mk2017
Abp. Lenga pisze, że Benedykt XVI nie zdjął papieskiej sutanny i żyje jako papież. Kiedyś była abdykacja papieża, ale przeszedł on wtedy do kardynalatu. Gdy modli się za papieża, nie wymienia jego imienia. Natomiast Bergolio sam nazywa siebie biskupem Rzymu.
Abp Lenga pisze, że coś na pewno on wie, skoro tak chce siebie nazywać. (Abp. J. P. Lenga- ''Przerywam zmowę milczenia'')
Weronika....S
Nie mniej mam żal do Benedykta, że ,,ustąpił miejsca,,. A zapewne ustąpił, skoro na czoło w Kościele wysuwa się Franciszek, honorowany przez całe duchowieństwo, świeckich i świat jako papież. Czyżbyśmy mieli do czynienia z jakąś mistyfikacją.
Weronika....S
Nie było dotychczas w historii Kościoła przypadku (przynajmniej nie wiem o takim), aby papież rezygnował z urzędu ze względów zdrowotnych. A czy od współmałżonka też można odejść ze ,,względów zdrowotnych,,? Ponadto te ,,względy zdrowotne,, to tylko dobrze brzmią. Wiele wskazuje na to, że Benedykt XVI uległ swoim przeciwnikom, którzy nie chcieli mieć papieża konserwatystę na urzędzie i ich …More
Nie było dotychczas w historii Kościoła przypadku (przynajmniej nie wiem o takim), aby papież rezygnował z urzędu ze względów zdrowotnych. A czy od współmałżonka też można odejść ze ,,względów zdrowotnych,,? Ponadto te ,,względy zdrowotne,, to tylko dobrze brzmią. Wiele wskazuje na to, że Benedykt XVI uległ swoim przeciwnikom, którzy nie chcieli mieć papieża konserwatystę na urzędzie i ich marzenie spełniło się. Mają religijnego liberała i postępujący liberalizm, któremu niewielu się opiera. Tym bardziej należy w tej sytuacji docenić ,,Manifest wiary,, Kardynała Millera, który jasno określa, że Bóg jest jeden i tylko w Trójcy Jedyny objawiony w Jezusie Chrystusie i nie ma znaczenia czy inni wierzą w jednego czy wielu bożków.