Posoborowe absurdy
Przecież Kard. Wyszyńki był CHARYSTĄ.