Coburg
41.4K

Vdp. Štefan Mordel - list ministrovi zdravotníctva Lengvarskému: NWO - Satanove dielo

Citát: „V bývalom režime sa popierala sa existencia Boha. Vy idete ešte ďalej; popierate prirodzený poriadok, daný Stvoriteľom.“ (Vdp. Štefan Mordel) …
Depeche Mode
Plne podpisujem,teda ak Peter skala nebude mať výhrady...Pani prezidentka chodí do kostola meditovať,keď tam nik nieje,teda zrejme ani Pán Boh.
Hanka Kraská
Why Russia's consecration to the Immaculate Heart may have helped bring about the end of Roe v. Wade - LifeSite
Prečo zasvätenie Ruska Nepoškvrnenému Srdcu mohlo pomôcť dosiahnuť koniec Roe v. Wade V tomto mesiaci, o ktorom nám bolo povedané, že je zasvätený pýche, je sila satana prekonaná bitím vzácnej krvi v Najsvätejšom Srdci, ktoré sa inkarnoval Náš Pán, ktorý sa povýšil do tela v nekonečne …More
Why Russia's consecration to the Immaculate Heart may have helped bring about the end of Roe v. Wade - LifeSite

Prečo zasvätenie Ruska Nepoškvrnenému Srdcu mohlo pomôcť dosiahnuť koniec Roe v. Wade V tomto mesiaci, o ktorom nám bolo povedané, že je zasvätený pýche, je sila satana prekonaná bitím vzácnej krvi v Najsvätejšom Srdci, ktoré sa inkarnoval Náš Pán, ktorý sa povýšil do tela v nekonečne dôležitom akte pokory.
Hanka Kraská
Transgender: Generál Lengvarský pripravil nový útok
Transgender: Generál Lengvarský pripravil nový útok
Kontroverzné odborné uznesenie o transsexualizme by mohlo platiť už o pár týždňov. Ak sa nič nestane. O najnovšom vývoji v politicky vážnej kauze píše Patrik Daniška.
Ministerstvo zdravotníctva vydalo začiatkom apríla odborné usmernenie, podľa ktorého sa rozširujú možnosti, ako dosiahnuť …More
Transgender: Generál Lengvarský pripravil nový útok

Transgender: Generál Lengvarský pripravil nový útok

Kontroverzné odborné uznesenie o transsexualizme by mohlo platiť už o pár týždňov. Ak sa nič nestane. O najnovšom vývoji v politicky vážnej kauze píše Patrik Daniška.
Ministerstvo zdravotníctva vydalo začiatkom apríla odborné usmernenie, podľa ktorého sa rozširujú možnosti, ako dosiahnuť úradnú zmenu pohlavia. Doposiaľ sa vyžadoval chirurgický zákrok – okrem iného aj preto, aby sa predišlo právnemu chaosu pri určovaní materstva a otcovstva (napríklad pri existencii tehotných „oteckov“). Podľa Lengvarského usmernenia by však na zmenu pohlavia malo stačiť aj podávanie hormónov opačného pohlavia, dokonca v prípade, ak to zo zdravotných dôvodov nie je možné, nebude sa vyžadovať ani to. Čiže „tehotný muž“ (v skutočnosti biologická žena, úradne uznaná za muža) by sa čoskoro mohol stať právnou realitou už aj u nás.
Nemá to podporu vo verejnosti ani to nie je v programe vlády, celkom logicky to vyvolalo aj nevôľu konzervatívnych koaličných poslancov pod vedením Anny Záborskej, ktorí požadovali zrušenie tohto usmernenia, ale pohrozili i odvolávaním progresívneho ministra. Ten odmietol ustúpiť. Po stupňujúcom sa tlaku síce ustúpil, avšak len naoko, pretože namiesto zrušenia odborného usmernenia iba pozastavil jeho platnosť. Tým okabátil poslancov, no aj premiéra, ktorému mal prisľúbiť, že usmernenie zruší.
Ale pozor. Pozastavenie platnosti usmernenia bolo odôvodnené potrebou prijatia štandardných postupov liečby transsexualizmu, pričom prijatím štandardných postupov sa platnosť odborného usmernenia automaticky obnoví.
Coburg
No proste "salámová metóda", podobne ako so "schvaľovaním" Isntanbulského dohovori. Oni to "pozastavia" - no aby sa na to trocha "pozabudlo", ľudia sú spokojní - ale genderideologický "valec" ide ďalej...