Clicks1.5K
csk.news
62

Kto chýba na Františkovej Pachamamskej synode? Kristov Kríž

Autor portálu Caminante-Wanderer.Blogspot.com (21. októbra) si všimol, že sa nikde na Amazonskej synode neobjavuje Kristov Kríž.

„Verím, že misionári, ktorí evanjelizovali Amazoniu, budú mať vo svojich kanoe kríž.“ Avšak noví Amazonskí kresťania, ktorí navštevujú Vatikán križ nenosia, „nesú modlu“.

František sa zúčastňuje tejto hry: „V jeho prítomnosti, pár metrov od hrobky Princa Apoštolov, boli opäť uctievané pohanské modly, samotní démoni."

#newsTlsmhtmanc
Tento má tiež toho istého Pána ako bergoglio. m.facebook.com/story.php
Mates5485 likes this.
Joske
Znovu zopakuji.
Vatikánské velení se již dávno oddělilo od těla Kristova.
Není čas na to, abychom se spokojili pouze s tím, že komentujeme hereze, které pod Františkovým vedením naplňují Vatikán. Je čas na činy. Pavlův list do Korintu je určený i nám, pro tyto těžké časy.
"Nespřahejte se už s nevěřícími! Jaká účast spravedlnosti s nepravostí? Jaké společenství světla se tmou? Jaká shoda Krista s …More
Znovu zopakuji.
Vatikánské velení se již dávno oddělilo od těla Kristova.
Není čas na to, abychom se spokojili pouze s tím, že komentujeme hereze, které pod Františkovým vedením naplňují Vatikán. Je čas na činy. Pavlův list do Korintu je určený i nám, pro tyto těžké časy.
"Nespřahejte se už s nevěřícími! Jaká účast spravedlnosti s nepravostí? Jaké společenství světla se tmou? Jaká shoda Krista s Beliálem? Nebo jaký podíl věřícímu s nevěřícím? Jaké spojení chrámu Božímu s modlami? Vy jste přece chrám živého Boha! Bůh totiž řekl: 'Budu přebývat a chodit mezi nimi, budu jejich Bohem a oni budou mým lidem.'Proto 'vyjděte z jejich společnosti a oddělte se, 'praví Pán, 'a nedotýkejte se ničeho nečistého! Potom vás přijmu za svoje: budu vaším otcem a vy budete mými syny a mými dcerami, praví všemohoucí Pán'."
Mates5485 likes this.
zaba
Zatím ale nejúčinnější oddělení musí nastat v našem srdci a duši od této modernistické pastorace a pak pevné skutkové setrvávání v tom, co je ještě pravého v bourané Kristově církvi. My nemáme kam odcházet. Oni nás časem stejně, a asi brzy, pro naši neústupnost sami vyhodí a my jim budeme muset poskytnout tento poslední důkaz o podvodu, který na nich ďábel skrze pastoraci milosrdenství učinil, …More
Zatím ale nejúčinnější oddělení musí nastat v našem srdci a duši od této modernistické pastorace a pak pevné skutkové setrvávání v tom, co je ještě pravého v bourané Kristově církvi. My nemáme kam odcházet. Oni nás časem stejně, a asi brzy, pro naši neústupnost sami vyhodí a my jim budeme muset poskytnout tento poslední důkaz o podvodu, který na nich ďábel skrze pastoraci milosrdenství učinil, názorně tak uvidí ovoce svého úžasného nového křesťanství. Podobně jako pravé pokračující židovství šlo fakticky cestou první židovské církve Kristovi; také bylo vyhozeno stávající masivní původní židovskou obcí, která se tak sama stala jalovou. Jenomže ti dnešní vyhazující pravé Kristovo učení se nebudou dlouho těšit ze svého triumfu nového pastoračního vyvedení křesťanství, protože Pán přijde k soudu- a spustí procesy apokalypsy.
ľubica likes this.
Blahovec01 likes this.
Joske likes this.
ľubica and one more user like this.
ľubica likes this.
Joske likes this.