Clicks1.7K
RKL25

Co Pismo Święte mówi o kształcie i obrotach Ziemi

Co Pismo Święte mówi o kształcie i obrotach Ziemi

W całym Piśmie Świętym nie ma ani jednego stwierdzenia mówiącego o tym, że Ziemia jest kulą. Przeciwnie, jest wiele zdań określających Ziemię jako okrąg stabilny, utwierdzony i nieporuszający się.

Księga Rodzaju 1,6 – 19

Dzień drugi – Bóg stwarza sklepienie.

Dzień trzeci – Bóg stwarza suchą ziemię, morze, rośliny i drzewa.

Dzień czwarty – Bóg stwarza ciała niebieskie na nieboskłonie. Nieboskłon to kopuła nieba, sklepienie nad kręgiem Ziemi.

Uwaga: Rośliny i drzewa są starsze od Słońca, Księżyca i gwiazd.

Ps 93,1

(…) Mocno jest osadzony cały okrąg Ziemi i zapewne nie zachwieje się nigdy.

Ps 104,5

Umocniłeś Ziemię w jej podstawach: na wieki wieków się nie zachwieje.

Ps 104,2 – 3

Rozpostarłeś niebo jak namiot, wzniosłeś Swe komnaty nad wodami.

Hi 37,18


Potrafisz z Nim niebiosa rozciągać, twarde jak lustro z metalu?

Zach 12,1

(…) Wyrocznia Pana, który rozpostarł niebiosa i założył fundamenty Ziemi i ducha tchnął we wnętrze człowieka.

Iz 40,22

Ten, co mieszka nad kręgiem Ziemi,

której mieszkańcy są jak szarańcza,

On rozciągnął niebiosa jak tkaninę

i rozpiął je jak namiot mieszkalny.

Ez 1,22

Nad głowami tych istot żyjących było coś jakby sklepienie niebieskie, jakby kryształ lśniący, rozpostarty ponad ich głowami, ku górze.

Ap 6,13 – 14

I gwiazdy spadły z nieba na Ziemię,

podobnie jak drzewo figowe wstrząsane silnym wiatrem

zrzuca na Ziemię swe niedojrzałe owoce.

Niebo zostało usunięte jak księga, którą się zwija,

a każda góra i wyspa z miejsc swych poruszone”.

Błogosławiona Katarzyna Emmerich „Tajemnice Czasów Ostatecznych”, str. 139: "Ziemię widziałam jako zaokrągloną płaszczyznę…”

Wiele do myślenia daje nazwanie lóż masońskich w Polsce: loża "Kopernik” i loża „Galileusz”

Film na You Tube: Płaska Ziemia - Potwierdzenia w Biblii

www.youtube.com/watch