Clicks81

WARUNKI NAŚLADOWANIA JEZUSA (refleksja własna)

23 Potem mówił do wszystkich: «Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje!
24 Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa.
25
Bo cóż za korzyść ma człowiek, jeśli cały świat zyska, a siebie zatraci lub szkodę poniesie?
26 Kto się bowiem Mnie i słów moich zawstydzi, tego Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w swojej chwale oraz w chwale Ojca i świętych aniołów.


Dlaczego codzienne branie krzyża jest tak istotne ? A no dlatego że unikanie trudów i ofiar jakie wiążą się z przeciwnościami, doprowadza do tego że dla Chrystusa nic nie potrafimy wycierpieć, znieść, a tym samym udowodnić naszej miłości wobec Niego, która wyraża się często miłością i wiernością w przeciwieństwach.
Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny... Łk 16 10

Jest również tego odwrotny skutek. Jak było powiedziane dalej :
a kto w drobnej rzeczy jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie. Łk 16 10

A więc przeciwnością wierności Jezusowi i konsekwencją odmowy niesienia własnego krzyża będzie niezdolność do ofiary i miłości dla Chrystusa a skoro nie ma miłości i ofiary dla Chrystusa który jest niewidzialny, to również nie będzie miłości wobec bliźniego z miłości do Chrystusa :

Jeden drugiego brzemiona noście i tak wypełniajcie prawo Chrystusowe. Ga 6 2

1. Bóg jest przyczyną wszystkiego oraz celem ostatecznym
2. Własne życie mamy od Boga
3. Zdrowie mamy od Boga
4. Zmysły oraz władze duszy jak rozum, wolna wola, pamięć mamy od Boga
5. Cały świat wraz ze zwierzętami dostaliśmy od Boga
6. My sami z siebie samych nic nie mamy, urodziliśmy się nadzy i umrzemy nadzy z niczym, nic co materialne nie weźmiemy.
7. Patrząc na ten świat widzimy wiele pięknych rzeczy, roślin, zwierząt. Bóg może dla nas stworzyć coś tak pięknego że sobie tego nie wyobrażamy i nie pojmujemy. Skoro Bóg jest przyczyną tylu pięknych rzeczy i stworzeń, to jaka musi być piękna wieczność z Bogiem ? A nawet w tej wieczności przecież Bóg może stworzyć coś co będzie przewyższało pięknością i doskonałością najpiękniejszą rzecz ziemską , tylko że my będąc na tej ziemi tego byśmy nie pojęli o wiele dalej niż gdy oczy ludzkie nie mogą widzieć co jest na słońcu .

8. Skoro sami z siebie nic nie mamy, i do nas nic nie należy to również nic nie możemy stracić , chyba że... zaczniemy wpatrywać się w materię i w ziemię jakby była naszą własnością i celem ostatecznym. Tym samym związujemy się sami z tym co martwe a nawet jesteśmy czymś gorszym niż martwa materie, bo miłość stawia nas niżej niż obiekt naszej miłości. Tylko miłość człowieka wobec Boga jest prawidłowa i w naturalnym porządku właściwym, którym stajemy się prawdziwie ludzkimi i dziećmi Bożymi. Miłość np próżnych rozrywek, zmysłowych uciech , bogactw sprawia że jesteśmy niewolnikami tego co obrzydliwe i przemijające.

9.Odrzucając Boga, odrzucamy więc nie tylko swoje życie, i wszystko co dobrego od Boga dostaliśmy, lecz odrzucamy wiecznego Boga , wieczne życie z Bogiem,który

10. Jeżeli dla Boga chcemy stracić (ZYSKAĆ) życie i tym samym przyznać się do Boga, dając świadectwo, tym samym nic nie tracimy bo wszystko mamy w Bogu i od Boga . Natomiast gdy chcemy je zachować i przywłaszczyć sobie na ziemską wieczność, tym samym odbieramy je Bogu i przywłaszczamy sobie coś co do nas nie nalezy i odcinamy się od źródła życia i celu życia Boga samego.

11 Bóg nas otacza JEST za nami i przed nami A dlaczego Bóg jest przyczyną i celem ?
Łaska wam i pokój
od Tego, Który jest, i Który był i Który przychodzi Ap 1 4

Oto przyjdę niebawem,
a moja zapłata jest ze mną,
by tak każdemu odpłacić, jaka jest jego praca.
Jam Alfa i Omega,
Pierwszy i Ostatni,
Początek i Koniec.
Ap 22 12-13


12. Nawet więc jeśli stracimy życie na ziemi, co i tak nastąpi prędzej czy później , jest Bóg który ma ostatnie słowo i od początku do końca był naszym świadkiem. Czy jednak my jesteśmy Jego świadkami ? Czy można zgadzać się na negację Boga, jeśli chodzimy po Jego świecie, żyjemy Jego życiem , mówimy ustami które nam dał itd.

13. Ci więc którzy negują Boga, wstydzą się Go, wypierają się Go, to oni mają STRASZNY PROBLEM i wg własnych słów POWINNI PRZESTAĆ ISTNIEĆ, POWINNI PRZESTAĆ UŻYWAĆ JĘZYKA, ŻYCIA, ZDROWIA, OCZU, WSZYSTKIEGO. BO WSZYSTKO OTRZYMALI OD BOGA A SKORO NEGUJĄ WSZYSTKO TO POWINNI ZNIKNĄĆ I ZAMILKNĄĆ NA WIEKI , CHYBA ŻE UZNAJĄ Z WDZIĘCZNOŚCIĄ BOGA I JEGO ŁASKAWOŚĆ