stefan.mordel
Nerozumiem dosť dobre tej ideologickej konštrukcii, že spätosť vakcíny s potratom je vraj veľmi vzdialená a preto to treba zobrať tak, ako by táto skutočnosť už vôbec nejestvovala. Čiže môžeme to chápať tak, ako že aj v morálnej oblasti sa jedná o princíp premlčania, ako je tomu v oblasti práva? Stalo sa to dávno a je to už premlčané? Ale aj tam sa rozlišuje, pretože niektoré činy sú premlčateľné…More
Nerozumiem dosť dobre tej ideologickej konštrukcii, že spätosť vakcíny s potratom je vraj veľmi vzdialená a preto to treba zobrať tak, ako by táto skutočnosť už vôbec nejestvovala. Čiže môžeme to chápať tak, ako že aj v morálnej oblasti sa jedná o princíp premlčania, ako je tomu v oblasti práva? Stalo sa to dávno a je to už premlčané? Ale aj tam sa rozlišuje, pretože niektoré činy sú premlčateľné, ale iné nie. Neviem, ktorý ideológ to vymyslel a logicky, či vlastne sofisticky dotiahol až ku popretiu možnosti výhrady svedomia u tých, ktorí vakcináciu odmietajú.
Marieta Ria
Duch. otče, p. hovorca KBS hovorí o nejakom vzdialenom potrate - nielen že "vzdialenom", ale aj akoby "ojedinelom" - čo je absolútny nonsens! Pretože len v jednej línii, ktorú začal v r. 1962 dr. Leonard Hayflick, bolo premyslene a selektívne potratených okolo 80 detí. To nie je, že keď už sa potrat udial, tak sa to využilo, ako to on rád prezentuje - ako pri transplantácii orgánov. Tam muselo …More
Duch. otče, p. hovorca KBS hovorí o nejakom vzdialenom potrate - nielen že "vzdialenom", ale aj akoby "ojedinelom" - čo je absolútny nonsens! Pretože len v jednej línii, ktorú začal v r. 1962 dr. Leonard Hayflick, bolo premyslene a selektívne potratených okolo 80 detí. To nie je, že keď už sa potrat udial, tak sa to využilo, ako to on rád prezentuje - ako pri transplantácii orgánov. Tam muselo byť dopredu všetko pripravené, plody museli byť živé pri odbere buniek a orgánov (teda deti boli mučené!) a museli zodpovedať požiadavkám na vývoj a testovanie vakcín. Niektoré boli realizované formou cisárskeho rezu, aby nedošlo ku kontaminácii pôrodnými cestami! A tých línií bolo viac a tiež nie sú večné, časom ich obnovujú... Takže neustály kolotoč zločinu! Sám hovorca v diskusii o morálke a etike očkovania na TV Lux zhruba pred rokom povedal, že ak by tie deti boli schválne potratené za týmto účelom (vývoj vakcín), tak by sme ich NEMOHLI PRIJAŤ!! Ale vzápätí si to odobril, že to tak nebolo. Ale to tak bolo!! Tie plody museli zodpovedať podmienkam na výskum a boli na to vyberané!!
To, že sa začiatok bunk. línií datuje do 60-tych rokov neznamená, že to už nie je hriech! Veď vražda zostane vraždou, či sa udiala pred rokom, či pred tisíc rokmi. Časový úsek nezmenšuje váhu tohto zločinu! Hriech bude vždy hriechom, nech ho zabalíme do akéhokoľvek pozlátka!
Božie zákony platia stále tie isté! A rozum a slobodnú vôľu máme od Všemohúceho Boha a každý si za svoje správanie pred Ním zodpovie.
Tak kto nám to chce umlčiavať hlas nášho svedomia??
Peter(skala)
Kiežby sme mali takých biskupov ako je o.Mordel: vyzná sa v liturgii, v práve a má jasno ešte aj o bioetike 😇