Nová jar: Otcovia paulisti vidia blížiaci sa koniec

Otcovia paulisti, rehoľná komunita založená v New Yorku v roku 1858, oznámili na stránke Paulist.org (26. februára), že v súčasnosti zvažujú, ktoré služby a farnosti zatvoriť alebo opustiť. Počet …More
Otcovia paulisti, rehoľná komunita založená v New Yorku v roku 1858, oznámili na stránke Paulist.org (26. februára), že v súčasnosti zvažujú, ktoré služby a farnosti zatvoriť alebo opustiť.
Počet kňazov v aktívnej službe, vysvätených, ale nie na dôchodku, klesol z 98 v roku 2004 na 85 v roku 2014 a na 50 v roku 2024.
Naposledy mali vo svojom spoločenstve 50 aktívnych mužov v roku 1910, ale vtedy bolo spoločenstvo mladé a rozrastajúce sa.
Zo súčasných päťdesiatich aktívnych členov sú takmer dve tretiny vo veku 60, 70 a 80 rokov. Skupina očakáva, že o desať rokov sa počet aktívnych členov zníži na približne 20.
Otcom paulistom je jasné, že ich súčasná situácia je neudržateľná.
Preklad umelej inteligencie
KláraMarie
mRNA taky přispěly k rychlému úbytku starších ročníků :´(
hajaj búvaj ovečky
Vyľudňovanie bude len pokračovať a nie len v církevných organizáciách ...