Clicks324
Otčenáš
3

Svět ho nepoznal, vlastní ho nepřijali

1Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh.
2To bylo na počátku u Boha.
3Všechno vzniklo skrze ně a bez něho nevzniklo vůbec nic, co je.
4V něm byl život a ten život byl světlo lidí.
5A to světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila.
6Objevil se člověk poslaný od Boha, jehož jméno bylo Jan.
7Ten přišel jako svědek, aby o tom světle vydal svědectví, aby skrze něho všichni uvěřili.
8On sám nebyl to světlo, ale přišel, aby o tom světle vydal svědectví.
9Bylo tu pravé světlo, které osvěcuje každého člověka, to přicházelo na svět.
10Na světě byl, svět skrze něj vznikl, a svět ho nepoznal.
11Přišel do svého vlastního, a jeho vlastní ho nepřijali.
12Těm však, kteří ho přijali, dal pravomoc stát se Božími dětmi, těm, kteří věří v jeho jméno.
13Ti se nenarodili z krve ani z vůle těla ani z vůle muže, nýbrž z Boha.
14A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jediný Syn, plný milosti a pravdy.
J 1:1-14
Otčenáš
V tomto videu můžete vidět lstivé kázání Satanova věrného služebníka - SKUPINOVÁ IDENTITA
Blud na blud.
Freddy Gargamel
Tak tak... len upresním, že "prijať Pána" znamená osobné rozhodnutie pre Krista, nie iba členstvo v tom jedine správnom "spolku". Čo neznamená, že každý "spolok" je rovnako dobrý. Jedny sú pravdivejšie, iné menej. Lenže spása nepochádza z nejakých spolkov, akokoľvek teologicky pravdivých,, ale priamo z Kristovej Obety, ktorú prijímame vierou, živou a činnou vierou. Akokoľvek správna, čistá, do …More
Tak tak... len upresním, že "prijať Pána" znamená osobné rozhodnutie pre Krista, nie iba členstvo v tom jedine správnom "spolku". Čo neznamená, že každý "spolok" je rovnako dobrý. Jedny sú pravdivejšie, iné menej. Lenže spása nepochádza z nejakých spolkov, akokoľvek teologicky pravdivých,, ale priamo z Kristovej Obety, ktorú prijímame vierou, živou a činnou vierou. Akokoľvek správna, čistá, do detailu prepracovaná vierouka, ak podľa nej nežijeme, nám môže byť menej k úžitku, viac než nedokonalá viera iného, ktorý ale s otvoreným srdcom a s dôverou v Boha koná to najpodstatnejšie, v čom sa zhodnú takmer všetky kresťanské "spolky".
Otčenáš
Svět ho nepoznal, vlastní ho nepřijali.
Falešní pastýři obvykle tato slova Janova evangelia vykládají tak, že Židé Mesiáše nepřijali. To si ale zlí vykladači zprávu od Jana velice zúžili. Evangelista píše o světě, nikoli pouze o Izraeli.
Slova svatého evangelia jsou nadčasová, mezi těmi, kdo Pána Ježíše Krista nepřijali, jsou i současní členové falešných spolků. Tito Pána nepřijali, protože …More
Svět ho nepoznal, vlastní ho nepřijali.
Falešní pastýři obvykle tato slova Janova evangelia vykládají tak, že Židé Mesiáše nepřijali. To si ale zlí vykladači zprávu od Jana velice zúžili. Evangelista píše o světě, nikoli pouze o Izraeli.
Slova svatého evangelia jsou nadčasová, mezi těmi, kdo Pána Ježíše Krista nepřijali, jsou i současní členové falešných spolků. Tito Pána nepřijali, protože nekonají, co Pán přikazuje.