Jan Zbigniew wojan
To jedna szatańska banda !
jac505
Przestali czuwać i postradali rozumy. Tak się kończy trzeźwość myślenia, gdy rozum przestaje czuwać. Panie Jezu przyjdź !
Longin Zerwimycka
Jacy tam pasterze?