Zjevení podle Jána

Vlasta Vojtíšková sdílel(a) · 🔔 🔔 🔔 PŘEDOBRAZY PRÁVĚ PROBÍHAJÍCÍCH BIBLICKÝCH / ŽIDOVSKÝCH SVÁTKŮ ROŠ HA-ŠANA a JOM KIPUR (Jom kipur - od večera …
1cesta.cz
„Já jsem ta cesta, pravda a život,“ odpověděl Ježíš. „Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“
Jan 14:6 :)