csk.news
1226
Metod
Diabol vždy pokúšal, bez milosti posväcujúcej podľahnúť je ľahké, a hlavne bez modlitby ruženca!