Clicks1.8K
Anton Čulen
13

Antikristova vláda Slovenskej republiky znovu pozatvárala kostoly, hoci všade v okolitých štátoch sú kostoly otvorené

Antikristova vláda Slovenskej republiky znovu pozatvárala kostoly, hoci všade v okolitých štátoch sú kostoly otvorené

Cirkev žije z Eucharistie. Táto pravda nevyjadruje len každodennú skúsenosť viery, ale synteticky zhŕňa aj jadro tajomstva Cirkvi.
V rozmanitých podobách s radosťou zakúša, ako sa neustále potvrdzuje prísľub: „A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta“ (Mt 28, 20), no vo svätej Eucharistii, kde sa chlieb a víno premieňajú na Pánovo telo a krv, sa mimoriadne teší z tejto prítomnosti. Odvtedy, čo na Turíce Cirkev – ľud Novej zmluvy – začala svoje putovanie k nebeskej otčine, božská sviatosť neustále ožarovala jej dni a napĺňala ich dôveryplnou nádejou – toto napísal sv. Ján Pavol II. v poslednej svojej encyklike Ecclesia de Eucharistia na Zelený štvrtok roku 2003.

Brániť veriacim zúčastniť sa na svätej omši a prijímať sviatosti a to najmä zmierenia a prijatia Najsvätejšieho Tela Pána Ježiša Krista je ďalší bezprecedentný útok vlády Slovenskej republiky na Boha a Cirkev. Už sa to na Slovensku stáva doslova pravidlom, že k týmto útokom vzbúrencov proti Bohu na Boha a Cirkev prichádza počas najväčších kresťanských sviatkov, ako je smrť, umučenie a zmŕtvychvstanie Pána Ježiša Krista a počas sviatkov Narodenia Ježiša Krista. Útoky sa spravidla začínajú už počas pôstneho, resp. adventného obdobia, kedy veriaci hojnejšie pristupujú k sviatosti zmierenia a eucharistie.

Kostoly sú otvorené v Českej republike, Poľsku, Maďarsku i v Rakúsku a tak sa znovu natíska otázka: Prečo sa kostoly zatvárajú iba na kresťanskom Slovensku? Prečo sa tak deje, keď v najsilnejšej koaličnej strane v NR SR sedí najviac „kresťanov“ na meter štvorcový v histórii? A sú to vôbec kresťania, alebo sa tak nazývajú len preto, aby oklamali veriacich pri volebných urnách a potom viedli rafinované útoky proti Bohu a Cirkvi?

Don Bosco povedal, že jediná skutočná vojna, ktorá sa vedie je vojna proti Bohu. A tu sa treba zamyslieť nad tým, prečo vzbúrenci proti Bohu útočia na Boha a Cirkev na Slovensku.

Tu si treba uvedomiť, že Slovenský národ sa vďaka sv. Cyrilovi a sv. Metodovi stal kultúrnym národom. Naši vierozvestcovia v staroslovenčine, v tejto reči nášho ľudu priniesli preložené Sväté písmo, liturgické knihy i občiansky zákonník – Nomokánon, a tak položili základ nášho jazyka, zakladali prvé školy. Vďaka ním pápež schválil staroslovenčinu ako štvrtý liturgický jazyk sveta. Týmto mohli naši predkovia ako štvrtý národ na svete vo svojej rodnej reči slúžiť svätú omšu. Po latinčine, hebrejčine a gréčtine sa staroslovenčina stala štvrtým jazykom na svete, v ktorom sa mohla slúžiť svätá omša. Teda neboli to Francúzi, Angličania, či Nemci, ale Slováci, ktorý predbehli tieto štáty vo vývoji o viac ako tisíc rokov.

Prvá veta v jazyku našich predkov, ktorú preložili naši vierozvestovia je z Evanjelia sv. Jána: Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh (Jn 1, 1). Svätý Ján nazýva Druhú Božskú osobu – Ježiša Krista „SLOVOM“. Aj názov Slovák, Slovensko je odvodené od „Slova“ ktorým sv. Ján pomenoval vo svojom evanjeliu Ježiša Krista. To znamená že byť Slovákom, znamená patriť Kristovi, patriť Bohu. Preto sa nemôžeme čudovať, že antikristus a jeho spojenci vo vláde Slovenskej republiky tak neúprosne útočia na Boha a Cirkev na Slovensku, zatvárajú kostoly, odstraňujú svätenú vodu z kostolov a bránia veriacim k pristupovaniu k sviatostiam, predovšetkým k sviatosti zmierenia a Eucharistie.

Zašli až tak ďaleko, že nútia veriacich k profanácii Najsvätejšej Sviatosti oltárnej neúctivým prijímaním na ruku. Našli sa aj kňazi, ktorí sa spreneverili svojmu poslaniu a po vzore Pacem in terris šikanujú veriacich a odmietajú im udeľovať sviatosti tak, ako stanovila Svätá Stolica, ale tak, ako nariadila antikristova vláda.
Na druhej strane je smutné, že KBS tak málo bojuje za práva dané od Boha a za náboženskú slobodu, ktorú garantuje aj Ústava SR, zmluva so Svätou stolicou ale aj Charta ľudských práv. Ale pamätajme, že Ježiš Kristus sľúbil sv. Petrovi, že brány pekelné Cirkev nepremôžu (Mt 16,18) a na to nesmieme zabúdať.

Ježiš povedal aj slová, že „Nie každý, kto mi hovorí pane, pane, vojde do Kráľovstva nebeského, ale iba ten, čo plní vôľu Otca, ktorý je na nebesiach“ (Mt 7,21).

Teda, ak neplníme vôľu Otca, všetky krásne slová sú iba prázdne slová. Na toto nesmú zabúdať ani tí, čo vedú štát, ani tí, čo vedú Cirkev, ale ani veriaci Boží ľud.
Boh žehnaj Slovensko.
Anton Čulen
alianciazanedelu.sk/archiv/10311
Peter(skala)
Unam Sanctam SK

Klamstvo od KBS: Klamstvo v „pastierskom liste“ odpadlíckej Konferencie biskupov Slovenska a neplatnosť formy premenenia
Zdieľajte to, aby sa o tom dozvedeli aj ostatní.

🤔

pozrel som si to a ked som správne pochopil, tak text misála z r.1962 (po 2vK) je podla autora heretický, lebo je tam slovo, ktoré by tam nemalo byť?

"za všetkých" namiesto "za mnohých"

Porovnáva to s …More
Unam Sanctam SK

Klamstvo od KBS: Klamstvo v „pastierskom liste“ odpadlíckej Konferencie biskupov Slovenska a neplatnosť formy premenenia
Zdieľajte to, aby sa o tom dozvedeli aj ostatní.

🤔

pozrel som si to a ked som správne pochopil, tak text misála z r.1962 (po 2vK) je podla autora heretický, lebo je tam slovo, ktoré by tam nemalo byť?

"za všetkých" namiesto "za mnohých"

Porovnáva to s textom misála, ktorý schválil pápež sv.Pius V. cca 1566

„.... LEBO TOTO JE KALICH MOJEJ KRVI, NOVÉHO A VEČNÉHO ZÁKONA, KTORÁ BUDE VYLIATA ZA VÁS A ZA MNOHÝCH NA ODPUSTENIE HRIECHOV.“

🤔

Treba uznať, že v novom misáli z r.1962 nie je doslovný preklad z latinského misála a preto doteraz sa prekladalo "za všetkých" a nie "za mnohých", ale mna by zaujímalo, ktorý latinský misál je pôvodný, z ktorého by sa mali prekladať misáli do nášho jazyka?

Pýtam sa, pretože autor članku sa odvoláva na misál z r.1566, ale čo ked misál z r.1000 alebo ešte skôr 500 je v latinčine napísaný tak, že tam stojí "za všetkých"?

😲

Pýtam sa, lebo toto je typické nedorozumenie, ked jeden človek sa odvoláva na udalosti z pred 100 rokov a iný zpred 500 rokov a další ešte na dávnejšie ... kedy za každým sú iné texty a kvôli tomu aj iné názory na to, ktoré z nich sú tie správne.
Unam Sanctam SK
Varovanie
Otroci Satana budou vždy útočit na vaši svobodnou vůli. Provádí to tak, že pokoušejí národy, aby vzaly svobodu těm, nad nimiž vládnou. Dělají to z mnoha důvodů.
- První důvod je udělat z vás otroky pro jejich vlastní sobecký prospěch.
- Druhý je ovládat růst obyvatelstva.
- Třetí důvod je vymazat všechny stopy Boha.
JAKMILE BUDE SVOBODA SLOVA ZRUŠENA, PRAVDA BUDE TAJENA
Freddy Gargamel
Áno, presne tak, Márča... ľudia si proste nedokážu predstaviť, že by im niekto mohol chcieť AŽ TAK ZLE. Sú schopní uznať ako príčinu túžbu po bohatstve a moci, ale v existenciu metafyzického zla, čiže diabla, už nedokážu uveriť. Vraj to je "fanatické" a "paranoja".
Ešte 100 rokov dozadu by ľudia nemali problém tomu uveriť. Na tom vidno ako ďaleko sme sa už vzdialili od pravdy.
ekans
se souhlasem novus ordo
Marieta Ria
V posledných dvoch rokoch sme vo všetkom prví - prví celoplošne testujeme, potom máme najviac zomrelých na "covid", potom prví očkujeme deti od 5 rokov, prví zatvárame kostoly (i pri minulom rušení sv. omší bol všade povolený vstup do chrámov, len my a Írsko sme mali kostoly zatvorené!) Teraz sa p. Záborská pri (aj svojim hlasom) schválenom segregačnom zákone vyjadrila, že ale kostoly už nebudú …More
V posledných dvoch rokoch sme vo všetkom prví - prví celoplošne testujeme, potom máme najviac zomrelých na "covid", potom prví očkujeme deti od 5 rokov, prví zatvárame kostoly (i pri minulom rušení sv. omší bol všade povolený vstup do chrámov, len my a Írsko sme mali kostoly zatvorené!) Teraz sa p. Záborská pri (aj svojim hlasom) schválenom segregačnom zákone vyjadrila, že ale kostoly už nebudú musieť byť zatvorené!! Čo k tomu teraz chýba? Obrady pre 6 ľudí, aj to vyvolených očkovaných! A čo zostane bežným veriacim (odmietajúcim sa geneticky modifikovať a experimentovať s vlastným telom za pomoci látok morálne neprípustných)?? Aha - súkromné vysluhovanie sviatostí - služba po telefon. dohovore! Asi tak, ako tomu bolo pred pár mesiacmi - keď kňaz spovedal na fare - v miestnosti bol na 3 metre od veriaceho, pomodlite sa, čo chcete a sv. prijímanie sa nerozdáva - lebo Covid! Po sv. spovedi adié - načo prijať živého Krista, aby bol človek posilnený?! Je to do plaču - to za našimi hranicami všetko OK v kostoloch, len u nás šarapatí tá hnusná DELTA (ktorá má podľa samotného Lengvarského príznaky NÁDCHY)?
Agent0
Je to bohužel tak...dnes jsem byl na mši, skoro svobodně, "jen" s rouškou..a sv. přijímání probíhá na všech úrovních:
- ve stoje do úst
- v kleče do úst
- ve stoje do rukou
A to je v misionářské České republice...
Lituji Slováky...a divím se kněžím že na to přistoupili...
Za 2 roky co chodím na přijímání do úst jsem se nenakazil !!!
Pořád od začátku"koronavirusu" si myslím že ta podstata, čeho …More
Je to bohužel tak...dnes jsem byl na mši, skoro svobodně, "jen" s rouškou..a sv. přijímání probíhá na všech úrovních:
- ve stoje do úst
- v kleče do úst
- ve stoje do rukou
A to je v misionářské České republice...
Lituji Slováky...a divím se kněžím že na to přistoupili...
Za 2 roky co chodím na přijímání do úst jsem se nenakazil !!!
Pořád od začátku"koronavirusu" si myslím že ta podstata, čeho se má dosáhnout je ZNIČENÍ KATOLICKÉ CÍRKVE !!!
Zničení pravé víry v KRISTA jako Bohocloveka...
Agent0
Jsem rád, že víš o čem mluvím a že to jen potvrzujes svou zkušenosti
Marieta Ria
Je to na zamyslenie, že nás predbieha i štát, označovaný za najviac ateistický! Buďte šťastní, že nemáte Mikasa - u nás hlavného hygienika i liturgistu (ŽIAĽ!)
Freddy Gargamel
Hm, zničenie... skôr transformácia existujúcej organizačnej štruktúry RKC, vrátane vatikánskeho centra a pápeža, na užitočný nástroj Nového svetového poriadku.
Agent0
Aj tak nechápem...Je Covid iny v ČR ako na Slovensku? Pokial nie, tak je iny Kristus v ČR ako na Slovensku?
Pokial nie, tak nechápem preco v ČR dokážu knazi dávat sv.prijimanie do úst a na Slovensku NIE?
Metod
A Jeho odplata spravodlivá príde s Ním.....
dyk