31:11
johnfrax
7.2K
Svedectvo vizionárky Mirjany Dragičevič.Mladifest 2015 Medžugorie. Mirjana Dragičevičová-Soldová sa narodila 18. marca 1965 v Sarajeve. Pri prvom zjavení mala šestnásť rokov. Matka Milena je robotníčka …More
Svedectvo vizionárky Mirjany Dragičevič.Mladifest 2015 Medžugorie.

Mirjana Dragičevičová-Soldová sa narodila 18. marca 1965 v Sarajeve. Pri prvom zjavení mala šestnásť rokov. Matka Milena je robotníčka, otec Jozo röntgenový laborant. Má mladšieho brata Miroslava. Do svojej svadby 16. 9. 1989 žila v Sarajeve, kde študovala ekonómiu. Mirjana žije so svojou rodinou v dedine Bijakoviči v medžugorskej farnosti. Jej manžel Marko Soldo je synovec pátra Slavka Barbariča. 9. decembra 1990 sa im narodila dcéra Maria, 19. apríla 1994 druhá dcéra Veronica. Od Vianoc 1982 Mirjana už nemáva každodenné zjavenia, vtedy dostala desiate tajomstvo, ktoré sa týka celého ľudstva. Máva zjavenia raz ročne 18. marca. Zjavenia máva aj každého 2. v mesiaci a modlí sa za tých, ktorí ešte nezakúsili Božiu lásku. Raz sa vizionárky spýtali: „Ako je to možné, že ty poznáš všetkých desať tajomstiev, a napriek tomu si taká veselá?" Mirjana odpovedala: „Ak by som len na to myslela, chcelo by sa mi len celý deň plakať." Matka Božia k tomu vysvetľuje: „Svetu sa musí ohlásiť pravda aj vážnosť prichádzajúcich udalostí, pretože Boh má svoj plán. Avšak nikomu sa nesmie brať nádej, pretože pre ľudstvo naozaj platí obrátenie, život v znamení viery."

medjugorje.sk/462-vizionry.html