEGO MĘŻCZYZNY
One more comment from renia.deja
renia.deja
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
VRS, Vade Retro Satana,

,,Zakaz, który ogólnie i bez wyjątku zalicza wizerunki niepojętej Trójcy do obrazów jakie mają zostać usunięte z Kościoła, z uzasadnieniem że dostarczają one okazję do błędu nieuczonym – [potępiona] z powodu jej ogólności, pochopności i sprzeczności z pobożnym zwyczajem istniejącym w Kościele, jak gdyby nie istniały wizerunki Trójcy Przenajświętszej, które zostały powsze…More
VRS, Vade Retro Satana,

,,Zakaz, który ogólnie i bez wyjątku zalicza wizerunki niepojętej Trójcy do obrazów jakie mają zostać usunięte z Kościoła, z uzasadnieniem że dostarczają one okazję do błędu nieuczonym – [potępiona] z powodu jej ogólności, pochopności i sprzeczności z pobożnym zwyczajem istniejącym w Kościele, jak gdyby nie istniały wizerunki Trójcy Przenajświętszej, które zostały powszechnie zaaprobowane i bezpiecznie dopuszczone (breve”Sollicitudini nostrae” Benedykta XIV z roku 1745).”
-----------------------------------------------
A CO O TYM SĄDZISZ? CZY,TEŻ TEN OBRAZ POWINIEN BYĆ USUNIĘTY Z KAPLICY?
---------------------------------

ŁASKAMI SŁYNĄCY OBRAZ BOGA OJCA
=================================
HISTORIA OBRAZU oraz MODLITWY DO BOGA OJCA
W kaplicy Zgromadzenia Sióstr Sług Jezusa w Kielcach, znajduje się łaskami słynący obraz Boga Ojca.
Cudowną historię tego obrazu, przedstawił na piśmie w 1959 roku Anastazy Rogowski. Rodzice Anastazego, mieszkali w Pawtoczy na Kijowszczyźnie. Pewnego razu, jego ojcie Antoni miał sen: zjawił mu się starzec i uporczywie zaczął prosić go, by ten wykupił jego portret od pewnego żyda. Ten sam sen, powtórzył się następnego dnia, a za trzecim razem, gdy mu się to samośniło, za namową żony zapytał, od jakiego żyda ma go wykupić. Starzec, podając nazwisko żyda odpowiedział, że siedzi u niego z całą rodziną w podwale. Zaraz rano Antoni pzez pośrednictwo innego żyda zaczął poszukiwać i dotarł pod właściwy adres wskazany przez starca. Tak jak słyszał we śnie, żyd mał podwał. Była to piwnica na dwa metry głęboka, służąca za wyszynk z wódką, a za kryjówkę w dawnych czasach najazdów tatarskich. W tj to piwnicy Antoni znalazł trzy obrazy pokryte grubą pleśnią: Boga Ojca, Jezusa w Ogrójcu i Matkę Boską karmiącą. żydnic o tych obrazach nie wiedział, a gdy to zobaczył przeraził się i chciał, by Antoni zabrał je bez płacenia. Antoni się jednak nie zgodził na to i dł mu pewną kwotę dukatów. Następnie przywiózł obrazy do domu, oczyścił i zawiesił na ściany. Obrazy te były w wielkiej czci u wszystkich domowników. Jeden z jego synów zostal księdzem. W latach 1880-82 po przeprowadzeniu się do Stępku (też na Kijowszczyźnie) Antoni bardzo zachorował. Dwaj dobrzy lekarze nie mieli żadnej nadzei i spodziewali się, że umrze, ponieważ był już w agoni. Zapłakana żona, która wciąż czuwała przy łóżku, na chwilę odeszła. Gdy wróciła bardzo się zdziwiła, ponieważ umierający mąż otworzył oczy i zapytał:
- Malwino! Kto tu był?
- Nikogo nie było - odpwiedziała zdumiona.
Chory jednak uparcie mówił:
- Tu siedział i znm rozmawiałem, przecież wiesz, on tak u nas często bywa/ Idź, zapytaj sługi, kto tu był.
Służba jednak nikogo nie widziała. Antoni poprosił więc o jedzenie. Przejęta wszystkim żona dopatrzyła się w tym cudu i dała mu jedzenie. Następnego dnia przybyli lekarz i orzekli, że to jest cud, bo człowiek w takim stanie nie mógłby żyć aż do rana. Po trzech dniach z pomocą żony wstał z łóżka. Gdy tak szedł nagle padł na kolana i rzekł:
- Nie trzeba Malwino. To jest ten starzec, z którym rozmawiałem - i wskazał na obraz Boga Ojca, który wisiał na wprost drzwi.
Od tego czasu Antoni był głęboko zamyślony i nie rozmawiał. Po pewnym czasie jednak wyzdrowiał i powiedział, że w czasie choroby przyszedł do niego ten sam Starzec, o wyglądzie podobnym do wizerunku z obrazu Boga Ojca i zwrócił się doń słowami:
- Antoni, przyszedłem po ciebie!
Antoni czuł, że był to ktoś, kto maił prawo tak mówi, więc w myślach, bo mówić, prosił Go, aby go jeszcze zostawił, gdyżma małe dzieci. Na to Starzec oparłszy się o drewnianą laskę powiedział:
- Za to, żeś Mnie wykupił odchodzę. Przyjdę drugi raz.
Dla wszystkich od tego czasu obraz Boga Ojca był uważany za cudowny. Antoni żył jeszcze ponad 20 lat.
Ludzie dowiedziawszy się o tym cudownym obrazie, gdy byli w bardzo trudnej sytuacji, czy to w biedzie, czy w chorobie, prosili Księdza, syna Antoniego, o odprawienie Mszy Świętej przed tym obrazem i byli wysłuchani.
MODLITWA
Boże, Ojcze Wszechmogący!
Szczerym sercem dziękujemy Ci, za wszelkie
dobra naturalne i nadprzyrodzone, wyproszone
przed tym świętym Wizerunkiem.
Ojcze nasz, który jesteś tak szczodry
i łaskawy, obdarz nas, niegodnych zwać się Twymi
dziećmi, tym dobrem, które jest pragnieniem naszego
serca. Prosimy Cię,
ale Twoja niech stanie się wola,
bo Ty najlepiej wiesz, co dla nas jest dobre.
Tobie chwała na wieki. Amen.
AKT MIŁOŚCI, KTÓRY BÓG SOBIE ŻYCZY
(mów mi ciągle, że Mnie kochasz)
Ojciec niebieski powiedział:
"Kto Mi te akty ofiaruje, kto w dodatku czyni
wszystko, by Mi je rozpowszechniać,
będzie w szczególny sposób dzieckiem,
a Ja mu będę kochającym Ojcem.
Jakże tęsknie za tym, żeby i o Mnie możliwie
często i serdecznie myślano. Duch święty jest
mało czczony, ale Mnie się czci jeszcze mniej.
Nabożeństwo do Mnie wynagradzam
w całkiem wybitny sposób.
Ofiarujcie Mi często akty miłości,
które tak radują Moje Serce."
AKTY MIŁOŚCI KU CZCI BOGA OJCA
(można je odmawia na różańcu,
dziesiątkami na małych paciorkach)
Ojcze, kocham Cię serdecznie, ratuj dusze!
Ojcze, kocham Cię czule, ratuj dusze!
Ojcze, kocham Cię delikatnie, ratuj dusze!
Ojcze, kocham Cie jak Twoje dziecko, ratuj dusze!
Ojcze, kocham Cię żarliwie, ratuj dusze!
Ojcze, kocham Cię płomiennie, ratuj dusze!
Ojcze, kocham Cię niewypowiedzianie, ratuj dusze!
Ojcze, kocham Cię bezgranicznie, ratuj dusze!
Ojcze, kocham Cię nade wszystko, ratuj dusze!
Ojcze, kocham Cię bez miary, ratuj dusze!
Ojcze, kocham Cię niewymownie, ratuj dusze!
Ojcze, kocham Cię ponad miarę, ratuj dusze!
Ojcze, kocham Cię bez końca, Ratuj dusze!
Ojcze, chciałbym Cię kochać jak Cię kochają
wszyscy Aniołowie i święci, ratuj dusze!
Ojcze, chciałbym Cię kochać jak kochał Cię na ziemi
św. Józef i jak Cie teraz kocha w Niebie, ratuj dusze!
Ojcze, chciałbym Cię kochać jak kochała Cię na ziemi
Maryja i jak Cię kocha teraz w Niebie, ratuj dusze!
Ojcze, chciałbym Cię kochać jka Cię kocha Twój Syn i
Duch święty, ratuj dusze!
Módlmy się:
Ojcze, przez Niepokalane Serce Maryi,
dla ratowania tych wszystkich dusz,
które są w niebezpieczeństwie
wiecznego potępienia,
ofiaruję Ci ostatnie krople Krwi,
które Twój Boski Syn ostatkiem sił
Swej Miłości wylał
i pragnie Ci Je ofiarować tak często,
jak Twoja wszechmoc zliczyć może.
Niech nas błogosławi
Bóg Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Ze Swoim Ukochanym dziecięciem,
niech nas błogosławi Dziewica Maryja. Amen.
Imprimatur
Kuria Diecezjalna w Kielcach
dn. 3 VII 2006 r.
Nr OJ-67/06
Ks. Inf. Jan Szarek
Wikariusz Diecezjalny
odwiedź Wiara moim azylem
V.R.S.
Nie jest istotne co ja o tym myślę, lecz jak osądza to Kościół.Odpowiedź ma pani w cytowanym wyżej dokumencie Benedykta XIV tj. przedstawienie Boga Ojca jako starca - starowiecznego z Księgi Daniela jest przez Kościół aprobowane.
Szerzej na ten temat:
wordpress.com/2018/11/07/bog-ojciec-w-sztuce-sakralnej/
renia.deja
eremita na twoim miejscu raczej bym się modliła za ks Natanka a nie wylewała jakiegokolwiek jadu. Nikomu to nie służy.
Quas Primas
Jak nie służy? Przecież ks. Natanek zwodzi setki dusz. Grozi im potępienie i VRS przestrzega przed tym "natankowców" i innych, by nie wpadli w sidła diabła.