“Som zhrozený”, reaguje britský medicínsky etik na vyhlásenie hovorcu biskupov Slovenska

Bratislava 4. januára 2022 (HSP/churchmilitant/Foto: TKKBS)

Zahraničný portál Church Militant si všíma, ako slovenskí biskupi zareagovali na možnosť výhrady vo svedomí v súvislosti s očkovaním proti koronavírusu

Na snímke Martin Kramara

Pred časom hovorca biskupov Martin Kramara na portáli tlačovej konferencii biskupov Slovenska informoval veriacich, že si nemôžu uplatniť výhradu vo svedomí pri odmietaní vakcín proti koronavírusu.

Kramara uviedol, že “štát určuje pravidlá, ktoré pokladá za nevyhnutné pre chod spoločnosti, a veriaci ich rešpektujú, ak sú morálne dobré alebo aspoň neutrálne. Môžu ich odmietnuť iba vtedy, ak sú principiálne nemorálne.” A podľa neho povinná vakcinácia nemorálnou nie je. Odmietanie očkovania prirovnáva k odmietaniu nasledovať pravidlá cestnej premávky, ktoré sú vecou spoločenskej dohody. Podľa neho správne formované svedomie túto spoločenskú dohodu rešpektuje, a nepokúša sa nad ňu vyvyšovať. Mimochodom, svojho času expremiérka Iveta Radičová použila rovnaký argument pri polemike potratov. “Morálka je vecou spoločenskej dohody”, uviedla vtedy, čím pre ňu končila diskusia o zákaze potratov.

Mnohí však očkovanie proti koronavírusu neodmietajú ako také, dokonca mnohým by ani nevadilo, že ide o dostatočne neprebádanú mRNA technológiu, ale odmietajú ho z dôvodu, že pri ich vývoji alebo aj ako priama zložka u niektorých boli použité bunky z orgánov potratených detí. Podľa Kramaru je však spolupráca očkovaného so zlom potratu “natoľko vzdialená”, že nepácha hriech a je treba správne formovať svedomie, lebo “vo svete, v ktorom žijeme, žiaľ, nie je možné dosiahnuť absolútnu nespojitosť s hriechom pri všetkom, čo robíme. Ako kresťania sa usilujeme, aby táto spojitosť bola čo najmenšia. Zároveň v pokore chápeme, že ju nie sme schopní na 100 percent odstrániť,” čím zobral z rúk tej maličkej skupiny veriacich posledný argument, ktorým chceli vyvíjať tlak na to, aby výrobcovia vakcín produkovali etické vakcíny.

Šokujúce vyhlásenie biskupov slovami ich hovorcu si všimol aj konzervatívny katolícky portál Church Militant. Vyjadril sa preň aj britský doktor a bioetik Dr. Niall McCrae:

Ako medicínsky etik som zhrozený, že slovenskí biskupi odmietajú koncept výhrady svedomia. Ak dôjde k takémuto potláčaniu svedomia, stratíme viac než len zaužívané princípy medicíny, ako aj princíp “v prvom rade neškodiť”. Stratíme tiež to, čo znamená byť človekom. Všade tam, kde je riziko, musí byť možnosť voľby. A prelát by mal vždy zaobchádzať s každým zo svojich veriacich ako s jedinečným stvorením, ako je to aj v očiach Stvoriteľa.”

Na rezignované vyhlásenie o tom, že spojitosť s potratom je natoľko vzdialená, že nik zaočkovaný tak nepácha hriech a že vo svete nie je možné dosiahnuť absolútnu nespojitosť s hriechom, McCrae rozhorčene dodáva:

“Vzhľadom na históriu výhrad vo svedomí slovenskí biskupi dali najavo otrasnú neznalosť samotného konceptu, ktorý odmietajú.

Títo puritáni Covid kultu chcú, aby každý na planéte dostal nedostatočne otestované mRNA vakcíny bez ohľadu na informovaný súhlas, kontraindikácie či filozofické a duchovné dôvody na odmietnutie.

Pre nich už nie sú naše telá posvätné. Už nie sú chrámom Ducha Svätého ale napichávacím vankúšom pre farmakoncerny,” komentoval mimoriadne ostro McCrae.

Americký portál Church Militant ďalej pripomína, že len očkovaní veriaci mohli byť účastní sv. omše celebrovanej pápežom Fratiškom v septembri počas jeho návštevy na Slovensku a že táto podmienka bola výsledkom dohody ministra zdravotníctva Lengvarského s predsedom KBS arcibiskupom Zvolenským.

HS
stefan.mordel
Nerozumiem dosť dobre tej ideologickej konštrukcii, že spätosť vakcíny s potratom je vraj veľmi vzdialená a preto to treba zobrať tak, ako by táto skutočnosť už vôbec nejestvovala. Čiže môžeme to chápať tak, ako že aj v morálnej oblasti sa jedná o princíp premlčania, ako je tomu v oblasti práva? Stalo sa to dávno a je to už premlčané? Ale aj tam sa rozlišuje, pretože niektoré činy sú premlčateľné…More
Nerozumiem dosť dobre tej ideologickej konštrukcii, že spätosť vakcíny s potratom je vraj veľmi vzdialená a preto to treba zobrať tak, ako by táto skutočnosť už vôbec nejestvovala. Čiže môžeme to chápať tak, ako že aj v morálnej oblasti sa jedná o princíp premlčania, ako je tomu v oblasti práva? Stalo sa to dávno a je to už premlčané? Ale aj tam sa rozlišuje, pretože niektoré činy sú premlčateľné, ale iné nie. Neviem, ktorý ideológ to vymyslel a logicky, či vlastne sofisticky dotiahol až ku popretiu možnosti výhrady svedomia u tých, ktorí vakcináciu odmietajú.
Marieta Ria
Duch. otče, p. hovorca KBS hovorí o nejakom vzdialenom potrate - nielen že "vzdialenom", ale aj akoby "ojedinelom" - čo je absolútny nonsens! Pretože len v jednej línii, ktorú začal v r. 1962 dr. Leonard Hayflick, bolo premyslene a selektívne potratených okolo 80 detí. To nie je, že keď už sa potrat udial, tak sa to využilo, ako to on rád prezentuje - ako pri transplantácii orgánov. Tam muselo …More
Duch. otče, p. hovorca KBS hovorí o nejakom vzdialenom potrate - nielen že "vzdialenom", ale aj akoby "ojedinelom" - čo je absolútny nonsens! Pretože len v jednej línii, ktorú začal v r. 1962 dr. Leonard Hayflick, bolo premyslene a selektívne potratených okolo 80 detí. To nie je, že keď už sa potrat udial, tak sa to využilo, ako to on rád prezentuje - ako pri transplantácii orgánov. Tam muselo byť dopredu všetko pripravené, plody museli byť živé pri odbere buniek a orgánov (teda deti boli mučené!) a museli zodpovedať požiadavkám na vývoj a testovanie vakcín. Niektoré boli realizované formou cisárskeho rezu, aby nedošlo ku kontaminácii pôrodnými cestami! A tých línií bolo viac a tiež nie sú večné, časom ich obnovujú... Takže neustály kolotoč zločinu! Sám hovorca v diskusii o morálke a etike očkovania na TV Lux zhruba pred rokom povedal, že ak by tie deti boli schválne potratené za týmto účelom (vývoj vakcín), tak by sme ich NEMOHLI PRIJAŤ!! Ale vzápätí si to odobril, že to tak nebolo. Ale to tak bolo!! Tie plody museli zodpovedať podmienkam na výskum a boli na to vyberané!!
To, že sa začiatok bunk. línií datuje do 60-tych rokov neznamená, že to už nie je hriech! Veď vražda zostane vraždou, či sa udiala pred rokom, či pred tisíc rokmi. Časový úsek nezmenšuje váhu tohto zločinu! Hriech bude vždy hriechom, nech ho zabalíme do akéhokoľvek pozlátka!
Božie zákony platia stále tie isté! A rozum a slobodnú vôľu máme od Všemohúceho Boha a každý si za svoje správanie pred Ním zodpovie.
Tak kto nám to chce umlčiavať hlas nášho svedomia??
Peter(skala)
Kiežby sme mali takých biskupov ako je o.Mordel: vyzná sa v liturgii, v práve a má jasno ešte aj o bioetike 😇