Clicks101
nl.news

Bisschop Schneider: Kerkreinigers zijn helden zoals Makkabeeën

Bisschop Athanasius Schneider gaf op 22 oktober een lezing in Arlington, Virginia, met de titel "Ware heerschappij en ware vrede is alleen in Christus".

Tijdens de vraag- en antwoordsessie vroeg Twittergebruiker Jonathan Knox Schneider naar de dappere mannen die de Pachamama-idolen van Santa Maria in Traspontina verwijderden en in de Tiber wierpen.

Schneider noemde de mannen "helden" die de Heilige Moederkerk verdedigden die door deze afgoden bevuild was. Hij vergeleek de helden ook met de Makkabeeën.

(Hieronder: Schneider viert op 21 oktober in Gainesville, Virginia, een traditionele Latijnse mis).

#newsGunzqjwedw