csk.news
32.1K
ekans
salezián slouží výhradně novus ordo
... ... PROKOP
Graubnerem počínaje přes celou biskupskou konferenci a přes naprostou většinu zastrašených kněží, "pokorných" služebníků satanistické vrchnosti církevní, vedou církev k naprosté kolaboraci s kovidofašismem. NORIMBERK - MY JSME NEVINNÍ - PLNILI JSME JENOM PŘÍKAZY!