JEZUS: Musicie szybko się zebrać i planować, bo nie pozwolą wam odprawiać Mszy według Mojej Woli

JESUS: You must gather soon and plan, for you will not be allowed to say Mass according to My Will KSIĘGA PRAWDY sobota, 17 sierpnia 2013 roku, …