Clicks134
ľubica
1

Občianska odborná komisia kladie otázky na hygnienikov

Slováci sa idú masovo pýtať hygienikov, kde sa môžu cítiť bezpečne

(Občianska odborná komisia) – Vláda Slovenskej republiky schválila podľa nášho názoru protiústavné segregačné zákony, ktoré, ako zmocňovací a iné zákony pred skoro 80timi rokmi, vytvorili minimálne dve kategórie občanov Slovenska.
Jedným z kľúčových bodov je slávny covid automat. Tento je totiž nastavený podľa toho, ako sú ľudia v okresoch zaočkovaní, teda, koľko percentám populácie bola aplikovaná experimentálna génová terapia. A teda, napriek tomu, že minister zdravotníctva gen. Lengvarský vyhlásil, že covid automat nie je právne záväzný, ide sa podľa neho.

Následne Úrad verejného zdravotníctva vydáva opatrenia nazvané vyhlášky, ktoré ale, podľa stanovísk mnohých právnikov, vrátane vyjadrení JUDr. Róberta Fica a JUDr. Róberta Kaliňáka, JUDr. Adriany Krajníkovej, sudcu JUDr. Štefana Harabina, parafrázujem, nemajú oporu v zákone, alebo sú protizákonné a protiústavné.

Viac o tomto si môžete vyhľadať na youtube stránkach horeuvedených politikov, či politických strán, ktoré zastupujú, alebo na stránke o.z. horeuvedenej advokátky.
Tiež podanie na Ústavný súd Slovenskej republiky, vypracované Generálnou prokuratúrou, zastúpenou Generálnym prokurátorom, JUDr. Marošom Žilinkom z apríla roku 2021, hovorí právny názor Generálneho prokurátora o tom, že, parafrázujem, aktivity Úradu verejného zdravotníctva nie sú v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, Medzinárodnými dohodami, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj zákonmi Slovenskej republiky.

Prevádzky sa teraz dostávajú do veľmi neprehľadnej situácie, kde na jednej strane majú zákonnú povinnosť generovania zisku, na druhej strane im teraz pribudne zákonná povinnosť na segregáciu občanov v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky a medzinárodnými dohodami.

Za nedodržanie povinnosti v rozpore s Ústavou a medzinárodnými dohodami, následne môže pristúpiť Úrad verejného zdravotníctva, alebo regionálne Úrady verejného zdravotníctva k uzatvoreniu prevádzky.

Niektorí členovia našej odbornej občianskej komisie sú zvedaví ľudia. Preto sa venujeme vede, venujeme sa bádaniu, štatistikám, riadeniu, vyhodnocovaniu faktov, analýzam. Preto našich členov bude veľmi zaujímať, ako budú postupovať regionálne Úrady verejného zdravotníctva v tejto téme a ako začnú prevádzať kontroly.

Pripravili sme pre regionálnych hlavných hygienikov niekoľko otázok, ktoré budeme zadávať na pravidelnej báze – je možné, že denne – aby sme sa uistili, že vieme, do ktorých prevádzok môžeme bezpečne chodiť a že toto bezpečie bolo skontrolované kvalitným a kompetentným tímom ľudí.

Tiež nás bude zaujímať prevenčná činnosť regionálnych Úradov verejného zdravotníctva v rámci pandémie v rámci § 10 až 12 zákona 355/2001, ako aj § 5 bodu 4 písmeno e) predmetného zákona.

Otázky na hygienikov
Zoznam otázok, ktoré nás, ako zvedavých vedcov, podporia v bezpečnom pohybe po Slovensku, ako aj v našom vedeckom bádaní je nasledovný:

1. Prosím uveďte zoznam prevádzok, ktoré máte naplánované navštíviť v ďalšom pracovnom dni, vrátane adries prevádzok, za účelom kontroly dodržiavania protipandemických opatrení zo strany majiteľa prevádzky
2. Prosím uveďte plnú metodiku výkonu kontroly dodržiavania protipandemických opatrení, vrátane vykonávacích predpisov Úradu verejného zdravotníctva
3. Prosím dodajte všetky predpisy Úradu verejného zdravotníctva a metodické usmernenia vo formáte pdf, ktorými sa riadi kontrolór pri kontrole dodržiavania protipandemických opatrení
4. Prosím uveďte výsledok kontroly dodržiavania protipandemických opatrení za posledný kalendárny deň, predchádzajúci dňu podania tejto žiadosti
5. Prosím uveďte kvalifikáciu kontrolórov RÚVZ na vykonávanie kontroly dodržiavania protipandemických opatrení zo strany majiteľa prevádzky, vrátane dosiahnutého vzdelania a školení, potrebných na vykonávanie kontroly dodržiavania protipandemických opatrení zo strany majiteľa prevádzky
6. Prosím uveďte zoznam všetkých externých orgánov štátnej správy, alebo iných externých orgánov, ktoré sa zúčastnili kontroly dodržiavania protipandemických opatrení za posledný kalendárny deň, predchádzajúci dňu podania tejto žiadosti
7. Prosím uveďte kvalifikáciu a dosiahnuté vzdelanie všetkých zúčastnených externých orgánov štátnej správy, alebo iných externých orgánov ktoré sa zúčastnili kontroly dodržiavania protipandemických opatrení za posledný kalendárny deň, predchádzajúci dňu podania tejto žiadosti
8. Prosím uveďte účel prítomnosti externých orgánov štátnej správy, alebo iných externých orgánov, ktoré sa zúčastnili kontroly dodržiavania protipandemických opatrení za posledný kalendárny deň, predchádzajúci dňu podania tejto žiadosti
9. Prosím uveďte funkčné platy všetkých kontrolórov, ktorí sa zúčastnili kontroly dodržiavania protipandemických opatrení za posledný kalendárny deň, predchádzajúci dňu podania tejto žiadosti
10. Prosím uveďte, či v poslednom týždni, predchádzajúcemu kontrole dodržiavania protipandemických opatrení za posledný kalendárny deň, predchádzajúci dňu podania tejto žiadosti, boli kontrolórmi vykonané akékoľvek zahraničné, alebo tuzemské služobné cesty
11. Prosím uveďte, aký antigén ,kedy, akým spôsobom písomnej alebo inej formy a na základe akých vedeckých štúdií z relevantných vedeckých zdrojov, určil UVZ SR na aplikáciu obyvateľstvu v tzv COVID vakcínach, podľa paragrafu 5 odseku 4 písmena e), kde je napísané citujem: Úrad verejného zdravotníctva určuje antigény obsiahnuté v očkovacích látkach, schvaľuje aplikačné postupy pri použití očkovacích látok a nariaďuje mimoriadne očkovanie,

Samozrejme, že sa budeme veľmi tešiť na každodennú informáciu, pretože táto informácia poslúži k pocitu bezpečia členov našej komisie, ktorí sa budú pýtať na svojom príslušnom Regionálnom úrade verejného zdravotníctva.

Samozrejme si uvedomujeme vyťaženosť RÚVZ kontrolami, no samozrejme aj my očakávame, že v lehote ôsmych pracovných dní dostaneme relevantnú odpoveď, aby sme vedeli, ktoré prevádzky sú pre nás bezpečné.

A samozrejme v prípade, že nebude tejto lehote podľa §17 odseku 1 zákona 211/2000 o Slobodnom prístupe k informáciám vyhovené, skúsime sa v každom podaní žiadosti následne obrátiť na príslušný okresný úrad, ktorý požiadame o pomoc pri dodaní tejto informácie.

Ako prílohu tohto článku pripájame pre všetkých, ktorí by sa tiež chceli nachádzať plne v bezpečí, zoznam emailových adries na podania žiadostí regionálnym Úradom verejného zdravotníctva, ako aj vzor žiadosti.

Buďte v bezpečí, my sa budeme pýtať denne, aby sme v bezpečí zostali a mali najaktuálnejšie informácie.

Príloha č.1: Zoznam emailových adries RÚVZ a ÚVZ
Bratislava ruvzba@uvzsr.sk
Banská Bystrica ruvzbb@vzbb.sk
Lučenec sekretariat@uvzsr.sk
Zvolen ruvz@uvzsr.sk
Rimavská Sobota sekretariat@uvzsr.sk
Veľký Krtíš ruvzvk@uvzsr.sk
Žiar nad Hronom ruvzzh@uvzsr.sk
Košice sekretariat@ruvzke.sk
Michalovce sekretariat@uvzsr.sk
Rožňava ruvzrv@uvzsr.sk
Spišská Nová Ves riaditel@uvzsr.sk
Trebišov ruvztv@uvzsr.sk
Nitra sekretariat@uvzsr.sk
Komárno ruvzkn@uvzsr.sk
Levice sekretariat@uvzsr.sk
Nové Zámky ruvznz@uvzsr.sk
Topoľčany ruvzto@uvzsr.sk
Prešov sekretariat@uvzsr.sk
Bardejov sekretariat@uvzsr.sk
Humenné ruvz@uvzsr.sk
Poprad sekr@uvzsr.sk
Stará Ľubovňa sekretariat@uvzsr.sk
Svidník hrebenakova@uvzsr.sk
Vranov nad Topľou ruvzvt@uvzsr.sk
Trenčín ruvz@uvzsr.sk
Považská Bystrica ruvz@uvzsr.sk
Bojnice rh@uvzsr.sk
Trnava sekretariat@uvzsr.sk
Galanta ruvzga@uvzsr.sk
Dunajská streda ruvz@uvzsr.sk
Senica riaditel@uvzsr.sk
Žilina sekretariat@uvzsr.sk
Čadca sekretariat@uvzsr.sk
Dolný Kubín ruvzdk@uvzsr.sk
Liptovský Mikuláš sekretariat@uvzsr.sk
Martin ruvzmt@uvzsr.sk
Úrad Verejného Zdravotníctva podatelna@uvzsr.sk

Príloha 2: Vzor žiadosti
Vzor žiadosti, ktorú zvedaví Slováci plánujú posielať hygienikom, si môžete stiahnuť z tohto odkazu.

Záver
Ste aj vy rovnako zvedaví ako členovia Občianskej odbornej komisie ohľadne toho, kde sa budete môcť počas tejto dramatickej doby práve vrchloliacej „tretej vlny“ cítiť v bezpečí?
Potom neváhajte, pridajte sa k nim a aj vy pošlite žiadosť hygienikom o poskytnutie informácií. Určite vám plní entuziazmu a radosti z vašej zodpovednosti promptne a vyčerpávajúco zodpovedajú na všetky otázky.
Pevne veríme, že popri odpisovaní na vaše otázky im zostane kopec času aj na vykonávanie tak dôležitých kontrôl dodržiavania najnovších pandemických opatrení.
Zdroj: odbornakomisia.sk,
badatel.net/…asovo-pytat-hygienikov-kde-sa-mozu-citit-bezpecne/
Mocní tohto sveta neplánujú súčasné lockdowny už nikdy ukončiť
Rakúska vláda v panike: Polícia a armáda sa vzbúrili proti lockdownu neočkovaných
Chystajú sa protesty pred domami farmalobistov Krčméryho, Jarčušku a ďalších
Čo povedali o lockdownoch pred rokom 2020 a dnes otočil
Marieta Ria
Ten bod 7 pobavil - akú kvalifikáciu majú členovia a aké dosiahnuté vzdelanie - čo by sme sme chceli od kontrolórov, keď celá vláda je zhluk plagiátorov s pofidérne získanými titulmi a vedie ich neborák...