Clicks1.1K
Dle proroctví Pán Ježíš brzy zničí všechny tajné nepřátele křesťanství. Mnich Josif Vatopedský na Athose prorokoval 26.10.2001 arcibiskupovi ze Samary z Ruska. Obsah stručně: Náhle válka. Okolo 600 …More
Dle proroctví Pán Ježíš brzy zničí všechny tajné nepřátele křesťanství. Mnich Josif Vatopedský na Athose prorokoval 26.10.2001 arcibiskupovi ze Samary z Ruska. Obsah stručně: Náhle válka. Okolo 600 milionů vojáků (přesně 700 milionů řekl jindy) se vyvraždí vzájemně. Bůh zničí všechny tajné nepřátele křesťanství (L: tajní nepřátelé vytvořili homosexuální biskupskou lobby a nevěří v dogma, že v pekle jsou a budou navěky těžcí hříšníci). Pak bude pravoslavné křesťanství živé jako v prvních staletích. Po té obnově pak za 30-40 let nastoupí světovláda Antikrista.
Josif Vatopedský ruskému arcibiskupovi ze Samary (bývalý Kujbyšev). (Mé vysvětlující, doplňující poznámky a jiná podobná proroctví jsou v závorce)
Josif Vatopedský: S radostí Vás vítám. S velkou úctou a úklonou. P.: Děkuji, otče, že jste nás přijali. Nyní je v Rusku z jedné strany nedobrá doba, a z druhé strany doba složitá. Josif.: My se modlíme, aby se ruský národ vrátil do toho svého normálního stavu, v jakém byl před rozpadem, protože máme společné kořeny a soucítíme se stavem ruského národa. P.: Mnoho zármutku, samozřejmě. Narkomanie všude. Degenerace našeho národa. Josif.: Nyní (tj. po pádu mrakodrapů v New Yorku po 11.9.2001) je takový stav usilovat zavraždit – je to společný stav na celém světě. A jakmile je tu takový stav, doslova zde - tato hranice, za ní už začíná hněv Boží. Už jednou jsme došli k této hranici. I nyní bude, zatím to Bůh ve své milosti strpěl, tak nyní už bude postupovat dle své pravdy, trestat, protože na to dozrál čas. Bude válka, války, a zakusíme velké těžkosti. Mezinárodní vládu nyní uchvátili Židé a jejich cílem je vykořenit křesťanství. (L. vysvětluji: ne chudí nevýznamní Židé, ale Židé Rothschildi s Rockefellery, kteří jsou vlastníky největších bank, a za peníze dosazují své šéfy televizí, politiky, soudce téměř ve všech státech světa. Ti jako v 1.století židovští velekněží Kaifáš a Ananiáš s penězoměnci usilují vykořenit křesťanství i dnes.) Hněv Boží bude takový, že všichni tajní nepřátelé, kteří vytvoří tento stav, budou zničeni (L: tajní nepřátelé vytvořili homosexuální biskupskou lobby a nevěří v dogma, že v pekle jsou a budou navěky těžcí hříšníci). Specielně kvůli tomu je poslán hněv Boží, aby je zničil. Toho se nemusíme bát, musíme mít vždy naději v Bohu. Protože trpěly také tisíce, miliony mučedníků a také naši noví mučedníci, i my na to musíme být připraveni a nebýt vystrašeni. Trpělivost, modlitba a naděje v Boží prozřetelnost musí být. Budeme se modlit za obrození našeho křesťanství po té válce, po tom všem, co nás čeká, aby nám Bůh dal skutečně sílu obrodit to vše. Ale tuto škodu je třeba zažít. P.: A jak rychle se Rusko po tomto obrodí? Josif.: Nyní vše začalo, nyní bude velký výbuch-expoloze. Po něm už bude obrození. P.: A vždyť z mnohých ikon vytéká zázračně olej (myrotočí). U nás teče krev z ikony Spasitele (L: stalo se r.2000 u Moskvy a mám fotky). Josif.: I tady v Řecku mnohé ikony také myrotočí. Je slyšet, že Spasitel pláče i matka Boží pláče, ikony pláčí. P.: Přivážejí ikonu, tam je taková sraženina krve: papírová ikona, ale takovou vůni zakoušíte. Vzali to na výzkum – je to plazma. Josif.: 00:08:39.767 Nyní je začátek těch událostí, těžkých událostí, válečných. Motorem toho zla jsou Židé. 00:08:53.000 USA je řízena Židy. 00:08:57.000 Je ďábel nutí, aby to začali, aby zničili semena pravoslavného křesťanství v Řecku i v Rusku. To bude jejich hlavní překážka ke globální světovládě. Oni navedou Turky, aby přišli ještě sem do Řecka a začali své akce, a Řecko ač i má svou vládu, ve skutečnosti nemá vládu jako takovou. Ta nemá sílu, a Turci sem přijdou. To bude chvíle, kdy Rusko také zvedne své síly, aby odtlačilo Turky. Události se budou rozvíjet tak: Když Rusko přijde na pomoc Řecku, Američané a NATO se budou snažit zabránit tomu, aby nedošlo ke sjednocení, spojení dvou pravoslavných národů. Probudí i další síly, takové jako Japonce a jiné. Na území bývalé Byzantské říše bude velká bitva. Jen mrtvých lidí bude okolo 600 milionů. Takový bude boj. V tom všem se bude silně angažovat i Vatikán (ve Vatikáně je homosexuální lobby, pochlubil se 6.6.2013 Bergoglio - František), aby zabránil vzrůstu role pravoslaví a takovému sjednocení. To bude doba úplného zničení vatikánského vlivu až k samým základům. Tak se otočí Boží prozřetelnost (L: viz 3.fatimské tajemství zveřejněné Janem Pavlem II. r.2000, že bude zavražděn papež, biskupové, kněží, řeholníci aj.) P.: Jistě. Jsou k tomu všechny předpoklady, všechny tyto události. Vždyť i to, že existuje takový odpor v masmédiích. Hierarchové světa … (neslyšitelné)…. A jak dlouho bude prezident (Putin) držet tu linii, kterou dnes (r.2001) zastává? 00:12:51,000 Vede ji dobře? Josif: Bůh dopustí, aby byli zničeni ti, kteří zasévají ta pokušení, pornografii, narkomanii. A Pán tak zaslepí jejich mysli, že budou ničit nenasytně jeden druhého. Bůh to specielně dopustí, aby provedl velkou čistku. Co se týče Putina, ta doba nebude trvat dlouho, náhle bude válka, a on dlouho nebude. (L: Putin Žid z policejní KGB je od r.2000 u moci, Stalin byl déle, ale Putin asi bude svržen vojenskou GRU s komunistickými důstojníky jakmile se naplní proroctví mnicha Ábela, že Židé budou nad Rusy vládnout jen 100 let) Ale po té velké čistce bude velké obrození pravoslaví nejen v Rusku, ale i na celém světě, takové velké vytrysknutí pravoslaví. Bůh dá svou milost. Milost takovou, jako to bylo na začátku v prvních staletích, kdy lidé s otevřeným srdcem šli k Pánu. To bude trvat 3-4 desetiletí, pak rychle nastoupí diktatura Antikrista. Inu ty hrozné události, které musíme prožít, ať nás neděsí, neboť Bůh své věrné neopustí. I když prožíváme podlosti, hlad, dokonce pronásledování a mnohé podobné, tak Bůh své věrné neopouští. A ti, v moci postavení, musí nutit své podřízené být více s Pánem, více přebývat na modlitbách a Pán své věrné přikryje (ochrání). Bůh nás prozkouší. Ten stav, který nastane až přejde ta čistka, bude velkým obrozením. My jako pastýři musíme zdržet co nejvíce lidí od hříchu, aby nás Boží milost neopustila. Aby byli co možno nejblíže k Bohu, k pokání i modlitbě. Tehdy bude Pán vždy s námi, v jakkoliv těžkých podmínkách. Pán nás neopustí. Je nutné, abychom sami sebe drželi i lid svůj drželi (pryč od hříchu).
Public domain
Libor Halik
Dle proroctví Pán Ježíš brzy zničí všechny tajné nepřátele křesťanství. Mnich Josif Vatopedský na Athose prorokoval 26.10.2001 arcibiskupovi ze Samary z Ruska. Obsah stručně: Náhle válka. Okolo 600 milionů vojáků (přesně 700 milionů řekl jindy) se vyvraždí vzájemně. Bůh zničí všechny tajné nepřátele křesťanství (L: tajní nepřátelé vytvořili homosexuální biskupskou lobby a nevěří v dogma, že v …More
Dle proroctví Pán Ježíš brzy zničí všechny tajné nepřátele křesťanství. Mnich Josif Vatopedský na Athose prorokoval 26.10.2001 arcibiskupovi ze Samary z Ruska. Obsah stručně: Náhle válka. Okolo 600 milionů vojáků (přesně 700 milionů řekl jindy) se vyvraždí vzájemně. Bůh zničí všechny tajné nepřátele křesťanství (L: tajní nepřátelé vytvořili homosexuální biskupskou lobby a nevěří v dogma, že v pekle jsou a budou navěky těžcí hříšníci). Pak bude pravoslavné křesťanství živé jako v prvních staletích. Po té obnově pak za 30-40 let nastoupí světovláda Antikrista.
Josif Vatopedský ruskému arcibiskupovi ze Samary (bývalý Kujbyšev). (Mé vysvětlující, doplňující poznámky a jiná podobná proroctví jsou v závorce)
Josif Vatopedský: S radostí Vás vítám. S velkou úctou a úklonou. P.: Děkuji, otče, že jste nás přijali. Nyní je v Rusku z jedné strany nedobrá doba, a z druhé strany doba složitá. Josif.: My se modlíme, aby se ruský národ vrátil do toho svého normálního stavu, v jakém byl před rozpadem, protože máme společné kořeny a soucítíme se stavem ruského národa. P.: Mnoho zármutku, samozřejmě. Narkomanie všude. Degenerace našeho národa. Josif.: Nyní (tj. po pádu mrakodrapů v New Yorku po 11.9.2001) je takový stav usilovat zavraždit – je to společný stav na celém světě. A jakmile je tu takový stav, doslova zde - tato hranice, za ní už začíná hněv Boží. Už jednou jsme došli k této hranici. I nyní bude, zatím to Bůh ve své milosti strpěl, tak nyní už bude postupovat dle své pravdy, trestat, protože na to dozrál čas. Bude válka, války, a zakusíme velké těžkosti. Mezinárodní vládu nyní uchvátili Židé a jejich cílem je vykořenit křesťanství. (L. vysvětluji: ne chudí nevýznamní Židé, ale Židé Rothschildi s Rockefellery, kteří jsou vlastníky největších bank, a za peníze dosazují své šéfy televizí, politiky, soudce téměř ve všech státech světa. Ti jako v 1.století židovští velekněží Kaifáš a Ananiáš s penězoměnci usilují vykořenit křesťanství i dnes.) Hněv Boží bude takový, že všichni tajní nepřátelé, kteří vytvoří tento stav, budou zničeni (L: tajní nepřátelé vytvořili homosexuální biskupskou lobby a nevěří v dogma, že v pekle jsou a budou navěky těžcí hříšníci). Specielně kvůli tomu je poslán hněv Boží, aby je zničil. Toho se nemusíme bát, musíme mít vždy naději v Bohu. Protože trpěly také tisíce, miliony mučedníků a také naši noví mučedníci, i my na to musíme být připraveni a nebýt vystrašeni. Trpělivost, modlitba a naděje v Boží prozřetelnost musí být. Budeme se modlit za obrození našeho křesťanství po té válce, po tom všem, co nás čeká, aby nám Bůh dal skutečně sílu obrodit to vše. Ale tuto škodu je třeba zažít. P.: A jak rychle se Rusko po tomto obrodí? Josif.: Nyní vše začalo, nyní bude velký výbuch-expoloze. Po něm už bude obrození. P.: A vždyť z mnohých ikon vytéká zázračně olej (myrotočí). U nás teče krev z ikony Spasitele (L: stalo se r.2000 u Moskvy a mám fotky). Josif.: I tady v Řecku mnohé ikony také myrotočí. Je slyšet, že Spasitel pláče i matka Boží pláče, ikony pláčí. P.: Přivážejí ikonu, tam je taková sraženina krve: papírová ikona, ale takovou vůni zakoušíte. Vzali to na výzkum – je to plazma. Josif.: 00:08:39.767 Nyní je začátek těch událostí, těžkých událostí, válečných. Motorem toho zla jsou Židé. 00:08:53.000 USA je řízena Židy. 00:08:57.000 Je ďábel nutí, aby to začali, aby zničili semena pravoslavného křesťanství v Řecku i v Rusku. To bude jejich hlavní překážka ke globální světovládě. Oni navedou Turky, aby přišli ještě sem do Řecka a začali své akce, a Řecko ač i má svou vládu, ve skutečnosti nemá vládu jako takovou. Ta nemá sílu, a Turci sem přijdou. To bude chvíle, kdy Rusko také zvedne své síly, aby odtlačilo Turky. Události se budou rozvíjet tak: Když Rusko přijde na pomoc Řecku, Američané a NATO se budou snažit zabránit tomu, aby nedošlo ke sjednocení, spojení dvou pravoslavných národů. Probudí i další síly, takové jako Japonce a jiné. Na území bývalé Byzantské říše bude velká bitva. Jen mrtvých lidí bude okolo 600 milionů. Takový bude boj. V tom všem se bude silně angažovat i Vatikán (ve Vatikáně je homosexuální lobby, pochlubil se 6.6.2013 Bergoglio - František), aby zabránil vzrůstu role pravoslaví a takovému sjednocení. To bude doba úplného zničení vatikánského vlivu až k samým základům. Tak se otočí Boží prozřetelnost (L: viz 3.fatimské tajemství zveřejněné Janem Pavlem II. r.2000, že bude zavražděn papež, biskupové, kněží, řeholníci aj.) P.: Jistě. Jsou k tomu všechny předpoklady, všechny tyto události. Vždyť i to, že existuje takový odpor v masmédiích. Hierarchové světa … (neslyšitelné)…. A jak dlouho bude prezident (Putin) držet tu linii, kterou dnes (r.2001) zastává? 00:12:51,000 Vede ji dobře? Josif: Bůh dopustí, aby byli zničeni ti, kteří zasévají ta pokušení, pornografii, narkomanii. A Pán tak zaslepí jejich mysli, že budou ničit nenasytně jeden druhého. Bůh to specielně dopustí, aby provedl velkou čistku. Co se týče Putina, ta doba nebude trvat dlouho, náhle bude válka, a on dlouho nebude. (L: Putin Žid z policejní KGB je od r.2000 u moci, Stalin byl déle, ale Putin asi bude svržen vojenskou GRU s komunistickými důstojníky jakmile se naplní proroctví mnicha Ábela, že Židé budou nad Rusy vládnout jen 100 let) Ale po té velké čistce bude velké obrození pravoslaví nejen v Rusku, ale i na celém světě, takové velké vytrysknutí pravoslaví. Bůh dá svou milost. Milost takovou, jako to bylo na začátku v prvních staletích, kdy lidé s otevřeným srdcem šli k Pánu. To bude trvat 3-4 desetiletí, pak rychle nastoupí diktatura Antikrista. Inu ty hrozné události, které musíme prožít, ať nás neděsí, neboť Bůh své věrné neopustí. I když prožíváme podlosti, hlad, dokonce pronásledování a mnohé podobné, tak Bůh své věrné neopouští. A ti, v moci postavení, musí nutit své podřízené být více s Pánem, více přebývat na modlitbách a Pán své věrné přikryje (ochrání). Bůh nás prozkouší. Ten stav, který nastane až přejde ta čistka, bude velkým obrozením. My jako pastýři musíme zdržet co nejvíce lidí od hříchu, aby nás Boží milost neopustila. Aby byli co možno nejblíže k Bohu, k pokání i modlitbě. Tehdy bude Pán vždy s námi, v jakkoliv těžkých podmínkách. Pán nás neopustí. Je nutné, abychom sami sebe drželi i lid svůj drželi (pryč od hříchu).
poslednisance
syn boží
poslednisance
Věřte srdcem v Ježíše Krista našeho spasitele...zlo musí být umlčeno:-)