Maja 21
272
Jak możesz mieć pewność, że mówi się prawdę ?... Kiedy Facebook to blokuje. Twitter to usuwa. Google to ukrywa. YouTube tego zakazuje. System tego zabrania a Media określają to jako teorię spiskową. 🤫More
Jak możesz mieć pewność, że mówi się prawdę ?...

Kiedy Facebook to blokuje. Twitter to usuwa. Google to ukrywa. YouTube tego zakazuje. System tego zabrania a Media określają to jako teorię spiskową. 🤫