Clicks31
vi.news

Lịch sử: Hoa Kỳ kỷ niệm 50 năm Novus Ordo với việc hủy bỏ TẤT CẢ CÁC THÁNH LỄ

Chủ nhật, ngày 22 tháng 3, sẽ là một ngày lịch sử ở Hoa Kỳ vì không có Thánh lễ nào được tổ chức ở bất cứ nơi nào trong nước.

Các giáo phận cuối cùng ở Kentucky, Minnesota, Oklahoma và Texas, những người đầu tiên muốn đứng vững, đã nhượng bộ vào thứ năm.

Ngày 22 tháng 3 là kỷ niệm 50 năm áp đặt Thánh lễ Novdo Ordo ở Hoa Kỳ và bãi bỏ Nghi thức La Mã Latin có thể được truy nguyên đến tận thời các Tông đồ.

Video dưới đây cho thấy dòng thời gian, mà tất cả các Thánh lễ công cộng ở Hoa Kỳ ngừng hoạt động trong khoảng 16-19 tháng 3.

#newsGuuekhbwda