Clicks252

Z Lásky

Z Lásky - 5. augusta 2021 - Ježišove slová k nám všetkým

Moja Láska k celému ľudstvu sa Nezmenila. Ja Sa Nemením. Som Láska. Zomrel som za všetkých z Lásky Na Kríži. Zaplatil som Výkupné, Najvyššiu Cenu S Mojou Krvou. Nie je to Moja Vôľa, aby ktokoľvek Zahynul, ale aby ste sa všetci Kajali, aby ste mali Nádej na Večný Život na Konci.

Nenachádzam Žiadne Potešenie v smrti hriešnika. Preto z Lásky, Stále Volám hriešnikov k Pokániu, pretože Pokánie Vedie k Večnému Životu. Tí, ktorí si volia Nekajať sa, ktorí sú tvrdohlaví a odmietajú, ponesú si následky. Varujem z Lásky a pretože Sa Starám. Som plný Milujúcej Prívetivosti, Milosrdný a Zhovievavý, ale aj Čas Milosti Príde ku Koncu. Nebude Žiadna Milosť bez pravého ľútostiplného Pokánia. Nikoho Neuprednostňujem ani Neukracujem. Mzda hriechu je smrť. Duša ktorá hreší zomrie.

Každý deň mnohí zomierajú, niektorí náhle a neočakávane. Preto musíte byť vždy Prichystaní, pretože nikdy neviete, kedy to môže byť váš čas. Hľadajte Život a Nie smrť. Buďte Uzmierení a v Pokoji So Mnou, Princom Pokoja. Ja Som vaša Jediná Nádej na Večný Život. Som Jediná Cesta, Pravda a Život.

Mnohí sú stále oklamaní a vo tme, kvôli satanovým lžiam, úkladom a prázdnym sľubom. Jestvuje cesta, ktorá sa mnohým zdá správna, ale jej koniec vedie len k Večnému Zatrateniu.

Buďte Rozumní, Naslúchajte Mi, Poslúchajte Ma a Nasledujte Ma, z Lásky. Nikoho Nenútim. Nebuďte oklamaní a Nedajte sa kýmkoľvek Zlákať vás Preč Odo Mňa, so satanovými lžami, úkladmi a prázdnymi sľubmi, to vedie len ku sklamaniam a Večnému Zatrateniu. samotný satan vždy vyskúša všetko čo vie, aby vám prekážal a zastavil vás, ak mu to dovoľujete. Je to vaša voľba. Buďte Pokorní a Podriaďte sa úplne Mne a Mojej Autorite, Moja Vôľa buď Učinená, Nie vaša vlastná alebo tamtá iných ľudí. Zaprite sa, zdvihnite váš kríž každý deň a Nielen v niektoré dni, keď to tak cítite a Nasledujte Ma z Lásky, keď vás z Lásky Usmerňujem a Vediem, každý krok Cesty, aby ste boli v Mojej Dokonalej Vôli. Nebude to márne a Nebudete Sklamaní.

Dôverujte Mi. Ja Som vždy Verný a Dôveryhodný. Moje Prisľúbenia Nezlyhávajú. Z Lásky a pretože Mi na vás Záleží, Vypracúvam všetky Veci pre Dobro, pretože Ma Milujete, a Povolal som vás Slúžiť Môjmu Plánu a Účelu. Z Lásky, buďte vždy Ochotní Ukazovať druhým Jedinú Cestu, Dávať aj im Nádej, pretože Koniec to oznámi.

youtube.com/watch?v=kgvN3LJxj7M
Public domain