Demokracia je luciferiánsky režim.

Marie-Julie Jahenny – Demokracia je luciferiánsky režim.

Z denníčka Marie-Julie Jahenny, apríl 1874

Svätá Panna mi povedala, aby sme sa veľmi modlili za odvrátenie nešťastí, ktoré musia dopadnúť na Francúzsko. Bohužiaľ, budú to dve storočia, čo si (krajina) odpyká politický a sociálny ateizmus, dve storočia nekresťanského režimu. Demokracia je vskutku luciferiánsky režim par excellance.

Vláda, ktorej počiatok je od Boha, nie je nikdy zdola, vždy je len zhora. Bez zbytočného rozprávania možno povedať, že v demokracii je to démon, kto všetko riadi; preto tiež demo-kracia: démon je tu na čele.
Marie-Julie ohlasuje návrat bielej zástavy s ľaliou (t.j. zástavy Francúzskeho kráľovstva, inak povedané: ohlasuje návrat Francúzskeho kráľovstva).

Demokraciu - diablovu vladu roznasa a vnucuje po svete vytvor luciferiánskych slobodomurárov USA:V celom Francúzsku budú povstania proti Cirkvi a veriacim

Dva dni temnoty a Tri dni temnoty
Public domain
Učeník Pánov
Návrat kráľa si musíme vymodliť. Boh nám nedá niečo, o čo nebudeme zápasiť v modlitbách. A monarchia je dobrá vec. Boh ako dobrý Otec dáva svojim deťom dobré veci, ak o ne prosia. A zatiaľ demokraciu (aj keď je nekresťanská), musia kresťania využiť maximálne vo svoj prospech. Možnosti na to sú. Tak, ako sa to teraz podarilo v Oklahome, kde uznali, že nenarodený život musia chrániť od počatia a …More
Návrat kráľa si musíme vymodliť. Boh nám nedá niečo, o čo nebudeme zápasiť v modlitbách. A monarchia je dobrá vec. Boh ako dobrý Otec dáva svojim deťom dobré veci, ak o ne prosia. A zatiaľ demokraciu (aj keď je nekresťanská), musia kresťania využiť maximálne vo svoj prospech. Možnosti na to sú. Tak, ako sa to teraz podarilo v Oklahome, kde uznali, že nenarodený život musia chrániť od počatia a potraty zakázali.Je to dôkaz, že aj v krajine, kde slobodomurárske elity majú veľký vplyv a moc, môžu kresťania, ak sú spojení, dosiahnuť čiastkové úspechy. Boh má svojich statočných služobníkov vo všetkých národoch a krajinách. A koná cez nich. Aj keď to navonok niekedy vyzerá, že nepriatelia Boha a Cirkvi vyhrávajú. Nevyhrajú, lebo nemôžu vyhrať. Bože, skráť čas našich skúšok a daruj nám dobrých kresťanských panovníkov, podľa Tvojho Srdca a Tvojemu Slovu a Zákonu!