"Liberalizm jest ojcem socjalizmu, który przenika moralność i kulturę, i że bolszewizm [komunizm] będzie jego spadkobiercą ”- Papież Pius XI

"Komunizm naucza i dąży do dwóch celów: nieubłaganej wojny klasowej i całkowitej eksterminacji własności prywatnej. Robi to nie potajemnie ani metodami ukrytymi, ale publicznie, otwarcie i za pomocą wszelkich środków, nawet najbardziej brutalnych" ...

"…
More
"Liberalizm jest ojcem socjalizmu, który przenika moralność i kulturę, i że bolszewizm [komunizm] będzie jego spadkobiercą ”- Papież Pius XI

"Komunizm naucza i dąży do dwóch celów: nieubłaganej wojny klasowej i całkowitej eksterminacji własności prywatnej. Robi to nie potajemnie ani metodami ukrytymi, ale publicznie, otwarcie i za pomocą wszelkich środków, nawet najbardziej brutalnych" ...

"Podstępnie próbują przedostać się nawet do rzekomo katolickich i religijnych organizacji. Ponownie, nie cofając się ani o cal od swoich wywrotowych zasad, zachęcają katolików do współpracy z nimi w dziedzinie tak zwanego humanitaryzmu i miłosierdzia"....


"Socjalizm religijny, socjalizm chrześcijański to terminy sprzeczne; nikt nie może być jednocześnie dobrym katolikiem i prawdziwym socjalistą ”. więcej -
Antychrześcijański socjalizm
Edward7

Porażka socjalizmu. Przypadek Izraela, Wielkiej Brytanii oraz Indii

Czy socjalizm wciąż pozostaje atrakcyjną opcją dla świata? Konserwatywny think tank Heritage Foundation, abstrahując od socjalizmu wdrażanego w ZSRR …
Edward7
Antychrześcijański socjalizm
W 1931 roku papież Pius XI ogłosił światu: „Nikt nie może być jednocześnie szczerym katolikiem i prawdziwym socjalistą”.
Główna zasada socjalizmu, wspólnota dóbr, musi zostać całkowicie odrzucona

MASOŃSKI PLAN ZASTĄPIENIA KATOLICYZMU INNĄ RELIGIĄ
W “Nowo-oświeconym Kościele”, który będzie pod wpływem "socjalizmu" Jezusa” . -czyli humanistyczny anty-kościół …More
Antychrześcijański socjalizm
W 1931 roku papież Pius XI ogłosił światu: „Nikt nie może być jednocześnie szczerym katolikiem i prawdziwym socjalistą”.
Główna zasada socjalizmu, wspólnota dóbr, musi zostać całkowicie odrzucona

MASOŃSKI PLAN ZASTĄPIENIA KATOLICYZMU INNĄ RELIGIĄ
W “Nowo-oświeconym Kościele”, który będzie pod wpływem "socjalizmu" Jezusa” . -czyli humanistyczny anty-kościół bez Chrystusa Boga

W połowie XIX wieku Roca zaprorokował “Nowy Kościół, który może nie być w stanie zachować niczego ze scholastycznej doktryny i oryginalnej formy wcześniejszego Kościoła, a jednak otrzyma błogosławieństwo i kanoniczne uzasadnienie z Rzymu”.

Przewidział również reformę liturgiczną. W odniesieniu do przyszłej liturgii, uważał, że “boski kult w formie zalecanej przez liturgię, ceremoniał, rytuał i przepisy KK wkrótce przejdą transformację na soborze ekumenicznym, który przywróci w nim odwieczną prostotę złotego wieku apostołów, zgodną z nakazami sumienia i nowoczesną cywilizacją”.

Przewidział, że w wyniku tego soboru nastąpi “pełna zgoda między ideałami nowoczesnej cywilizacji i ideałem Chrystusa i Jego Ewangelii. Będzie to poświęcenie NWO i uroczysty chrzest nowoczesnej cywilizacji”.

Roca powiedział także o przyszłości papiestwa. Napisał: “Już organizuje się ofiarę, która ma reprezentować uroczysty akt ekspiacji. . . Papiestwo upadnie; zginie od uświęconego noża, jaki ukują ojcowie ostatniego soboru. Papieski cezar jest żywicielem [ofiara] ukoronowaną na poświęcenie”.

Roca entuzjastycznie przewidział “nową religię, nowe dogmaty, nowy rytuał, nowe kapłaństwo”. Nowych księży nazwał “progresistami” i powiedział o “zniesieniu” sutanny I “małżeństwie księży” [16].

Mrożące słowa Roca i Alta Vendita znajdują potwierdzenie u Różokrzyżowca, dr Rudolpha Steinera, który w roku 1910 oświadczył: “Potrzebny jest nam sobór i papież który to ogłosi” [17]. Bp Graber w komentarzu o tych przewidywaniach mówi: “Kilka lat temu byłoby to jeszcze nie do pomyślenia, ale teraz. . .” [18]