csk.news
1905

Aranžmá: Církev Nemá Pravomoc “Žehnat” Homosexuálním Svazkům - František

František souhlasil s rozhodnutím Kongregace pro Nauku Víry (CDF) z 15. března, potvrzující, že Církev nemůže poskytnou homosexuálním svazkům žádnou formu “požehnání”,

“Není povoleno udělit požehnání vztahům nebo partnerstvím, dokonce i stabilním, které zahrnují sexuální aktivity mimo manželství," uvádí rozhodnutí a dodává, že homosexuální partnerství “nejsou určené pro Stvořitelův plán.”

Tvrzení si stěžuje, že v "některých církevních kontextech jsou plány a návrhy na požehnání svazků osob stejného pohlaví navrženy", ale zároveň vymýšlí “pozitivní prvky” v homosexuálních svazcích, které mají “být ceněny a váženy”, ale nemohou “ospravedlnit tyto vztahy a učinit z nich legitimní předmět církevního požehnání.”

Navzdory CDF ujištění, homosexuální požehnání jsou ve Františkově církvi rozšířená. Pravidlem je tedy hlavně aranžmá, které bude nakonec nahrazeno obecným "požehnáním případ od případu."

#newsDobxqrjpqk